Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Islam

Meer democratische zendtijd voor Nederlandse Moslimomroep (NMO)

Offeraar    Dewanand
Offercode   WFOR1018
Offerdatum   zondag 19 oktober 2003 
Gepubliceerd, geredigeerde versie, in Multined, 
       editie 22 - 28 januari 2004, derde jaargang nummer 04 - 73


Ongeveer veertig jaar geleden vestigden grote aantallen vreemdelingen met een islamitische levensovertuiging zich in Nederland, vanuit diverse landen, zoals Turkije, Marokko, Indonesie, India, Somalie, Pakistan, Suriname, enz. Naarmate het aantal islamieten toenam in Nederland ontstond er behoefte aan een eigen islamitische omroep, want men wilde ook aktuele informatie over ontwikkelingen binnen de eigen moslimgemeenschap in Nederland bekijken op de nederlandse televisie. In 1993 werd deze wens een feit, want toen werd de Nederlandse Moslimomroep (NMO) opgericht en die kreeg zendtijd van de nederlandse publieke omroep. Als kleine omroep slaagde de NMO erin om kwalitatief hoogwaardige programma's te maken, die relatief gezien veel kijkers uit de moslimgemeenschap trokken. Anno 2003 is er echter veel veranderd en de behoefte aan programma's van de NMO is juist toegenomen, voor zover ik goed geinformeerd ben.

Het aantal moslims in Nederland bedraagt momenteel ongeveer 930.000 en dit cijfer impliceert dat er een grotere behoefte is aan televisieprogramma's gericht op deze doelgroep, welke het beste door de NMO verzorgt kunnen worden. Maar momenteel heeft de NMO minder zendtijd dan waar ze volgens democratische principes recht op zou moeten hebben. Een exacte berekening van deze democratische zendtijd volgt hieronder.

Het totaal aantal moslims in Nederland anno 2003 bedraagt: 930.000 gelovigen.
In procenten is dit:

930.000/16.000.000*100 = 5,81 procent van de nederlandse bevolking.
De democratische zendtijd waar de NMO dus recht op heeft bedraagt dan:
930.000/16.000.000 * (7*(24-8)*60)= 390 minuten zendtijd per week
= 6 uur en 30 minuten per week officiele zendtijd.

Uit deze berekening blijkt dat de toewijzing van zendtijd door de nederlandse omroeporganisatie niet volgens democratische principes geschiedt, want momenteel heeft de NMO slechts 60 minuten zendtijd en dat is veels te weinig. Het wordt hoog tijd dat hier iets aan gedaan wordt, want deze situatie is niet op eerlijke democratische beleidsprincipes gebaseerd. In theorie heeft de NMO recht op exact 6 uur en 30 minuten zendtijd per week, conform de vertegenwoordiging van haar groeiende islamitische achterban in de nederlandse samenleving.

Analyse voordelen meer zendtijd NMO

Door de dramatische ontwikkelingen van 11 september 2001 (aanslag Twin Towers in New York) is er momenteel veel behoefte aan meer informatie over de Islam en over de religieuze normen en waarden binnen de diverse islamitische minderheidsgroeperingen in Nederland. De NMO zou in deze informatiebehoefte kunnen voorzien, als zij over meer zendtijd kan beschikken. Dit is het eerste voordeel.

Enkele andere voordelen van meer zendtijd voor de NMO zijn:

 1. Kwaliteitstoename van de programma's, omdat de doelgroep verruimd wordt en de uitzendtijden beter verdeeld kunnen worden over de gehele week.
 2. Er ontstaat meer gemeenschappelijke denk- en bezinningstijd over het belang van een eigen islamitische stroming in Nederland. Hierover kan er dan gezamenlijk onderzoek naar verricht worden, en meer mensen kunnen dan eraan deelnemen.
 3. De ontwikkeling van een herkenbare en aangepaste versie van de nederlandse Islam wordt dan aanzienlijk versneld, want de hele moslimgemeenschap kan hierover geinformeerd worden, eventueel in de eigen taal. Al de dramatische gebeurtenissen kunnen dan sneller verwerkt worden, zodat er meer zelfreflectie en introspectie kan ontstaan, wat de ontwikkeling van de nederlandse Islam juist bevordert.
 4. De interreligieuze dialoog tussen moslims en niet-moslims kan geintensiveerd worden, waardoor er wederzijds veel meer geleerd kan worden van elkaar, wat alleen gunstig is voor een goede verstandhouding en onderling begrip voor elkaars geloofsbeelden. Als de NMO meer zendtijd krijgt dan kan zij hieraan veel meer tijd besteden, want dan kunnen de programmerings doelen verruimd worden. Momenteel is het half uurtje op zondag eerder een haastklus, dan een goed uitgebalanceerd moment van bezinning en communicatie.
 5. Meer zendtijd betekent meer zelfreflektie en dat kan leiden tot een snellere emancipatie en bewustwording van de hele moslimgemeenschap in Nederland. Zowel autochtonen als allochtonen kunnen dan in openbare discussieprogramma's van de NMO rustig met elkaar overleggen en tot een bevredigende overeenstemming geraken.
 6. Als de NMO de voorlichting over de Islam professionaliseert, door over meer zendtijd te kunnen beschikken, dan zal de verontrustende moslimhaat in Nederland juist afnemen, dan toenemen. De programma's moeten dan echt professioneel opgezet moeten worden en over een wetenschappelijke basis beschikken. Ook moeten dan historische feiten en hele waarheden verteld worden over alle Oosterse religieen en culturen, die zich nu op nederlandse bodem bevinden.
 7. Er is dan meer tijd over om de aktuele problemen te belichten binnen de diverse moslimgroeperingen in Nederland. De voordelen van een gezond islamitisch geloofsstelsel kan dan eventueel wetenschappelijk onderbouwd worden, door nederlandse deskundigen.
Vergelijking: te veel zendtijd hindoestanen

De nederlandse omroep hanteert dubieuze regels voor het toekennen van democratische uitzendtijd aan etnische minderheden. Beschouw eens de volgende berekening.

Volgens het CBS zijn er anno 2003 ongeveer 90.000 Hindoestanen in Nederland. Maar het CBS gaat uit van racistische berekeningsprincipes, want niet elke hindoestaan is per definitie een Hindoe, in woord, daad en geschrift. Het criterium wie Hindoe is, is zelfs niet gedefinieerd in Nederland. Volgens mij kan een specifiek uiterlijk of etnische afkomst geen objektieve berekeningsnorm zijn voor het toekennen van een bepaald geloof. Momenteel is het in de hindoestaanse gemeenschap duidelijk dat de hele hindoestaanse cultuur, traditie, normen en waarden, geloof en historisch bestaansbesef praktisch verdwenen zijn, want hindoestanen zijn hypergeintegreerd in de Nederlandse samenleving en zelfs voor 70 procent al (genetisch) geassimileerd. Dit betekent in botte termen dat de hindoestaanse Hindoes al praktisch voor 70 procent uitgeroeid zijn in Nederland. Bijna 70 procent van de hindoestaanse meisjes leven en denken precies zoals de gewone autochtone meisjes en zij paren hierom liever met een autochtone man, dan met iemand uit hun eigen etnische groep. Dit is een aktueel discussiethema op hindoestaanse discussieforums op internet. Volgens mij moet deze explosieve assimilatie van Hindoestanen gevolgen hebben voor de uitzendtijd van Omroep Hindoe Media (OHM), als wij van democratische principes uitgaan.

Slechts eenderde van de hindoestanen in Nederland kan enigszins beschouwd worden als echte hindoegelovigen en dit aantal bedraagt dan dus slechts 30.000 hindoezielen in Nederland. De democratische zendtijd waar deze absolute hindoeminderheid recht op heeft is dan exact:

(30.000/16.000.000)*(7*(24-8)*60) = 12,6 minuten per week.

Momenteel heeft OHM echter 30 minuten zendtijd per week op de zondag en hun programma's worden op de zaterdagochtend zelfs herhaald. OHM heeft dus 60 minuten zendtijd per week, wat in principe een zekere goodwill impliceert voor deze uitstervende hindoeminderheid in Nederland. Door de explosieve (genetische) assimilatie van hindoestanen neemt het aantal echte hindoes elk jaar sterk af. Dit betekent in feite dat de zendtijd van deze hindoeminderheid elk jaar verminderd moet worden, tot een nulniveau over tien jaar, want dan is het hele hindoegeloof toch al uitgeroeid in dit land. De Nederlandse omroeporganisatie zou deze correctie moeten doorvoeren voor OHM en een eind maken aan deze geldverkwisting. Volgens mij heeft een uitstervende etnische minderheid op den duur geen recht meer op eigen zendtijd, die te veel is volgens democratische rekenprincipes. OHM zou slechts maximaal 12,6 minuten zendtijd per week moeten hebben, volgens deze democratische norm en geen seconde meer.

De vergelijking tussen OHM en NMO bewijst in feite dat er sprake is van groffe discriminatie van de groeiende moslimpopulatie in Nederland door de Nederlandse omroeporganisaties. De overheid tolereert deze wantoestand en heeft tot nu toe geen enkele toezegging gedaan om hier op korte termijn iets aan te veranderen. Zelfs als hooggeplaatste politici de hele moslimgemeenschap beledigen of kleineren, lijkt het alsof zowel de politie als justitie doofstom en blind zijn. Er is echter behoefte aan meer communicatie tussen de hele Nederlandse gemeenschap en de moslimgemeenschap en hierom is het heel voordelig voor Nederland als NMO over tenminste 6 uur en 30 minuten zendtijd per week kan beschikken, als dit op democratische vertegenwoordigingsprincipes gebaseerd wordt. Iedereen die het hiermee eens is adviseer ik dringend om een protestbrief toe te sturen hierover aan alle politici en het hele Nederlandse omroepbestel. Een brievenactie is het minste wat wij tegen dit onrecht kunnen doen. Een voorbeeld van een dergelijke brief kan u hieronder vinden.

 • Voorbeeldbrief: brievenaktie 6 uur en 30 minuten zendtijd voor Nederlandse Moslimomroep (NMO)


 • Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Islam
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved