Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Islam

Voorbeeldbrief:
brievenaktie 6 uur en 30 minuten zendtijd voor Nederlandse Moslimomroep (NMO)

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1019
Offerdatum   19 oktober 2003


Print onderstaande aktiebrief uit en stuur het ondertekend, naar de volgende vijf adressen.
Vraag a.u.b. je vrienden en familie om hetzelfde te doen, om de kritische aktiemassa te verhogen.

NOS RTV Afdeling Publieksvoorlichting
Postbus 26600
1202 JT HILVERSUM

Nederlandse Moslimomroep
Heuvellaan 35
1217 JL Hilversum

Stimuleringsfonds Nederlandse culturele omroepprodukties
Korte leidsedwarsstraat 12
1017 RC Amsterdam

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Postbus 25000
2700 LZ Zoetermeer

Groen Links
t.a.v. drs. Mohamed Rabbae
Postbus 8008
3503 RA Utrecht

Aan: geaddresseerde

Onderwerp: Verzoekbrief voor 6 uur en 30 minuten democratische zendtijd voor de Nederlandse Moslimomroep (NMO)

Volgkenmerk: Dewanand WFOR1019

Mijne dames/ heren,

De schrijver "Dewanand" publiceerde onlangs de volgende berekening op zijn website
(Kritisch Podium Dewanand, url: www.dewanand.nl):

(citaat uit Dewanand-document WFOR1018)
Het totaal aantal moslims in Nederland anno 2003 bedraagt: 930.000 gelovigen.
In procenten is dit:

930.000/16.000.000*100 = 5,81 procent van de nederlandse bevolking.
De democratische zendtijd waar de NMO dus recht op heeft bedraagt dan:
930.000/16.000.000 * (7*(24-8)*60)= 390 minuten zendtijd per week
= 6 uur en 30 minuten per week officiele zendtijd.

Uit deze berekening blijkt dat de toewijzing van zendtijd door de nederlandse omroeporganisatie niet volgens democratische principes geschiedt, want momenteel heeft de NMO slechts 60 minuten zendtijd en dat is veels te weinig. Het wordt hoog tijd dat hier iets aan gedaan wordt, want deze situatie is niet op eerlijke democratische beleidsprincipes gebaseerd. In theorie heeft de NMO recht op exact 6 uur en 30 minuten zendtijd per week, conform de vertegenwoordiging van haar islamitische achterban in de nederlandse samenleving.
(einde citaat)

Ik ben het volledig eens met Dewanand en protesteer hierbij tegen deze onrechtvaardigheid binnen het Nederlandse omroepbestel, waarbij de gehele moslimgemeenschap overduidelijk gediscrimineerd wordt.

Ik verzoek u dringend, doch beleefd, om binnen afzienbare tijd de zendtijd van de Nederlandse Moslimomroep te verruimen, tot tenminste 6 uur en 30 minuten per week, conform de democratische grondrechten van de hele moslimgemeenschap in Nederland, welke rechten grondwettelijk zijn vastgelegd en beŽdigd.

Erop vertrouwend dat u mijn verzoek serieus in overweging zult nemen,
Verblijf ik,

Hoogachtend,

Handtekening  .....................................


Datum     .....................................


Naam      .....................................

Adres     .....................................

Pc/plaats   .....................................

Telefoon    .....................................

Email     .....................................


In tweevoud opgemaaktHome Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Islam
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved