Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Public letters

Stichting Hindustani
Aansprakelijkheids verklaring ivm jarenlange traumatische discriminatie van Waldo Dewanand

Offeraar    Waldo Dewanand en Wieroe
Offercode   waction0086
Offerdatum   dinsdag 28 maart 2017, Hindoe Nieuwjaar 2074


Aan: Stichting Hindustani
t.n.v. Directeur dhr/ Shri Soerin Sewnarain
T.n.v. Voorzitter Irshad Gobind

corr. adres:
Boylestraat 20
2563 EK Den Haag
Provincie: Zuid Holland
Website:
 • http://www.stichtinghindustani.nl

 • Kvk-nummer: 272.54.772
  Fiscaalnummer: 813.163.936

  Onderwerp: Aansprakelijkheids verklaring ivm jarenlange traumatische discriminatie van Waldo Dewanand

  Inzake: Vordering immateriële schade, discriminatie trauma, pijn, verdriet, kaste discriminatie, vernedering, intimidatie, bedreiging, lichte geweldpleging

  Ons kenmerk: waction0086.doc / 20170328di / Stichting Hindustani / Aansprakelijkheids verklaring ivm jarenlange discriminatie van Waldo Dewanand / 2953W 8P

  Delft, dinsdag 28 maart 2017, Hindoe Nieuwjaar 2074 (oude ingediende pre concept versie dateerde van d.d. woensdag 24 februari 2016)

  Miaauw, miaauw, namastiaauw HOGERE kaste Hindoestaanse dames en heren van bestuur Stichting Hindustani,

  [waction0086:1] Hierbij deel ik Stichting Hindustani mede dat ik mij gediscrimineerd voel door hun hele organisatie en alle bestuursleden en medewerkers sedert 2012 en ik stel uw organisatie en bestuur hierbij aansprakelijk voor de geleden immateriële schade als lagere kaste chamar, te korte, pipo, te kleingeschapen en inferieure, viesbruine koelieschrijver. Gerechtelijke stappen volgen binnen afzienbare termijn, overwogen wordt een schadevergoedings eis en smartengeld ter waarde van tenminste 1 miljoen Indiase roepias te vorderen via gerechtelijke wegen, als dit juridisch haalbaar is in Nederland. Conform nieuwe wetten worden bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk gesteld door de Nederlandse wet, inzake schulden en schade vergoedingen jegens hun stichting of vereniging en er kan indien nodig beslag gelegd worden op hun materiële bezittingen na een officieel gerechtelijk vonnis.

  [waction0086:2] Stichting Hindustani heeft mij jarenlang bruut en pijnlijk weggediscrimineerd, buitengesloten, genegeerd, spreekverbod opgelegd tijdens haar discussie bijeenkomsten met talloze ruzies, woordenwisselingen, scheldpartijen en incidenten, mijn voorbeschouwende publicaties keihard genegeerd, mij geïntimideerd, gekleineerd, en keer op keer vernederd en beledigd. Ook geloof ik dat er sprake moet zijn van kaste discriminatie, omdat Stichting Hindustani een hindostaanse organisatie is van de hogere hindoestaanse paspoort kaste uit Suriname, die voor of omstreeks 1975 dit land ontvluchtte en ik kwam later in Nederland, dus voor hen ben ik een lagere kaste, kwatta koelie, pipo, chamar, boitie koelie aapje en dit verklaart de hele kaste discriminatie tegen mijn persoon, als openbare en duidelijk zichtbare NIET BLANKE HINDOESCHRIJVER.


  [waction0086:3] Ik ben duidelijk zichtbaar, mede door mijn eigen grote website, www.dewanand.com welke al sedert het voorjaar van 2004 online is, met meer dan 1,9 miljoen gepubliceerde woorden, incl. 14 boeken van mij en Wieroe, en dus een van de weinige, echte onafhankelijke, niet blanke, Hindoe websites is op het Nederlandse deel van het internet, van een schrijver en denker uit de lagere surikoelie apenkaste en stam, met minder dan een half miljoen hyperdynamisch gepigmenteerde Indiaasachtige mensapen, welke allen, incl mixen, toch genetische afstammelingen zijn van de Indiase kontraktanten uit de Nederlandse kolonie in Suriname van zwarte Untermenschen uit Bihar en UP. (REF: zie publicaties o.a. prof Chan E.S. Choenni, 'Hindostaanse contractarbeiders 1873-1920 van India naar de plantages in Suriname', uitgever LM Publishers, Volendam, eerste druk, 2016, 735 pagina's (breed wetenschappelijk onderzoek).

  [waction0086:4] Stichting Hindustani is een zuiver racistisch opererende, openbare Haagse surikoelie kaste organisatie van Hindoes en Hind(o / u / oe)stanen uit Den Haag, ontsproten uit de zgn. Indiase Sarnami Stam/ kaste uit Afro-Suriname, en selecteert participanten (actief en passief) op grond van hun raciale, hindoestaanse uiterlijk en etnische afkomst tijdens al haar activiteiten, hetgeen in strijd is met de grondwet van Nederland. In Nederland mag een organisatie feitelijk geen openlijk racistisch selectie en/of discriminatie beleid voeren, en dit moet niet alleen gelden voor blanke extreem rechtse/ nazistische organisaties, maar ook voor een hindoestaanse kaste organisatie zoals Stichting Hindustani; er is sprake van bewijsbare apartheid in Nederland als de wetgever alhier Stichting Hindustani niet sanctioneert wegens haar racistische beleid en de kaste discriminatie die ik jarenlang heb ondervonden.

  [waction0086:5] Nu volgt puntsgewijs een lijstje van overduidelijke en bewijsbare kaste discriminatie feiten tegen mij door Stichting Hindustani sedert het jaar 2012 toen ik voor het eerst participeerde.

  [waction0086:6] Discriminatie FEIT 1. Stichting Hindustani, met name dhr Soeniel Sewnarain, en wijlen dhr. Tjandrika Rangoe (overleden augustus 2016) hebben tijdens de bijeenkomsten Mannenemancipatie in 2012 en tot op heden onderstaande essay van mij totaal genegeerd en mij zo weggediscrimineerd, terwijl ik tot de hindoestaanse/ koelie kaste behoor en ik tot hun primaire zwarte, etnische doelgroep behoor. Ik heb meegedaan toen met alle bijeenkomsten en wijlen dhr. Tjandrika Rangoe die dit verzorgde heeft mijn essay gewoon keihard in de prullenbak gegooid en mij duidelijk gemaakt dat hij er niets mee zal doen, waar ik erg kwaad om was geworden tot op heden. Hieronder info over dit essay vanuit lage kaste, Afro/surikoelie vectorieel viewpoint:


  Analyse Emancipatie Hindoestanen, man en vrouw, incl. de Holebi

  Offeraar Dewanand
  Offercode wart0273
  Offerdatum 1 november 2012

  De omvang van dit online boek bestaat uit:
  Aantal digitale A4 pagina's: 62
  Aantal woorden: 29.054
  Aantal online Epages: 23

 • (boek) 'Analyse Emancipatie Hindoestanen, man en vrouw, incl. de Holebi'
  A4 pages= 62 / Words= 29054 / Epages= 23


 • [waction0086:7] Discriminatie FEIT 2. Mijn internationale boekpublicatie in het Engels in het jaar 2012, getiteld 'A Thousand Ways to Love: Update of the Kama Sutra' , Dewanand is ook keihard totaal genegeerd en weggediscrimineerd door Stichting Hindustani en ook door Stichting Rainbow Den Haag, waartegen apart aangifte van zal worden gedaan, jegens rassendiscriminatie binnen afzienbare tijd. Stichting Rainbow Den Haag zal ik harder moeten aanpakken, omdat zij een homo organisatie zijn van superieure blanke Nederlandse homofiele mannen en mij als gekleurde surikoelie schrijver en denker toch keihard uitsluiten, negeren en discrimineren. Ooit is de maat vol en dan moet ik toch terug meppen, zoals elke Hindoe kat ook zal doen; zo bekijkt Wieroe dit nu en hij heeft gelijk. Wieroe is hier ook kwaad om nu, omdat kennis uit zijn kwantum technische katten universum, Bilar Ka Loka, ook in al onze teksten verwerkt zit vanaf zijn geboorte datum 31 mei 2005 en hij dus officieel ook co writer en mede denker is nu, als een manifestatie van een oude ziel in een katachtige lichaam van koolwaterstof verbindingen, in ons MESTIC universum, vanuit 100 % Hindoecentristisch vectorieel oogpunt. U allen kunt het absolute bewijs hiervan zien, simpel geschetst in een kwantum wifi model van botsende atma's die elkaars individuele karmische vectoren dus beïnvloeden.

  Zie link, onze 3 internationaal gepubliceerde boeken in het Engels:

 • http://sbpra.com/Dewanand
 • [waction0086:8] Discriminatie FEIT 3. Onderstaande voorbeschouwing van de discussie homo emancipatie d.d. 29 mei 2015 is totaal genegeerd, niet eens genotuleerd, geen bedank mail, geen telefoontje, nooit enige reactie. Dit gaat echt te ver nu en is onacceptabel. Ik mocht er ook niets over zeggen tijdens deze bijeenkomst en het werd een grote ruzie die dag, dus ik kan deze brute kaste discriminatie door Stichting Hindustani echt niet meer accepteren. Ja de maat is nu vol, sorry dit is pijnlijk en onacceptabel voor Wieroe en mij. Wieroe ziet mij elke dag lijden hier thuis en hij wil nu dat ik deze Cyber Attack doc openbaar maak en indien.

  Voorbeschouwing discussie homo emancipatie, Stichting Hindustani, Den Haag d.d. 29 mei 2015 (19 pagina's)

  Offeraars Dewanand en Wieroe
  Offercode wfor1309
  Offerdatum vrijdag 29 mei 2015

 • Voorbeschouwing discussie homo emancipatie, Stichting Hindustani, Den Haag d.d. 29 mei 2015

 • [waction0086:9] Discriminatie FEIT 4. 'Vandaag 24 februari 2016' organiseert Stichting Hindustani met Stichting Rainbow Den Haag de boekpresentatie van de debuut roman van Radjesh, getiteld 'Mijn leven in drijfzand', te Den Haag, Buurthuis Boerenplein, tevens is het thema Seksuele diversiteit. Nu is hiermee het harde bewijs geleverd van kaste en rassen/ religieuze/ politieke gezindheids discriminatie tegen mij en hiervan zal spoedig aangifte van gedaan worden in het openbaar. Nu is de maat vol, jullie hebben mij genoeg gediscrimineerd en de schade is al geleden. Nu eis ik gerechtigheid. Genoemde organisaties hebben mij jarenlang weggediscrimineerd, terwijl ik auteur ben van ruim 20 boeken en vele teksten, en een openbare, zichtbare niet blanke hindoeschrijver ben, waar ik grondwettelijk recht op heb in het SUPERIEURE, HOOGbeschaafde, moderne BBB Arisch Arctische Koninkrijk der Nederlanden;

  [waction0086:10] Extra toevoeging bij Discriminatie FEIT 4. Ik mag mijzelf een NIET BLANKE HINDOESCHRIJVER noemen en ben niet verplicht om mijzelf aan te duiden als een viesbruine, lagere, stomme, domme bounty Hollandse schrijver, omdat mijn lot dan hetzelfde zal zijn als wijlen dhr/ shri Anil Ramdas, dus een trieste zelfmoord; een effectief psycho vergaste koelieschrijver die uiteindelijk toch legaal zelfmoord pleegde, en vele blanke duivelse barbaren vonden het prima zo dat een lager, viesbruin, kort, te kleingeschapen Surinaamse surikoelieaapje zo zichzelf had opgeruimd op een niet strafbare wijze. Besef dat de meerderheid van de lange, kille, harde, meedogenloze, duivelse blanken toch vaak anaal vingert nu op de orgastische hard porno SM fantasie dat Nederland 100 procent surikoelievrij is in het Holocaust jaar 2040, m.b.v. hypermoderne, mobiele, hi tech gaskamers. Hierom zal ik mijzelf tot mijn dood en ook in mijn kist of als een hoopje as of het liefst toch in de maag van een uitstervende witte haai aanduiden als een NIET BLANKE HINDOESCHRIJVER en hyperdynamisch gepigmenteerde Hindoe Fundamentalist, wat niet in strijd is met de blanke apartheids en ongeschreven neurenberger wetten van HOOG BBB Arisch Arctisch Nederland. Ik ben echt lager en fysiek extreem inferieur tov 88,1888 procent van de langere, groter geschapen blanke Hollandse mannen en geloof nu in het concept van positieve symbiose tussen hogere en lagere organismen.


  [waction0086:11] Het is legaal toegestaan en niet strafbaar dat Wieroe en ik onszelf nu aanduiden als openbare NIET BLANKE HINDOESCHRIJVERS en Hindoe Fundamentalisten, ok, maar de Arische Hollanders kunnen op een dag, als de emmer echt vol is met hun bloed, zweet en tranen, mij en Wieroe wel als eersten vergassen in luxueuze mobiele gaskamers, samen met alle andere vieszwarte, Haagse Hind(o / u / oe)stanen die participeerden bij Stichting Hindustani. Een trotse, eervolle, vergassing met respect is voor ons een hele eer en waardig einde van onze verschijnings vormen op deze apenplaneet. De duivels intelligente en HOOGbeschaafde blanke HOL-landers serveren nu lekkere roti/ doksa massala in hun luxueuze, hi tech gaskamers, dus elke echte gelovige vieszwarte Hindoe halfaap zal echt genieten erin en hoeft helemaal niet te klagen of zich ongelukkiger te voelen erin, dan de arme joden uit Nazi Duitsland, die niet de kans kregen om te genieten van een dure kosher maaltijd in hun vieze, stinkende gaskamers destijds.

  [waction0086:12] Discriminatie FEIT 5. Totaal negeren en doodzwijgen van mijn site, met vele teksten inzake hindoestanen, hindoes, surikoelies, ea surinamers. Ja deze kaste discriminatie gaat te ver nu. Ik heb meerdere keren mails gestuurd om samen te werken en om te participeren, nooit enige reactie of telefoontje terug. Ik begrijp dit niet goed meer. De maat is vol, ik kan dit niet langer verdragen. Ik zit in jullie zwarte, surikoelie apen kaste en moet dit nu uitvechten binnen mijn zwarte kaste hier in KKK Nederland. Met blanke Nazi organisaties ben ik ook al jaren verwikkeld in hele rassenstrijd en het is gewoonweg frustrerend zo. Nederland is discriminatie land nr 1 op aarde en erg intolerant. Als schrijver, denker en viesbruine Hollandse Hindoe herdershond op twee poten heb ik absolute vrijheid van miaauwen en DOMslim blaffen nodig, dus Stichting Hindustani is nu te ver gegaan en heeft een harde corrigerende pootmep nodig van Wieroe. Ben het zat nu, maat is vol.

  [waction0086:13] Discriminatie FEIT 6. Geen enkel ingezonden stuk van mij en Wieroe is vermeld in het jubileum boek van Stichting Hindustani, en ik kreeg niet eens de kans van de redactie om er iets in te mogen schrijven. Ja, een ergere vorm van kaste discriminatie en uitsluiting is gewoon niet denkbaar nu, en dit is pijnlijk en frustrerend. Iemand als prof Chan Choenni die een leek en NUL is m.b.t. LGBT kwesties mocht er wel iets onzinnigs in schrijven, wat erg dom en kinderachtig klonk. Het is een banaal boekje geworden en het is teleurstellend dat ik er niets in mocht schrijven. Ik eis toch een verklaring van deze discriminatie nu meteen. Ik hoor tot jullie zwarte surikoelie apen kaste nu in de Hollandse apartheidsstaat en hierom moet ik dit konflikt nu uitvechten met jullie in het openbaar, dus de teerling is nu geworpen en jullie moeten Wieroe niet kwader maken.


  [waction0086:14] Discriminatie FEIT 7. Ik ben nooit uitgenodigd voor een gesprek over mijn publicaties en presentatie of discussie in panel. Alles van mij is keihard genegeerd Stichting Hindustani is een hogere surikoelie kaste uit de periode voor 25 november 1975, ik kwam daarna naar Nederland en ben dus een lagere surikoelie kaste, en dit moet de hoofd oorzaak zijn van deze kaste discriminatie. Ik eis z.s.m. een volledige schriftelijke verklaring van jullie zwarte organisatie anders volgen hardere maatregelen.

  [waction0086:15] OK ok, ik ben psychiatrische patiënt en nu triseksueel, en echt totaal seksueel mismaakt, helaas het is te laat voor mij nu. Maar dit is toch geen reden om mij dieper de put in te trappen, als lagere kaste koelie aapje in KKK Nederland, land van de lange, superieure, grootgeschapen blanke reuzen, duivels en kleurloze demonen? Ik ben ongeneeslijk ziek nu en heb velen gevraagd om te bidden tot hun blanke afgoden voor mijn voorspoedige dood, ja mijn leven is voorbij, veel hoop is er niet meer. Dit is misschien mijn laatste zwanenzang en daarna ben ik dood, dan is mijn lijdensweg voorbij en zal ik zeker verder opnieuw zwaarder moeten lijden in een volgende reïncarnatie cyclus. Mijn halfdode lijk schrijft nu deze brief naar jullie, ja ik ben eigenlijk halfdood en halflevend tegelijkertijd. Een hindoemeisje uit 1997 had gelijk toen zij mij vertelde via de telefoon dat ik al dood ben, omdat ik haar had verteld over mijn seksuele blokkades en kleingeschapenheid. Ja, ik ben allang dood gegaan vroeger, mijn viesbruine apenlijk leeft nu nog en dat zien jullie nu rondlopen als onreine T-Hindoehoertje in hoerige meiden kostuums. Dit is mijn zalige dood.

  [waction0086:16] Discriminatie FEIT 8: Het niet notuleren van mijn ingezonden stukken en publicaties is toch strafbaar, en is het hardere bewijs van de kaste discriminatie in feite en onacceptabel nu voor mij en Wieroe. Elke Nederlandse organisatie en stichting behoort ingezonden stukken te notuleren en de inzender schriftelijk van commentaar te voorzien. Stichting Hindustani heeft dit niet gedaan en heeft hiermee de wet overtreden.

  [waction0086:17] Ik voel mij behoorlijk gediscrimineerd nu door Stichting Hindustani en ik moet iets doen om dit uitsluitings probleem op te lossen. Dit document wordt openbaar gemaakt en daarna moet dit konflikt maar uitgevochten worden en dit conflict model is veel beter dan het conformisme van hindoe halfapen, die geloven dat passief en lijdzaam afwachten op de dood het allerbeste is om alle problemen op te lossen, m.b.v. het suïcidale ahimsa model. Ahimsa heeft al tientallen miljoenen Hindoes vernietigd en dood gemaakt dus voor mij is dit extreem inferieur en waardeloos. Beste verdediging is de frontale aanval, en dit doc is het beste bewijs hiervan.

  [waction0086:18] Hierbij ontvangt uw organisatie dit document van het Kritisch Podium Dewanand, http://www.dewanand.com met als registratie nummer waction0086. Dit document is dus openbaar gemaakt op het internet in de openbare brievenrubriek en is niet in strijd met de vrijheid van meningsuiting, reacties aub binnen 14 dagen, liefst via email of per post.

  [waction0086:19] Mijn enige Hindoe katten zoontje, Wieroe benadrukte zonet luid en klagend miauwend, dat ik deze melding nu moet doen van ongelijke behandeling, want hij vindt het ook erg hoe men mij overal discrimineert en wegjaagt. Wieroe is jarenlang getuige ervan geweest hoeveel ik heb geleden, en hij heeft mijn leven vaak gered toen ik zelfmoord wilde plegen in mijn zelfmoordflat hier in Delft Zuid, vanwege alle pijn, verdriet en lijden mede door de kaste discriminatie van het hele bestuur van Stichting Hindustani. Er zijn nog meer getuigen van dit onrecht dat jullie mij hebben aangedaan als lage kaste, koelie, chamar, pipo lid van jullie hele zwarte, Surinaamse koelie/ hindoestaanse (apen) kasten gemeenschap in Den Haag eo. Genoeg is genoeg, ooit is de maat vol, en dan eist elk slachtoffer gerechtigheid conform de wetgeving van beschaafd HOOG Arisch Nederland. Heil mijn Katten Fuhrer, Adolf Hitler miaauwt Wieroe nu naar mij en hij is Hitler toch dankbaar voor de lekkere nassie katten brokjes uit Duitsland 1940 in het eerste superieure Arische Katten Kalifaat. Ja, Wieroe gelooft er heilig in dat Adolf Hitler alle Europese Uberkatten wilde bevrijden en daarom dus het heerlijkste Duitse Nassie kattenvoer liet ontwikkelen door geniale Duits/ Arische geleerden in 1940. Ik weet niet of Wieroe gelijk heeft, maar dit heeft hij heel vaak naar mij gemiauwd in prehistorisch katten Sanskriet en ik geloof hem nu echt heel absoluut als mijn redder, goeroe en mijn wijze Hindoe katten zoontje.

  Altecrea zal u zegenen met zuivere kennis,

  Met vriendelijke groeten,


  Waldo Dewa en Wieroe
  E: ziggo.nl
  Mijn website: Kritisch Podium Dewanand
  www.dewanand.com


  [waction0086:20] PS 1
  Ik kom uit de harde, suïcidale, prestatie gerichte Hindoe Apen Titel Kaste wereld, en in mijn vieszwarte, nickeriaanse surikoelie apen familie heeft meer dan de helft een hoge kaste titel, of drs., ir, ing, prof, hypotheek met lage maandlasten of hogere kaste crorepati, dus mijn leven is keihard en nu ik ziek, psychisch gestoord, oud, hindoeschrijver en titelloos ben, heeft mijn hele familie mij verstoten, en een trap na gegeven in mijn lijkkist, begraven en gecremeerd. Mijn zuster onterfde mij zelfs en bedreigde mij. Ja, nu als 50plus, te korte (1,6388 m), te kleingeschapen, vieszwarte surikoelieman, wel 70 % ingenieur Technische Universiteit Delft, met behaalde Basis Doctoraal diploma, veelzijdig auteur van meer dan 20 werken en vele teksten, hoor ik mijn DOMzwarte schaduw elke dag zeggen dat hsij trots is op mij als viesbruine, 98,6 % genetische Indiase UNTERchimpansee, uit regio Bihar slums. Leuk he. Het is zelfs zo, dat de lange, grootgeschapen, superieure schaduwen van blanke mannen nu zelfs jaloers zijn op mijn inferieure schaduw, die hun hard uitlacht als Pietig geblakerde duivels uit de kille, koude, harde Helle Avond Naties.


  PS 2
  Dit document is officieel bekrachtigd en ondertekend door Wieroe, mijn slimme Hindoe Nassie (homo) katten zoontje met zijn poot-/ handtekening, zie hieronder:

  <voeg toe ondertekening v Wieroe uit file samples all list pics of wieroe>


  [waction0086:21] Persbericht (nog schrijven)

  ***  Officiele Poot-/ handtekening van Wieroe


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Public letters
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved