Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Public letters

Winwide Delft / film, discussie avond over emancipatie in Delft, d.d. vrijdag 20 november 2015

Offeraar    Dewanand en Wieroe
Offercode   waction0083
Offerdatum   woensdag 18 november 2015

Aan: Winwide Delft
WIN met Wilskracht, Initiatief, Durf en Empathie

T.a.v. Sandra W. Fransz, Directie

 • http://www.winwide.nl

 • Onderwerp: voorpublicatie Emancipatie discussie van film met 7 notities

  Ons Kenmerk: waction0083.doc / 20151118 / Winwide Delft / film, discussie avond over emancipatie in Delft, d.d. vrijdag 20 november 2015 / 4190W 14P

  Delft, woensdag 18 november 2015

  Mauw, mauw, namastiaauw edele dames en gerespecteerde heren van Winwide Delft,

  Hierbij ontvangt uw organisatie een document van het Kritisch Podium Dewanand, http://www.dewanand.com met als registratie nummer waction0083 i.v.m de film discussie avond over emancipatie in brede zin, van d.d. vrijdag 20 november 2015 in Delft, locatie Rietveld theater.

  Dit document is openbaar gemaakt op mijn site:
  Kritisch Podium Dewanand (http://www.dewanand.com).

  Deze publicatie verplicht u tot niets, en is een spontane aktie van mijn Hindoe Kat, Wieroe en mij als privé onderzoekers en peeskamergeleerden, in onze warme, luie mandjes bij de Oer-Hollandse open haard. Het zou zeker leuk zijn als Winwide Delft iets nuttigs doet met de kennis en informatie die nu gratis aangeboden wordt.


  Nu volgen onze zeven notities voor de film/ discussie avond, overzicht:
  Notitie 1: Emancipatie en (niet blanke) Nieuwkomers
  Notitie 2: Vooroordeel NR 1 'Vrije, geëmancipeerde meisjes zijn oversekste hoeren'
  Notitie 3: Voorbeschouwing discussie homo emancipatie, Stichting Hindustani, Den Haag d.d. 29 mei 2015
  Notitie 4: Essay Analyse Emancipatie Hindoestanen
  Notitie 5: Emancipatie, geloof, seks en meisjes
  Notitie 6: Emancipatie van niet blanke mannen
  Notitie 7: Rasverschillen zijn natuurlijk vanuit evolutionair oogpunt....

  ***

  Notitie 1: Emancipatie en (niet blanke) Nieuwkomers

  Jazeker, ik ben zelf een (goudbruin gekleurde) hindoestaanse man, uit Suriname en woon al 30 jaar in Delft, dus het thema emancipatie van Nederlanders (de superieure, blanke Hollanders) en nieuwkomers is erg interessant. Kan gesteld worden dat de cultuur, levensstijl, bandeloos en vrij seksueel (paar)gedrag, en alle post-moderne opvattingen van de superieure, blanke Hollanders dan toch gewoon absoluut superieur zijn, hypermodern, super beschaafd, hoogontwikkeld, op een hoger niveau zijn en dus de internationale norm en (vectoriele) emancipatie ontwikkelingsrichting moeten worden, desnoods m.b.v. krachttermen, evt. een nieuwe Blitzkrieg en via machtsmisbruik van het zgn. 'witte privilege' begrip? Jazeker, een blanke man is gewoon hoger ontwikkeld en zo denken toch heel veel zwarte, bruine en getinte hindoe mensapen in werkelijkheid over de langere, hogere, sterkere, rijkere en veel intelligentere blanke mannen.


  Pittige stellingname, maar de blanke Hollanders moeten toch beseffen dat de andere mensaap rassen totaal anders in elkaar zitten, zowel geestelijk, hormonaal als seksueel en dus anders omgaan met meisjes en jonge vruchtbare vrouwen. Het seks en paargedrag verschilt per volk en ras en is hoe dan ook gekoppeld aan emancipatie problemen, taboes, schaamte culturen, eerwraak en vrouwen onderdrukking.

  Nee Winwide, wij komen er niet in een avond uit, gedrags veranderingen zijn moeilijk realiseerbaar bij achtergestelde en onderontwikkelde groepen. Maar toch hoop ik dat mijn teksten over emancipatie voor Winwide nuttig zijn en ook gebruikt worden bij vervolg projecten. Ik wil heel veel weten en onderzoeken, omdat het mij intrigeert, dat het resultaat van ruim 1,2 miljoen jaar evolutionaire rassenoorlogen heden ten dage ertoe geleid heeft dat de blanke mannen de langste, grootste, sterkste en meest superieure overwinnaars zijn op deze planeet en inderdaad absoluut superieur zijn, vooral organisatorisch, militair, economisch en technologisch. En hierom is de blanke man nu ook degene die de normen voorschrijft m.b.t. emancipatie, modernisme, hoger ontwikkeld zijn, en superieur, vanuit een absoluut (blank en Arisch) eurocentrisch oogpunt.

  Emancipatie is in elke cultuur, geloof of volksgroep totaal anders gedefinieerd, zowel relatief als absoluut, omdat het gedrag van hogere (enigszins intelligente) mensapen erg ongedifferentieerd is en mede door klimatologische invloeden gedetermineerd is, omdat dit de zgn. schaarste aan middelen van bestaan binnen het eigen leefgebied bepaald en aanstuurt. Dus de link is duidelijk.

  In een welvarend land zal emancipatie van meisjes en jonge, vruchtbare vrouwen totaal anders gedefinieerd zijn, mede door henzelf, dan in een arm, Derde Wereld land, met een feodale religieuze machtsstructuur, gefundeerd op islamitische doctrines of religieus/filosofische Hindoeïstische leerstellingen. De meisjes zelf denken vaak zelf na wat de beste keus is op de korte en lange termijn, om te kunnen overleven en om niet verstoten te worden door familie netwerken en de vriendenkring. Sociale verstoting van meisjes en ongehoorzame vrouwen in arme Derde Wereld landen leidt vaak tot zelfmoord, bittere armoede, maatschappelijke uitsluiting, verstoting, de lage paria/ hoeren status of de hongerdood in eenzaamheid, dus de angst om af te wijken is erg groot, en passief, gehoorzaam, onderworpen en conformerend gedrag wordt altijd beloond.

  In islamitische en (zwarte) Hindoeïstische gemeenschappen en culturen is de sociale controle verstikkend voor meisjes en wie uit de pas loopt, zal te maken krijgen met repressie, verstoting, mishandeling en bedreigingen. Dit kan niet makkelijk veranderd worden, omdat emancipatie een groepsproces moet zijn en geen individuele dodenmars of 'stervende zwanenzang' (denk aan mij en Wieroe), dus het is niet simpel realiseerbaar.

  Wel is het zo dat emancipatie dus vanuit de betreffende religieuze geloofs cultuur moet worden gedefinieerd en hiermee ben ik nu al vele jaren mee bezig. Hindoeïsme biedt wel veel meer ruimte voor eigenrichting van meisjes, ook in seksuele zin, denk aan het verhaal van Draupadi uit de Mahabharata (grootste epos uit oude India van 5000 jaar geleden, ruim 100.000 verzen in Sanskriet). Draupadi had smeekbeden gericht naar Shiva om een superman te vinden, die al haar behoeften maximaal kon bevredigen, en Shiva antwoordde dat Hij zo een superman niet kan maken, maar hij gaf Draupadi toestemming om te trouwen met alle vijf Pandava broers, omdat elk van hen over een superkracht beschikte. En dit werd gedaan in het belang van een hoger religieus doel, vanuit zuiver Hindoeïstisch oogpunt, zoals het geschreven is in de Mahabharata. Hierom biedt het Hindoeïsme inderdaad veel meer ruimte aan meisjes met grotere seksuele behoeften dan het gemiddelde en dit is het mooiste van dit geloof uit het oude India, Aryawart; land van de Aryans.

  NOOT:
  Adolf Hitler heeft bijna alles gestolen van de zwarte Hindoes, o.a. de Swastika, het begrip Ariër ('blanke Übermenschen ras'), geloof in de kracht van beelden, en vele andere ideeën uit de Veda's en Bhagavad Gita zijn door de blanke Duitsers toch gebruikt om hun superieure Nazi Duitse staat massief te grondvesten, wat toch een formidabele prestatie was van een verscheurd, verkracht en eeuwenlang vertrapte (blanke) Germaanse stam in Europa. Alle gewone blanken moeten er rekening mee houden dat de niet blanke rassen echt totaal anders denken over Adolf Hitler dan de linkse blanken zelf.

  Vanuit Hindoe Fundamentalistisch oogpunt was Adolf Hitler gewoon een zuivere toegewijde Bhakta en hij deed aan karma yoga, omdat zijn eigen atma/ ziel daarvoor in zijn inferieure, kleine, blanke lichaam reïncarneerde om te handelen als brute, despotische Fuhrer in het blanke Europa van de vroege twintigste eeuw. Maar ook dat was het karma zelf van deze blanke Übermenschen uit dat tijdperk.


  Notitie 2: Vooroordeel NR 1 'Vrije, geëmancipeerde meisjes zijn oversekste hoeren'

  Emancipatie als groepsverandering is vreselijk moeilijk te realiseren. De Hindoestaanse dr. Anita Nanhoe (psycholoog, onderzoeker) legde nog uit tijdens haar lezing in 2013, dat de nieuwe generatie Hindoestanen dezelfde fouten zal maken als de oudere, dus er is vanuit emancipatorisch oogpunt bijna niets veranderd bij deze zwarte Surinaams/ Indiase rassen in Nederland. Dit bewijst dat groepsgedrag uiterst conservatief is en intolerant. Elke groep is intolerant naar de leden die afwijken van de normen en waarden die de groep dicteert en wie ongehoorzaam is, mag oprotten of die wordt in elkaar gemept.

  Het groepsdenken zorgt voor het vooroordeel NR 1 dat ''Vrije, geëmancipeerde meisjes oversekste hoeren zijn'. Ja dit is een opvatting die vaker geuit wordt door achtergestelde segmenten uit de islamitische gemeenschap, maar het komt ook voor bij (vieszwarte) hindoes en Hindoestanen die ook super intolerant zijn. Meisjes die uit de pas lopen of die met negers gaan seksen en hoereren worden genadeloos afgestraft en verstoten, de roddels vliegen dan rond op internet en het meisje is dan afgeschreven als lage, vieze neger stinkhoer. Jazeker, emancipatie heeft een raciale dimensie, omdat het relatief gedefinieerd is t.o.v. een specifieke etnische of raciale groep die hoger staat of dominant is in de maatschappij, en die de gedragsnormen kan voordicteren voor alle onderdrukte en achtergestelde minderheden. Hierom is emancipatie een hele moeilijke zaak en het is niet mogelijk om het na een avondje ouwehoeren even op te lossen met wat borrelpraat en een goede seksfilm.


  Notitie 3 Voorbeschouwing discussie homo emancipatie, Stichting Hindustani, Den Haag d.d. 29 mei 2015

  Het is raadzaam en wenselijk dat Winwide enige aandacht schenkt aan notitie 8 van mijn essay over homo emancipatie, als Winwide durft om met mij en Wieroe te communiceren en eventueel samen te werken:

  Notitie 8: Islam vs. homofilie en het islamitische homohuwelijk

  Dit is het volledige essay, gepubliceerd op het Kritisch Podium Dewanand:


  Voorbeschouwing discussie homo emancipatie, Stichting Hindustani, Den Haag d.d. 29 mei 2015

  Offeraars Dewanand en Wieroe
  Offercode wfor1309
  Offerdatum vrijdag 29 mei 2015

  Inhouds overzicht essay:

  H0.1. Ter inleiding
  H0.2. Uitnodiging Radjesh op facebook
  H0.3. Ultimatum organisaties: discrimineer Dewanand en Wieroe niet meer aub
  H0.4. Ultimatum Stichting Hindustani, en Shri Tjandrika Rangoe
  Notitie 1: essay uit 2012, 'Analyse Emancipatie Hindoestanen, man en vrouw, incl. de Holebi'
  Notitie 2. Noodkreet voor Stichting Rainbow Den Haag
  Notitie 3: internationale publicatie boek over liefde
  Notitie 4: Petitie inzake start homo emancipatie in Suriname, Paramaribo, maart 2011
  Notitie 5: Petitie vredesloop, 21 maart 2012 aan Nederlandse regering i.s.m. Anita Chedi
  Notitie 6: Vraag 3. Homo emancipatie: verwarmde mannen ontmoeting plaats (MOP) in het Haagse Bos, uit brief aan Herr/Shri Henk van Schepen
  Notitie 7: H3. Participeer Facebook groep: 'Homo Stad Suriname'
  Notitie 8: Islam vs. homofilie en het islamitische homohuwelijk
  Notitie 9: elke religieuze organisatie verplichten om homovriendelijk te zijn
  Notitie 10: herkenbaarheid openbaar als homoseksueel of anderszins, als een niet zuivere hetero?? Herkenbare Gamma mensapen
  Beknopte Conclusie/ nawoord

  deeplink:

 • Voorbeschouwing discussie homo emancipatie, Stichting Hindustani, Den Haag d.d. 29 mei 2015

 • Notitie 4: essay Analyse Emancipatie Hindoestanen

  Winwide zou enige aandacht moeten schenken aan het onderstaande essay, omdat Stichting Hindustani (hindoestaanse organisatie uit Den Haag) het volledig genegeerd heeft en mij gewoon keihard heeft gediscrimineerd. Ik moet hier nog aangifte van doen bij Bureau Discriminatie zaken. Hopelijk zal Winwide mij niet discrimineren nu en hier wat mee doen.


  WEBpublication BOOK WART0273 / EPAGE 1 of 23
  Analyse Emancipatie Hindoestanen, man en vrouw, incl. de Holebi

  Offeraar Dewanand
  Offercode WART0273
  Offerdatum 1 november 2012

  Deze tekst over de emancipatie van Hindoestanen is ontwikkeld n.a.v. een serie bijeenkomsten van hindoestaanse mannen bij Stichting Hindustani in het buurthuis Octopus in de zomer en herfst van 2012. Het thema hierbij was 'Mannen onderweg naar morgen'. Vrouwen mochten niet meedoen aan deze bijeenkomsten en de gemiddelde grootte van de groep hindoestaanse mannen schommelde tussen de 30 en 12 personen. De projectleider van deze bijeenkomsten was Mw. Danielle Lala en de adviseur en discussie leider was dhr. Tjandrika Rangoe, die alom bekend staat als een toegewijde maatschappelijk werker. Dhr. Soerin Narain van Stichting Hindustani deed ook actief mee. Deze analyse is ontwikkeld door Denktank Dewanand en Reetha Dulbir Thapa heeft geparticipeerd als actief lid. Een ieder die aanvullingen of opmerkingen heeft mbt de thema's kan mij benaderen, zie mijn mailadres in het contact menu. Anonieme reacties zijn ook toegestaan. Alle reacties worden ongewijzigd toegevoegd aan deze tekst in de lijst met reacties van lezers.

  Inhoud
  1. Inleiding
  2. Hindoeïsme en emancipatie
  3. Relatie moeder/zoon en emancipatie als man
  4. De Hindoestaanse vader en zijn kinderen
  5. Islam en emancipatie
  6. Het drama van Hindoestanen in blank Nederland
  7. Emancipatie van hindoestaanse homoseksuelen en lesbiennes
  8. Emancipatie van hindoestaanse biseksuelen en transseksuelen
  9. Vreemdgaan bij Hindoestanen, man en vrouw
  10. Seksuele emancipatie van Hindoestanen
  11. Hindoestaanse meisjes: maagd blijven of uitnaaien
  12. Zelfmoord cultuur Hindoestanen: hoge intolerantie, pikorde hindoes
  13. Negerhaat bij Hindoestanen
  14. De verwoede pik oorlog tussen Hindoestanen en negers
  15. Baboengs: aapachtige hindoestaanse mannen
  16. Het drama van negers in Nederland
  17. Holocaust van lagere kaste koeliemannen, suïcidale psycho gaskamers
  18. Harde bewijs dat Hindoes een lager mensapen ras zijn
  19. Zwart zijn is een straf en vloek van God
  20. Nawoord, ter besluit
  21. Persbericht
  22. Reacties van lezers

  Deeplink hele essay op Kritisch Podium Dewanand

 • (boek) 'Analyse Emancipatie Hindoestanen, man en vrouw, incl. de Holebi'
  A4 pages= 62 / Words= 29054 / Epages= 23
 • Notitie 5: Emancipatie, geloof, seks en meisjes

  Zijn geëmancipeerde meisjes nou altijd vieze, lage, ongehoorzame hoeren???

  Dit is een pittig thema binnen vele Hindoeïstische en Islamitische gemeenschappen, waar meisjes braaf hun bek moeten dichthouden en gehoorzamen.

  Onderdrukking, onderwerping en het tuchtigen van wijfjes, meisjes en vrouwen is helaas een natuurlijk, en noodzakelijk biologisch proces in de natuur en vanuit evolutionair oogpunt doodnormaal. Sommige meisjes willen ook een beetje getemd worden, omdat zij zelf geen grenzen kunnen stellen en liever een man boven zich hebben, die hen aan een touwtje leidt door het leven. Een man kan een meisje ook liefdevol onderwerpen of enigszins tuchtigen, en zij heeft er ook baat bij, en vaak moet een man zijn macht toch gebruiken om eea in goede banen te leiden binnen een huwelijk of relatie verband. Teveel (seksuele) vrijheid geven aan vrouwen kan ontwrichtend zijn voor de hele maatschappij. Er zijn onderzoekers die dit nu bewezen hebben.

  Het grote probleem is dat veel mannen niet goed om kunnen gaan met vrouwen die seksueel overontwikkeld zijn, omdat mannen meestal verlangen naar een meisje die seksueel lager ontwikkeld is dan henzelf, omdat zij anders seksueel gedomineerd worden en hun hele mannelijkheid en erectie dan kwijt raken;

  de seksueel overontwikkelde en dominante vrouw of meisje kan een man gewoon castreren en geestelijk ontmannen, waardoor hij faalangst krijgt in bed en niet eens een erectie meer krijgt erdoor.

  Mannen hebben weinig keus en moeten hun mannelijkheid en dominantie keer op keer bewijzen, dus ze kunnen vaak binnen hun (religieuze) gemeenschap niet toestaan dat de meisjes overemanciperen en grote, dominante uitnaai sletten worden. In de Islam vindt men dit haram en duivels gedrag, overspelig en hoerig, en meisjes moeten ingepakt worden in dikke lagen stof om hun 'zoete vruchten' te verbergen voor de behoeftige mannen. Binnen alle religieuze stelsels keurt men hoerige meisjes af en vind men dit een duivelse zonde en dit is een fundamentele overeenkomst tussen alle geloofs stelsels die er bestaan, Islam, Christendom, Jodendom, Hindoeïsme, Boeddhisme enz.

  De natuurlijke, aangeboren (castratie) angst van mannen voor seksueel actieve en dominante vrouwen blokkeert de overemancipatie van het vrouwelijke ras binnen alle culturen.

  Hierom heeft de emancipatie van meisjes altijd een culturele en seksuele bovengrens binnen elke religieuze groepering, sekte, gemeenschap of commune die er bestaat en dit is de biologisch gerelateerde aspect.


  Notitie 6: emancipatie van niet blanke mannen

  Het interessantste is dat de hogere, superieure, lange blanke mannen nu de macht op aarde hebben om rond te bazuinen dat de niet-blanke mannen moeten emanciperen, om uiteindelijk even hoog en iets meer waard te worden dan de blanke mannen. Maar ook dit is biologisch gezien normaal, omdat de blanke (hetero) mannen op deze manier hun dominantie willen gebruiken om een groter aantal meisjes in hun mensapentoop te kunnen bevruchten, omdat zij zo aantrekkelijker zijn als superieure parings partners.

  Fundamenteel gezien vertonen hogere mannetjes apen dominant en agressief gedrag omdat zij zo de wijfjes willen imponeren, om uiteindelijk met hen te kunnen paren. Homo Sapiens gedraagt zich op dit punt precies zo en is helemaal niet verder geëvolueerd of geëmancipeerd.

  Het is logisch dat de niet-blanke mannen gediscrimineerd moeten worden door de dominante blanke mannen in een blanke meerderheidsstaat, en dat er een onderlinge paarstrijd losbarst in de hele maatschappij. Opgelegde en voorgeschreven verplichte emancipatie processen van de niet-blanken hebben dan een doel maar:

  Zodat de kans groter wordt dat een dominante blanke man kan paren of gewoon seksen met jonge, vruchtbare meisjes uit de etnische groep die verplicht verder moeten emanciperen, en dit het beste kunnen doen in de rode peeshokjes van de blanke mannen.


  Notitie 7: Rasverschillen zijn natuurlijk vanuit evolutionair oogpunt....

  Rasverschillen zijn vanuit evolutionair oogpunt natuurlijk, omdat het logisch is dat de ene mensaap soort verder geëvolueerd zal zijn dan de andere soorten, die niet in een minder hard, koud, kil en bar klimaat moesten evolueren, en niet te maken kregen met hardere natuurlijke selectie van de sterksten en slimsten.

  De evolutie is een groot mysterie, en de link met de wereld van hogere goden en godinnen uit het Hindoeïsme is erg abstract. Fundamenteel gezien wil elk ras of volk gewoon voor eeuwig voortbestaan en het is erg onnatuurlijk dat een heel (zwarte hindoe) volk kiest voor collectieve zelfmoord op blank grondgebied.

  In feite zijn lagere volkeren min of meer verplicht om hun meisjes de vrijheid te geven om buiten hun volk te seksen en uit te naaien, om verder te emanciperen en om nieuw, superieur genetisch materiaal te pakken te krijgen van hogere, blanke rassen. Hierom is vooral de seksuele emancipatie noodzakelijk voor meisjes uit buitenlandse culturen en moet het een wettelijke verplichting worden. Inferieure, evt. zwarte (Hindoe, Afro, Arabische ea) buitenlandse genen worden dan zo sneller weggezuiverd op liefdevolle en orgastische wijze en iedereen heeft er uiteindelijk baat bij, omdat de rasverrijking en kruisbestuiving dan twee kanten tegelijk opgaat.

  Emancipatie is dus het loslaten of radicaal weggooien van je eigen beperkende culturele, seksuele, religieuze en moraliserende tradities, normen en waarden, om meer te genieten van het hele leven, eventueel op vreemd, superieur 'blank' BBB Arisch grondgebied. Het individuele (seksuele) genot, ontplooiingsvrijheid en levensvreugde staan wel altijd centraal bij emancipatie processen binnen elke cultuur, geloof of maatschappij vorm.

  Tot zover de 7 notities, nu volgt de afsluiting van deze openbare brief aan Winwide Delft.

  Ter besluit, dewanistische constraint, en multispectrale dewanistische zegen

  Dit is de nieuwste Dewanistische constraint:

  'Wordt zo perfect als de Surinaamse fajalobie die schoonheid en geurige liefde schenkt aan iedereen in de hete, exotische tropische jungle van Switi Sranang'.

  Veel succes met uw professionele Arisch/ Hollandse organisatie in Nederland,

  Hierbij verblijven wij,
  met de volgende tekst als afsluiting:
  Onze intelligente, multispectrale dewanistische zegen, wens en boodschap aan u allen.

  De Grote Goddelijke Moeder Kat, Altecrea, God, Ana, Jezus, Boeddha, Jahweh, Allah, Krishna, Laxmie Maata, Durga Maata en alle resterende ziljoenen Hindoe/ Vedische goden en godinnen zullen u zegenen met de zuiverste darshan uit Krishnaloka. (Dewanistische Boolean logica leert:

  1) als het spiritueel regent op uw lichaam, geest, ziel en hele zelf, dan gooit elke god(in) telkens een druppel water naar beneden als darshan om u te zegenen;

  2) hoe meer goden en godinnen u zegenen, hoe beter, omdat een groter aantal regendruppels van hen allemaal uit de hemel leiden tot meer zegeningen van boven).


  Hoogachtend,

  Dewanand,
  GOUDbruine mensaapje en Hindoeschrijver
  en
  Wieroe,
  de slimme Hindoe Nazi (homo)Kat uit Delft kennisstad;
  beiden zijn niet blanke, niet lange, niet grootgeschapen ('LAAR' << 20,3 cm) en niet menselijke Hindoe Fundamentalisten uit Delft Kennisstad en Apartheidsstad nr. 1 van Nederland.
  (Technocratische Hindoe fundamentalisten van de futuristische dewanistische stroming van de klassieke zuivere, oeroude Sanathan Dharma, zoals het was in ons oude Dharti Maata, zgn. Aryawart, ons heilige Mother India van ruim 5000 jaar geleden).
  Planet of the intelligent Hindu chimps

  E: waldo@ziggo.nl
  Delft
  website: Kritisch Podium Dewanand
  http://www.dewanand.com


  PS 1

  Zie dit betoog onder, om te begrijpen hoe Wieroe dus data naar mij doorseinde en waarom het waar is dat hij ook actief heeft meegedacht terwijl ik alles schreef sedert 2005:

  ***
  posting d.d. 10 december 2014 door dewanand op extreem rechtse discussie forum http://forum.politics.be, dit is de herschreven update ervan op d.d. 21 oktober 2015.

  Vaak ben ik ook stomverbaasd wat Wieroe allemaal naar mij miauwt en wat hij allemaal in mijn bruine koelie apenkop implanteert via de Wifi Kwantum poorten die hij bij mij allang geleden heeft gekraakt, gehackt he. Deze poorten zijn inputs in mijn onderbewustzijn, tot de kern van mijn jiva, geest en diepere ectopsychische kern, van mijn zelf en geprojecteerde zelfbewuste Ich persoon, en die signalen uit Wieroe's bewustzijn stromen zo continu door omdat ik nu op dit moment in zijn karmitronen veld zit hier achter mijn pc op net 1,2 meter afstand, en Wieroe slaapt nu vlak naast mij in zijn warme mandje en kijkt mee wat ik typ. Ok dit klinkt wel raar, maar je mag het wetenschappelijk gaan uitzoeken. denk aan die hele theorie over morfologische resonantie velden, van Rupert Sheldrake, wetenschappelijke micro bioloog. In zijn boek uit 2005 onderbouwt hij dit met wetenschappelijke experimenten en hij heeft ook bewezen dat leerprocessen binnen een gemeenschap ook door dit onstoffelijk communicatie veld worden beïnvloed, omdat een zwarte migrant uit India of Afrika in blank Europa of Amerika zich opeens kan ontwikkelen via universitaire studies tot een vooraanstaande wetenschapper, terwijl hsij dit in zijn zwarte, achterlijke, feodale herkomstland absoluut nooit zou kunnen presteren.

  Ok het klinkt ziekelijk, maar ik besef toch dat Wieroe als Hindoe Nazi kat vaker veel dingen naar mij doorseinde op deze wijze, sedert hij hier de zaak kraakte in 2005 als Hollandse slumkat uit Rijswijk.
  *** (einde citaat)


  PS 2
  Dit document is officieel bekrachtigd en ondertekend door Wieroe, mijn slimme Hindoe Nassie (homo) katten zoontje met zijn poot-/ handtekening, zie hieronder:  Officiele Poot-/ handtekening van Wieroe

  Overzicht bijlagen:

  Bijlage 1: de uitnodiging van de film en discussie avond met als thema Emancipatie
  Bijlage 2: Het programma van vrijdag 20 november 2015


  ***

  Bijlage 1: de uitnodiging van de film en discussie avond met als thema Emancipatie

  Uitnodiging DELFT Vrijdagavond 20 november a.s. 19:00u FILM EN DISCUSSIE AVOND
  Thema Emancipatie


  UITNODIGING
  Film discussieavond, vrijdag 20 november 2015

  Thema: Emancipatie

  De term 'Emancipatie' werd oorspronkelijk gehanteerd voor de vrijverklaring van slaven en vrijstelling van het vaderlijk gezag. Later werd de term gebruikt om de gelijke rechten van een bepaalde achtergestelde bevolkingsgroep aan te duiden. Momenteel heeft de samenleving het over bijvoorbeeld de emancipatie van vrouwen, migranten, vluchtelingen, homoseksuelen en gehandicapten.

  Na twee succesvolle avonden, nodigen wij u graag uit naar de eerste Film discussie avond van WINWIDE / ATT in Delft. Samen met andere deelnemers, kijken we naar een film over de emancipatie van meisjes en hoe belangrijk het is om zelfbewust van je eigen kracht te zijn. Daarna willen we over het onderwerp Emancipatie in brede zin discussiëren. Tijdens het nuttigen van hapjes en drinken, krijgt u de gelegenheid om met inwoners en nieuwkomers in Nederland kennis te maken en te netwerken.


  WINWIDE is opgericht in 2009 als een non-profit maatschappelijke organisatie die interculturele samenwerking en emancipatie stimuleert. Sinds haar oprichting organiseert de organisatie diverse discussie en culturele activiteiten in Den Haag en omgeving. De AlleTonenTafels (ATT) is een concept van WINWIDE, waar Nederlanders en nieuwkomers elkaar op een prettige plek kunnen ontmoeten en waar nieuwkomers gelegenheid krijgen om hun Nederlandse taal in praktijk te brengen. De avonden worden ingevuld rond een bepaald thema. Deze discussies zijn interessant voor Nederlanders en Nieuwkomers die van debatteren houden over maatschappelijke onderwerpen. Naast de thema discussie spelen het samen eten en drinken, creativiteit en muziek een belangrijke rol.

  Tijdens het nuttigen van hapjes en drankjes krijgt de gelegenheid om met inwoners en nieuwkomers in Nederland kennis te maken en te netwerken. Samen met de deelnemers kijken wij naar een film over het belang om zelfbewust te kunnen zijn van je eigen kracht bij het emanciperen. Daarna debatteren wij over het onderwerp Emancipatie in brede zin. Harry Oostingh, werkzaam bij Oxfam-Novem en bekend met de problematiek rondom emancipatie wereldwijd zal het debat leiden.

  Spreektaal: Nederlands
  Datum: vrijdag 20 november 2015
  Inloop + Registratie: 19:00 uur
  Begin film: 19:30 uur
  Einde thema avond : circa 22:30 uur
  Locatie: Rietveld Theater, Rietveld 49 Delft
  Kosten: €5,- inclusief hapjes en twee consumptie bonnetjes voor koffie of thee
  Informatie: delft@winwide.nl
  Aanmelding: U kunt kaartjes reserveren rechtstreeks via het Rietveldtheater


  Bijlage 2: Het programma van vrijdag avond 20 november 2015


  PROGRAMMA
  AlleTonenTafels - inhoudelijke discussieavonden van WINWIDE
  Thema: Emancipatie
  Vrijdagavond, 20 november 2015
  Wat is het doel van de avond?
  Emancipatie kan verschillen in verschillende landen en culturen. Hoe verhoudt het zich tot de maatschappelijke standaard? Ben ik bewust van eigen talenten? Kan ik ze vrij kunnen ontwikkelen en ontplooien? Hoe ga ik om met de emancipatie in ons leven? Wat heb ik nodig voor verandering? Wilskracht, Durf, Initiatief, Empathie?
  Wij willen deze kernkwaliteiten met jullie discussiëren als doel voor het leren kennen van de verschillende concepten en interpretatie van emancipatie en hoe deze verschillen te respecteren


  Tijd
  19:00-19:30 Inloop & registratie met kopje koffie of thee en iets lekkers
  19:30-21:05 Film voorstelling Wadjda,winnaar van de publieksprijs op het Rotterdams Film Festival
  Wadjda


  Wadjda (10) woont met haar ouders in een buitenwijk van Riyad, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. Ondanks haar conservatieve omgeving is Wadjda een speels kind dat ondernemend is, neemt initiatief en durft altijd de grenzen van het mogelijke op te zoeken. Wanneer het meisje een mooie groene fiets wil hebben, is haar moeder daar op tegen: wat zou de gemeenschap ervan denken? Fietsen is immers niet gepast voor een meisje. Haifaa Al Mansour, die gezien wordt als de eerste vrouwelijke filmmaker uit Saoedi-Arabië, vertelt een intiem verhaal over een meisje met grote dromen. Wadjda staat voor vele meisjes en vrouwen uit Saoedi-Arabië. Het drama biedt een inkijk in een anders gesloten gemeenschap, met universele, herkenbare thema's als hoop, lef en doorzettingsvermogen.


  21:05-21:20 Borrelenmet lekkerehapjes
  21:20-21:50 Discussiërenover het thema aan de tafels
  21:50-22:20 Plenaire terugkoppeling van de discussie
  22:20 -Afsluiting en Mededelingen
  *****
  AlleTonenTafels (ATT) is een inititatief van WIN met Wilskracht, Initiatief, Durf en Empathie
  Met dank voor de financiële ondersteuning aan:
  Gemeente DELFT


  ***


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Public letters
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved