Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Public letters

Arya Samaj Nederland (Asan Den Haag)
Zes Agenda punten ALV 27 september 2015

Offeraar    Dewanand
Offercode   waction0078
Offerdatum   donderdag 20 augustus 2015

Aan: Arya Samaj Nederland (Asan Den Haag)
Cartesiusstraat 47
2562 SC Den Haag
 • http://www.asan-denhaag.nl
 • Onderwerp: Zes Agenda punten ALV 27 september 2015

  waction0078.doc / 20150820 / Aan: Asan / Zes Agenda punten ALV 27 september 2015 / 3150W 10 Pag.

  Delft, donderdag 20 augustus 2015

  Mauw, mauw, namastiaauw weledelgeleerde, eerwaarde voorzitter Pt. Suruj Biere, bestuurs leden en overige leden van Asan,

  Hierbij verzoek ik, samen met Wieroe, mijn katten zoontje om onderstaande notities in acht te nemen als agenda punten bij de ALV van 27 september. U kunt elke notitie apart behandelen indien het van belang is voor Asan als organisatie van zwarte Surinaamse Hindoestanen in Den Haag, met een leden aantal van nauwelijks 300 personen, grotendeels vergrijsd.

  Dus elke notitie hieronder kunt u toevoegen als apart agenda punt en u kunt mij altijd vooraf benaderen voor overleg vooraf.

  Waarschuwing vooraf:
  Ondergetekenden publiceerden samen op het Kritisch Podium Dewanand, www.dewanand.com ruim 22 boeken en vele teksten, gedurende de periode 2004 tot op heden, en deze hele brief is een openbare brief van onze site, te vinden in de rubriek 'openbare brieven rubriek', onder de offer code 'waction0078'.
  Uw vijanden kunnen deze notities tegen uw 'zwarte, etnische, hindoe' kaste organisatie gebruiken, dus zorg er zelf voor dat u deze LEGALE Cyber Aktie niet negeert en binnen 4 weken na de ALV toch via email uw officiële reactie mailt naar onze ondergrondse Cyber organisatie, waar extreem rechts ook meegluurt op internet.

  Nu volgt het overzicht van de ingediende notities:

  Notitie 1 (voorstel Agenda punt): verzoek onderscheiding voorzitter Shri Pt. Suruj Biere
  Notitie 2 (voorstel Agenda punt): STOP mandir bouw Laakhaven, is overbodig
  Notitie 3 (voorstel Agenda punt): Start project drie procent Hindoe/Vedische verlichting en verheffing
  Notitie 4 (voorstel Agenda punt): Start Project abstract idioom Sanathan Dharma ism mij en Wieroe
  Notitie 5 (voorstel Agenda punt): Spoed oprichting Vedische/ Hindoe Studiegroep
  Notitie 6 (voorstel Agenda punt): Start voorbereiding aankomende Holocaust in Europa voor jaar 2040


  ***

  Notitie 1 (voorstel Agenda punt): verzoek onderscheiding voorzitter Shri Pt. Suruj Biere

  Ons eerste verzoek is om tijdens deze ALV of op een andere dag onze kersverse voorzitter Shri Pt. Suruj Biere te onderscheiden als ere lid van Asan en Fasned en hem persoonlijk te herdenken met een apart E-boekje, waarin zijn hele bijdrage, sewa en yajna aan de hele gemeenschap is opgetekend, met zijn eigen reflecties, sedert Asan opgericht werd in Nederland en Suriname; totale actieve periode van ongeveer 45 jaar. Veel Hindoestaanse, Surinaamse, Turkse, Marokkaanse, Caribische en Afro(mix) jongeren (internationale wereldburgers) kunnen iets hieruit leren denk ik, omdat zij allemaal ook buitenlanders zijn en pijnlijk en discriminerend nu bestempeld zijn tot zgn. ongewenste 'niet westerse allochtonen' (lees: niet blanken en niet ariërs) in Nederland. Zo kan Asan een allochtoon rolmodel creëren. U kunt dit E boekje kosteloos publiceren op onze website, indien u dit een slim idee vindt om uw zwarte Hindoe/ Vedische organisatie nationaal te profileren.

  ***

  Notitie 2 (voorstel Agenda punt): STOP mandir bouw Laakhaven, is overbodig

  Dit verzoek zal hard en wreed klinken in de oren, maar helaas de financiële draagkracht en hele uitstervende en vergrijsde achterban en leden van Asan zijn echt ontoereikend om dit project te realiseren, nu begroot op minimaal, bouw kale casco 1,2 miljoen euro, met slechts 400.000 euro in kas. Dit is te hoog gegrepen voor een zwarte, micro etnische organisatie zoals Asan, met een actieve achterban van nauwelijks 300 leden.
  De locatie Laakhaven is slecht bereikbaar voor ouderen en mensen die buiten Den Haag wonen, dus de participatie zal sterk afnemen als Asan daarnaartoe zal verhuizen.

  De huidige locatie is beter bereikbaar en er is gewoon genoeg ruimte voor alles wat Asan als zwarte, etnische organisatie wil doen. Het geld in kas kan dan efficiënter besteed worden om de Hindoe Dharma te versterken in Nederland en Suriname op korte termijn en om de hele mentale en genetische genocide en geestelijke (en zelfs fysieke) verkrachting van alle Hindoestanen, quasi Hindoes uit de Indiase Sarnami Stam alhier stop te zetten. In Suriname is deze genocide van Hindoes al bijna voltooid en daar is er nu een wrede, discriminerende, racistische Afro dictator via een gemene SCHIJNDEMOCRATIE truc aan de macht, die als een despoot regeert en die ruim 25.000 mensen (december moorden, plus incl. de bosnegers en Indianen in Surinaamse binnenland, ref. bron Stanley Rensch, mensenrechten activist) heeft vernietigd.

  Wij moeten nu werken aan de redding en versterking van onze eigen Indiase Sarnami Stam in Nederland en Suriname, want over tien jaar is het echt te laat en dan is de genocide van ons niet-blank, hyperdynamische Indiase Hindoeras voltooid in deze landen. Veel hindoes hebben allang fysiek en geestelijk zelfmoord gepleegd en de blanke politici vinden dit suïcidaal integratie niveau van deze zwartjes geweldig en prijzen deze onderontwikkelde, wilden en primaten uit Bihar.

  Ik denk niet dat er ooit genoeg donatie geld zal binnen stromen om deze mandir bij Laakhaven te bouwen, want de armoede is toegenomen en bijna niemand kan echt veel geld doneren meer. Ga niet zitten dromen over luchtkastelen maar kies het zekere voor het onzekere (is Oer-Hollandse HOOG-Arische wijsheid). De huidige locatie kan opnieuw ingericht worden en de overige voorstellen in deze brief kunnen erg nuttig zijn, om ASAN versie 2.0 nu meteen op te starten.

  Bovendien legde een techneut mij uit dat de hoogspanning velden van het spoor bij de locatie Laakhaven de yoga meditatie en de havan (vuur offer, yajna) verstoren, dus ook vanuit religieus oogpunt en met in acht neming van de zuiver Hindoeïstische VAASTU bouw voorschriften is de locatie Laakhaven echt ongeschikt voor de religieuze activiteiten van Asan en overige stromingen.

  ***

  Notitie 3 (voorstel Agenda punt): Start project drie procent Hindoe/Vedische verlichting en verheffing

  Dit voorstel is erg mooi:
  Drie procent van de ongeveer 20.000 verzen uit de Veda's worden door een deskundig team geselecteerd voor vertaling, studie, interpretatie en E-publicatie (kan op mijn site kosteloos) in het Nederlands, om eea hier te verlichten en te verheffen met goedkoop Vedisch/ Indiaas licht. Elke blanke, HOOG-Arische Hollander zal dit een geweldig project vinden dus jullie zwartjes moeten hier maar serieus over nadenken, en ik wil zeker participeren als Hindoelander en Hindoe Fundamentalist met een viesbruine, Indiase mensapen kleur, zonder mooie, sierlijke, beschaafde staart.

  Alleen de 600 beste en mooiste verzen uit de Veda's moeten geselecteerd worden. Dit is een soort differentiatie, massa mobilisatie project van de Vedische wijsheid en kennis om de hele tamasische maatschappij hier vol slechtheid, verdriet, duisternis, materiële gevangenschap, leed en pijn met slechts drie procent Satthvisch licht uit onze oeroude Veda's te verlichten en te verheffen. Er kunnen dan op internet forums of facebook groepen discussies worden georganiseerd over elk vers in letterlijke zin en zo kan dan een heel data archief worden opgebouwd binnen drie jaar tijd, via het concept van de zelflerende, intelligente organisatie van leergierige Intel aapjes.

  Voor dit project is het internet ideaal, met name facebook en vele forums en het kan gerealiseerd worden zonder enige cent. De huidige locatie van Asan kan hiervoor gebruikt worden dus gewoon nu doen.

  ***

  Notitie 4 (voorstel Agenda punt): Start Project abstract idioom Sanathan Dharma ism mij en Wieroe

  De ontwikkeling van het (wiskundig en technocratisch) geabstraheerde idioom van de hele Sanathan Dharma is al ruw in klad opgesteld en nu is er behoefte aan samenwerking met een echte Hindoe/ Vedische organisatie die met ons wil samenwerken en ons serieus neemt. Wieroe is mijn slimme Hindoe Nazi (homo) kat en hij is nu al erg beroemd. Sedert 2005 heeft Wieroe actief meegewerkt aan de ontwikkeling en publicatie van al mijn 26 boeken en vele teksten en ik ben benieuwd of jullie vieszwarte hindoes/ arya samajis dit enigszins kunnen verklaren vanuit jullie beperkt en ongerealiseerd kennisniveau? Zijn jullie bekend met het transcendentale kennisniveau van vele dieren, planten, bomen, vogels en vissen? Lees de werken van de Amerikaanse biochemicus, Rupert Sheldrake, vooral zijn boek uit 2009, 'Morphic Resonance, the nature of formative causation'.

  ***

  Notitie 5 (voorstel Agenda punt): Spoed oprichting Vedische/ Hindoe Studiegroep

  Dit verzoek is erg belangrijk, omdat er een Oer-Hollands gezegde is:

  'De geest maakt het beest'.

  Sedert Asan, Fasned ea hindoe organisaties bestaan heeft niemand in Nederland ooit een serieuze poging gedaan om een eigen sterke Hindoe/ Vedische Studiegroep op te richten met alle experts en geleerden binnen onze eigen NIET-BLANKE EN NIET ARISCHE, gekleurde etnische groep, onze zgn. Indiase Sarnami Stam in Nederland en Suriname die nu na 152 jaar (kosteloze) deportatie over zee, vanuit hun slums en afval hopen in India (Bihar, Uttar Pradesh, UP) door de lange, superieure, hogere kaste, blanke Hollanders het Nederlands als moedertaal hebben gecultiveerd en totaal vervreemd zijn van hun eigen heilige Dharti Maata (Mother India) uit dat verre verleden. Veel Hindoestanen leven nu als wilden en primaten, en zijn pseudo-ptatas geworden, zgn. vieszwarte NEP-blanken.

  Om eens simpelweg hiermee te starten stellen wij dit voor:
  Per direct onderstaand boekje maar pakken om samen de boel te bestuderen en kennis te nemen van echte Vedisch/ Hindoeïstische wijsheden en gezegden. Dit werk heb ik in 2012 kosteloos en als pure sewa vertaald voor onze huidige voorzitter en nu hoop ik dat jullie zwarte organisatie hier echt iets mee zal doen, liefst niet commercieel. Maak kontakt met mij voor het vinden van een spotgoedkope POD uitgeverij, om het snel te starten of laten wij het op mijn site maar publiceren als gratis online boek.

  REF, vertaald boek van een overleden Vedische geleerde, die geboren was in Suriname.

  Titel: Compilatie Vedische Concepten

  Auteur: Devanarayan Arya (M.A.)
  Gepubliceerd door Manav Seva Pratishthan (Regd.), New Delhi, India.
  November 2008.

  Vertaald uit het Engels door Dewanand, d.d. mei 2012
  Aantal pagina's: 324
  Aantal woorden: 109265
  Archief bestand: WART0255

  Hier enkele citaten uit dit werk, die perfect geschikt zijn voor elke Hindoestaan en overige ongewenste niet blanke minderheden op het grondgebied van de HOOG-Arisch/ Germaanse Hollanders:


  Hoofdstuk: Dharma (gerechtigheid), adharma (niet-gerechtigheid),

  Bovendien is het zo volgens Manusmriti dat de dharma bestaat uit het aanleren van goede eigenschappen.

  acarah paramo dharmah.
  Manu zegt verder: de externe symbolen zijn niet de dharma.

  na lingam dharma karanam.

  Bijvoorbeeld: kleding voorschriften, de wijze van aanbidding, haarkapsels enz. worden niet meegerekend als behorend tot de dharma.

  Het begrip dharma is samengesteld uit de stam dha wat inprenten betekent. De aangeleerde waarden worden beschouwd als de dharma.

  vedah smrti sadacarah svasya ca priyamatmanah
  etaccaturvidham prahuh saksaddharmasya laksanam. (Manusmrti)

  Om de Veda's en de Smritis te volgen, is het aanleren van de eigenschappen van goede mensen en het verrichten van goede daden van gelijke waarde voor het welzijn van anderen; dit wordt dharma genoemd.

  Volgens Swami Dayanand: alles wat onpartijdig, rechtvaardig, en gedaan wordt met het doel om de waarheid te aanvaarden en het afzien van onwaarheid heet de dharma en alles wat daaraan tegengesteld is, is adharma.

  Het aanleren van menselijke waarden is dharma. Veda's zeggen: manurbhava. "Dat betekent, een mens moet alle menselijke waarden aanleren."
  (citaten pag. 31 van genoemd boek)

  ***

  Notitie 6 (voorstel Agenda punt): Start voorbereiding aankomende Holocaust in Europa voor jaar 2040

  Helaas is de multikukeluku nu totaal verziekt en de raciale en etnische segregatie is al bijna voltooid, er is ahw een nieuwe Apartheidsstaat ontwikkeld, maar traditioneel gezien was Nederland al vanaf de oprichting in 1579 een doodgewone Apartheidsstaat, waarin gelovigen wel het recht hadden vrij en te goeder trouw hun geloof te belijden en niet vervolgd of verketterd werden. Zie deze info over het ontstaaan van Nederland als natie in staatkundige zin:

  (citaat uit wikipedia: Unie van Utrecht in 1579)
  De Unie van Utrecht is een op 23 januari 1579 getekende overeenkomst tussen een aantal Nederlandse gewesten, waarin werd overeengekomen dat men zich gezamenlijk zou inzetten om de Spanjaarden het land uit te jagen en waarin daarnaast een aantal staatkundige zaken werden geregeld op het gebied van bijvoorbeeld defensie, belastingen en godsdienst, zodat het ook wel kan worden gezien als een eerste versie van een latere grondwet. Omdat de unie een aanvulling vormde op de zogeheten 'Generale Unie' van 1576 (de Pacificatie van Gent), wordt ook wel gesproken van de Nadere Unie.
  De oorspronkelijke gewesten die de overeenkomst ondertekenden waren Gelre en Zutphen, Holland, Zeeland, Utrecht en de Groningse Ommelanden. Later sloten ook Gent, Nijmegen, Arnhem, Friesland, Venlo, Amersfoort, Ieper, Antwerpen, Breda, Brugge, Strijen, Lier en Drenthe zich aan. De Brabantse steden 's-Hertogenbosch en Leuven sloten zich niet aan bij de Unie van Utrecht, omdat die in Spaanse handen waren.
  Bron: Wikipedia, deeplink
  ---------
  En nu herhaalt de geschiedenis zich, want er is een 'inheems blank' HOOG-Arisch, Hollands, extreem rechts blok ontstaan, met de benaming 'Burgercomité EU' en die willen nu een nationaal referendum afdwingen om Nederland uit de EU te halen, en zo staatkundig weer onafhankelijk te worden met de oude, vertrouwde Oer-Nederlandse gulden. Ik ben benieuwd wat jullie als Indiase zwartjes van Asan hierover te vertellen hebben.

  Wieroe en ik verzoeken alle Hindoes, Hindoestanen en Arya Samajis om het Burgercomité EU te ondersteunen via een donatie of door het formulier te ondertekenen en op te sturen zsm en zeker binnen zes weken, zie link onder hoe het moet. Vraag vijf kennissen om ook te tekenen en mail het als kettingmail rond, zodat meer Hindoestanen tekenen.

  zie wat citaten over dit Burgercomité EU van hun site:

  'Vanaf nu moeten we in zes weken tijd 300.000 handtekeningen verzamelen voor het definitieve verzoek. Als we daarin slagen, zal er in het eerste kwartaal van 2016 voor het eerst een nationaal referendum worden georganiseerd dat door burgers zelf is aangevraagd'

  'De afgelopen vier weken hebben we hard gewerkt aan het voorbereiden van onze campagne. Naast GeenStijl en het Forum voor Democratie steunen onder andere politieke partijen zoals de SP, PvdD, PVV, VNL en 50plus ons verzoek voor een referendum.'


 • http://www.burgercomite-eu.nl/nieuwsbrief/nieuwsbrief13.html
 • -------------
  De hele Multikukeluku is totaal mislukt nu en hierom moet er actief gewerkt worden aan een vreedzame, intelligente en technocratische etnische zuivering van Nederland, om een echte bloedige Holocaust te voorkomen in 2040, zoals in onderstaand betoog wordt beargumenteerd:


  zie tekst:

  Offeraar Dewanand
  Offercode wfor1300
  Offerdatum 5 mei 2012

 • Jaar 2040: bloedige Holocaust (oorlog) tijdens de bevrijding van Europa
 • Volgens ons is Zelfdeportatie van alle Hindoes, Hindoestanen en Arya Samajis, terug naar Suriname gewoon het allerbeste om goed voorbereid te zijn op de bloedige Holocaust (oorlog) van 2040 als woeste, lange, blanke, superieure, sterke, HOOG-Arische barbaren dan hun heilige Europese Avondlanden op brute wijze moeten zuiveren en het dan grondig etnisch ONTWORMEN met goedkoop Cyclon++ gif. Vanuit biologisch en zuiver evolutionair oogpunt is dit een volkomen natuurlijke actie/ reactie proces in een mensapentoop, en heel gezond voor het voortbestaan van de laatste 12 miljoen, uitstervende 'blanke' inheemse mensapen van Nederland. De hele massa immigratie is nu al een verstikkende parasitaire aandoening geworden in Nederland en de natuurlijke reactie van de gastheren noodzaakt tot het elimineren, danwel deporteren van alle kwaadaardige parasieten die zich nu hier vastgebeten en volgevreten hebben en het inheems bloed van hun gastheren opzuigen als vette, vreemde lintblaaswormen.

  ***

  Deze 6 notities zijn voorstellen voor de agenda van de ALV en het is te hopen dat het bestuur ervoor kiest om Asan te ontwikkelen tot Asan 2.0 zoals de mandir bouw commissie het schetste.

  Reacties zijn van harte welkom en worden zeker ook gepubliceerd en van commentaar voorzien.


  Veel succes met uw professionele Arisch/ Hollandse organisatie in Nederland,

  Hierbij verblijven wij,
  met de volgende tekst als afsluiting:

  Onze intelligente, multispectrale dewanistische zegen, wens en boodschap aan u allen.

  De Grote Goddelijke Moeder Kat, Altecrea, God, Ana, Jezus, Boeddha, Jahweh, Allah, Krishna, Laxmie Maata, Durga Maata en alle resterende ziljoenen Hindoe/ Vedische goden en godinnen zullen u zegenen met de zuiverste darshan uit Krishnaloka. (Dewanistische Boolean logica leert: 1) als het spiritueel regent op uw lichaam, geest, ziel en hele zelf, dan gooit elke god(in) telkens een druppel water naar beneden als darshan om u te zegenen; 2) hoe meer goden en godinnen u zegenen, hoe beter, omdat een groter aantal regendruppels van hen allemaal uit de hemel leiden tot meer zegeningen van boven).

  Hoogachtend,

  W.G. verse pootafdrukken in de blanke, maagdelijke sneeuw,

  Dewanand,
  GOUDbruine mensaapje en Hindoeschrijver
  en  Officiele Poot-/ handtekening van Wieroe

  Wieroe,
  de slimme Hindoe Nazi (homo)Kat uit Delft kennisstad;


  beiden zijn niet blanke, niet lange, niet grootgeschapen ('LAAR' < 20,3 cm) en niet menselijke Hindoe Fundamentalisten uit Delft Kennisstad en Apartheidsstad nr. 1 van Nederland.
  (Technocratische Hindoe fundamentalisten van de futuristische dewanistische stroming van de klassieke zuivere, oeroude Sanathan Dharma, zoals het was in ons oude Dharti Maata, zgn. Aryawart, ons heilige Mother India van ruim 5000 jaar geleden).
  Planet of the intelligent Hindu chimps

  E: waldo@ziggo.nl
  Delft
  website: Kritisch Podium Dewanand
  http://www.dewanand.com

  PS
  Biografische data van auteur Dewanand
  Dewanand is een veelzijdige Hindoeschrijver en privé - onderzoeker (leeftijd 48, gescheiden) uit Nederland en is geboren in Suriname. Hij heeft Werktuigbouwkunde gestudeerd aan de Technische Universiteit Delft (TUD, Delft), en schrijft nu al twintig jaar. Diverse artikelen van Dewanand zijn gepubliceerd in: Multined (landelijke weekkrant), Weekkrant Suriname, Landelijke Allochtonenkrant, Amazone Post, Hindorama magazine, Hindulife e-zine en filoscoop e-zine. Twintig boeken en ruim 300 artikelen van hem zijn gepubliceerd op zijn eigen website (Kritisch Podium Dewanand, http://www.dewanand.com). Al zijn Nederlandstalige boeken zijn gedrukt verkrijgbaar bij de Amerikaanse POD uitgeverij op deze site

 • http://www.lulu.com

 • In februari 2010 publiceerde Authorhouse het eerste Engelstalige boek van Dewanand, met als titel 'Holland: Paradise or Hell'. In 2011 werd zijn tweede boek in Engels over de islam gepubliceerd, 'Koran: Forbid or Rewrite' door Strategic Book Group (gevestigd in New York). En in 2013 werd zijn derde boek internationaal gepubliceerd over liefde en (homo)seksualiteit, getiteld 'A Thousand ways to love. Update of the Kama Sutra'. Alle drie genoemde boeken zijn verkrijgbaar via amazon.com en alle overige online boekwinkels, gedrukt en als Ebook.

  Vermeldenswaardig is dat Dewanand nu, sedert het jaar 2003, een grote, veelzijdige, eigen onafhankelijke website (met ruim 1,65 miljoen woorden van eigen hand in het Nederlands en Engels) heeft opgebouwd als GOUDbruin gekleurde hindoeschrijver, maar nu toch overal verstoten is, keihard genegeerd wordt en doodgezwegen wordt, omdat hij niet schroomt om over absolute taboe thema's (vb: extreem rechts, KKK/blanke rassenhaat, nazisme, fascisme, multiraciale theorieën, theorie onderzoek Afro haters, Hindoe haters, analyse absolutistische 'blanke' apartheid geloof botweg legaliseren, XXXX = Hindoe Hard Porno, enz.) te publiceren van de 'blanken' en Hindoestanen, op een politiek uiterst incorrecte manier. Hierom heeft Dewanand nu de status bereikt van meest gediscrimineerde en verstoten GOUDbruin gekleurde Hindoeschrijver van Nederland en Suriname. Hierom voelt hij zich nu kasteloze paria en heeft dat geaccepteerd, omdat hij geen vergeving zoekt, maar zelf zijn scherpgeslepen, peperdure diamanten pennenkruis wil dragen, net als Jezus van Nazareth. Dewanand vertelt dat hij schrijft om zuivere kennis uit Krishnaloka op te offeren aan Altecrea, de ziljoenen Hindoe goden en godinnen en de talloze duivels en duivelinnen (incl. Allah) uit de hellewerelden en dat de mening van mensen hem toch koud laat. Hierom kan hij als een Dewanistische Hindoe Fundamentalist van dit nieuwe millennium beschouwd worden, samen met Wieroe, zijn slimme Hindoe Nazi kat uit Delft kennisstad.


  ***


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Public letters
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved