Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Public letters

Elsevier, discriminatie jegens Hindoes

Offeraar    Dewanand
Offercode   waction0041
Offerdatum   vrijdag 18 februari 2000

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoud Openbare brieven rubriek

 • waction0041.doc / 20000218 / Elsevier, discriminatie jegens Hindoes / source: L679 / 705W

  Aan: elsevier
  Postbus 152
  1000 AD Amsterdam
  Nederland

  Onderwerp: discriminatie jegens Hindoes
  Kenmerk: L679/ Elsevier / discriminatie jegens Hindoes / vr18022000

  Delft, vrijdag 18 februari 2000

  Mijne dames/ heren, redactie van Elsevier,

  Uw artikel over India in uw editie van februari 2000 bevat discriminerende uitlatingen jegens Hindoes en hun geloof. U maakt zich nu duidelijk schuldig aan laster en stigmatisering, hetgeen ontoelaatbaar is in deze tijd.

  Uw verslaggever Old Schoof weet niets over het Hindoeisme en nog veel minder over India.

  Ik eis een rectificatie en een verontschuldiging in het komend nummer van Elsevier.
  De belastende teksten zijn:

  1. "De Hindoeistische cultuur eist mannelijke nakomelingen."
  Noot: dit is absoluut niet waar, want in het Hindoeisme is de vrouw ook nodig en zij heeft een vaste en respektabele plaats in het geloof.

  2. "Het meest barbaars is waarschijnlijk het verdrinken van de baby in melk, schreef de Times of India vorig jaar september in een hoofdartikel over deze nog steeds springlevende, oud-Indiase traditie."
  Noot: dit is absoluut geen oud-Indiase traditie. Pas na de verovering van India door de Engelsen zijn deze praktijken ontstaan, want de hoogbeschaafde Indiase traditie werd systematisch vernietigd.

  Ook is India absoluut niet vol. India kan makkelijk tien of twintig miljard mensen herbergen, mits de techniek (vooral logistiek) intensief wordt toegepast, zoals in Nederland is gedaan.

  Indien u het nalaat om de rectificatie te plaatsen, zal een juridisch strafproces worden opgestart, waarbij u een boete van ongeveer NLG 500.000,- kunt krijgen. Ik zal alle Hindoe organisaties in Nederland inlichten hierover. De Hindoeraad Nederland zal ook benaderd worden.

  Elsevier vind ik een bekrompen magazine. Jullie reporters zijn arrogant, en weten heel weinig over de wereld. Nog twee voorbeelden.

  Het artikel over emancipatie van allochtonen, in het februarinummer 2000, getuigt van totale onwetendheid en vreemdelingenhaat. De schrijver, Gerry van der List, weet praktisch niets over de toestand van de allochtonen en andere migrantengroepen in Nederland. Hij beseft niet dat het begrip allochtoon feitelijk totale onzin is, want er is geen enkele allochtoon in Nederland. Ook is zijn tien punten plan totale onzin, want het lost totaal niets op. Ook vergeet hij dat de Nederlandse taal een minderheidstaal is op de wereld, en slechts door 0,23 procent van de wereldbevolking wordt gesproken, en bovendien aan het eroderen is. Over twintig jaar is de nederlandse taal waarschijnlijk uitgeroeid in Nederland, door de mondiale invloed van internettalen. Nederlands is dus de slechtste keus die een buitenlander kan maken in Nederland. Migranten die perfect nederlands praten, worden zelfs nog zwaarder gediscrimineerd en achtergesteld door Hollanders, dus wat voor zin heeft het dan om zo'n gekke taal te leren.
  Gerry van der List toont aan dat hij niets afweet van de leefwereld van buitenlanders, illegalen en andere migranten. Zijn strategie is nutteloos.
  Opgemerkt kan nog worden dat autochtone (dus blanke) nederlanders, vooral jongeren, de nederlandse taal heel slecht beheersen. Schrijf daar maar iets over Gerry van der list zou ik zeggen.

  Het artikel over Japan in jullie februari nummer van 2000, toont verder aan dat Elsevier een bekrompen schrijversploeg heeft. Het Japanse leger heeft in de tweede wereldoorlog de blanke elite, bestaande uit Hollanders uitgeroeid, omdat zij oorlog voerden, en niet omdat zij iets hadden tegen de Hollanders in Europa. Als het Japanse leger wrok koesterde jegens Nederlanders, dan hadden zij direkt Nederland aangevallen en binnen 24 uur veroverd. Uw reporter Detlev van Heest toont wederom aan hoe bekrompen hij kan schrijven en denken. Waarom vraagt hij zich niet af, of het goed is dat die luie vetgemeste Hollanders toentertijd om zeep gebracht zijn, want zij hingen toch al driehonderd jaar de barbaarse beest uit in Indonesie??? Zeg Detlev rustig dat hij kan oprotten met zijn misplaatste chauvinisme en dat de oorlog nu voorbij is. Hij moet niet zeuren over excuses van de Japanse keizer, want dat is zielig Hollands gezeur.

  Eindconclusie onderzoek:
  Elsevier is een bekrompen magazine.
  Elsevier is een nutteloos magazine in Nederland en zal binnen vijf jaar weggevaagd worden, door intelligentere magazines op internet.
  Elsevier is de moeite niet waard om te kopen.

  Kortom, wachten jullie maar de rechtszaak af. Ik ga ook de Indiase ambassade inlichten hierover. Jullie gaan boeten.

  Dewanand
  Delft
  Nederland

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoud Openbare brieven rubriek

 • Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Public letters
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved