Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Public letters

dhr. I.L. van Drommelen, Onderzoek multiculturele maatschappij, met antwoord

Offeraar    Dewanand
Offercode   waction0039
Offerdatum   maandag 23 februari 1998

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoud Openbare brieven rubriek


 • waction0039.doc / 19980223 / dhr. I.L. van Drommelen, Onderzoek multiculturele maatschappij, met antwoord / source: Kenmerk: L362 linkto Art074/ 887W

  Aan: dhr. I. L. Van Drommelen
  Jupiterstraat 54
  3331 SC Zwijndrecht
  Nederland

  Onderwerp: uw verzoek om meer informatie

  Kenmerk: L362 / dhr. I.L. van Drommelen, onderzoek multiculturele mij. / ma230298

  Delft, maandag 23 februari 1998

  Geachte heer,

  Uw telefonisch verzoek om meer informatie heeft mijn belangstelling gewekt. Het is voor mij echter onduidelijk wat u precies aanbiedt en van mij verlangt. Ik wilde graag wat meer informatie, voordat ik u iets meer vertel over mijn bevindingen. In deze brief wil ik u best wat meer vertellen over mijn visie op de multiculturele samenleving, en over mijn prive onderzoek ernaar.

  Een doel van mijn onderzoek naar de multiculturele samenleving is om inzicht te krijgen in de interaktie processen tussen de menselijke wezens. Vele heterogene samenlevingen dreigen op den duur te ontaarden in instabiele leefgemeenschappen. Etnische minderheden raken dan bekneld tussen de meerderheden en er ontstaan zeer gecompliceerde problemen voor de individuen en voor de hele groep. Ik heb tot nu toe enkele theorieen daaromtrent ontwikkeld en probeer die op een positieve wijze toe te passen. De psychologische aspekten worden bij deze theorieen ook goed belicht en in een nieuw daglicht gezet. Ik realiseer mij echter vaak dat een heterogene samenleving door zo veel variabelen wordt beheerst dat het niet mogelijk is om alle processen te simuleren m.b.v. een computerprogramma. Het liefst zou ik nu een voorbeeld willen geven, maar het lijkt mij beter om daarvan af te zien in dit stadium van ons kontakt.

  U vroeg mij om wat artikelen van mijzelf aan u op te sturen, zodat u een beeld kunt krijgen van mijn bevindingen. De meesten zijn echter zuiver theoretisch van aard en beslaan vele pagina's. Ik heb een artikel geselekteerd, dat nogal praktisch is. Het gaat over het kastenstelsel in een menselijke samenleving. Het kastenstelsel is een zeer goed voorbeeld van een multiculturele samenleving die in een evenwichtstoestand geraakt is, en waarbij alle kaarten goed geschud zijn en alle krachten tot rust zijn gebracht. Bij lange termijn analyses, gebaseerd op historische feiten, wordt het duidelijk dat vele multiculturele samenlevingen op den duur naar een soort kastenmaatschappij convergeren. De complexe sociale en psychologische processen en interakties die daarbij een rol spelen probeer ik zo goed mogelijk te doorgronden, zodat het voor mij duidelijk wordt waarom iets zich zo heeft ontwikkeld. Bij mijn analyse hou ik er ook rekening mee dat iedere menselijke samenleving uit mannen en vrouwen bestaat, die elk een eigen functie vervullen.

  Het is voor mij wel heel moeilijk om u in dit stadium meer informatie toe te zenden omtrent mijn onderzoek. Enkele van mijn adviseurs hebben mij dit afgeraden. Ik ben bereid uw ministerie nu of in de toekomst te ondersteunen, op een aktieve en construktieve wijze en hoop dat u bereid bent om mij uit te nodigen voor een persoonlijk onderhoud. U vertelde mij telefonisch dat er grote problemen zijn en dat u best hulp kunt gebruiken. Ik ben daartoe bereid en hoop dat wij in de toekomst kunnen werken aan een goede oplossing.

  Onderzoek doen naar de multiculturele samenleving lijkt mij echt een geweldig vooruitzicht, omdat ik dan vele theorieen van mijzelf kan toetsen in de praktijk. Mijn gehele visie is integraal en op feiten gebaseerd.

  Ik verzoek u kontakt met mij op te nemen na het lezen van deze brief en hoop dat wij iets kunnen afspreken.

  Met vriendelijke groeten,

  Dewanand
  Delft
  Nederland
  telefoon privé: 015 xxx


  Bijlagen: 2
  Curriculum vitae
  Art074.doc / Het kastenstelsel, een vorm van een sociaal patenteringsstelsel voor technologische kennis/ Hindoestanen/ Vishwa Samachar/ 3 pag/ zo270497


  ***
  Ontvangen antwoord d.d. 26 februari 1998

  Weledelgeleerde heer Dewanand,

  Ik heb uw stukken in goede orde ontvangen. Het zag er allemaal erg netjes en veelbelovend uit; aan het feit dat u verstand van zaken hebt en weet waar u het over hebt is geen twijfel mogelijk. Dat is een grote verdienste, want zoals u zelf ook aangeeft is de multiculturele samenleving en alles wat ermee samenhangt een buitengewoon complexe materie die ons lang heeft beziggehouden en ons nog lang zal bezighouden. Uw kennis en specialismen zouden een welkome bijdrage zijn om deze complexe materie beheersbaar en reguleerbaar te maken.

  Echter, moet ik u helaas mededelen dat een aantal onvoorziene ontwikkelingen binnen het ministerie ervoor hebben gezorgd dat het prioriteitenkader is opgeschoven, hetgeen in dit specifieke geval inhoudt dat het grote multiculturele onderzoeksproject even in de ijskast is komen te liggen, niet op de laatste plaats vanwege het kostbare karakter ervan (er zijn miljoenen mee gemoeid). Voor welke termijn deze parkering geldt kan ik u in dit stadium nog niet zeggen.

  Ik vind het daarom correct dat ik u uw stukken terugzend. En laten we afspreken dat zodra de zaak gaat rollen en de kaarten geschud worden (of mijn opvolger) u dan wederom zal benaderen voor een oriënterend onderhoud (we houden uw naam in ieder geval in ons bestand), en hopelijk kunnen dan concretere afspraken gemaakt worden.

  Ik wil u danken voor uw enthousiaste bereidheid en getoonde interesse. Vertrouwende op een vruchtbare toekomstige samenwerking groet ik u.

  Met de meeste hoogachting,

  w.g.

  Isaac Van Drommelen

  Ps
  Het postadres dat ik u heb gegeven is ondertussen opgeheven. Te zijner tijd zal ik u het nieuwe postadres in Den Haag doen toekomen.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoud Openbare brieven rubriek

 • Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Public letters
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved