Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Public letters

Arbeidsvoorziening Haaglanden. Inschrijven als behorend tot de Hindoestaanse bevolkingsgroep. Met officieel antwoord

Offeraar    Dewanand
Offercode   waction0021
Offerdatum   22 maart 1997

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoud Openbare brieven rubriek

 • waction0021.doc / 19970322 / Arbeidsvoorziening Haaglanden. Inschrijven als behorend tot de Hindoestaanse bevolkingsgroep. Met officieel antwoord Arbeidsvoorziening Haaglanden / source= L208 / 447W


  Aan: Arbeidsvoorziening Haaglanden
  Antwoordnummer 10031
  2280 VB Rijswijk
  Nederland

  Onderwerp: Inschrijven als behorend tot de Hindoestaanse bevolkingsgroep. Met officieel antwoord Arbeidsvoorziening Haaglanden

  Kenmerk: L208/ Arbeidsvoorziening Haaglanden, Hindoestaanse bevolkingsgroep/ 220397

  Delft, 22 maart 1997

  Mijne dames/ heren,

  Afgelopen week heb ik mij ingeschreven bij het arbeidsbureau in Delft. Daarbij is er een ernstige fout gemaakt. De medewerker heeft mij ingeschreven als lid van de Surinaamse bevolkingsgroep in Nederland. Nu is het zo dat ik geen Surinamer ben, maar een Hindoestaan in Nederland. Daarom is het voor mij ontoelaatbaar dat ik als Surinamer geregistreerd ben in de administratie van het arbeidsbureau.

  Ik ben wel in Suriname geboren, maar ik heb mijzelf nooit een Surinamer gevoeld. In Suriname worden Hindoestanen zwaar gediscrimineerd door de mensen die zichzelf Surinamer noemen. Veel Hindoestanen zijn gewoon buitenlander in Suriname. Ik heb daarom jaren geleden besloten om dat ellendig en achterlijk Surinaams volk de rug toe te keren. Nu heb ik de Nederlandse nationaliteit en voel mij een volwaardig lid van de Nederlandse samenleving. Ik accepteer mijzelf als Hindoestaan.

  Als het arbeidsbureau de etnische afkomst van iedereen wil opnemen in haar administratie dan moet dat wel correct en niet tegen de wil van de betrokkenen geschieden. Registratie van etnische afkomst is voor mij geen enkel bezwaar, maar het moet wel overeenkomen met de beleving van het betrokken individu. Daar heeft iedere burger van Nederland recht op. Niemand heeft het recht om voor een ander te bepalen wat hsij wel of niet is. Daarom vind ik dat ik er recht op heb om zelf te bepalen hoe ik geregistreerd wil staan in uw adminstratie.

  Doordat ik van Hindoestaanse afkomst ben, wil ik dus geregistreerd worden als behorend tot de Hindoestaanse bevolkingsgroep in Nederland. Ik eis dus dat dit z.s.m. wordt gecorrigeerd en dat ik schriftelijk van deze wijziging op de hoogte wordt gebracht. E.e.a. dient bij voorkeur binnen vier weken te geschieden.

  De Hindoestanen in Nederland zijn van overheidswege erkend als een aparte bevolkingsgroep met dezelfde rechten (en plichten) als alle andere volkeren in Nederland. Er zijn aparte Hindoestaanse organisaties in Nederland. Ook is er een eigen Hindoestaanse omroep, OHM (Omroep Hindoe Media), alsook eigen Hindoestaanse radiozenders. Uw organisatie moet dit goed beseffen en Hindoestanen als een unieke bevolkingsgroep registreren.

  Hopelijk vindt u mijn argumenten voldoende en besluit u om mij te registreren als behorend tot de Hindoestaanse bevolkingsgroep. En ik verzoek u om mij serieus te nemen, want ik tolereer geen incorrecte registratie.

  Met vriendelijke groeten,


  Dewanand
  Delft
  Nederland
  ARBVO-nummer: xxx

  Registratie Bevolkingsgroep:
  Hindoestaan (geen Surinamer)


  -----------------------

  Ontvangen officieel antwoord van Arbeidsvoorziening Haaglanden. Letterlijke tekst.

  Aan: Dewanand
  Delft

  Ons kenmerk: HL/MS/ 971337u
  Datum: 9 april 1997

  Betreft: registratie bevolkingsgroep

  Geachte heer Dewanand,

  In reactie op uw brief, d.d. 22 maart 1997, waarin u het verzoek doet tot wijziging van uw registratie, deel ik u het volgende mede.

  U maakt bezwaar tegen het feit dat u als behorend tot de Surinaamse bevolkingsgroep staat geregistreerd. Ik begrijp dat u daar bezwaren tegen maakt. Ik neem echter aan dat er in het gesprek met de Consulent Personeelsvoorziening van het Arbeidsbureau Delft een misverstand is gerezen over de invulling van de rubrieken nationaliteit en bevolkingsgroep. Op dit moment staat u namelijk als volgt geregistreerd (zie bijgevoegde uitdraai):

  Nationaliteit: Nederlandse
  Bevolkingsgroep: 80-X overige derde wereld

  Ik vraag u begrip voor het feit dat de kwalificatie "Hindoestaans" niet kan worden ingevuld. In het landelijke systeem van bevolkingsgroepen is hier nu eenmaal niet in voorzien.

  Wat betreft de rubriek bevolkingsgroep geef ik u de overweging om bij een volgend contact met het arbeidsbureau de huidige kwalificatie te wijzigen in "Nederlands". Bij deze rubriek gaat het er namelijk om dat u zelf aangeeft tot welke bevolkingsgroep u zich het meest verbonden voelt.

  Ik verwacht u in voldoende mate te hebben geïnformeerd.

  Hoogachtend,

  Het Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening regio Haaglanden,
  Namens het Bestuur:
  De Regionaal Directeur,

  W. G.

  H. Langelaar

  + 1 bijlage: uitdraai gegevens dhr. Dewanand

  i.a.a.
  Arbeidsbureau Delft
  Dhr. J. van B.

  (einde letterlijke brieftekst ontvangen)

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoud Openbare brieven rubriek

 • Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Public letters
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved