Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Public letters

Onze Taal: nieuwe woorden hsij en hsijn, met antwoord

Offeraar    Dewanand
Offercode   waction0014
Offerdatum   maandag 29 juli 1996

... Go to next Epage
 • Go to Inhoud Openbare brieven rubriek

 • waction0014.doc / 19960729 / Onze Taal: nieuwe woorden hsij en hsijn, met antwoord / source=L113 linkto art110.htm / 789W


  Aan: Onze Taal
  Laan van Meerdervoort 14a
  2517 AK Den Haag

  Onderwerp: nieuwe woorden, hsij, hsijn

  Delft, maandag 29 juli 1996

  Geachte redactie,

  In nummer 4, op pagina 86, van Onze Taal stond er een artikel over het gebruik van hij en zij. Ik heb hiervoor misschien een oplossing bedacht. In bijlage 1 is alles hierover te lezen.

  Ik zou verder willen weten wat de nieuwste regels zijn met betrekking tot het gebruik van het koppelteken. Het is voor mij altijd heel lastig om dit teken te gebruiken.

  Mijn vraag is dus:

  Is het nodig om het koppelteken te gebruiken als er op grond van de uitspraak over één woord wordt gesproken of niet? Wat zijn de regels voor het gebruik van het koppelteken (-)?

  Verder wilde ik graag weten wat het woord noösfeer betekent. Ik kwam het tegen in een boek van Osho, getiteld : "Over de grenzen van de psychologie". Dit woord komt niet voor in het woordenboek dat ik thuis heb.

  Tot besluit wens ik u veel succes met Onze Taal. Ik ben blij dat zo een tijdschrift bestaat.

  Met vriendelijke groeten,


  Dewanand
  Delft

  Bijlagen: 1
  ---------------------------

  Bijlage 1.

  Aan : de Taaladviesdienst.
  Betreft hsij en hsijn
  Dewanand, Delft

  Tijdens het schrijven hinderde het mij vaak om steeds hij/zij of zijn/haar te moeten intypen. Daarom kwam bij mij het idee op om een enkel woord te maken dat tegelijkertijd naar een man en een vrouw verwijst. De woorden hsij, ter vervanging van hij/zij, en hsijn, ter vervanging van zijn/haar, ontstonden toen in mijn gedachtenwereld. Ik gebruik nu deze woorden automatisch, maar merk dat er mensen en redactieleden zijn die deze nieuwe persoonlijke voornaamwoorden helemaal niet op prijs stellen. De woorden zijn te beschouwen als acroniemen, die het mogelijk maken om zonder gebruik van het schuine streepje te verwijzen naar een man en een vrouw. Het is dan niet meer nodig om het vrouwelijke te verdoezelen, zoals geuit werd in het artikel op pagina 86 van nummer 4. Misschien heb ik wel de oplossing voor de emancipatiestrijd tussen de seksen. Wat vinden jullie ervan?

  ---------------------
  Officieel antwoord van Taaladviesdienst, Genootschap Onze Taal

  Aan: de heer/ mevrouw Dewanand
  Delft, Nederland

  Datum: 16 augustus 1996

  Uw kenmerk: 31 juli 1996

  Ons kenmerk: TAD/810/LO

  Onderwerp: taalvragen

  Geachte heer/mevrouw Dewanand,

  In uw brief van 29 juli 1996 doet u ons een suggestie aan de hand om het gebruik van hij/zij en zijn/haar in geschreven teksten te vermijden. U stelt voor hij/zij te vervangen door hsij en zijn/haar door hsijn. Hoewel dit heel aardig bedacht is, denken wij dat deze 'acroniemen'(dat zijn het echter niet, omdat de s niet voorkomt in hij of zij) geen ingang zullen vinden in de Nederlandse taal. In de eerste plaats is het erg ongebruikelijk zulke korte woorden af te korten, laat staan er een 'acroniem' van te maken. In de tweede plaats leveren de schrijfwijzen hsij en hsijn een vreemd woordbeeld op; de combinatie h + s aan het begin van een woord komt in het Nederlands niet voor en is bovendien bijna niet uit te spreken. Uw suggestie zou echter zeker - indien geaccepteerd - bijdragen aan een oplossing voor de "emancipatiestrijd tussen de seksen".

  Verder vraagt u ons naar de nieuwe regels voor het gebruik van het koppelteken. Met betrekking tot dit teken zijn er in de nieuwe spelling twee dingen veranderd:

  1. Het koppelteken komt in de plaats van het trema als dit trema diende om uitspraakverwarring te voorkomen in samenstellingen waarin twee of meer klinkers op elkaar botsen. Meeëten wordt dus mee-eten, en zeeëend wordt zee-eend. Deze regel geldt niet voor woorden als geërgerd en poëzie, omdat we hier niet met samenstellingen maar met afleidingen te maken hebben.

  2. Bijvoeglijke naamwoorden die zijn afgeleid van een samengestelde aardrijkskundige naam krijgen voortaan altijd een koppelteken: Zuid-Amerikaans, Noord-Hollands.

  Uw vraag "Is het nodig om het koppelteken te gebruiken als er op grond van de uitspraak over één woord wordt gesproken of niet?" hebben wij helaas niet begrepen. Het antwoord hierop vindt u waarschijnlijk wel in bijgevoegde kopieën van de regels voor het koppelteken ("het liggend streepje"). Deze regels zijn afkomstig uit de Leidraad van het nieuwe Groene Boekje.

  Het woord noösfeer hebben wij alleen aangetroffen in het Zakwoordenboek der Geneeskunde. De definitie luidt:

  "de menselijke samenleving op aarde; het deel van de biosfeer dat door de (met verstand toegeruste) mens wordt ingenomen". Noö komt van het Griekse noös, dat 'denk- en kenvermogen: geest, verstand' betekent.

  Ik hoop hiermee uw vragen naar tevredenheid te hebben beantwoord.

  Met vriendelijke groet,

  ...........W.G.............

  Louise Offeringa

  Genootschap Onze Taal
  Laan van Meerdervoort 14a
  2517 AK Den Haag
  telefoon 070 3561220
  HV 40408444

  ***

  ... Go to next Epage
 • Go to Inhoud Openbare brieven rubriek

 • Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Public letters
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved