Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 102 of 103

Moord op de vrijheid van het oervolk

Was het verbod van de NVP/CP'86 terecht en heeft de AEL bestaansrecht?

20. Backcover tekst


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Mr. drs. J.J. v.d. Gulik
Offercode      wart0222
Offerdatum     vrijdag 9 november 2007

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk
 • De schrijver heeft jarenlang in Amsterdam West gewoond en daar als bewoner en als ambtenaar van het Ministerie van Justitie de multiculturele ontwikkelingen van nabij meegemaakt. Die ontwikkelingen hebben hun invloed gehad op de rechtspraak. Het rechtsdenken stond daarbij onder invloed van de na WO II gehanteerde indeling in 'goed' en 'fout' hetgeen in de praktijk betekende dat personen en organisaties die werden gezien als 'fout' bij hun uitingen slechts een duidelijk beperkt gebruik konden maken van de grondrechten.

  In dit boek wordt de historische ontwikkeling van de vrijheid van meningsuiting in Nederland diepgaand onderzocht, met relevante voorbeelden. Centraal staat de interpretatie en toepassing van het 'due regard' principe (artikel 4 van het 'Internationaal Verdrag tot Uitbanning van alle vormen van Rassendiscriminatie' (IVUR)) en de tegenstrijdigheid ervan aangaande etnische organisaties die de democratische rechtsorde bedreigen of met geweld omver willen werpen. In het betoog, met vele conclusies, is omschreven dat het gedogen van de Arabisch Europese Liga (AEL) totaal strijdig is met het verbieden van de NVP/CP'86 omstreeks 1998. Waarom werd een politieke partij die de belangen voorstaat van het Nederlandse oervolk wel verboden, maar een soortgelijke organisatie niet, welke op islamitisch fundamentalistische leest geschoeid was?

  Dit boek is een antwoord op dat selectieve rechtsdenken en het daarop gebaseerde vervolgingsbeleid. Zo wordt er onder meer beargumenteerd aangegeven dat er vijf redenen zijn op grond waarvan de Arabisch Europese Liga (AEL) van Abu Jahjah geen bestaansrecht kan hebben in Nederland. Het Openbaar Ministerie bleef echter opmerkelijk passief en zelfs geluiden die erop wezen dat er mogelijk reden was om de AEL eens nader onder de loep te nemen leken te ontbreken. De schrijver vindt dat selectieve rechtsdenken een democratische rechtsstaat onwaardig en ziet het als strijdig met de wetsgeschiedenis en uitspraken van het Europese Hof in Straatsburg.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk

 • WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 102 of 103


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0222
  Copyright @ Mr. drs. J.J. v.d. Gulik 2007