Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 90 of 103

Moord op de vrijheid van het oervolk

Was het verbod van de NVP/CP'86 terecht en heeft de AEL bestaansrecht?

14.4. Vertegenwoordiging van de Arabische Natie


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Mr. drs. J.J. v.d. Gulik
Offercode      wart0222
Offerdatum     vrijdag 9 november 2007

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk
 • In een brief aan de leden van de AEL op de site van de AEL, met dagtekening 13 juni 2003, waarin Jahjah zichzelf 'federal president' noemt, schrijft hij over de ideologie van de AEL:

  'The ideology of the AEL is the result of a synthesis between two political movements: the Arab Nationalist and the Islamist. The AEL is an Arab National movement with a Muslim-democratic project for society. This vision is outlined in the Ideological note that is included with this text. That note was approved in the Congress of AEL in the Netherlands at the end of May 2003'
  (Zie noot 134* Jahjah, A.,brief d.d. 13 juni 2003, www.ael.nl).

  Oftewel vertaald geeft dit,

  'De ideologie van de AEL is het resultaat van een synthese tussen twee politieke bewegingen: de Arabisch Nationalistische en de Islamitische. De AEL is een Arabisch Nationale beweging met een Moslim-democratisch project voor de samenleving. Deze visie is uitgewerkt in de Ideologische nota, die bij deze tekst is opgenomen. Die nota werd goedgekeurd op het Congres van de AEL in Nederland eind mei van dit jaar'.

  En over het uiteindelijke doel van de AEL zegt Jahjah

  'The Arab Federal State under Al Shoura is our ultimate goal'
  (Zie noot 135* Jahjah, A., brief d.d.13 juni 2003, www.ael.nl).

  Oftewel vertaald geeft dit,

  'De Arabische Federale Staat op basis van de sjoera is ons uiteindelijke doel.'

  De realisering van de Arabische Federale Staat op basis van sjoera en dus van een niet democratische staat is dus het uiteindelijke doel van de AEL. Dat ligt ook redelijk in lijn met de volgende tekst uit het Partijprogramma voor de periode 2003-2005:

  'De AEL richt zich tot alle Arabieren en moslims, met name jongeren van de 2e en 3e generaties. De AEL heeft als voornaamste reden van bestaan de bevordering en verdediging van:

  De belangen van de Arabische en Islamitische immigranten gemeenschappen in Europa; De belangen van de Arabische en Islamitische wereld'
  (Zie noot 136* AEL.Partijprogramma 2003-2005, www.ael.nl.).

  In het partijprogramma staat dus, dat de AEL niet op het bevorderen of verdedigen van Belgische belangen, of van andere nationale belangen binnen Europa is gericht, maar op die van de Arabische en Islamitische immigranten gemeenschappen in Europa en die van de Arabische en Islamitische wereld. Kan men bij de Arabische en islamitische immigranten-gemeenschappen in Europa nog denken aan Europese belangen. Bij de belangen van de Arabische en Islamitische wereld is een dergelijke gedachte toch echt teveel gevraagd. Gekoppeld aan het uiteindelijke doel van de AEL om een Arabische Federale Staat te stichten op basis van sjoera kan gezegd worden, dat de AEL primair gericht is op de belangen van buiten-Europese krachten.

  Het concept van een democratie is gebaseerd op volksvertegenwoordiging. Het idee van de volksvertegenwoordiging houdt in, dat het volk vertegenwoordigd wordt van het land, waar men als volksvertegenwoordiger een mandaat van heeft verkregen. Als dan blijkt, dat een partij zich niet richt op de vertegenwoordiging van het land op nationaal of EU niveau, maar primair op buiten-Europese belangen dan kan toch niet worden volgehouden, dat er sprake is volksvertegenwoordigers. De buiten-Europese belangen kunnen zelfs haaks staan op de belangen van Nederland en van andere Europese landen en die van de EU als geheel.


  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk

 • WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 90 of 103


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0222
  Copyright @ Mr. drs. J.J. v.d. Gulik 2007