Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 87 of 103

Moord op de vrijheid van het oervolk

Was het verbod van de NVP/CP'86 terecht en heeft de AEL bestaansrecht?

14.1. Eerste reden waarom de AEL geen bestaansrecht heeft in Nederland


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Mr. drs. J.J. v.d. Gulik
Offercode      wart0222
Offerdatum     vrijdag 9 november 2007

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk
 • Door de islamitische onveranderlijke mensenrechten boven menselijke wetten te stellen, die tot stand zijn gekomen middels democratische procedures, verwerpt de AEL de procedures binnen een democratie. De AEL streeft dan ook naar een samenleving, die is gebaseerd op sjaria. Zo'n partij kan zoals in hoofdstuk 13 bleek volgens het Europese Hof nauwelijks worden gezien als een vereniging met een democratisch ideaal dat aan het gehele EVRM ten grondslag ligt. Het Europese Hof ziet sjaria dan ook als tegenpool van democratie.

  Het Europese Hof vindt, zoals bleek in de zaak tegen de Refahpartij (zie hoofdstuk 11), dat een politieke partij mag ijveren voor een verandering van wetgeving of de wettelijke en constitutionele basis van de staat op twee voorwaarden:

  (1) de middelen die voor dat doel worden gebruikt moeten legaal en democratisch zijn;

  (2) de voorgestelde verandering zelf moet in overeenstemming zijn met fundamentele democratische principes. Hieruit volgt noodzakelijkerwijs, dat een politieke partij, waarvan de leiders aanzetten tot het gebruik van geweld, of een politiek voorstellen die niet voldoet aan een of meer van de regels van een democratie of is gericht op de vernietiging van de democratie en inbreuk maakt op de rechten en vrijheden toegekend onder een democratie, geen recht kan claimen op bescherming van het Verdrag.'

  Aan de eerste voorwaarde kan nog worden voldaan maar de AEL voldoet niet aan de tweede voorwaarde, omdat een samenleving gebaseerd op de sjaria geen democratische samenleving is. Daarom kan geconcludeerd worden, dat de eerste reden op basis waarvan de AEL geen bestaansrecht heeft in Nederland, de opvattingen van de AEL over de sjaria betreffen.


  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk

 • WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 87 of 103


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0222
  Copyright @ Mr. drs. J.J. v.d. Gulik 2007