Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 68 of 103

Moord op de vrijheid van het oervolk

Was het verbod van de NVP/CP'86 terecht en heeft de AEL bestaansrecht?

12.7. Rehwinkel (PvdA), Koekoek (CDA) en Kamp (VVD) over de NVP/CP'86


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Mr. drs. J.J. v.d. Gulik
Offercode      wart0222
Offerdatum     vrijdag 9 november 2007

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk
 • In dezelfde lijn als Dijkstal lieten Rehwinkel (PvdA), Koekoek (CDA) en Kamp (VVD) zich uit tijdens het overleg op 23-10-1996 van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, dat ging over het optreden tegen extremistische groepen. Rehwinkel:

  'was het ermee eens dat de toepassing van het partijverbod alleen is aangewezen indien de rasendiscriminatie of de bevordering daarvan zodanige vormen aannemen dat er sprake is van stelselmatige, zeer ernstige verstoring van het democratische proces ..

  en..Koekkoek (CDA):

  'er moet sprake zijn van een stelselmatige, zeer ernstige verstoring van het democratisch proces' …

  en Kamp (VVD) 'drong erop aan dat wordt vastgehouden aan alle fundamentele beginselen van de rechtsstaat, aan ieder van de grondrechten in de Grondwet, ook als het om extreemrechts gaat en ook als er in concrete situaties wel eens spanning bestaat tussen de verschillende grondrechten en de uitvoering daarvan. Extreemrechts kan de democratische spelregels en rechtsregels niet aantasten: het is aan de kiezers en de rechters at te rekenen met extreemrechtse partijen en hun wetsovertredingen'.

  En minister Dijkstal van Binnenlandse Zaken wees bij die gelegenheid op het belang van het EVRM:

  'Voor iedere politicus moet datgene dat is geregeld in het Verdrag voor de rechten van de mens, de Grondwet en de verdere wet- en regelgeving uitgangspunt zijn van zijn handelen. Zij die dit nalaten, laden een grote verdenking op zich en hebben zeer weinig recht van spreken op dit punt'
  (Zie noot 102* TK 25033 Optreden tegen extremistische groeperingen, nr. 2 verslag van een algemeen overleg, vastgesteld op 28 november 1996, blz. 1, 4 en 12.).

  Ook hier kan weer gezegd worden, dat de NVP/CP'86 niet zorgde voor een zeer ernstige verstoring van het democratische proces en dat het daar niet eens de kans voor kreeg omdat de NVP/CP'86 zich bijna nooit middels vergaderingen, betogingen of via de media in het openbaar kon manifesteren. En het betrof daarbij ook nog eens een klein groepje.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk

 • WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 68 of 103


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0222
  Copyright @ Mr. drs. J.J. v.d. Gulik 2007