Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 61 of 103

Moord op de vrijheid van het oervolk

Was het verbod van de NVP/CP'86 terecht en heeft de AEL bestaansrecht?

12. Verbod en de ontbinding van de Nationale Volkspartij/CP'86 (NVP/CP'86) (1998)
- Inleiding


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Mr. drs. J.J. v.d. Gulik
Offercode      wart0222
Offerdatum     vrijdag 9 november 2007

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk
 • Op 18 november 1998 werd de NVP/CP'86 door de Arrondissementsrechtbank in Amsterdam verboden verklaard en ontbonden. De werkzaamheden van de NVP/CP'86 zouden opruiend, racistisch en discriminerend als bedoeld in het IVUR zijn en geweld zou daarbij niet worden geschuwd. Daartoe voerde de Officier van Justitie aan dat:

  'indien een politieke partij activiteiten verricht, die maatschappelijk gezien ontwrichtend werken en de rechten van anderen daarbij disproportioneel worden geschonden, terwijl daarbij de status van politieke partij in feite als dekmantel fungeert, deze politieke partij geen bestaansrecht meer heeft'..en..

  'Het belang om te mogen voortbestaan van een politieke partij, die opereert als een racistische organisatie en bij voortduring hamert op de achterstelling van bepaalde groepen mensen binnen onze samenleving, waarbij geweld niet wordt geschuwd en waardoor de tegenstellingen tussen groepen in onze samenleving gevaarlijk worden aangescherpt, weegt niet op tegen de bescherming van het belang van anderen, die daarvan het slachtoffer zijn'
  (Zie noot 96* AB 1999, Arrondissementsrechtbank 18 november 1998, nr. 329, blz. 1469).

  Net als de officier van justitie ging de rechter ervan uit, dat de NVP/CP'86 beschouwd kan worden als een voortzetting van Centrumpartij'86 Eigen Volk Eerst. De belangrijkste passages uit de beoordeling van de zaak door de rechter:

  '4.4.2 Onder 1.1 en volgende zijn een groot aantal feiten en omstandigheden vastgesteld, die aangeven dat niet slechts incidenteel, maar daarentegen bij herhaling en stelselmatig vanaf 1992 wordt voortgegaan op de weg die destijds is ingeslagen en die wordt gekenmerkt door de doelstelling, de werkwijze, het propagandamateriaal en de berichtgeving. Tevens kan daaruit worden opgemaakt dat de ingeslagen weg geen reële wijziging heeft gekend, ook niet na de hiervoor onder 1.8 vermelde rechterlijke uitspraken en de onder 1.9 vermelde veroordelingen van partijbestuursleden. Dit betekent derhalve dat hier zonder meer van een werkzaamheid gesproken kan worden als in de wet bedoeld.

  4.4.3 Tevens blijkt uit de doelstelling en toelichting daarop, het beginselprogramma, de (geciteerde) passages uit propagandamateriaal, de partijbladen, de wijze waarop de publiciteit wordt gezocht, en het stickermateriaal, zoals dat onder meer hiervoor in deze beschikking (gedeeltelijk) is weergegeven, dat met deze werkzaamheid van de NVP/CP'86 niet anders wordt beoogd dan het oproepen een aanzetten tot, dan wel het bevorderen van discriminatie van allochtonen. Dit dient aangemerkt te worden als in strijd met de openbare orde als bedoeld in het hier toepasselijke artikel 2:20 lid 1 BW.

  5.Het voorgaande voert tot de slotsom dat de werkzaamheid van de NVP/CP'86 in strijd is met de openbare orde, zodat zij verboden dient te worden verklaard en zal worden ontbonden.'
  (Zie noot 97* AB 1999, Arrondissementsrechtbank 18 november 1998, nr. 329, blz. 1470-1471.).

  In deze zaak werd geen hoger beroep ingesteld.


  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk

 • WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 61 of 103


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0222
  Copyright @ Mr. drs. J.J. v.d. Gulik 2007