Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 57 of 103

Moord op de vrijheid van het oervolk

Was het verbod van de NVP/CP'86 terecht en heeft de AEL bestaansrecht?

10.2. Conclusies Perinçek zaak


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Mr. drs. J.J. v.d. Gulik
Offercode      wart0222
Offerdatum     vrijdag 9 november 2007

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk
 • - Het Hof vond niets wat kan worden beschouwd als een oproep tot het gebruik van geweld, een opstand of tot enige andere vorm van verwerping van de democratische principes. Integendeel, bij meerdere gelegenheden wees de partijvoorzitter Perinçek op de noodzaak om de voorgestelde politieke hervorming te bereiken in overeenstemming met de democratische regels, via de stembus en door het houden van referenda.

  - Een verwijzing naar het recht op zelfbeschikking van de 'Koerdische natie' en het recht om 'zich af te scheiden' moedigen gelezen in hun context geen afscheiding aan van Turkije maar willen eerder uitdrukken, dat het voorgestelde federale systeem niet tot stand kan komen zonder de door de Koerden in vrijheid gegeven toestemming, die tot uitdrukking zou moeten komen middels een referendum. Naar de mening van het Hof maakt het feit, dat zulk een politiek programma wordt beschouwd als niet verenigbaar met de huidige principes en structuren van de Turkse staat, het nog niet onverenigbaar met de democratische regels. Het is de essentie van de democratie om verschillende politieke programma's toe te staan om te worden voorgesteld en bediscussieerd, zelfs die, die discussie willen uitlokken over de manier, waarop een staat nu is georganiseerd, vooropgesteld dat het de democratie zelf geen schade toebrengt

  - De uitzonderingen opgenomen in artikel 11, waar het gaat om politieke partijen, moeten streng worden uitgelegd; alleen overtuigende en dringende redenen kunnen beperkingen rechtvaardigen op de vrijheid van vereniging van politieke partijen.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk

 • WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 57 of 103


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0222
  Copyright @ Mr. drs. J.J. v.d. Gulik 2007