Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 45 of 103

Moord op de vrijheid van het oervolk

Was het verbod van de NVP/CP'86 terecht en heeft de AEL bestaansrecht?

8.2. De zaak Stankov en de VMOI tegen Bulgarije (2001)


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Mr. drs. J.J. v.d. Gulik
Offercode      wart0222
Offerdatum     vrijdag 9 november 2007

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk
 • Een belangrijke zaak met betrekking tot de cultuur, identiteit en etniciteit is de uitspraak van het Europese Hof in de zaak Stankov en de VMOI tegen Bulgarije (2001). Deze zaak had betrekking op een verbod van de registratie door de Bulgaarse autoriteiten in de Pirin regio in het zuidwesten van Bulgarije van de in 1990 opgerichte vereniging voor alle Macedoniërs de United Macedonian Organisation Ilinden (VMOI). Stankov was voorzitter van een lokale afdeling van de VMOI.

  De doelstellingen waren volgens de statuten en het programma de volgende:

  '… to 'unite all Macedonians in Bulgaria on a regional and cultural basis' and to achieve the recognition of the Macedonian minority in Bulgaria'. Sections 8 and 9 of the statute stated that the organisation would not infringe the territorial integrity of Bulgaria and that it would not use violence, brutal, inhuman or unlawful means'
  (Zie noot 55* Stankov arrest (2001). EHRM 2 oktober 2001. Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 2001, blz. 4.)

  Oftewel vertaald geeft dit,

  '..om alle Macedoniërs in Bulgarije te verenigen op een regionale en culturele basis en om de erkenning van de Macedonische minderheid in Bulgarije te verkrijgen'. In de paragrafen 8 en 9 van de statuten stond vermeld, dat de organisatie de territoriale integriteit van Bulgarije niet wilde schenden en dat zij geen geweld, wrede, inhumane of onwettige middelen zou gebruiken'.

  De registratie werd verboden, omdat de doelstellingen volgens het regionale Blafoevgrad Hof en het Bulgaarse Hooggerechtshof gericht waren tegen de:

  'unity of the nation, that it advocated national and ethnic hatred, and that it was dangerous for the territorial integrity of Bulgaria (…). In particular, the aims of the association included inter alia the 'political development of Macedonia' and the 'united, independent Macedonian State'. Moreover, in its appeal to the Supreme Court the association had stated that the Macedonian people would not accept Bulgarian, Greek or Serbian rule'
  (Zie noot 56* Stankov arrest (2001). EHRM 2 oktober 2001. Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, 2001, blz. 4.).

  Oftewel vertaald geeft dit,

  'eenheid van de natie, dat zij nationale en etnische haat predikte, en dat zij een gevaar betekende voor de territoriale integriteit van Bulgarije (…). In het bijzonder omvatten de doelen van de vereniging inter alia de politieke ontwikkeling van Macedonië en de verenigde, onafhankelijke Macedonische staat. Bovendien had de vereniging bij haar beroep voor het Hooggerechtshof verklaard, dat de Macedoniërs geen Bulgaarse, Griekse of Servische heerschappij zouden accepteren'.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk

 • WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 45 of 103


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0222
  Copyright @ Mr. drs. J.J. v.d. Gulik 2007