Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 39 of 103

Moord op de vrijheid van het oervolk

Was het verbod van de NVP/CP'86 terecht en heeft de AEL bestaansrecht?

6.3. Conclusies bij hoofdstuk 6


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Mr. drs. J.J. v.d. Gulik
Offercode      wart0222
Offerdatum     vrijdag 9 november 2007

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk
 • - Het Europese Hof beoordeelt artikel 11 EVRM in het licht van artikel 10 EVRM. De bescherming van meningen en de vrijheid om ze te uiten is een van de doelen van de vrijheid van vergadering en vereniging.

  - De vrijheid van meningsuiting zoals die beschermd wordt in lid 1 van artikel 10 EVRM vormt een van de essentiele fundamenten van een democratische samenleving en is een van de basisvoorwaarden voor haar vooruitgang en voor ieders individuele zelfontplooiing.

  - De bescherming van lid 2 van artikel 10 EVRM strekt zich niet alleen uit tot informatie en ideeën, die gunstig worden ontvangen of gezien worden als niet beledigend of waar over men zich niet druk maakt, maar ook tot die, die beledigen, schokken en verontrusten.

  - De vrijheid van het politieke debat maakt deel uit van de kern van het concept van een democratische samenleving, waarvan de beginselen gelden voor het gehele EVRM.

  - Zonder pluralisme, tolerantie en ruimdenkendheid kan er geen democratische samenleving zijn.

  - De grenzen van acceptabele kritiek zijn ruimer met betrekking tot een regering dan als het gaat om een privépersoon, of zelfs een politicus.

  - Terwijl de vrijheid van meningsuiting belangrijk is voor iedereen, geldt dat speciaal voor een gekozen vertegenwoordiger van het volk. Hij vertegenwoordigt zijn electoraat, wijst op de zaken, die hen bezighouden en verdedigt hun belangen. Daarom vragen inbreuken op de vrijheid van meningsuiting van een lid van de parlementaire oppositie om de meest nauwkeurige toetsing door het Europese Hof.

  - Een van de principiële kenmerken van een democratie is, dat het de mogelijkheid biedt om problemen van een land op te lossen door dialoog, zonder toevlucht te nemen tot geweld, zelfs wanneer die problemen weerzin opwekken.

  - Dwingende maatregelen van preventieve aard om de vrijheid van vergadering en meningsuiting te onderdrukken anders dan in zaken, waarin wordt opgeroepen tot geweld of verwerping van democratische principes, hoe schokkend en onacceptabel bepaalde meningen of woorden ook mogen lijken aan de autoriteiten en hoe illegitiem de eisen die gedaan worden ook mogen zijn, bewijzen de democratie geen dienst en brengen haar zelfs vaak in gevaar.


  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk

 • WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 39 of 103


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0222
  Copyright @ Mr. drs. J.J. v.d. Gulik 2007