Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 37 of 103

Moord op de vrijheid van het oervolk

Was het verbod van de NVP/CP'86 terecht en heeft de AEL bestaansrecht?

6.1. Het Europese Hof beoordeelt artikel 11 EVRM (recht op vereniging, vergadering en vakorganisatie) in het licht van artikel 10 EVRM


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Mr. drs. J.J. v.d. Gulik
Offercode      wart0222
Offerdatum     vrijdag 9 november 2007

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk
 • Het Hof beoordeelt artikel 11 EVRM in het licht van artikel 10 EVRM. Een voorbeeld hiervan is het Stankov arrest (2001).

  'The Court recalls that notwithstanding its autonomous role and particular sphere of application, Article 11 must be considered in the light of Article 10. The protection of opinions and the freedom to express them is one of the objectives of the freedoms of assembly and association as enshrined in Article 11'
  (Zie noot 42* Stankov arrest (2001). EHRM, 2 oktober 2001, Köln e.a.: C. Heymanns Verlag KG, blz. 20.).

  Oftewel vertaald geeft dit,

  'Het Hof herinnert er weer aan, dat niettegenstaande haar autonome rol en bijzondere sfeer van toepassing artikel 11 moet worden beschouwd in het licht van artikel 10. De bescherming van meningen en de vrijheid om ze te uiten is een van de doelen van de vrijheid van vergadering en vereniging zoals begrepen in artikel 11'.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk

 • WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 37 of 103


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0222
  Copyright @ Mr. drs. J.J. v.d. Gulik 2007