Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 28 of 103

Moord op de vrijheid van het oervolk

Was het verbod van de NVP/CP'86 terecht en heeft de AEL bestaansrecht?

4.2. De Lawless case en misbruik van recht


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Mr. drs. J.J. v.d. Gulik
Offercode      wart0222
Offerdatum     vrijdag 9 november 2007

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk
 • In de Lawless case (1961) kwam het Europese Hof met een vergelijkbare opvatting:

  '(…) that Article 17 covers essentially those rights, which, if invoked, would facilitate the attempt to derive there from a right to engage personally activities aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth in the Convention'
  (Zie noot 34* Glimmerveen/Hagenbeek. ECRM 11 oktober 1979, NJ 1980, 525.).

  Oftewel vertaald geeft dit:

  '(…) dat de bescherming van artikel 17 zich uitstrekt tot die rechten, welke, indien ingeroepen, de poging zou vergemakkelijken om daaraan een recht te ontlenen om persoonlijk acrtiviteiten te ontplooien gericht op de vernietiging van een recht, dat in het Verdrag is opgenomen'.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk

 • WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 28 of 103


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0222
  Copyright @ Mr. drs. J.J. v.d. Gulik 2007