Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 17 of 103

Moord op de vrijheid van het oervolk

Was het verbod van de NVP/CP'86 terecht en heeft de AEL bestaansrecht?

2.6. Standpunt Nederlandse afgevaardigde Mommersteeg inzake het IVUR voorstel


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Mr. drs. J.J. v.d. Gulik
Offercode      wart0222
Offerdatum     vrijdag 9 november 2007

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk
 • Tijdens de behandeling van het ontwerp van de IVUR werd een ingediend voorstel om onder artikel 4 IVUR onder a de woorden 'het verspreiden op welke wijze ook, van denkbeelden die zijn gegrond op rassuperioriteit of rassenhaat' te schrappen door Nederland gesteund. De Nederlandse afgevaardigde Mommersteeg wees daarbij op het potentiële gevaar voor misbruik:

  'When we outlaw any doctrine no matter how detestable we think it is, we give to the prosecutor and the judge the discretionary power that can easily become the wedge of tyranny cutting into the first of all liberties'
  (Zie noot 20* Publicatie nr. 81 van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De 20ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, 1966, p. 595.).

  Mommersteeg gaf dus aan, dat het buiten de wet stellen van een doctrine de officier van justitie en de rechter een uitgebreide macht geeft, die gemakkelijk tot het begin van een dictatuur kan leiden. De regering steunde daarmee een voorstel, waarmee het verspreiden van denkbeelden over rassuperioriteit of rassenhaat niet strafbaar zou moeten worden verklaard. Het is er een uiting van hoezeer de Nederlandse regering toen groot belang hechtte aan de vrijheid van meningsuiting.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk

 • WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 17 of 103


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0222
  Copyright @ Mr. drs. J.J. v.d. Gulik 2007