Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 14 of 103

Moord op de vrijheid van het oervolk

Was het verbod van de NVP/CP'86 terecht en heeft de AEL bestaansrecht?

2.3. Het UN Comité en de implementatie van maatregelen op grond van het IVUR


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Mr. drs. J.J. v.d. Gulik
Offercode      wart0222
Offerdatum     vrijdag 9 november 2007

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk
 • Het UN Comité, dat moet toezien op de implementatie van de maatregelen op grond van het IVUR in de verdragstaten kwam met de volgende formuleming met betrekking tot de onvermijdelijke botsing van grondrechten:

  'a factor hindering the full application of article 4 (van het IVUR) is the interpretation that implementation of that article might impair or jeopardize freedom of opinion and expression and of peaceful assembly and association. This is the extreme position. Midway lies the proposition that a 'balance' has to be struck between article 4(a) and freedom of speech, and between article 4(b) and freedom of association'
  (Zie noot 14* Boerefijn, I. (1986). De strijd tegen rassendiscriminatie als beperkingsgrond voor de vrijheid van meningsuiting, (NJCM 11(8), blz. 670.).

  Het UN Comité stelde dus:

  'dat de interpretatie dat de implementatie van artikel 4 IVUR de vrijheid van meningsuiting en van vreedzame vergadering en vereniging zou kunnen aantasten of in gevaar brengen. een factor is, die de volledige toepassing van artikel 4 IVUR bemoeilijkt. Dat is de extreme opstelling. Een middenpositie wordt ingenomen, als ervan wordt uitgegaan, dat een balans dient te worden gevonden tussen artikel 4 (a) en de vrijheid van meningsuiting en tussen artikel 4 (b) en de vrijheid van vereniging.'

  De middenpositie houdt dus volgens het Comité een belangenafweging in, waarbij rekening gehouden wordt met de 'due regard' clausule. Door de andere weg als extreem neer te zetten koos het Comité dus impliciet voor de middenweg.

  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk

 • WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 14 of 103


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0222
  Copyright @ Mr. drs. J.J. v.d. Gulik 2007