Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 6 of 103

Moord op de vrijheid van het oervolk

Was het verbod van de NVP/CP'86 terecht en heeft de AEL bestaansrecht?

0.5. Algemene inleiding


Our Freedom is our natural right

Offeraar (auteur)  Mr. drs. J.J. v.d. Gulik
Offercode      wart0222
Offerdatum     vrijdag 9 november 2007

Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk
 • De aanwezigheid van politieke partijen vormt een belangrijke basisvoorwaarde voor het functioneren van de democratische staatsvorm. Zij vertegenwoordigen de meningen van de diverse geledingen binnen de samenleving, bieden een structuur voor het doen van uitingen en het uitdragen van de opvattingen op politieke en bestuurlijke posities en in publieke debatten. Daarmee leveren politieke partijen een onvervangbare bijdrage aan de politieke processen binnen een democratie en maken zij zo deel uit van de kern van het democratische model.

  Het verbieden van een politieke partij betekent dat naast de vrijheid van vereniging, ook de andere uitingsvrijheden, zoals de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van betoging en de vrijheid van vergadering, worden beperkt, daar deze uitingsvormen niet meer via de betreffende politieke partij kunnen plaatsvinden. Bovendien lopen partijleden bij een verbod het gevaar veroordeeld te worden wegens deelname aan een criminele organisatie (artikel 140 Sr).

  In dictaturen wordt snel naar het wapen van een verbod gegrepen en daarmee naar het wapen van de uitsluiting. Het democratische model is erop gericht iedereen de mogelijkheid te bieden om te participeren in de democratische processen. Daarom dienen er zwaarwegende redenen te zijn om tot een verbod van een politieke partij over te gaan.


  ***

  Go to previous Epage ... Go to next Epage
 • Go to Inhoudsopgave: Moord op de vrijheid van het oervolk

 • WEBpublication BOOK WART0222 / EPAGE 6 of 103


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Literair
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved
  Offercode: WART0222
  Copyright @ Mr. drs. J.J. v.d. Gulik 2007