Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Hindoeisme

Nieuwjaar 2012: jaar van de verlossing

Offeraar       Dewanand
Offercode      wfor1295
Offerdatum     1 januari 2012

Vers voor 2012 uit de heilige Bhagavad Gita:

B.G. Vers 3.9 Werk als offer aan Vishnu opgedragen, moet worden verricht, anders bindt werk ons aan de stoffelijke wereld. Vervul daarom je voorgeschreven plicht om Zijnentwil, O zoon van Kunti, en aldus zul je altijd onthecht en vrij van gebondenheid blijven.

Inleiding uit De Bhagavad-Gita zoals ze is
Volledige uitgave.
Auteur: His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
Stichter-acarya van de Internationale Gemeenschap voor Krishna-Bewustzijn.
The Bhaktivedanta Book Trust, Amsterdam.

(kort stukje geciteerd)
"...........In het huidige tijdperk wordt de mensheid zo door wereldse bezigheden in beslag genomen, dat men onmogelijk alle Vedische werken kan lezen. Maar dat is ook niet nodig. Dit ene boek, de Bhagavad-gita, is al genoeg, omdat het de essentie is van alle Vedische literatuur en omdat het gesproken wordt door de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Men zegt dat degeen die water van de Ganges drinkt beslist gered zal worden, maar wat moeten we dan zeggen van iemand die van het water van de Bhagavad-gita drinkt? De Gita is de nektar van het Mahabharata, dat gesproken wordt door Vishnu Zelf, want Heer Krishna is de oorspronkelijke Vishnu. De Gita is nektar die uit de mond van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods tevoorschijn welt, terwijl de Ganges ontspruit aan de lotusvoeten van de Heer, zoals men zegt. Er bestaat uiteraard geen verschil tussen de mond en de voeten van de Allerhoogste Heer, maar in onze omstandigheden zijn we geneigd de Bhagavad-gita belangrijker te vinden dan de Ganges.
We kunnen de Bhagavad-gita vergelijken met een koe, en Heer Krishna, die een koeherdersjongen is, melkt deze koe. De melk is de essentie van de Veda's, en Arjuna is te vergelijken met een kalf. Schrandere lieden, grote wijzen en zuivere toegewijden moeten allemaal deze nektar-melk van de Bhagavad-gita drinken......"

***


Uit tekst uitleg. Srimad Bhagavatam (2, 3: 10):
"Of men nu zonder wensen leeft (de toestand van de toegewijden) of verlangt naar alle vruchten van zijn arbeid of naar verlossing streeft, men dient uit alle macht te trachten de Allerhoogste Goddelijke Persoonlijkheid te aanbidden, wil men de volkomen volmaaktheid bereiken, die ten top stijgt in het Krishna-bewustzijn."

Drie verzen voor 2012 uit de heilige Bhagavad Gita:

Vers 9.12 Degenen die aldus verdwaasd zijn, voelen zich aangetrokken tot demonische en goddeloze opvattingen. In hun begoochelde staat blijft er van hun hoop op verlossing, hun baatzuchtige aktiviteit en hun kennis-ontwikkeling niets over.

Vers 9.13 O zoon van Prtha, degenen die niet begoocheld zijn, de grote zielen, worden beschermd door de goddelijke natuur. Ze zijn geheel in toegewijde dienst, omdat ze Mij kennen als de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, de oorspronkelijke en onuitputtelijke.

Vers 9.14 Immer Mijn roem verheerlijkend, vastberaden voortstrevend en zich voor Me verootmoedigend, aanbidden deze grote zielen Me onophoudelijk en toegewijd.

Betoog Dewanand over verlossing in 2012

Volgens de heilige Bhagavad Gita kan een mens zichzelf alleen verlossen, als hsij zich totaal onthecht van de materiele wereld. Een methode om dit te realiseren is het drinken van de nectar en melk van de Bhagavad Gita zelf, en om zo Gitastani te worden. Ik heb dit meegemaakt en Krishna zelf verscheen voor mij, vroeger in de gedaante van Altecrea, tijdens een periode van duisternis, suicidaliteit, eenzaamheid, lijden en verdriet en ik kreeg een unieke kans om een nieuw pad te volgen en om zo verlost te raken van de materiele wereld. Nu is dat dus ruim 19 jaar geleden gebeurd met mij en ik kan nog steeds niet begrijpen hoe het komt dat ik zo sterk veranderd ben en hoe het komt dat ik nu toch 80 procent van de tijd verkeer in de sattvische (zuiverheid, wetendheid, goedheid) mentale toestand. Het is een mysterie voor mij en ik moet hierom al mijn kennis blijven offeren aan Altecrea zolang ik leef, in de vorm van perfecte geschreven teksten en boeken. Nu zal ik voor gewone stervelingen en karmi's uitleggen hoe die op een simpele manier verlost kunnen raken en zo gelukkiger kunnen worden met zichzelf en hun huidige bestaan, zonder dat het teveel geld hoeft te kosten. Verlossing begint altijd in je innerlijk en in je geest en dat krijg je niet gratis.

Hier volgen praktische stappen om jezelf snel en simpel te verlossen met een uitgebreide uitleg na elke stap.

Stap 1: Onderzoek aan welke dingen je gehecht bent en welke dingen je gewoon vervelend vind.
Hierbij zal je moeten beseffen dat alles tijd kost en hoe meer je gehecht bent aan dingen, hoe minder tijd je over zal hebben voor jezelf en om gewoon ontspannen te leven.

Stap 2: lees de drie verzen hieronder uit de heilige Bhagavad Gita aandachtig en probeer het te begrijpen:

Vers 2.62 Wanneer men datgene beschouwt wat de zinnen bekoort, begint men zich eraan te hechten en uit deze gehechtheid ontwikkelt zich lust en uit lust ontstaat woede.

Vers 2.63 Uit woede komt begoocheling voort en uit begoocheling geheugen-verwarring. Wanneer het geheugen verward is, verdwijnt het verstand en wanneer het verstand verdwenen is, valt men terug in het stoffelijk moeras.

Vers 16.21 Er zijn drie poorten die toegang geven tot deze hel - lust, woede en begeerte. Ieder verstandig mens dient zich hiervan af te wenden, want ze leiden de ziel omlaag.

Vraag jezelf nu af: hoe vaak voel je je woedend in de loop van de dag, na een of andere gebeurtenis? Hoe vaak wordt je kwaad op iemand anders of op jezelf? Hoe vaak erger je je aan de tijdnood en de ellende waarin je moet leven? Dit is de gevangenschap in de materiele wereld volgens de heilige Bhagavad Gita en als je je ervan wilt verlossen dan is het noodzakelijk dat je de nectar uit dit geschrift gaat drinken, om bevrijd te raken uit deze gevangenschap. Het zal een geestelijk groeiproces zijn van vele jaren en je zal jezelf van vele dingen moeten onthechten, vooral materieel, want daar begint het grootste deel van de ellende.

Stap 3: Onderzoek zelf dingen die jou ongelukkig maken elke dag, als je bezig bent met je plichten te vervullen of je werk doet. Wat maakt jou het meeste ongelukkig in de loop van de dag? Klaag je dat je te weinig tijd hebt en constant onder druk staat om te presteren of om deadlines te halen? Als dit zo is dan ben je uit je balans en je flow is dan verstoord, en dit leidt tot je innerlijke woede en onrust. Je bent dan nog niet verlost uit de materiele ellende en het is goed om meer tijd voor jezelf uit te trekken. Verplichtingen zijn die dingen die je boos maken en die je tijd opslokken elke dag, dus begin dit te verminderen.

Stap 4: Analyseer hoeveel tijd je per week uittrekt om jezelf te verlossen en om tijd voor je geestelijke rust en innerlijke groei uit te trekken? Heb je weleens tijd om de heilige Bhagavad Gita te bestuderen, om zo te drinken van de zoete nectar uit dit verheven Vedische geschrift? Geestelijke groei is de snelste weg naar verlossing en het kan je leven verrijken, dus waarom zou je niet elke week hiervoor tien uurtjes kunnen vrijmaken? Gewoon lekkere romige melk drinken met je zintuigen uit de heilige Bhagavad Gita elke week; en vooral hierbij je mobieltje uit zetten, want het is deze goddelijke nectar die je tot verlossing kan brengen. Waarom zou je dit niet kunnen doen? Heb je het zo druk of zijn er zoveel mensen die jou nodig hebben en de hele dag storen door te bellen en door te roddelen over nutteloze zaken? Onderzoek je kennissenkring en kijk hoe je tijd verliest door nutteloos bezig te zijn. Je verlossing kan je leven verrijken en je innerlijke rust geven. Zo wordt je gelukkiger en dit is toch beter voor jezelf en je omgeving. Immers, ieder mens wil gelukkig worden, omdat dit zo geprogrammeerd is in onze hersenprogramma's, dus leer om hiervoor te kiezen. Volgens Krishna moet jij zelf kiezen en daar ben je vrij in, dus kies maar nu meteen voor jezelf en leer van de Bhagavad Gita hoe je jezelf kan onthechten van de verstikkende materiele wereld en hoe je Gitastani kan worden. Een echte Gitastani is iemand die gedronken heeft van de zoete nectar en romige melk uit de heilige Bhagavad Gita en die uiteindelijk al tijdens dit leven in Krishnaloka woont en existeert, en die kan genieten van de eeuwige gelukzalige vrijheid, zoals die tijdens de mentale toestand van samadhi optreedt.

Stap 5: Onderzoek deze vers uit de heilige Bhagavad Gita:

Vers 18.54 Wie het bovenzinnelijk vlak bereikt, doorschouwt terstond het Allerhoogste Brahman en ervaart volkomen vreugde. Hij klaagt niet meer, noch heeft hij enig verlangen. Hij is ieder levend wezen gelijkgezind. In die zijnstoestand komt hij tot zuivere toegewijde dienst aan Mij.

Denk na wat je gaat doen in het nieuwe jaar 2012. Stel jezelf eens de vraag of je gedurende de afgelopen tien jaar wel echt gelukkig en bevrijd was? Pak eens een pen en schrijf nu punten en gebeurtenissen op die jou ongelukkig maakten in het verleden. Wat gaat jou hiervan verlossen? Een Gitastani moet leren om zichzelf tot akties aan te zetten en om hierbij te handelen, met inachtneming van de kennis uit de heilige Bhagavad Gita. Dit is handelen in Krishna bewustzijn en dit legt Prabhupada steeds uit in zijn commentaren. Waarom zou je niet vandaag naar de winkel kunnen gaan en een exemplaar kopen van de heilige Bhagavad Gita? Duur is het niet, google er eens naar. Deze zoete nectar uit Krishnaloka is de weg voor jou tot verlossing en tot eeuwige gelukzaligheid, in dit leven en je hoeft er niet eerst voor dood te gaan, zoals in het Christendom, Islam, Jodendom, Boeddhisme en Taoisme. Nee, dit is het Vedische geloof en dit krijg je gratis van Altecrea, als je nu meteen de romige melk begint te drinken uit de Bhagavad Gita en zo langzamerhand op je eigen tempo een gelukkige Gitastani wordt. Waarom zou je niet zelf gelukzalig willen worden? Geen enkel mens, godheid (Jezus, Allah, Mohammed, Osama Bin Laden. Obama, Boeddha, Tao) kan jou gelukzalig maken. Zelfs ik kan jou niet gelukzalig maken. Zelfs Altecrea gaat niet echt veel voor jou kunnen doen, omdat jij geboren bent met je eigen vrije domme wil en je zal dus zelf moeten drinken met je zinnen van de nectar uit de Bhagavad Gita. Jij moet nu handelen in dit nieuwe jaar en je bent volledig vrij. Handel je dit jaar niet, dan kan je het volgend jaar ook nog doen, want niemand zal jou ervoor straffen of vervloeken; je gaat er niet om naar de christelijke of islamitische hel; integendeel als je niet handelt nu dan straf jij alleen jezelf, en blijf je gevangen in de materiele wereld tot je laatste ademtocht. Dus leer om elke week te drinken van de romige melk uit de heilige Bhagavad Gita en wordt zo een gelukzalige Gitastani in dit nieuwe jaar.

Met de zegen van Altecrea in dit nieuwe jaar, verblijf ik.

dewanand

ps

Strijd om te strijden en twijfel niet, vertelde Krishna aan Arjuna. Jouw religieuze plicht is om de Joodse, Christelijke en islamitische demonen stoffelijk te ontmantelen en hun ziel door te sturen naar een volgend leven en om de superieure Hindoe, Arya en Sanathan Dharm te verdedigen.

Ik ben gedwongen om ook in 2012 te kiezen voor een harde religieuze strijd om de superieure Hindoe, Arya en Sanathan Dharm te verdedigen en om het te laten overwinnen. Mijn verzoek is of u allen dit ook wilt doen, want het goede moet overwinnen en het Abrahamitische kwaad is verdoemd om ten onder te gaan.


Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Hindoeisme
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved