Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Hindoeisme

Nieuwjaar 2011: Het jaar van strijdOfferaar       Dewanand
Offercode      wfor1288
Offerdatum     1 januari 2011

Verzen voor 2011 uit de heilige Bhagavad Gita:

B.G. Vers 3.9 Werk als offer aan Vishnu opgedragen, moet worden verricht, anders bindt werk ons aan de stoffelijke wereld. Vervul daarom je voorgeschreven plicht om Zijnentwil, O zoon van Kunti, en aldus zul je altijd onthecht en vrij van gebondenheid blijven.

Vers 2.31 Ten aanzien van je bijzondere plicht als ksatriya behoor je te weten dat er voor jou geen betere taak bestaat dan strijden volgens religieuze beginselen - het is dus onnodig dat je nog aarzelt.

Vers 2.32 O Partha, gelukkig de ksatriya's die buiten hun toedoen zo'n gelegenheid krijgen om te strijden, waardoor de toegang tot de hemelse planeten voor hen opent.

Vers 2.33 Als je deze religieuze oorlog echter niet strijdt, zul je wegens plichtverzuim zonden op je laden en zo je naam als held verliezen.

Vers 2.34 De mensen zullen altijd schande van je blijven spreken - en voor mensen die eer hebben genoten is eerloosheid erger dan de dood.

Vers 2.35 De grote veldheren, die een hoge dunk hadden van je naam en eer, zullen denken dat je louter uit angst het slagveld hebt verlaten en je daarom een lafaard vinden.

Vers 2.36 Je vijanden zullen vele onvriendelijke woorden over je spreken en de draak steken met je heldhafigheid. Wat zou er pijnlijker voor je kunnen zijn?

Vers 2.37 O zoon van Kunti, of je zult op het slagveld worden gedood en de hemelse planeten bereiken. Of je zult de strijd winnen en van je aardse koninkrijk genieten. Daarom - sta op en strijd vastberaden.

Vers 2.38 Strijd om der wille van de strijd, zonder te denken aan geluk of verdriet, verlies of winst, zege of nederlaag - als je zo handelt, blijf je altijd van zonden vrij.

Vers voor 2011 uit het Srimad Bhagavatum:
S.B., vers 2.2.27 Op die planeet Satyaloka kent men verlies noch ouderdom noch dood. Er bestaat geen enkele vorm van pijn en daarom leeft men er zonder zorgen, of het moest zijn dat men uit meegevoel soms begaan is met het lot van hen die zich niet bewust zijn van het bestaan van de weg der toegewijde dienst en aan onoverkomelijke ellende onderworpen zijn de stoffelijke wereld.

Overige verzen uit de heilige Bhagavad Gita over strijden en oorlog.

Vers 10.24 Weet, Arjuna, dat Ik van alle priesters de leider ben, Brhaspati, de heer der toewijding. Van alle bevelhebbers ben Ik Skanda, de heer van de oorlog. En van alle waterbekkens ben Ik de oceaan.

Vers 11.32 De Allerhoogste zei: Ik ben de tijd, de vernietiger der werelden, en Ik ben gekomen om alle mensen in de strijd te brengen. Met uitzondering van jullie (de Pandava's) zullen alle hier aanwezige soldaten van beide partijen worden gedood.

Vers 11.33 Sta daarom op en maak je gereed voor de strijd. Na de overwinning op je vijanden zul je genieten van een bloeiend koninkrijk. Ze zijn reeds ter dood gebracht volgens Mijn besluit en jij, O Savyasacin, kunt in deze strijd slechts een instrument zijn in Mijn hand.

Vers 11.34 De Allerhoogste sprak: Alle grote krijgers - Drona, Bhisma, Jayadratha, Karna - zijn reeds vernietigd. Strijd slechts en je zult je vijanden overwinnen.

Vers 11.35 Sanjaya zei tot Dhrtarastra: O Koning, nadat hij deze woorden van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods had gehoord, sidderde Arjuna, bracht Hem met gevouwen handen eerbiedig zijn eerbetuigingen en begon stamelend als volgt te spreken.

Vers 14.9 De geaardheid goedheid bindt het levend wezen aan geluk, hartstocht bindt het aan de vruchten van zijn doen en laten, en onwetendheid bindt het aan waanzin, O zoon van Bharata.

Vers 14.10 Nu eens heeft de geaardheid hartstocht de overhand en verdrijft de geaardheid goedheid, O zoon van Bharata. Dan weer verdrijft de geaardheid goedheid de hartstocht, en ook kan de geaardheid onwetendheid zowel goedheid als hartstocht verdrijven. Zo is er altijd strijd om de heerschappij.

Vers 14.11 Wanneer door alle poorten van het lichaam het licht der kennis binnendringt, kan men ervan verzekerd zijn dat de geaardheid goedheid zich openbaart.

Vers 18.43 Heldhaftigheid, kracht, vastberadenheid, vindingrijkheid, moed in de strijd, edelmoedigheid en leiderschap vormen de aard van het werk van de ksatriya's.

Vers 18.59 Handel je niet volgens Mijn aanwijzingen en weiger je te strijden, dan handel je verkeerd. Krachtens je aard heb je je bezig te houden met de strijd.

Vers 18.60 Begoocheld als je bent, wens je thans niet te handelen volgens Mijn aanwijzingen. Maar door je eigen aard hiertoe gedwongen, zul je hoe dan ook moeten strijden, O zoon van Kunti.

Vers 18.61 De Opperheer zetelt in ieders hart, O Arjuna, en bestuurt het doen en laten van alle levende wezens, die zich in het lichaam als het ware in een toestel bevinden, dat gemaakt is van de stoffelijke energie.

Boodschap voor 2011 van Dewanand

Sedert de oertijd, ettelijke miljoenen jaren geleden toen de eerste mensachtigen op aarde verschenen waren er begeerte, afgunst, jaloezie, strijd, verdriet, leed en haat in de wereld. En kijk nu naar onze moderne tijd hoe wij mensen leven en strijden op onze arme verkrachte planeet. Met onze kernwapens (wereldwijd zijn er ongeveer 200.000 kernbommen gefabriceerd) kunnen wij de hele aarde honderd keer vernietigen, alsof een keer voor ons niet genoeg was. In alle militaire wapen magazijnen totaal zijn er nu gemiddeld een miljoen kogels voor elke wereldburger, net alsof een kogel per persoon niet genoeg was. Dus waar is de mens nu eigenlijk mee bezig? Zijn wij zo verslaafd geraakt aan het uitmoorden van onze medemensen? Wie zijn de echte beesten op deze planeet?

De heilige Bhagavad Gita adviseert elk mens om te handelen en om de Sanathan en Hindoe Dharm te verdedigen. Hierbij kan een ksatriya (krijger) niet doden, omdat de ziel onsterfelijk is. Als je het stoffelijk lichaam doodt dan verhuist de ziel gewoon naar een ander lichaam en begint het opnieuw. Doden is dus een illusie. Maar de heilige Bhagavad Gita analyseert ook onze diepste psychologische motieven om te handelen en om niet te handelen. Ook als je niet handelt, is het resultaat dat je toch hebt gehandeld. Dus je onderneemt altijd actie en er zal altijd een reactie uit volgen. Dit is het probleem van de mens die in de heilige Bhagavad Gita feitelijk wordt geanalyseerd op het slagveld van Kurukshetra, waar Arjuna moedeloos zijn wapens neerlegt en weigert om zijn plicht te vervullen.

Krishna vertelt Arjuna alles over de drie geaardheden van de menselijke ziel en geest en openbaart geheime kennis. Strijden is je religieuze plicht volgens Krishna en je zal het moeten doen.

Wij als burgers in dit tijdperk kunnen heel veel leren uit de heilige Bhagavad Gita, want elk mens is de hele dag bezig met strijden. Zelfs als je naar het toilet gaat, zal een mens moeten strijden om hsijn behoefte te kunnen doen. De moeilijkste strijd van elke dag is de strijd tegen onze hebzucht, hartstocht, gebondenheid en gehechtheid. Het is onze gehechtheid die ons uiteindelijk zal verstrikken in een web vol problemen, leugens en verdriet. Hierom leert Krishna ons dat wij ons moeten onthechten van alle zinnelijke verlangens, om zuiver te worden. Bewapen je geest met het licht der zuivere kennis uit de Bhagavad Gita en alle Veda's en je zal verlost raken uit het web van zinnelijke begeerten en behoeften. Dit is een proces van vele jaren en hier zal je elke dag voor moeten strijden.

Arjuna leerde van Krishna om de Hindoe Dharm te verdedigen en om de demonen en asuras te verdelgen als onkruid. In ons tijdperk zien wij dat Joodse, Christelijke en islamitische demonen over de wereld heersen en alles terroriseren. Uit het hatelijke Jodendom ontstond in de tweede eeuw het Christendom en dit asurisch geloof leidde tot ruim 250 miljoen doden en onvoorstelbaar leed in de mensenwereld. De ongeletterde Joodse terrorist uit Nazareth, die zichzelf Jezus Christus noemde, zou misschien nooit meer rust hebben als hij dit ooit zou ontdekken. Maar het kwaad van de Joden ging verder, want in de zevende eeuw baarden zij Mohammed, die het fundament voor de islam vestigde, gepaard gaande met ruim 500 miljoen doden en onbeschrijflijk leed over de hele wereld. Moeten wij nu machteloos en moedeloos toekijken hoe deze duivelse Joodse zonen de wereld verder vernietigen of moeten wij handelen? Al het kwaad van de Joden is nu geconcentreerd in een nucleair bewapende dictatuur dat zich Israel noemt. Dus het Joodse kwaad heeft wortels geschoten en wij zijn de slachtoffers.

Strijd om te strijden en twijfel niet, vertelde Krishna aan Arjuna. Jouw religieuze plicht is om de Joodse, Christelijke en islamitische demonen stoffelijk te ontmantelen en hen ziel door te sturen naar een volgend leven en om de superieure Hindoe, Arya en Sanathan Dharm te verdedigen.

Ik ben gedwongen om in 2011 te kiezen voor een harde religieuze strijd om de superieure Hindoe, Arya en Sanathan Dharm te verdedigen en om het te laten overwinnen. Mijn verzoek is of u allen dit ook wilt doen, want het goede moet overwinnen en het Abrahamitische kwaad is verdoemd om ten onder te gaan.


serie foto's 23 leeggeschreven bic pennen uit cel

U allen toegewenst, namens:

http://www.dewanand.comHome Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Hindoeisme
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved