Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair

Dewanand verlaat Nederlandse taalgebied

Offeraar       Dewanand
Offercode      wfor1268
Offerdatum     8 januari 2009

Nu is het zover, na ruim twintig jaar schrijven in het Nederlands gaat Dewanand voorgoed het Nederlandse taalgebied verlaten. In deze tekst volgt een korte verklaring van deze radicale beslissing.

Het Nederlandse taalgebied is heel klein en bestaat uit nauwelijks twintig miljoen moedertaalsprekers. Er wordt niet veel meer gepubliceerd in dit kleine taalgebied, want er komt nu een economische recessie aan, welke minstens tien jaar zal duren. Dit zal vernietigend zijn voor de Nederlandse literatuur. Reeds nu al zijn alle belangrijke wetenschappelijke boeken in Nederland in het Engels en worden ook letterlijk zo gebruikt op universiteiten. Colleges zijn al in het Engels en studenten moeten een Engelse taalbeheersingstest afnemen, om te bewijzen dat zij deze wereldtaal kennen.

Dewanand levert kwaliteit en is zijn tijd ver voorbij. Hierom is het niet efficiënt dat hij verder zijn tijd verspilt door in het Nederlands te schrijven. In Nederland gaat de moedertaal immers steeds verder achteruit. De nieuwe generatie Hollanders leest niet meer en surft alleen op goedkope porno sites. Men schrijft nu in sms taal en hierom zal de Nederlandse taal verder verloederen komende tien jaar. Ook sluipen er teveel allochtone woorden in het Nederlands en vervreemd deze taal. Er is zelfs een ondergrondse Nederlandse straattaal ontstaan in Amsterdam, door de invloed van negertalen in Nederland. Dit is vervuiling, want negertalen zijn onderontwikkeld en mogen hogere Germaanse talen niet verloederen of verkrachten.

De Nederlandse regering doet er niets meer aan om de Nederlandse taal te redden van de ondergang. Immers, de Nederlandse regering steunt de taalorganisaties niet met financiële middelen en laat alles gewoon verloederen. Men geeft wel veel geld uit om allochtone talen hier te introduceren en men stelt geen eisen aan allochtone religieuze organisaties, die gewoon blijven prediken in hun eigen onderontwikkelde talen. Een hele generatie allochtonen groeit nu op met de Nederlandse taal als een vreemde taal en zij worden over twintig jaar hier een lokale meerderheid in de hele Randstad regio, dus de Nederlandse taal is gedoemd om verder te verloederen. En wie wil hier iets tegen doen? Als je protesteert dan ben je immers een racist en een vreemdelingen hater en dat mag niet in politiek correct Nederland.

Dewanand heeft genoeg van het kleinzielig gedoe in Nederland. Het Kritisch Podium Dewanand is nu na vijf jaar gegroeid tot een van de grootste websites van een onafhankelijke (hindoe)schrijver in het hele Nederlandse taalgebied. Een dikke 1,3 miljoen woorden tekst staan op deze website en ruim 16 heuse boeken, vol futuristische kennis. Maar wat doet men ermee? Niets, overal is Dewanand nu verstoten en IP geblockt of geband, het is gewoonweg teleurstellend om nu in dom politiek correct Nederland te wonen en te schrijven. Men weet niet meer hoe het hoort en wat kennis ontwikkeling is.

Een Hindoedenker die schrijft in een bepaalde taal wil absolute vrijheid van meningsuiting hebben en dat ontbreekt nu in dom, middeleeuws Nederland. Men zwijgt Dewanand nu overal dood. Binnen de Hindoegemeenschap is Dewanand verketterd tot een kasteloze paria. Binnen blank Nederland is Dewanand nu ook verstoten en ongewenst, omdat hij niet-blank is en veels te slim is voor een bruintje. Men tolereert het niet dat een niet-blanke slimmer is en meer presteert dan een volbloed blanke Hollander. Ja, er is apartheid in Nederland, kijk maar om je heen en denk zelf na.

Uiteindelijk wil elke futuristische denker erkenning en meetellen in de wereld. Hier in klein, ziekmakend Nederland kan dat gewoon niet, want men is veels te bekrompen en men tolereert geen vreemde visies. Kennis telt niet meer mee in Nederland. De kenniseconomie is ter ziele gegaan, want het volk is verloedert en men denkt alleen nog aan zuipen, neuken en vechten. Hollanders worden wel langer, maar met elke millimeter (LUL)lengte neemt ook hun beestachtigheid toe. Holland verloedert en dat weten wij allemaal, maar niemand wil hier wat tegen doen.

Dewanand wil de wijde wereld gaan verkennen en zal migreren naar het Engelse taalgebied in cyberspace, gedurende de komende tien jaar. Vanaf vandaag gaat hij fulltime in het Engels schrijven, om lekker drie miljard Engelssprekenden te kunnen bereiken op internet en in de wijde wereld. Dewanand slaat vanaf morgen zijn vleugels uit en gaat vele Engelstalige teksten en boeken publiceren komende tien jaar. Iedereen die tips heeft of die mee wil doen kan hem mailen.

De Engelstalige sectie is nu al online en zal groeien komende maanden, dus blijf de site bezoeken. Zo af en toe zullen er wel actuele teksten gepubliceerd worden in de Nederlandse taal als er een dagje tijd voor is. Maar het zal niet veel worden. Dewanand moet zijn heilige karmische missie op deze blauwe planeet voltooien en moet hierom vanaf heden in de Engelse taal gaan schrijven, om de meerderheid van de wereldbevolking te bereiken. Vergeet hierbij vooral niet dat India nu het grootste land is met Engelstaligen en in de toekomst de hele wereld zal domineren. Speciaal om zijn Hindoebroeders en zusters in India te bereiken, heeft Dewanand vanaf heden besloten om fulltime in de Engelse taal te gaan schrijven.

De Engelse taal is een heel levende taal en kan niet meer gezien worden als een zuiver blanke of Germaanse taal. Immers, over twintig jaar al zullen er meer niet-blanke sprekers en schrijvers zijn van de Engelse taal dan raszuivere blanke moedertaalsprekers. Dus de Engelse taal wordt in de toekomst een zwarte wereldtaal en is al dominant in de hele wereld. Juist hierom is de beslissing van Dewanand heel goed, om al zijn tijd en energie te gaan steken in de ontwikkeling van professionele Engelstalige teksten. Iedereen die een visie heeft mag hem mailen.

Tot zover deze officiële verklaring van Hindoeschrijver Dewanand. Mail je opmerkingen, kritiek of suggesties maar snel. Liefst in het Engels. Bye bye Nederlandse taalgebied. Rust in vrede.


Disclaimer Dewanand
Deze tekst met offercode wfor1268 is een zuiver offer van kennis aan Altecrea en is ongenaakbaar, waardoor er geen rechten of verplichtingen aan ontleend kunnen worden, omdat het nu hetzelfde is als prasad en heilig is.

***


Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Literair
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved