Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Hindoeisme

Hele Hindoestaanse gemeenschap sterft uit

Offeraar       Dewanand
Offercode      wfor1267
Offerdatum     7 januari 2009

Er is een hele grote onzichtbare crisis gaande in de Hindoestaanse gemeenschap in Nederland en het is taboe om erover te praten of te schrijven. Om dit te doorbreken, publiceer ik deze tekst. Gedurende de afgelopen tien jaar is zeker 60 procent van de Hindoestaanse gemeenschap uit elkaar gevallen en gedestabiliseerd.

Hindoestanen houden ervan om een mooi-weer-masker op te zetten en om de schijn te wekken dat alles goed gaat en iedereen het goed maakt. Het is namelijk taboe om over problemen te praten en dit te vertellen aan buitenstaanders. Er is een hele zwijgcultuur bij Hindoestanen en dit maakt alles erger, want problemen kunnen zo niet worden besproken, om te werken aan een oplossing. Zelfs in progressief en modern Nederland zijn de meeste Hindoestanen toch behoorlijk conservatief en participeren zij nauwelijks in de blanke wereld, waar alles openlijk wordt bekend gemaakt.

Sedert de jaren zeventig van de vorige eeuw vestigden zich Hindoestanen uit Suriname in Nederland, omdat zij uit angst voor de primitieve negers wegvluchtten en een nieuw bestaan zochten in een rijker blanken land. Maar, met de komst naar Nederland begon ook de afbraak van de hele Hindoestaanse cultuur en geloof. Nu na ruim 40 jaar zien wij de desastreuze gevolgen hiervan heel duidelijk.

De hele Hindoestaanse gemeenschap lijkt nu uit elkaar gevallen te zijn. Vele familiebanden zijn verbroken of verwaterd en men kent elkaar gewoon niet meer. Heel veel Hindoestanen leven nu in een sociaal isolement en hebben nauwelijks nog contact met familieleden of met andere Hindoestanen. Ik maakte zelfs mee dat Hindoestanen hun eigen soort nu haten en alles van hun geloof en cultuur gedumpt hebben. Slechts vijf procent van de Hindoestanen kent de eigen taal nog, Sarnami. Het lijkt erop dat Sarnami ten grave gedragen is en nu een dode taal is geworden, want bijna niemand praat het nog meer.

Het is dus triest om de werkelijkheid te aanschouwen en om erover na te denken. Maar het is de harde waarheid. Hindoestanen zijn een uitstervende etnische minderheid in blank progressief Nederland. Er zijn nu teveel Hindoestaanse organisaties, die vaak eenmansclubjes zijn en die nauwelijks iets presteren. Uit onderzoek bleek dat er ruim 200 Hindoestaanse organisaties zijn in Nederland, wat echt teveel is voor zo een kleine etnische groep. Dit bewijst hoe versplinterd en verdeeld de Hindoestanen niet zijn en hoe dom zij bezig zijn.

Uitnaaien Hindoestaanse meisjes

Een ander punt van vernietiging is het seksuele leven van Hindoestaanse meisjes, die nu alle normen en waarden uit hun geloof en cultuur overboord gegooid hebben en er naar hartelust op los naaien, met allerlei vieze, en grootgeschapen blanke mannen. Hindoestaanse meisjes leven echt normloos en de huidige generatie is totaal verwilderd. Ik zag tot nu toe alleen Hindoestaanse meisjes in porno winkels en vroeg mij altijd af, waar de geweldige Hindoe Dharm naartoe is gegaan. Hindoestanen hebben hun geloof radicaal gedumpt, als ik het goed bekijk.

De tijd dat de Hindoestaanse gemeenschap warm en huiselijk was is nu voorgoed voorbij. Nu zijn Hindoestanen allemaal een soort aapachtige, bruine bakras geworden en hebben zij alles van hun geloof en cultuur gedumpt. Materialisme is nu de norm en pronken met dure spullen. Er wordt bijna niets meer gedaan aan het eigen geloof, want men vindt het allemaal ouderwets en achterlijk.

De pandits en geestelijken maken er ook een potje van. Pandits blijven maar praten in diep Hindi en bereiken zo de massa niet meer, want niemand kent meer Hindi. Ik snap niet waarom pandits zo dom en onderontwikkeld zijn. Waarom houdt men de mandir diensten niet gewoon in het Nederlands, want dat is toch de moedertaal van de meerderheid der Hindoestanen van de nieuwe generaties. Pandits zeuren gewoon en verkondigen allerlei mythen over het Hindoeïsme.


Drie groepen in Hindoestaanse gemeenschap

Uit een onderzoek van vele jaren geleden bleek dat Hindoestanen in drie culturele groepen zijn verdeeld. Ongeveer dertig procent geloofde nog in het Hindoeïsme en in de eigen cultuur en tradities. Dertig procent van de Hindoestaanse gemeenschap was gewoon blank Westers georiënteerd en wist niets meer over de Hindoe cultuur. En de overige dertig procent was meer georiënteerd op de Afro Surinaamse cultuur van de negers en dus helemaal niet meer Hindoeistisch. Er was nog een kleine minderheid die islamitisch was, maar ook deze groep sterft nu heel snel uit en vermengd zich met de blanken en negers. Dus, kortom van de ruim 120 000 Hindoestanen is slechts een magere 40 000 nog een beetje Hindoeistisch, de rest is helemaal geen Hindoegelovige meer en weet er ook helemaal niets meer over. Dus echte etnische Hindoes sterven nu totaal uit in Nederland.

Een ander punt waarom de Hindoestanen uitsterven, komt door de explosieve rasvermenging met blanken. Ik schat dat minstens dertigduizend Hindoestaanse meisjes seksrelaties onderhouden met (meerdere) grootgeschapen blanke mannen en soms met hen trouwen en kinderen verwekken. Al deze kinderen raken in een sociaal isolement en kampen met een identiteitscrisis. Het is ook zo dat de raszuivere Hindoes de gemengde kinderen gewoon verstoten en hen nooit zien als echte Hindoes, want er wordt nooit bekeerd en men leert de kinderen helemaal niets meer over het rijke verleden van de Sanathan Dharm en over het glorieuze verleden van India. Dus, hierdoor sterven Hindoes nog sneller uit.

Het zou eens afgelopen moeten zijn met de rassendiscriminatie van de pandits en andere Hindoestanen. Kinderen met een gemengde afkomst en met een Hindoestaanse ouder zouden wij gewoon moeten bekeren tot het Hindoeïsme en hen alles leren erover. Waarom dit niet gebeurt is voor mij onbegrijpelijk. De pandits zijn gewoon racisten en discrimineren als de pest. Het Hindoeïsme kent wel degelijk een bekering, want je kan een tweede spirituele geboorte meemaken, volgens de heilige Bhagavad Gita en zo verlossing of verlichting krijgen.

De achterlijkheid en het racisme van Hindoestanen is nu hun totale ondergang. Zelfs rijke Hindoestanen weten niets meer over hun geloof en over India, waardoor hun kinderen er ook niets meer over leren en gewoon wilde bruine beesten worden in Nederland. Voorkom dat je Hindoestaanse kinderen hun Hindoe Dharm niet meer leren en geef hen de kennis waar zij recht op hebben. Geef ook de gemengde kinderen deze hogere kennis uit de Hindoe en Vedische geschriften, zodat zij ook een sterke Hindoe identiteit krijgen en weerbaarder zijn tegenover de grotere en sterkere blanke beestachtige barbaren in dit land. Zonder eigen geloof en cultuur zijn jij en je kinderen reddeloos verloren in een blanken land en dan gaan die blanke mannen je dochter helemaal uitnaaien als een hoerige uitnaaislet, tot zij uit ellende zelfmoord pleegt.


Hoge aantal zelfmoorden Hindoestanen

De psychologische zelfmoord van de meerderheid van de Hindoestanen zorgt voor een hoog fysiek zelfmoordcijfer bij deze etnische groep. Blanke deskundigen verklaren dat zij dit niet weten, omdat zij het allemaal prima vinden dat al die bruintjes en zwartjes verloederen en vernietigd worden. De hele geestelijke gezondheidszorg in Nederland is een instrument van de Koude Holocaust tegen buitenlanders, allochtonen, zwarten, kleurlingen, bruintjes, moslims en Hindoestanen. Tijdens het nazi tijdperk begon de Holocaust in de psychiatrische klinieken van Duitsland en werd daarna openlijker toegepast om de niet-ariërs uit te roeien. Hetzelfde gebeurt nu in Nederland. Vergis je niet, blanke Nederlanders zijn allemaal radicale racisten en fascisten, want diep in hen hart haten zij jou altijd als niet-blanke. Er is wel degelijk apartheidsdenken in achterlijk Nederland, want niet alle blanken zijn modern en ontwikkeld. Kijk dus uit als je Hindoe dochter met vieze blanken gaat uitnaaien, als een Hindoehoer en ongewenst nageslacht voortbrengt.

Vergrijzing Hindoestanen

Ik weet niet precies hoeveel vijftig- en zestigplussers er zijn binnen de Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Er waren wel geluiden dat de vergrijzing een groeiend probleem is van Hindoestanen en dat ook hierdoor de hele rijke Hindoecultuur zal uitsterven binnen een generatie. Zelf zag ik hoeveel Hindoestaanse bejaarden weggestopt worden in tehuizen en klinieken en dan in bittere eenzaamheid hun oude dag doorbrengen, tot zij uiteindelijk sterven. Door het uitelkaar vallen van alle familiebanden krijgen zieken en bejaarden geen bezoek meer en leven vaak in bittere eenzaamheid. Als bejaarde Hindoestaan zit je altijd in een isolement, want alles om je heen is blank en Westers en je voelt je vreselijke eenzaam. Dit heb ik zelf gezien.

Nu is de Nederlandse multiculturele samenleving geconvergeerd naar een bittere kastenmaatschappij, vol racisme, haat en discriminatie. Men publiceert hier elke dag over en nazistische figuren zoals, Geert Wilders en Rita Verdonk, verkondigen al openlijk dat zij alle niet-blanken het land uit willen gooien en wie blijft zal vergast worden. De Nederlandse regering vindt het allemaal prima, want die blanken in de Tweede Kamer zijn ook allemaal lage racisten en neonazi's. Vergis je dus niet, Nederland heeft al een apartheidssysteem, zoals het al eeuwen geleden kende. En door de kredietcrisis zullen het racisme en de vreemdelingenhaat alleen maar toenemen. Ja, dit is slecht nieuws voor de uitstervende Hindoestaanse gemeenschap in Nederland. Zelfmoord plegen is geen oplossing, want dan ben je gedoemd om te reïncarneren met een slechter karma en nog meer te lijden.

Geef je kinderen een Hindoe identiteit

Leer je kinderen hun geloof te waarderen en geef hen een Hindoe identiteit. De blanke barbaren zijn gevaarlijke beesten nu. Zij zijn langer, groter en sterker en leven net als primitieve dieren. Voorkom dat blanke barbaren je kinderen verkrachten of uitnaaien en leer je Hindoestaanse kinderen, om later in de toekomst weg te gaan uit dit blanke beestenland. De welvaart is nu ten einde in het blanke Westen. Er zal nu een armoedig tijdperk van minstens tien jaar aanbreken in de hele blanke Westerse wereld, dus zal het racisme sterk toenemen. Jouw Hindoestaanse kinderen zullen zwaar lijden als zij hier blijven wonen in de toekomst. Leer hen dat hun paradijs niet hier is, maar in Shri Rama ka Desh.

Voor mij persoonlijk is het frustrerend dat Hindoestaanse jongens en mannen zo klein, dom, laf, zwak en bang zijn en niet durven te strijden voor het behoud van de superieure Hindoe Dharm. Aan zulke zwakke halfapen heb ik gewoon niets en nu begin ik hen zelfs te haten. Waarom hebben Hindoestaanse mannen hun hele geloof verraden en laten zij alles verloederen? Is dit een vorm van degeneratie of zijn zij gewoon te zwak en te laag ontwikkeld? Het is onze eigen schuld dat de hele Hindoe Dharm zal uitsterven over tien of twintig jaar, dus geef jezelf hiervan de schuld en denk niet dat het de schuld is van de blanke beesten. Jij doet het zelf en het is je Dharmische plicht om te strijden voor het behoud van de superieure Hindoe en Sanathan Dharm. Pak je wapens op en strijd Arjuna, vertelde Krishna hem op het slagveld van Kurukshetra. Je moet handelen en je kan niemand doden, want de ziel is onsterfelijk. Sta op en strijd koeliemannen, voorkom dat je hindoemeisjes hoertjes en smerige uitnaaisletjes worden en uitnaaivoer zijn voor groter geschapen blanke mannen.


Disclaimer Dewanand
Deze tekst met offercode wfor1267 is een zuiver offer van kennis aan Altecrea en is ongenaakbaar, waardoor er geen rechten of verplichtingen aan ontleend kunnen worden, omdat het nu hetzelfde is als prasad en heilig is.

***


Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Hindoeisme
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved