Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Islam

Mohammed is absoluut niet de Kalki avatar

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1261
Offerdatum   22 september 2008

Omstreeks 1997 werd een boek gepubliceerd door een Indiase geleerde, waarin werd beweerd dat Mohammed, de grondlegger van de islam, beschouwd kan worden als de Kalki avatar. In deze tekst zal geprobeerd worden om te onderzoeken of dit waar of onwaar is.

Hier een beetje uitleg over de Kalki Avatar in het Engels.


Kalki, the last avatar of Vishnu

The Kalki Avatar is the only avatar of Vishnu that is set in the future. It is an episode of speculative prediction more than anything else, a validation of the ancient belief of mankind that things are going to the dogs! The Kalki avatar is supposed to do all the typical things an avatar does - beat up the bad guys, restore cosmic balance and so on. There are however no adventure stories to relate about him, his freedom of action is unrestricted even if his mission is not.

Source deeplink

 • http://www.indiayogi.com/content/indgods/kalki.asp
 • http://www.indiayogi.com
 • Hier volgt nu enige uitleg over het tijdperk Kali Yuga

  Kali yuga
  Tijdperk (yuga) van strijd en schijnheiligheid, laatste in een kringloop van vier (maha yuga); het beloopt 432 000 (aardse zonne)jaren. (het huidige Kali Yuga is 5000 jaar geleden begonnen). Het wordt voornamelijk gekenmerkt door een steeds snellere verwording van het religieuze leven en door het verschijnsel dat men uitsluitend nog blijkgeeft van materiele behoeften.

  Uitleg avatar
  Avatara
  (letterlijk: degeen die neerdaalt): God, een van Zijn volkomen expansies of een van Zijn vertegenwoordigers, die uit de goddelijke wereld is 'neergedaald' in het stoffelijk universum om er de beginselen der religie te herstellen.

  Bron van dit citaat:
  De grote klassieken van India
  De Bhagavad-Gita zoals ze is
  Volledige uitgave.
  Auteur: His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
  Stichter-acarya van de Internationale Gemeenschap voor Krishna-Bewustzijn.
  The Bhaktivedanta Book Trust, Amsterdam.
  ISBN 90-70742-02-0 / CIP
  His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, De Bhagavad-Gita zoals-ze-is, Amsterdam, The Bhaktivedanta Book Trust, cop. 1981, derde druk 1986, 1027 pagina's.

  In de honderden heilige boeken van de Hindoes is voorspeld dat de Kalki avatar aan het eind van Kali Yuga zal incarneren, om de (Sanathan) Dharm in ere te herstellen en om een nieuw tijdperk te laten beginnen. Aangezien Kali Yuga slechts 5000 jaar is begonnen en nog lang niet het einde bereikt heeft, is het dus heel onwaarschijnlijk dat de Kalki avatar al is geïncarneerd. Derhalve kan Mohammed op grond hiervan absoluut niet beschouwd worden als de Kalki avatar.


  Wie was Mohammed in werkelijkheid?

  Mohammed leidde jarenlang een roversbende en hield zich bezig met het beroven van karavanen. Hij predikte toen nog geen nieuw geloof. Pas na zijn veertigste begon hij rond te vertellen dat hij visioenen had gekregen van een geest, toen hij in een grot verbleef. Het is heel waarschijnlijk dat Mohammed toen hallucinerende middelen gebruikte, want dat was heel normaal in die tijd.

  Het leven van Mohammed is heel goed beschreven in vele islamitische geschriften. Uit al deze verslagen blijkt duidelijk dat Mohammed helemaal geen bijzondere krachten bezat en een meedogenloze krijger was. In een analyse blijkt zelfs dat Mohammed leed aan een ernstige psychische stoornis, welke men megalomanie noemt.

  Derhalve is het totaal onwaarschijnlijk dat Mohammed de Kalki avatar moet zijn, want Vishnu zou nooit in een dergelijk lichaam op aarde neerdalen. Elke avatar heeft vanaf zijn geboorte al heel bijzondere krachten (in totaal 16 siddhi krachten) en zal al direct erna leven als een yogi. Ook kent elke avatar al bij de geboorte de Vedas en kan zelfs al vloeiend Sanskriet lezen, schrijven en praten.

  Mohammed was een pedofiel

  Uit talloze islamitische bronnen blijkt nu duidelijk dat Mohammed trouwde met een klein minderjarig meisje, Aisha genaamd, toen zij nauwelijks zes jaar oud was en met poppen speelde. De feitelijke penetratie van Aisha vond plaats toen zij negen jaar oud was en net begon te menstrueren. Maar uit talloze bronnen blijkt duidelijk dat de vijfigplus Mohammed al daarvoor een heleboel seksuele handelingen verrichtte bij de kleine Aisha en zelfs tussen haar dijen penetreerde, om zich te bevredigen. Dit alles is duidelijk opgetekend in vele islamitische historische geschriften en is geen verzinsel.

  Elk mens dient nuchter na te denken of een pedofiel, zoals Mohammed, ooit een profeet of avatar kan zijn. Zou onze Creator (Brahman, Allah, Krishna, enz.) nou echt zo dom zijn om zo een perverse man uit te kiezen als profeet? Het is ondenkbaar dat de Kalki avatar, zijnde een neerdaling van Vishnu zelf, ooit als zieke pedofiel zou leven op onze planeet. Niemand ter wereld zou zo een perverse man ooit serieus nemen.

  Toen ik de harde waarheid ontdekte over Mohammed nam ik onmiddelijk afstand van de hele islam en werd radicaal ex-moslim. Al deze feiten hebben mijn verleden bepaald.


  Een avatar zal een voorbeeldig leven leiden en nobele daden verrichten

  Elke avatar die neerdaalt op onze wereld zal een voorbeeldig leven leiden en nobele daden verrichten. Een avatar zal altijd bovengemiddeld intelligent zijn, nooit pervers zijn, nooit onschuldigen vermoorden of verkrachten, geen haat prediken en vrede stichten tussen alle volkeren. Dit alles ontbreekt totaal als wij naar het leven kijken van Mohammed, de grondlegger van de islam.

  Mohammed had bijna 40 vrouwen en was verslaafd aan seks. Hij had veel meer seksslavinnen, die hij roofde van de overwonnen en uitgemoorde joodse en arabische stammen en dorpen. De hele islam van Mohammed was eigenlijk de doctrine van rovers, moordenaars en plunderaars. Overal waar de legers van Mohammed kwamen volgden bloedbaden onder het volk en alle historische kennis en kunde van de overwonnen volkeren werd verbrand en vernietigd. Alle maagdelijke meisjes werden tot seksslavinnen gemaakt en hun hele mannelijke familie werd voor hun ogen uitgemoord. Dit is geen verzinsel, maar de harde waarheid volgens authentieke islamitische bronnen. Ik verzin hier niets, nee, het is allemaal verteld door moslims zelf.


  Is Mohammed een profeet?

  Onderzoek eens zelf of God, Allah of Bhagwan ooit een zieke persoon zullen uitkiezen om hun profeet te worden. Elk nuchter mens moet toegeven dat dit nooit zal gebeuren. En dit is de reden waarom Mohammed geen profeet kan zijn. Hij heeft zichzelf tot profeet uitgeroepen, maar geen enkele God, Allah of wat dan ook heeft hem uitgekozen om hun boodschapper te worden. Derhalve is Mohammed het niet eens waard om een profeet genoemd te worden. Elke moslim moet hierover nuchter en zakelijk over nadenken. Volgens mij kan de islam gewoon voortbestaan, zonder Mohammed als profeet. Wij allemaal, ook de niet moslims moeten nu meteen werken aan de ontwikkeling van een nieuwe geavanceerde en vreedzame islam, zonder Mohammed.


  De Koran is een kinderboek

  Stel eens de vraag of een profeet ooit een kinderboek zou schrijven? Nou, Mohammed kon niet eens lezen of schrijven, dus is het nu duidelijk dat de Koran niet door hem geschreven is. Is de Koran dan betrouwbaar? Nee, er zijn zes oude versies van de Koran gevonden in oude talen en korangeleerden dienen allemaal te bestuderen. Wederom een argument om te bewijzen dat Mohammed geen hooggeleerde persoon was en juist hierom geen profeet of avatar kan zijn.

  Inhoudelijk is de Koran nogal kinderlijk en zit vol met simplisme, haat en geweld. Er is een grote overeenkomst tussen de bijbel, de Torah en de koran, qua inhoud en taalgebruik. Ook speelt Abraham in al deze drie boeken de hoofdrol als aartsvader. Zowel de Koran als de Bijbel zijn net een soort grabbeltonnen, want je kan er alles uit halen wat je wil en het helemaal verdraaien, om je eigen egoïstische behoeften te bevredigen. Juist deze feiten bewijzen dat de Koran en de Bijbel geen geopenbaarde geschriften kunnen zijn, van enige avatar, profeet of godheid. God, Bhagwan, Brahman, Vishnu, Allah, enz. zouden toch niet zo dom zijn om zulke kinderachtige boeken te openbaren op onze materiële planeet. Kom op, denk hier zelf logisch en nuchter over na en leer eens om je eigen geloof kritisch te beschouwen.


  Islam kent geen beschaving

  Talloze wijzen, geleerden, onderzoekers en historici zeggen het keer op keer:
  Islam kent geen beschaving.

  En zij hebben groot gelijk. Islam is een schande voor de hele mensheid. Het is niet de moslim die een schande is, nee, het is de islam, want er is helemaal geen islamitische beschaving op onze wereld. Elk nuchter en intelligent mens moet toegeven dat de islam geen beschaving kent en alleen leidt tot massamoorden, bomaanslagen, verkrachtingen, onderdrukking van weerlozen, onderdrukking van vrouwen, verkrachting van vrouwen, en heel veel verdriet en pijn. Moslims lijden vreselijk en leven in een zielige, duistere wereld, net als djinns (boze geesten). Dit zijn dingen die ik steeds opnieuw zie als ik met moslims omga. Islam is geestelijke armoede en ook dit is een argument om te stellen dat Mohammed de Dharm niet herstelde, maar juist een demonisch geloof op onze wereld neerzette.

  Een echte avatar verspreid een Dharmisch geloof en brengt vrede, innerlijke rust, voorspoed, kennis, geluk, genoeg voedsel, welzijn, hogere spirituele kennis, hogere wijsheid, en de ware religie. Geen enkele avatar zal een hatelijk en moorddadig geloof op onze wereld neerzetten en verkondigen. Juist hierom kan Mohammed geen avatar zijn, want achteraf gezien is de islam een A-Dharmisch geloof en een vreselijke schande voor de hele mensheid. Elke moslim dient hier zelf nuchter en kritisch over na te denken, om zo eigen conclusies te trekken en om zelf te beslissen.

  Uit het betoog hierboven blijkt duidelijk dat Mohammed op geen enkele manier de Kalki avatar kan zijn. In bijlage 1 is vermeld wat de argumenten waren van de Indiase geleerde om Mohammed te beschouwen als de Kalki avatar. Vergeet hierbij vooral niet dat er wellicht enkele honderden grote historische figuren zijn, die via een dergelijke redenatie beschouwd kunnen worden als de Kalki avatar, waarbij zelfs Adolf Hitler kan worden gerekend. Nou, dit is lariekoek en totale onzin. De echte Kalki avatar zal aan het eind van Kali Yuga komen, dus over ruim vierhonderdduizend jaar. Wij, mensen van deze generatie, van de eerste vijfduizend jaar van Kali Yuga zullen dit dus niet meemaken. Wij moeten wachten tot volgende reïncarnaties over vierhonderdduizend jaar in andere stoffelijke lichamen op aarde, dus nog even geduld mensen en volhouden.


  Disclaimer Dewanand
  Deze tekst met offercode wfor1261 is een zuiver offer van kennis aan Altecrea en is ongenaakbaar, waardoor er geen rechten of verplichtingen aan ontleend kunnen worden, omdat het nu hetzelfde is als prasad en heilig is.

  Bijlage 1
  The Message, October 1997

  *The Last Kalki Autar (Messenger) that the Veda has foretold and who is waited on by Hindus is the Prophet Muhammed ibn Abdullah (saw) *

  A recently published book in Hindi has raised a lot of hue and cry all over India. In the event of the author being Muslim, he would have been jailed and a strict ban would have certainly been imposed on the printing and the publishing of the book. The author of this important research work "Kalki Autar" i.e. "guide and Prophet of whole universe" comes of a Bengali race and holds an important portfolio at Ilahabad University.

  Pundit Vaid Parkash is a Brahman Hindu and a well known Sanskrit scholar and research worker. Pundit Vaid Parkash, after a great deal of toil and hard-work, presented the work to as many as eight great Pundits who are themselves very well known in the field of research in India, and are amongst the learned religious leaders.

  Their Pundits, after thorough study of the book, have acknowledged this to be true and authentic research work. Important religious books of India mention the guide and prophet by the specific name of "Kalki Autar" it denotes the great man Muhammed (saw) who was born in Makkah. Hence, all Hindus where-ever they may be, should wait no longer for any other 'kalki autar' but to embrace Islam and follow in the footsteps of the last Messenger of Allah (swt) who was sent in the world about fourteen hundred years ago with a mission from Him and after accmplishing it has long ago departed this world.

  As an argument to prove the authenticity of his research, Pundit Vaid Parkash quotes from the Veda, a sacred book among Hindus:

  Veda mentions that 'kalki autar' will be the last Messenger / Prophet of Bhagwan (Allah) to guide the whole world. Afer quoting this reference the Pundit Parkash says that this comes true only in the case of Muhammed (saw).

  According to a prophecy of Hinduism, 'kalki autar' will be born in an island and that is the Arab territory which is known as 'jazeeratul Arab'.

  In the 'sacred' book of Hindus the father's name of 'kalki autar' is mentioned as 'Vishnu Bhagat' and his mother's name as 'somanib'. In sanskrit, 'vishnu' stands for Allah (swt) and the literal meaning of 'bhagat' is slave. 'Vishnu Bhagat' therefore, in the Arabic language will mean Allah's slave (Abdullah). 'Somanib' in Sanskrit means peace and tranquilty which in arabic is denoted by the word 'Amina'.

  Whereas the last Messenger Muhammed's (saw) father and mother's names were Abdullah and Amina respectively.

  In the big books of Hindus, it is mentioned that 'kalki autar' will live on olive and dates and he will be true to his words and honest. In this regard Pundit Parkash writes, "This is true and established only in the case of Muhammed (saw)".

  Veda mentions that 'kalki autar' will be born in the respected and noble dynasty of his land. And this is also true as regards Muhammed (saw) as he was born in the respected tribe of Quraish who enjoyed great respect and high place in Makkah.

  'Kalki Autar' will be taught in the cave by Bhagwan through his own messenger. And it is very true in this matter. Muhammed (saw) was the only one person in Makkah who has taught by Allah's Messenger Gabriel in the cave of Hira.

  It is written in the books which Hindus believe that Bhagwan will provide 'Kalki autar' with the fastest of a horse and with the help of which he will ride around the world and the seven skies/heavens. The riding on 'Buraq' and 'Meraj' by the Prophet Muhammed (saw) proves what?

  It is also written in the Hindus' books that 'kalki autar' will be strengthened and heavily helped by Bhagwan. And we know this fact that Muhammed (saw) was aided and reinforced by Allah (swt) through His angels in the battle of Badr.

  Hindus' books also mention that 'kalki autar' will be an expert in horse riding, arrow shooting, and swordsmanship. What Pundit Vaid Parkash comments in this regard is very important and worth attention and consideration. He writes that the age of horses, swords, and spears is long ago gone and now is the age of modern weapons like tanks, missiles, and guns, and therefore it will be unwise to wait for 'kalki autar' bearing sword and arrows or spears. In reality, the mention in our books of 'kalki autar' is clearly indicative of Muhammed (saw) who was given the heavenly book known as Al-Qur'an.

  Source site deeplink

 • http://saif_w.tripod.com/interfaith/hinduism/kalki_avatar.htm
 • ***


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Islam
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved