Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Religie

Een rationeel geloof (onderzoek)

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1256
Offerdatum   8 juli 2008

In onderstaande tekst zal er een klein onderzoek gepresenteerd worden over de ontwikkeling van een rationeel geloof op onze planeet. Daarna nodig ik iedereen uit om mijn onderzoek aan te vullen, met zinvolle argumenten. Deze tekst plaats ik op alle Nederlandstalige forums (ruim 30) waar ik actief ben en nog niet geband ben.

Mijn karmische missie op aarde

Ik reïncarneerde in 1966 in Suriname en maakte een heleboel tragische dingen mee. Uiteindelijk verscheen Krishna voor mij, in een periode waarin ik meer dood dan levend was, en gaf mij een nieuw karma en een nieuwe geest. Krishna openbaarde zich aan mij in de technologische gedaante van Altecrea (Almachtige Technische Creator) en schonk mij zuivere en geheime kennis. Omstreeks 2001 voltooide ik mijn eerste onderzoek naar Altecrea en publiceerde dit in boekvorm op het Kritisch Podium Dewanand en in gedrukte vorm, met als titel 'Altecrea, de technische expansie van Krishna' en offercode wart0129. (zoek naar deze offercode op internet om dit boek te vinden).

Nu ik al 42 aardse jaren op deze planeet ben, geloof ik dat het een van mijn karmische doelen is om de mensheid een zuiver rationeel geloof te schenken, welke aangeduid kan worden als het Dewanisme. Hierover heb ik al iets gepubliceerd, dus zoek zelf op internet hiernaar en u vindt er alles over. In deze tekst zal ik niet alles openbaren over de nieuwste rationele theorieën van het Dewanisme. Alles zal ik komende tien jaar downloaden in een Engelstalig geschrift, welke een van de heilige boeken van dit rationele geloof zal worden.

Noodzaak rationeel geloof

Wij mensachtigen, homo sapiens, aardbewoners en intelligente stervelingen doen momenteel alles verkeerd op onze arme, verkrachte planeet. Alles wordt misbruikt en uitgebuit op een meedogenloze manier. Egoïsme, haat, afgunst en hebzucht zijn de voornaamste geloofsdoctrines van de hele huidige mensheid en dat is vreselijk om aan te zien. Het ergste is om mee te maken dat mensachtigen met een barbaars, primitief, middeleeuws geloof uiterst geavanceerde wapens gebruiken om hun haatdoctrine te verdedigen en om anderen met geweld te bekeren, uit te moorden of te onderdrukken. Hieruit kan afgeleid worden dat de hele mensheid ziek is.

Verslag voorgaande primitieve, subjectieve, nog levende geloofsstelsels der mensheid

1. Vedisch geloof uit de oudheid
Uit het historisch verslag blijkt dat het Vedische geloof uit het oude Indiase rijk het alleroudste geloof was op aarde. Ik weet nog niet alles over de kennis die in de Vedische geschriften is opgeslagen, maar heb wel het gevoel dat dit een vrij rationeel en hoogontwikkeld geloof was, omdat het bijna tienduizend jaar bestond en vele wetenschappelijke disciplines voort heeft gebracht. De complexiteit van de Vedische Sanskriet teksten is verbazingwekkend. Teleurstellend is wel dat de huidige mensheid te laag ontwikkeld is om de Vedische kennis totaal te bevatten en toe te passen.

2. Jodendom
Het Joodse volk ontwikkelde zelf het Jodendom. Het Joodse geloof dateert van ongeveer 1500 voor onze jaartelling en heeft vooral de blanke rassen sterk beïnvloed. De heilige boeken der Joden zijn de Torah en de Talmoed. Joden geloven absoluut dat deze boeken van hun God (Jahweh) afkomstig is, hoewel het voor alle historici duidelijk is dat de schrijvers oude, seniele Joodse heteromannen waren, met seksuele perversies. Joden geloven dus in een primitieve binaire haatdoctrine en hebben nog helemaal niets geleerd van hun fouten.

3. Boeddhisme
Omstreeks het begin van onze jaartelling ontwikkelde een Indiase prins, Siddharta Gautama het Boeddhistisch geloof, als een protest tegen het Brahmanisme uit zijn tijd. Uiteindelijk wortelde dit geloof zich in China en kreeg veel aanhang onder de mongoloïde rassen, die elk een eigen variant ervan ontwikkelden. In het Boeddhisme is verlossing uit het aardse lijden het hoogste doel. Nirvana is het hoofddoel en het kan bereikt worden zonder enige godsbeeld of ritueel. Wel is het zo dat men Gautama heeft vervormd tot een afgebeelde god en deze de Boeddha noemt. Vele boeddhisten aanbidden beelden van de grote Boeddha en geloven dat dit hen god is. Opmerkelijk is dat het Boeddhisme vreedzaam is verspreid en vooral volgelingen heeft onder blanke homoseksuele mannen, want niets is taboe en alles is toegestaan. Het Boeddhisme lijkt op een normloos en zedeloos geloof. In Thailand vinden Boeddhistische meisjes het heel normaal om als hoertjes te werken voor geld en toch gewoon religieus te zijn. Dit geeft aan dat het Boeddhisme niet geschikt is als wereldreligie en verdoemd is om weggevaagd te worden, als een primitief en laag ontwikkeld geloof.

4. Christendom, bijbelse haatdoctrine.
Omstreeks het begin van onze jaartelling leefde er een Joodse terrorist in Nazareth, die Jezus werd genoemd. Hij leidde ondergronds het verzet van de onderdrukte joden tegen de Romeinse overheersers. Hij predikte een soort verlossingsleer en beweerde dat hij de Messias is die in de Joodse geschriften is genoemd.

Uiteindelijk werd hij verraden en ter dood veroordeeld door kruisiging, maar ontwaakte uit een schijndood en stierf in het buitenland, vermoedelijk in India. Tachtig jaar na zijn dood compileerde een zekere Paulus een geschrift uit vele teksten van Joodse schrijvers en noemde dit de Bijbel. Dit nieuwe geloof leek heel sterk op het Joodse geloof, omdat het een primitieve binaire haatdoctrine was, met verdoemenis en hel als angstdoctrine. Hieruit ontwikkelde het christendom zich in de loop der eeuwen, gepaard gaande met vele massamoorden, negerslavernij, heksenverbrandingen, kruistochten en andere barbaarse daden. De Bijbel werd enkele malen totaal herschreven door priesters, maar christenen bleven volhouden dat het boek door hun God is geopenbaard, hoewel het voor elke logicus duidelijk is dat dit totale onzin is.

Albert Einstein beweerde indertijd dat de Bijbel en de Torah heel kinderlijke boeken zijn en hierom dus niet door God geopenbaard kunnen zijn, want God is toch niet zo een dom persoon. De grote vraag is of wij mensen uit dit nieuwe tijdperk in een kinderboek willen geloven, welke geleid heeft tot vreselijke misdaden tegen de mensheid. De hele bijbelse leer is subjectief, primitief, hatelijk en intolerant, dus het is absoluut niet geschikt als het geloof van de toekomstige mensheid. Positief en hoopgevend is dat de grote meerderheid van de blanken in de Westerse wereld niet meer geloven in de kinderachtige teksten uit de bijbel en het helemaal verworpen hebben.

5. Islam, Mohammed, de nieuwe profeet uit Mekka
Omstreeks de zesde eeuw veroverde een roversbende de macht in Mekka en Medina en bouwde daarna met bloedig geweld een heel imperium. Via massaverkrachtingen, massamoorden, grootschalige boekverbrandingen en genadeloos geweld veroverde deze bende de absolute macht en plunderde alles wat zij tegenkwamen. Mannen werden allemaal uitgemoord en alle meisjes werden verkracht en gemarteld tot zij hun islamitische meesters gehoorzaamden en kinderen baarden uit angst en in onderworpenheid. Dit was de islam van Mohammed, de leider van de meest succesvolle roversbende uit de Arabische woestijnen.

In de islam staat de verering van Mohammed centraal, als de laatste profeet en het grote voorbeeld voor elke goede moslim. Alle daden van Mohammed worden goedgepraat en kritiek wordt met de dood bestraft. Hierom is de islam een uitermate intolerant geloof. Maar ook onderling zijn moslims uiterst gewelddadig. Het is zelfs zo dat er meer moslims gedood zijn door andere moslims dan door niet-moslims.

Het heilige boek van de islam is de Koran. In dit boek zit er kennis en informatie uit de Torah en de bijbel in vereenvoudigde vorm, aangevuld met hatelijke en seksistische uitspraken van Mohammed. Elke moslim gelooft heilig dat de Koran door Allah is geopenbaard en gelooft er blindelings in, zelfs als dat tot de dood of levenslang verdriet leidt. Islam is hierom lijden en boete doen, tot je sterft en in het paradijs terecht komt, als moslimman en daar 72 nauwe blanke maagden krijgt, om de hele dag te neuken en te genieten. Dus islam is een heel triest geloof en leidt zelfs tot het afsterven van je hersenen, door angst, verdriet, blinde haat en door de vernietigende koran psychose. Heden ten dage verlaten velen de islam en bekeren zich tot vrijdenkers of worden Hindoe of christen. Bij ruim 90 procent van alle oorlogen en politieke problemen in onze tijd is de islam erbij betrokken. In het verleden zijn er zeker 500 miljoen mensen uitgemoord, verkracht of tot slaaf gemaakt door legers van islamitische heteroseksuele mannen, die moordend en plunderend door de wereld trokken. Stel eens zelf de vraag of islam het allerbeste geloof is voor de mensheid uit de toekomst en trek je eigen conclusies.

6. Hindoeïsme, leer van karma, reïncarnatie en onthechting
Tweeduizend jaar geleden bestond het Hindoeïsme, als erkend wereldwijd geloof nog niet. Pas in de zeventiende eeuw ontstond deze term in de Britse literatuur, waarna alle bruine en zwarte mensen uit India zich Hindoes begonnen te noemen. Dus het Hindoeïsme is een vrij jong geloof en heeft een wonderbaarlijke dynamische groei meegemaakt in een tijdsperiode van 400 jaar. En het was redelijk vreedzaam, er was geen bloedige hindoe revolutie in India en het hele land werd zonder al te veel bloedvergieten onafhankelijk. Uiteindelijk identificeerden de mensen uit India zich met het Hindoeïsme en noemden zichzelf Hindoes. Al de 54 oude geschriften in Sanskriet uit de oude Vedische tijd namen zij aan als hun heilige geschriften.

Heden ten dage zijn er duizenden Hindoeïstische stromingen en sekten. Er is geen Hindoeistisch machtscentrum, want alle clubjes hebben eigen goeroes en wijzen en verzinnen alles zelf. Vele Hindoes hebben nog nooit een heilig boek gelezen en zijn gewoon doe-het-zelf-hindoes geworden. Hindoes schijnen vaak te geloven in de mantra:

Het is je karma, zoek het uit en ga maar snel dood.

Hierom is het Hindoeïsme sterk vervallen en uiterst irrationeel van karakter. Door het geloof in karma is er geen eenheid in de hele Hindoe wereld. Ook het oude aapachtige geloof in kasten heeft hen overal ter wereld verdeeld en vernietigd. Overal ter wereld worden Hindoes uitgemoord en verkracht door de sterkere, groter gebouwde moslims, negers en blanken. Hindoes zijn zelf in het algemeen heel laf, bang, bekrompen en lamlendig en beschikken vaak over een minimale politieke en militaire macht in landen waar zij een tweede meerderheid zijn. Het gaat dus heel slecht met het hele Hindoeïsme en Hindoes lijden heel veel. Het racistisch denken van Hindoes is merkbaar door hun absoluut geloof dat je als Hindoe geboren moet worden, zonder enig onderwijs of kennis. Hierdoor vallen gemengde rassen en halve of kwart Hindoes altijd uit de boot en kunnen nooit bekeerd worden tot het Hindoeïsme. Mixkinderen met een Hindoe ouder hebben hierom een heel ellendig bestaan en leven vaak als kastelozen. Soms krijg ik het gevoel dat het Hindoeïsme een rattengeloof is, en hierom ideaal geschikt is voor de halfaapachtige gekleurde Hindoe rassen. Bizar is vooral dat Hindoemeisjes die hun geloof verlaten vaak wilde, goedkope en extreme uitnaaisletjes worden en zich veel en stevig laten doorboren door groot geschapen blanken en negers.

7. Scientology, het geloof in geld en blank materialisme
L. Ron Hubbard legde de basis voor een nieuw blank geloof, welke hij Scientology noemde. Dit gebeurde in de eerste helft van de twintigste eeuw. Hubbard wilde mensen tot yogi's transformeren door te auditeren, wat in zijn boek Dianetics is uitgelegd. In dit pseudo geloof is er geen godsbeeld, geen verlossingsleer, geen angstdoctrine, geen hoger paradijs met blanke maagden en eigenlijk geen hoop. Er is geen spoor van een hoger spiritueel bewustzijn te vinden in de boeken van Hubbard. Heden ten dage lijkt Scientology meer op een commerciële organisatie met een strakke management structuur, waar alles gebaseerd is op geld verdienen en winst maken. Auditeren moet je vooral doen om meer geld te verdienen, omdat je dan intelligenter schijnt te worden, als het aantal engrammen in je hoofd afnemen. Dit is dus echt primitief Amerikaans materialistisch denken en helemaal geen geloof dat geschikt zou zijn voor de arme mensheid uit de toekomst. Toch een geluk dat ik mij vroeger niet bekeerde tot Scientology en geen lid werd.

8. De jonge Afro religiën, voodoo, winti, bosgeesten
Om volledig te zijn moet ik nog even de honderden varianten van de vrij jonge Afro religiën beschouwen. Bij de Afro Surinamers noemt men dit het winti geloof, met voorouderverering, vele bezwerings rituelen, kruidengeneeskunst en bosgeesten. Ik weet hier niet veel over, want er is heel weinig informatie beschikbaar. Wel schijnt het zo te zijn dat deze Afro religiën geen heilige boeken hebben, maar wel soms de bijbel gebruiken, wat heel raar is. Immers, de bijbel leidde tot de Holocaust van de Afro volkeren, met ruim 125 miljoen doden, dus hoe kunnen al deze rassen nu in dit haatgeschrift van de witte, duivelse barbaren geloven. Alle logica en intelligentie is dus zoekgeraakt bij de arme, verkrachte Afro volkeren. Duidelijk is wel dat geen enkel Afro geloof sterk of rationeel genoeg is om het dominante geloof te worden van de toekomstige mensheid.

Waarom een nieuw rationeel geloof?

Rationeel denken verhoogt de intelligentie en ontwikkelt het bewustzijn verder. In elk geloof is er wel iets te vinden dat rationeel klinkt, maar op den duur ontwikkeld de rationaliteit zich tot irrationaliteit en dan stopt het denken totaal. Een voorbeeld van een vrij rationeel geloof is de leer van Descartes uit de middeleeuwen. Descartes wilde via logica een nieuw geloof ontwikkelen, maar miste kennis uit de Vedische geschriften. Hierom was zijn geloof niet compleet en te materialistisch.

Een ander voorbeeld van een rationeel geloof is het humanisme. Heden ten dage is de humanistische beweging sterk ontwikkeld en centraal georganiseerd. Het denken als een goed mens staat centraal in dit geloof, waar God niet bestaat en de mens dus alles zelf moet doen. Hierom lijkt het humanisme veel op het Boeddhisme, maar dan wel zonder het geloof in verlossing en het bereiken van Nirvana. Humanisten lijken veel op Hindoes, als je de goden wereld eruit haalt van het Hindoeïsme en geloven ook sterk in pacifistische oplossingen. Dit maakt het humanisme best geschikt als het nieuwe rationele geloof van de mensheid. Het humanisme ontstond als protest tegen de primitieve haatdoctrines van christenen en joden in de blanke wereld en is heden ten dage vrij goed ontwikkeld. Op internet is er heel veel te vinden over het humanisme en een ieder kan volop erover leren.

Algemene formule van de Dewanistische logica

In het Dewanisme staat logica centraal, om hogere abstracte of spirituele inzichten te bereiken en deze toe te passen in het dagelijkse leven. Het leven zelf moet logisch zijn, anders is het onmogelijk om nog te lachen en je gelukkig te voelen. Een logisch mens is vaak ook gelukkiger dan eentje die in allerlei irrationele haatdoctrines gelooft.

De algemene formule van de Dewanistische logica luidt alsvolgt:

If X(i) is true then X(i+1), else X(i-1)

In deze formule is X een irrationeel getal uit de verzameling R en i is een element uit de verzameling der natuurlijke getallen, N.

X(i) is een logische bewering die waar (true=1) of onwaar (false=0) kan zijn.

Als X(i) waar is dan kan hieruit de volgende logische bewering afgeleid worden X(i+1).

Als X(i) onwaar is dan moet men terug keren naar de voorgaande redenatie, een stapje terug, X(i-1), net zolang tot men ontdekt welke van de voorafgaande beweringen onwaar zijn en dan opnieuw beginnen met het logisch onderzoek.

De algemene doelstelling in het Dewanisme is om ervoor te zorgen dat de bewering X(i) altijd absoluut waar is, zodat elke daaruit afgeleide en voorafgaande bewering ook absoluut waar moet zijn, zodat het hele geloof op absolute waarheden gebaseerd is en dus rationeel is.

De hele keten van X(i) beweringen is gebaseerd op Boolean logica, precies zoals in een hogere programmeertaal.

Geloof programmeert het bewustzijn

Elk geloofsstelsel kenmerkt zich door een heel stelsel van vergelijkingen en vraagstellingen, waaruit (absolute) conclusies voortkomen, die op den duur fungeren als een algemeen stelsel van normen en waarden voor alle gelovigen uit dit geloof. Geloof heeft het vermogen om leefregels te ontwikkelen waar het individu of de groep zich aan moeten houden, om voorbeeldige gelovigen te worden, die hun God of hun heilig boek gehoorzamen. Geloof heeft hierom altijd geboden en verboden en voorkomt eigenzinnig gedrag en denken van individuen. Hierom vinden velen een geloof star, beperkend en onveranderlijk. En dit laatste remt de ontwikkeling van het hogere denken en vrij filosoferen op den duur. Hierom kunnen intelligente mensen niet geloven in een primitieve doctrine en moeten hen heil zoeken in de hogere abstracte religieuze filosofieën uit de Bhagavad Gita en de Vedas, als intellectuele uitdaging.

Elk geloof of stelsel van leefregels, geboden, verboden, normen en waarden fungeert op den duur als een soort superregelaar van het bewustzijn van een individu. Dit is afgebeeld in onderstaand regelschema, waarin Altecrea als superregelaar van mijn bewustzijn fungeert, als dewanist:


 • 6.5. Regeltechniek: Altecrea als regelaar van het chaotisch brein.
 • Figuur WFIG0107.jpg: Altecrea als superregelaar van het bewustzijn (hoofdstuk 6.5. van WART0129)
 • Klik op de figuur om het helemaal te zien.

 • Figuur WFIG0107.jpg: Altecrea als superregelaar van het bewustzijn (hoofdstuk 6.5. van WART0129)


  Het menselijk bewustzijn is grillig en onvoorspelbaar, want gedurende elke seconde worden er duizenden gedachten en beelden geproduceerd door de honderd miljard hersencellen en hierom is het bijna onmogelijk om normaal te denken en te leven. De mens zou zich eigenlijk als een chaotisch wezen moeten gedragen, als hsij echt zou handelen naargelang hsijn gedachten van het instantane moment. Hierom moet elke gedachte gefilterd worden door een filter in het bewustzijn. Er moeten dus continu keuzes en beslissingen genomen worden door ons bewustzijn, om zich normaal te gedragen en om het eigen leven en voortbestaan niet in gevaar te laten komen. De voortdurende angst om gedood te worden of om gewond te raken beheerst eigenlijk het menselijk gedrag van elk moment en is een van de basale gedragsinstincten van elk mens. Dit primitieve gedragsniveau is in feite het primaire sturingssysteem van menselijk gedrag.

  Een ander primair stuursysteem in het menselijk bewustzijn is het voortdurende streven naar genot op elk moment van de dag. Ons individueel filter zorgt hier continu voor, zodat wij als individuen kunnen blijven genieten van elk moment van de dag. Zelfs dieren beschikken over een dergelijk primair genotsfilter en willen dus ook genieten van elk moment van de dag. Een geloof dat zorgt voor lijden is hierom van nature ongeschikt voor mensen en dieren en is verdoemd om weggevaagd te worden in de loop der millennia. Hierom sterven bepaalde angstdoctrines nu uit in de Westerse wereld, omdat het achterhaald is en verouderd.

  Geloof programmeert dus het menselijk bewustzijn en zorgt ervoor dat het individu kan genieten op elk moment van de dag. Ook de voortdurende angst om dood te gaan of om gewond te raken wordt erdoor verminderd. Door geloof zorgt het individu ervoor dat iedereen hem zal vertrouwen en hem/haar van voedsel zal voorzien, zodat hsij niet de hongerdood zal ondergaan. Het hebben van voldoende voedsel is ook een van de primaire drijfveren van elk mens, om een bepaald geloof aan te nemen, uit angst voor honger lijden of de hongerdood. Vrij simpele stuursystemen beheersen dus het menselijk gedrag en hierom is een geloof vaak heel simpel.

  Stelsel van de doctrine

  Elk geloof kan omschreven worden door een eindig stelsel van vergelijkingen, die voor de gelovigen min of meer logisch aannemelijk klinken. Vooral een binaire haatdoctrine als het jodendom, het christendom of de islam is makkelijk te omschrijven met een eindig stelsel van vergelijkingen, die in het geheugen van elke gelovige ingeprent zitten en als superregelaars fungeren van het gedrag, het handelen en het denken. Dit zal in een vervolgtekst uitgewerkt worden.

  Een rationeel geloof kan ook met een eindig stelsel van logische vergelijkingen omschreven worden. De logica kan dan tot het oneindige uitgebreid worden, om het geloof te laten groeien, tot op het logische spirituele niveau. Dit is een van de doelstellingen in het dewanistisch denken, geloven en handelen.

  Stelsel van het irrationele geloof

  In een irrationeel geloof kan er ook een eindig stelsel van vergelijkingen worden opgesteld, met irrationele antwoorden, maar volgens een irrationele logica. Het is vooral de irrationele logica welke het basis kenmerk zijn van een haatdoctrine en die vaak leiden tot moorden, verkrachtingen en blinde haat. Dit dient elke dewanist dus goed te onderzoeken, als hsij met filosofisch onderzoek bezig is. De uitdaging is immers om de irrationele logica totaal te vernietigen of het te reduceren tot rationele logica, om uiteindelijk een zuiver rationeel geloof te ontwikkelen.

  Vaak ontstaat de irrationele logica door het absolute geloof in heilige boeken van een of andere God of een hogere macht en kan dan heel moeilijk vernietigd of gereduceerd worden tot rationele logica. Er zijn wel hervormingen geweest in elk geloofsstelsel waarbij men probeerde om de irrationele logica te hervormen tot iets logischer of iets simpeler. Hervorming is een van de manieren om een irrationeel geloof te versimpelen om zo de irrationele logica te elimineren. Vele geleerden en heiligen hebben zich al hiermee bezig gehouden, in elk geloof, met enig succes tot op heden.

  Ontwikkeling dewanisme gaat door

  Gedurende de komende tien jaar zal ik het onderzoek naar het dewanisme voortzetten, om uiteindelijk een echt zuiver rationeel geloof te ontwikkelen voor de toekomstige mensheid. Deze tekst is dus niet compleet. Doe mee en mail mij je inzichten en onderzoek, om het onderzoek uit te breiden en om alles te updaten. Bekeer je nog vandaag tot het dewanisme en werk zo actief mee aan een goede, schone en respectabele toekomst voor alle wezens op aarde.

  Informatie voor moderators

  Geachte moderator,
  Uw forum heeft de eer om gebruikt te worden als onderzoeksplatform voor de ontwikkeling van een rationeel geloof. Verwijder deze topic hierom niet, want het verhoogt de kwaliteit van uw forum. Let er wel op dat er niet te veel off topic reacties in komen en informeer al uw members hierover.

  Disclaimer Dewanand
  Deze tekst met offercode wfor1256 is een zuiver offer van kennis aan Altecrea en is ongenaakbaar, waardoor er geen rechten of verplichtingen aan ontleend kunnen worden, omdat het nu hetzelfde is als prasad en heilig is.


  ***


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Religie
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved