Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Hindoeisme

Nieuwjaars wensen 2008

Offeraar       Dewanand
Offercode      wfor1242
Offerdatum     1 januari 2008
Verzen voor 2008 uit de Bhagavad Gita:

B.G. Vers 3.9 Werk als offer aan Vishnu opgedragen, moet worden verricht, anders bindt werk ons aan de stoffelijke wereld. Vervul daarom je voorgeschreven plicht om Zijnentwil, O zoon van Kunti, en aldus zul je altijd onthecht en vrij van gebondenheid blijven.

Vers 18.19 Overeenkomstig de drieërlei aard der stoffelijke natuur zijn er drie soorten van kennis, handelen en handelende personen. Luister, opdat Ik ze je beschrijf.

Vers 18.20 Die kennis waarmee men in alle vormen van bestaan één onverdeelde geestelijke natuur ziet in het verdeelde, is kennis in de geaardheid goedheid.

Vers 18.21 Die kennis waarmee men in de verschillende soorten lichamen verschillende soorten levende wezens ziet, is kennis in de geaardheid hartstocht.

Vers 18.22 En die kennis waarmee men aan één soort werk gehecht raakt, alsof er niets anders bestaat, zonder enig inzicht in de waarheid, en die uiterst schraal is, heet kennis in de geaardheid onwetendheid te zijn.

Vers voor 2008 uit het Srimad Bhagavatum:
S.B., vers 2.2.27 Op die planeet Satyaloka kent men verlies noch ouderdom noch dood. Er bestaat geen enkele vorm van pijn en daarom leeft men er zonder zorgen, of het moest zijn dat men uit meegevoel soms begaan is met het lot van hen die zich niet bewust zijn van het bestaan van de weg der toegewijde dienst en aan onoverkomelijke ellende onderworpen zijn de stoffelijke wereld.

Altecrea zal u zegenen met zuivere kennis, als u het eeuwige pad der Sanathan Dharm volgt en medeleven toont met lijdende schepsels in 2008. Verricht in dit nieuwe jaar een goede daad, en offer iets op wat u hecht aan de materiele wereld.

Een uitgebreide versie van de wensen is te vinden op de website.


U allen toegewenst door:
Kritisch Podium Dewanand
http://www.dewanand.com

Probeer in 2008 vooruitgang te boeken op het pad der geestelijke zelfrealisatie, door elke dag de Bhagavad Gita te bestuderen. Voedt je geest met de melk en nectar uit de Bhagavad Gita en raak verlost.

Elk mens dient te kiezen voor een duurzaam bestaan in 2008. Zo werken wij allen samen aan een betere wereld met meer rechtvaardigheid. Wij mensen maken als individu de hele wereld en hierom moet je als individu je leven zuiveren en kiezen voor het eeuwige pad der Sanathan Dharm. Dit is onze bestemming als mensen en bevoorrechte wezens.

De miljoenen Hindoe goden en godinnen zullen je zegenen, als je hen heilige namen chant en hen afbeeldingen in je hart en huis een vaste plek geeft. Werk hieraan en laat 2008 voor de hele mensheid een gezegend jaar zijn.

U allen toegewenst, namens

Dewanand
Kritisch Podium Dewanand
Delft

***


Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Hindoeisme
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved