Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Hindoeisme

Oudgermaanse geloof redding blanke rassen

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1229
Offerdatum   30 augustus 2007

Het lijkt er nu op dat de 'blanke' Nederlanders over twintig jaar een minderheid zullen zijn in hun eigen land. De vraag is nu of het te laat is en of de vijfde colonne de oorlog zal winnen. Zullen blanken uitsterven in Nederland?

Na vijftig jaar linkse multikul zijn wij nu in de Dhimmie staat beland en het is verboden om nog aan de toekomst van blanken te denken, want die zijn dood verklaard in Nederland door de staat en de media. Stel je eens voor, in je eigen land ben je overbodig en wordt je onderdrukt door een staat, die al je geld afpakt en uitdeelt aan de vijfde colonne. Waar gaat het naartoe met de blanken?

Ontheemde blanken, iedereen haat hen
Het succes, op het economische en militaire vlak van de blanke rassen is fenomenaal, maar nu zijn zij slachtoffer van hun eigen vooruitgang. Het kan zijn dat zij te beschaafd zijn geworden en hierom uit zullen sterven of helemaal genetisch geassimileerd zullen worden door agressievere volkeren en rassen. Dit proces is al volop aan de gang en men noemt dit de verkleuring, met een mooi woord.

De overgrote meerderheid van de wereldbevolking is gekleurd, geel of zwart en blanken zijn een minderheid op aarde. Al deze niet-westerse volkeren en rassen haten het blanke ras ontzettend en hebben nog een koloniale vete te beslechten, wat eens kan leiden tot een heuse Derde Wereldoorlog. In zekere zin is de oorlog van Al Qaida tegen het blanke Westen al een begin van deze Derde Wereldoorlog.

Massamoord op Germanen, door blanke christenen.
Vanaf de vierde eeuw begon de massamoord van de oude Germanen. Het is onbekend hoeveel Germanen toen zijn afgeslacht, maar het zou best kunnen gaan om honderd miljoen mensen, want de oorlogen van de blanke christenen waren wreed en meedogenloos. Zie onderstaande studie hiernaar.

Link naar:

 • The Holocaust of the old Germans, by the Christians. VICTIMS OF THE CHRISTIAN FAITH Pagans, Germans, Jews, Witches
 • Ontwortelde blanken
  Heden ten dage is het duidelijk dat de blanken totaal ontworteld zijn. Hun hele historische identiteit is weggevaagd en het modernisme biedt geen uitweg. Het modernisme roeit hen juist verder uit, want velen zijn gewoon darwinistische barbaren, die alleen in geld, sex, drugs, alcohol en hoererij geloven. Blanke meisjes uit ons tijdperk zijn de grootste hoeren ter wereld en hebben ook zo een imago. Als de vrouwen vervallen en verlaagd worden dan is dit het einde van het ras en beschaving (zie Bhagavad Gita verzen).

  Wat is het lot van blanke kinderen?
  Er zijn in Nederland ongeveer 2,5 miljoen kinderen, en het allergrootste deel is allochtoon en niet-westers. Deze cijfers bewijzen dat blanken over twintig jaar een minderheid zullen zijn in Nederland en dat is alarmerend. De hedendaagse blanke kinderen krijgen een materialistisch geloof en zijn in feite totaal ontworteld. Velen lijden aan allerlei stoornissen en leren niet wat cultuur, geloof en beschaving zijn. Ik zie dit dagelijks om mij heen.

  Blanken zijn ontbijt voor de Chinezen
  China is volop in ontwikkeling en heeft een imperialistische agenda. Over twintig jaar kan China de grootste economie zijn van de wereld en dan is Europa gewoon ontbijt voor hen. Elke maand vreten Chinese bedrijven een stukje op van Europa en men weet nu dat dit tot grote armoede zal leiden in dit continent.

  Blanken zijn lunch voor India
  Ook India met haar 1,1 miljard inwoners is volop in ontwikkeling en groeit met zevenmijlslaarzen. De overname van Corus door Tata Steel uit India bewijst dit en is slecht nieuws voor het hele Nederlandse volk. Momenteel is Europa al een soort lunch van India en dit opvreet proces zal toenemen, als de waarde van de dollar verder omlaag zal gaan. Het kleine windenergiebedrijf Suzlon Energy uit India kocht een maand geleden het grotere Repower uit Duitsland en veroverde in een klap vijftig procent aandeel in de windenergie markt van de Europese Unie. Dit is een slecht teken en bewijst dat Europa gewoon lunch wordt van India.

  Oudgermaanse geloof en extreem rechts
  NRC inventariseerde de extreem rechtse uitingen op internet en vond bijna 150 websites. Maar wat zij niet beseffen is dat de extreem rechtse blanken ook totaal ontworteld zijn en geen raad weten met hun identiteit en toekomst. Ook extreem rechts zit in een grote crisis en kan zich niet organiseren, omdat er geen enkele religieuze ideologie is die hen bindt. Het geloof in Adolf Hitler is juist een grote leugen, want deze man was een Christelijke fundamentalist en geen Germaanse leider uit nazi Duitsland. Het waren Christenen die Hitler op grote schaal ondersteunden, om Joden, kleurlingen en zwarten uit te roeien.

  Het gevaar is dat extreem rechts verder zal versplinteren en radicaliseren. Uiteindelijk zal dit leiden tot geweld en aanslagen tegen minderheden in heel Europa. En dit gebeurt nu al. Maar bierzuipende en scheldende lieden kunnen niet veel opbouwen en dwingen geen respect af. Om volwaardig mee te tellen in de huidige wereldorde moet je een respectabel geloof hebben, anders ben je gewoon een barbaar zonder toekomst. Geloof bouwt een volk. En geloof zorgt ervoor dat de vrouwen geen hoeren en normloze sletten worden die paren en seksen met vreemde mannen. Geloof temt vrouwen en onderwerpt hen, om te baren voor het eigen volk, vlag en land. Dus alleen geloof kan de ontwortelde blanken uit ons heden redden. En Adolf Hitler is geen goed geloof, want hij heeft juist de blanken laten vallen en hen in een diepe crisis gestort. Extreem rechts moet hierover beter gaan nadenken en naar mijn betoog luisteren.

  Germaanse geloof is vredelievend
  Het Germaanse geloof heeft totaal niets met Adolf Hitler en zijn nazisme te maken en staat er helemaal los van. Dit moet men eens beter gaan beseffen. De oude Germanen waren veel beschaafder dan de blanke christenen en hoger ontwikkeld. Nu is de tijd rijp voor een revival van het oudgermaanse geloof en de blanken moeten mij maar geloven, dat dit hun enige redding is in een harde hatelijke wereld. Als zij niet teruggaan naar hun roots dan zullen alle blanken meedogenloos vernietigd worden, als vers ontbijt en lunch, door de sterkere en agressievere gekleurde, gele en zwarte rassen en volkeren. De doodsklok van het hele blanke ras luidt al overal ter wereld.

  Edda is een heilig boek
  Alle blanken moeten ervoor kiezen om de Edda heilig te verklaren, om een blok te vormen tegen de Trojaanse paarden en de barende vijfde colonnes. Hier moeten zij aan gaan werken, op een voorbeeldige manier. Associaties met Adolf Hitler komen niet voor in de Edda, want dit geschrift is zuiver gericht op de oude Germanen en zet niet aan tot haat en moord. De Edda moet dus het nieuwe heilige geschrift worden van alle blanke rassen en die moeten allemaal terug naar hun Germaanse roots.

  Het is nog niet te laat
  De Asatru is nog springlevend en kan de kiem worden van het nieuwe Germaanse geloof van alle blanken, die nu ontheemd en verkracht zijn. Het Asatru geloof is heel vredelievend en lijkt op het oude Hindoeisme. In principe kan de kennis uit de oude Vedische geschriften gebruikt worden voor de revival van het oudgermaanse geloof in heel Europa. Hier moet men aan gaan werken.

  Ter besluit hier een gedicht van een bezorgde blanke man, die niet lijdzaam wil toekijken hoe zijn volk uitgeroeid wordt.  17 July 2007. Gedicht van Pietje Bel
  Wie is Balkenende eigenlijk? Wat doet Balkende eigenlijk?
  Oh, Nederland, ben jij alweer zwanger..........

  Ver achter het hemelse blauw in de hoge
  hoger dan de aardse regenbogen
  fluisteren zegend en zingend de spirituele Goden
  vergaderen zwijgend en sturen boze boden
  naar de kameleon Balkenende, de schijnheil van de ``heilige groet``
  De Heere is en zal zijn voor de gelovige die goed doet.
  Niet voor hen, niet voor de huichelaars en valse profeten,
  Niet voor hen, niet voor de verraders van ons geweten.

  Waar is uw ferm geloofsverweer?
  Waarom verraadt gij keer op keer
  Uw ziel en zaligheid aan de Islam?
  Waarom zijt gij zo bedriegend laf?
  Waarom graaft U ons eigen Christelijk graf?
  door de Christelijke poorten te laten scheuren
  voor radicalen en primitieven van allerlei moslim kleuren

  Gelooft U dan niet meer in uw Christelijke Heere?
  en in Uw eigen gereformeerde pure Leere
  Wilt U zich liever tot de Islam bekeren?
  om onze vrouwen te kunnen vernederen en beknechten?
  zonder ferm gelovig terug te vechten?
  Onze Staat, Geloof en Cultuur te verraden en te ruilen
  voor de Islam en sharia en oosterse bajonet zuilen.

  Moeten wij dan geloven, dat gij op de knieën gaat
  voor de Islam en onze Normen en Waarden verraadt?
  Moeten wij dan geloven, dat gij de ``Anti Christ``zijt
  vermomd als Christen veracht door wijd en zijd?
  Moeten wij dat geloven,
  door de boden van boven
  dat gij Uw CDA en Nederland verruilt uit lafheid?
  gij in werkelijkheid een ingetogen blinde gelovige zijt?
  Door wie zijt gij gezonden?
  Aan welke God zijt gij verbonden?

  Is het een politieke God, die U vergezelt in Uw doen en laten?
  Zal de echte God U daarom verlaten?
  Het zijn overpeinzingen en vele vragen!


  Het moge U allen goed gaan,
  Pietje Bel, de Patriot

  Bron: website De vergeten soldaat

 • hele tekst: http://www.devergetensoldaat.veteranen.nl/vanonzelezersaanonzelezers.html
 • http://www.devergetensoldaat.veteranen.nl

 • Ter besluit nog even mijn beruchte Remantra reciteren.
  REmantra
  Mijn ideaal is simpel:

  Als ik over tienduizend jaar opnieuw reïncarneer op deze planeet, dan wil ik minstens tienduizend raszuivere Germaanse Nederlanders terugzien ergens in een poldertje of in het oude veengebied, levend en met een bordje puur Hollandse stamppot of boerenkool met wat lekkere Gelderse rookworst. En natuurlijk met een Heineken pintje erbij he. Hup Holland.

  Dit is simpele Hindoe fundamentalistische logica.

  My ideal is simple

  If I will reincarnate again after tenthousand years on this planet, then I want to see back at least tenthousand pure-blooded Germanic Dutch, somewhere in a polder or in the old peat area, living and well, with a plate of pure Dutch hotchpotch or kale (farmer cabbage) with some sweet Gelderian smoked sausages. And of course with a Heineken pint. Go, go Holland.

  This is simple Hindu fundamentalistic logics.
  Gelieve deze mantra 107 keer per dag te reciteren, als je een blanke Nederlander bent, die van het eigen ras en volk houdt. Je krijgt dan hogere energie en sterker sperma erdoor van Altecrea, de oppergod der Germanen.

  Disclaimer Dewanand
  Deze tekst met offercode wfor1229 is een zuiver offer van kennis aan Altecrea en is ongenaakbaar, waardoor er geen rechten of verplichtingen aan ontleend kunnen worden, omdat het nu hetzelfde is als prasad en heilig is.

  ***


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Hindoeisme
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved