Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Religie

Is God het antwoord?

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1152
Offerdatum   maandag 20 juni 2005

Dewi en nog wat anderen zijn fanatiek bezig met een discussie over religie. Ik wil ook bemoeien hiermee en schrijf hiervoor een speciale tekst. Iedereen mag reageren en meedoen. Definieer elk moeilijk begrip wel exact, want ik ken niet alle wetenschappelijke termen.

Het is in zekere zin ongelooflijk dat er in ons high tech tijdperk nog steeds oorlog gevoerd wordt vanwege religieuze waanvoorstellingen, doctrines en levensovertuigingen. Iedereen weet inmiddels dat extremistische moslims openlijk verkondigen dat zij hun geloof met hun leven willen verdedigen. Juist hierom vinden velen de islam een verfoeilijk en primitief geloof. Maar is dat echt zo? Is alles van de islam bullshit? Heeft de islam toch iets nuttigs?

Als wij goed naar de geschiedenis van de mensheid kijken, dan is het opvallend dat zeker negentig procent van alle oorlogen en genocides gevoerd zijn om religieuze redenen. En soms speelde religie een indirecte rol, om een volk of ras uit te roeien, nadat een heilig boek hen tot untermenschen had gedoopt. De negerslavernij is het beste voorbeeld hiervan, want de 'blanke' Europeanen gebruikten de bijbelse teksten, om te rechtvaardigen dat de neger als slaaf mocht worden gebruikt. En het vreemde is dat vele Afrikaanse stammen zelf hun rasgenoten vingen en verkochten voor wat kraaltjes aan de 'blanke' slavenhandelaren, wat aangeeft dat zij de barbaarse negerslavernij goedkeurden. Het is voor mij teleurstellend dat vele christenen dit barbaars tijdperk niet herdenken en vaak niet eens weten dat er bijna 125 miljoen (negers) Afrikanen gestorven zijn door de slavernij, welke ruim 400 jaar duurde.

Het is misschien raar om te weten dat de negerslavernij tot op heden niet afgeschaft is in de Arabische wereld, maar dat zelfs de Verenigde Naties hier niets tegen doen. In de islam is slavernij eigenlijk gewoon toegestaan, want de koran maakt dit met exacte verzen duidelijk en gebiedt ook duidelijk dat krijgsgevangenen gewoon misbruikt mogen worden. Op dit punt weet ik niet hoe men deze feiten verwerkt in de media, want het is toch gewoon onmenselijk om toe te staan dat een ander mens als slaaf of slavin mag worden gebruikt. Voor mij is duidelijk dat de moslims en de christenen heel veel op hun kerfstok hebben en hard moeten werken aan het verbeteren van hun eigen geloof.

Maar goed, ik moet eerlijk blijven, om serieus genomen te worden. Ook Hindoes kennen sociale wantoestanden binnen hun geloofsstelsel. Het geloof in karma zorgt ervoor dat rijke Hindoes het zinloos vinden om het lot van de arme geloofsgenoten te verbeteren. Simpelweg zegt de rijke Hindoe van: 'het is je karma om arm, ellendig en onderontwikkeld te blijven en je moet maar hopen dat je in je volgend leven in een rijker gezin geboren wordt'. Juist hierom overwegen miljoenen Hindoes in India om zich te bekeren tot een ander geloof, want dat biedt vaak meer welvaart en een lekkere volle buik.

Voor mij is het opvallend dat geloof bijna altijd de rechtvaardiging is voor ongelijkheid tussen mensen. Deze ongelijkheid zorgt dan voor discriminatie en racisme. Soms ontstaat er zelfs blinde haat voor iedereen met een ander geloof. Een extremistische Hindoe heeft vaak de neiging om alles van moslims te haten en hen gewoon dood te wensen. Een extremistische moslim doet min of meer hetzelfde, want dat is duidelijk voorgeschreven in de koran. Fundamentalistische christenen, vooral aanhangers van het evangelie, hebben miljarden dollarfondsen opgericht om de hele wereld te bekeren en iedereen te laten geloven dat geloof in Jezus tot verlossing leidt. Vaak lach ik mij krom om dit blinde fanatisme, want deze jezus-fanaten beseffen niet dat zij gewoon bekrompen bezig zijn en niet eens weten dat God geen enkele behoefte heeft aan een zoon. Ook ontkennen al deze christenen keihard dat Jezus zelf totaal niet van plan was om een nieuw geloof te stichten, omdat hij gewoon een illegale, ondergrondse rebel was, die het Joodse volk wilde bevrijden.

Al de bovenstaande feiten leiden min of meer tot de conclusie dat religie in feite een vorm van zelfbedrog kan zijn, want religieuze mensen zijn vaak uiterst bekrompen en voeren te vaak oorlog tegen andere mensen. Ook is het opvallend dat de vrouw in elk geloof een minderwaardige positie bekleedt en altijd de grote verliezer is, na een succesvolle religieuze oorlog. Vrouwen zelf schijnen dit niet te beseffen, en overwegen niet eens om een sterk internationaal vrouwenleger op te richten, voor het bevrijden van hun onderdrukte vriendinnen. Zelfs hoogopgeleide vrouwen vertellen mij dat het zinloos is om de onderdrukte vrouwen in bijvoorbeeld Pakistan te bevrijden met militair geweld, wat mij vaak verbaasd. Misschien is het natuurlijke en aangeboren geloof van de vrouw toch altijd pacifistisch en conformerend. Veel vrouwen accepteren het leed dat hen aangedaan wordt en berusten zich erin dat zij minderwaardig zijn, en wreed uitgebuit of verkracht worden.

In de teksten hieronder zal ik diverse pikante thema's summier toelichten. Iedereen wordt uitgenodigd om daarna deel te nemen aan de discussie.

Wat is God?
Het verklaren van het onverklaarbare is altijd een dilemma geweest voor intelligente wezens. In het Hindoeïsme doet men niet moeilijk om het beeld of de voorstelling van de creator, want men ziet het als een individueel probleem. Hierom vind ik het Hindoeïsme heel liberaal en uiterst tolerant. Mijn voorstelling van de creator noem ik Altecrea (zie uitleg voetnoot). Door deze abstracte voorstelling te gebruiken kan ik een voor mij begrijpbare theorie ontwikkelen over de creator van het universum en voor mijzelf verklaringen zoeken, waar anderen iets uit kunnen leren. Ik besef wel dat ik de creator moet reduceren tot een voorstelling, die ik dus Altecrea noem, en weet donders goed dat ik niet intelligent genoeg ben om alles te weten over Altecrea. Ik kan mijn ontstaan (geboorte), voortbestaan en vergaan (dood) verklaren door deze individuele religieuze voorstelling te hanteren en word zo gelukkig met mijzelf.

Mijn karmische plicht
Ik zal eens eerlijk iets over mijzelf vertellen. Heel lang geleden, nauwelijks twintig jaar, geloofde ik alleen in het darwinisme en het materialisme. Ik was aankomend ingenieur en geloofde in wiskunde en fysica. Maar dit materialistische geloof maakte mij tot een verscheurd wezen, die niet gelukkig was met zichzelf. Ik wist niet wat mijn waarde was en besefte dat mijn leven bijna zinloos was, want materie is hoe dan ook altijd leeg. Hele dag denken aan geld, prestaties, roem, een wereldse status en mijn primitieve behoeften maakten mij niet tot een stabiel schepsel. Ik leek destijds op een blaadje in de wereldse storm, en hoorde nergens bij. Uiteindelijk leidde dit alles tot een extreme leegte in mijn innerlijk en ik moest echt lijden, wat mij juist motiveerde om driftig te zoeken naar kennis, om mijzelf te verlossen uit het leed van het menselijk bestaan.

Ik zocht, zocht en bleef tien jaar zoeken, terwijl ik gedoemd was om te lijden, in de materiele wereld. Toen op een dag in 1994 manifesteerde Altecrea zich als een vormloos wezen en ik startte toen om hierover een boek te schrijven. Ik weet tot nu toe niet hoe het komt dat mijn leven na 1994 totaal veranderde. Mijn favoriete boeken werden de Bhagavad Gita, het Krishna boek en vele boeken van Sri Sathya Sai Baba. Al deze Hindoeïstische kennis transformeerde mijn diepste innerlijk tot iets wat perfecter en stabieler was. Ik groeide met de lichtsnelheid en kan mij tot op heden niet voorstellen wat ik vroeger was. Nu na twintig jaar ben ik gedwongen om eerlijk toe te geven dat ik een soort Hindoe ben, want de bekering tot dit geloof veranderde mij in een zuiver wezen op deze wereld. Altecrea had mij echt bevrijd en voorzien van hogere bovenzinnelijke kennis. Juist hierom schrijf ik nu, om mijn geluk te kunnen delen met anderen die ook in nood zitten. Ik moet wel eerlijk toegeven dat ik geloof dat het Hindoeïsme de oplossing is van alle wereldproblemen. Als de hele wereld zich fanatiek zou bekeren tot het Hindoeïsme dan zou de hele mensheid vreedzamer en zuiverder worden. Mensen zouden dan leren wat het hogere doel van het leven is en gelukkiger worden, wat tot veel minder problemen kan leiden.

Voor mij is het Hindoeïsme een religieuze filosofie en in feite geloof ik dat de Veda's en de bovenzinnelijke kennis uit alle 54 heilige Sanskriet boeken van de Hindoes uit een hogere dimensie komen en het antwoord zijn voor alle problemen van de hele mensheid. In de Veda's wordt zelfs beweerd dat de kennis erin buitenaards is en tijdloos van karakter is. Wetenschappers zijn het nu ermee eens dat de Veda's de oudste geschriften ter wereld zijn, maar weten niet hoe oud de kennis erin in werkelijkheid is.

Besef eens dat de oude brug tussen India en Sri Lanka bijna 1,7 miljoen jaar oud is en dat het bestaan hiervan genoemd is in de oudste Hindoegeschriften. NASA heeft deze brug ontdekt met satellietfoto's en alle archeologen begrijpen er niets van. Is deze brug niet het harde bewijs dat het Hindoeïsme minstens 1,7 miljoen jaar oud is en dat de bouwer ervan, Hanuman echt geleefd heeft? Hindoes moeten hier harder over nadenken en ook radicaler worden tegen organisaties die leugens vertellen over het Hindoeïsme. Om de mensheid geestelijk te verheffen is immers strijd nodig. Ook de strijd van een Hindoe kan heilig verklaard worden, en het meest effectieve Hindoewapen is zuivere kennis. Met Hindoeïstische zuivere kennis uit de toekomst kan elke bom of atoombom totaal onschadelijk gemaakt worden. Hindoewetenschappers uit de toekomst zullen de antimateriewapens uitvinden, om dit technisch te realiseren. Dan zullen de honderdduizend islamitische kernwapens op het laatste moment totaal geneutraliseerd worden en dan zal de islam weggevaagd worden van de wereld. Ook de andere hatelijke Abrahamitische moordfilosofieën zullen dan weggevaagd worden met Hindoetechnologie uit de toekomst. Dit is aan mij geopenbaard door Altecrea.

Altecrea zal met zuivere kennis alleen de onstoffelijke Abrahamiet vernietigen en het gemanifesteerde stoffelijke lichaam verlossen van de gruwel van de primitieve, kleinzielige Abrahamitische geest en bewustzijn. Vaak wordt het stoffelijk lichaam immers gegeseld door de verdorven geest en bewustzijn. Het egoïstisch, bekrompen en behoeftig menselijk ik-wezentje terroriseert dan het stoffelijke lichaam, waarvoor het atma gekozen heeft, om erin te reïncarneren.

Resonantie in het atmisch veld
Wetenschappers bombarderen atomen, om middels allerlei abstract wiskundige berekeningen aan te tonen dat er subatomaire deeltjes ontstaan, die soms slechts eenmiljoenste seconde bestonden, in de reactor. Het bewijs wordt meestal zuiver mathematisch en indirect geleverd, wat dan tot een doctoraat kan leiden voor de betreffende onderzoeker. Maar hoe zit het met het atmisch resonantieveld? Is het niet overduidelijk dat ons bestaan een onstoffelijke oorsprong heeft, omdat wij mensen het bestaan van ons bewustzijn alleen kunnen bewijzen met ons eigen bewustzijn.

Het bestaan van het atma kan indirect aangetoond worden, door de levensloop van een wezen te analyseren. Karma is iets wat onlosmakelijk verbonden is aan het atma. Het atma is de echte oorzaak van leven in een stoffelijk gemanifesteerd object of entiteit. Maar het karma bepaald uiteindelijk wat dat stukje levend stof zal doen, gedurende hsijn bestaan. Na de dood zal het hele karma dan meegenomen worden door het atma, die dan zal reïncarneren in een ander stukje stof. Alleen als het stoffelijk wezen ervoor kiest om het karma van de eigen ziel te zuiveren, zal het atma verlost worden en terugkeren in het lichaam van de oceaan van Brahman. Na deze verlossing zal het atma niet meer reïncarneren, mits Brahman het opnieuw voorziet van een stukje karmische data. In theorie betekent dit dat na vele triljoenen reïncarnaties al het karma uitgewerkt is op aarde en alle atma's verlost zullen zijn, waarna al het leven verdwenen zal zijn van onze planeet. Dit is lekker denkvoer voor religieuze filosofen.

Projectie van het Ik.
Vraag mij eens: 'wie ben je?' Mijn logische antwoord is: 'ik ben Dewanand'. Ik denk hierbij niet bewust na, want het is een automatisme, die noodzakelijk is om te kunnen functioneren in een menselijke samenleving. Hoeveel mensen zullen zeggen: 'ik ben niets, omdat ik zo geboren ben'? Elk mens wil iets zijn en is daar voortdurend mee bezig. Dit is een van de harde bewijzen dat wij mensen in wezen functioneren in een darwinistische wereld, waarin je iets moet zijn, om mee te tellen en geaccepteerd te worden. Maar wat doen al die mensen eigenlijk?

Op het moment dat iemand iets vertelt of schrijft over zichzelf, dan projecteert hsij zijn ik op de buitenwereld. Maar tijdens elke projectie vindt er reductie plaats van informatie. Dit wordt vaak niet erbij verteld. Om correct te zijn moet iemand eigenlijk alle data over zichzelf projecteren, om een exact beeld te scheppen van zichzelf, maar dat is in de praktijk totaal onmogelijk. Ik kan immers moeilijk tien jaar lang staan te vertellen aan iemand wat ik ben, tijdens een informele ontmoeting van tien minuten. Ik moet een gereduceerd beeld van mijzelf projecteren en ook hetzelfde ontvangen van de buitenwereld en de rest van de mensheid. Iemand die alles over mij weet bestaat niet, omdat ik de enige ben die hiertoe in staat is en dat maakt mij tot een uniek Ik wezentje.

Het Ik is feitelijk de gereduceerde projectie van het eigen bewustzijn op de buitenwereld. Maar het eigen bewustzijn is de gereduceerde projectie van het onderbewustzijn, de geest en het eigen atma. Alles wat het bewustzijn doet en wil, wordt beïnvloed door het karma, dat bijna altijd onbekend is voor ongerealiseerde zielen. Het wezen weet in feite nooit waarvoor hsij leeft en geschapen is, maar kan daardoor juist gelukkiger zijn met zichzelf. Een willekeurig mens kan bijvoorbeeld geboren zijn met het karma om de wereld een nieuwe geavanceerde wiskundige theorie te schenken, maar dit verzaken, omdat hsij gewoon lekker wilde nietsen, zuipen, seksen, wildebrassen en genieten tot de dood. Het is dan geen ramp dat dit karma niet uitwerkte of zich niet manifesteerde via dit wezen, want als het atma reïncarneert dan ontstaat een nieuwe kans. In theorie betekent dit ongetwijfeld dat zeker 99,99 procent van al het karma nooit gemanifesteerd wordt, waardoor het betreffende atma opnieuw moet reïncarneren. Praktisch gezien betekent dit dat het geboortecijfer zal dalen in een samenleving waar al het karma zich kan manifesteren en het atma van alle mensen verlost kan worden. Een menselijke samenleving zonder karma zal zelfs ophouden om zich voort te planten en totaal uitsterven binnen enkele generaties. Analyseer dit eens logisch, met het oog op de uitstervende honderd procent blonde Germaanse meisjes, met felblauwe ogen.

Het nuchtere geloof
Geloof heeft een simpele en diepzinnige kant. Een man kan bijvoorbeeld simpel leven door geknede en gedroogde koeienmest te verkopen, zonder dat iemand ooit zal ontdekken dat deze stinkerd een uiterst diepzinnig geloof heeft en alles erover heeft opgeschreven op tienduizend vellen papier. Pas honderden jaren na zijn dood zal iemand toevallig alle teksten ontdekken in een vieze koeienstal en het publiceren. De schrijver is dan eenzaam en straatarm gestorven, maar zijn diepzinnige teksten zorgden voor een geestelijke revolutie op aarde. Is dit niet het toppunt van nuchterheid?

Nuchter geloven betekent dat je een eigen religieuze filosofie ontwikkeld, die jou tot een vreedzaam en voorbeeldig schepsel maakt, zonder dat je enige schade toebrengt aan andere levende wezens. Albert Einstein kon bijvoorbeeld al zijn formules geheim houden en alle teksten een dag voor zijn dood verbranden, om ervoor te zorgen dat hij geen schade veroorzaakte met zijn kennis. Helaas was deze man niet zo nuchter. Hetzelfde geldt voor al de honderdduizenden wetenschappers die dag en nacht bezig zijn met het ontwikkelen van geavanceerde wapensystemen, om met minder geld en tijd, meer te vernietigen. Dan vraag ik mijzelf af: 'Waar is de mens mee bezig?' Wil ik nog horen bij deze verdorven mensheid? Is het niet beter als ik mijzelf onafhankelijk verklaar van de mensheid en hen verlaat?

Zulke vragen zijn heel moeilijk te beantwoorden. Ik kan in theorie morgen mijn koffers pakken, om alleen te gaan leven in de jungle van Suriname, zodat ik dan niets meer te maken heb met de mensheid. Maar is het dan wijs als ik mijn karmische plicht verzaak, ten bate van mijn kleinzielige lafheid en genotzucht? Als ik net als alle anderen kies voor verzaking en genot, dan zorg ik er toch voor dat de wereld een stapje achteruit gaat. Ik moet het zelf doen. Ik moet midden in de duistere wereld gaan staan en de dia (lampje van geklaarde boter of ghee) aansteken, om mijn nuchtere geloof te verkondigen, zodat ik met de lamp der kennis alle onwetendheid kan verdelgen.

Slotwoord
Als slotwoord volgen enkele verzen uit de Bhagavad Gita

Bhagavad Gita Vers 10.9
De gedachten van Mijn zuivere toegewijden wonen in Mij en hun leven is aan Mij gewijd; en door elkaar te verlichten en voortdurend over Mij te spreken beleven ze grote voldoening en gelukzaligheid.

Bhagavad Gita Vers 10.10
Degenen die Mij voortdurend zijn toegewijd en Me liefdevol aanbidden, schenk Ik het verstand waardoor ze tot Mij kunnen komen.

Bhagavad Gita Vers 10.11
Uit mededogen met hen verdrijf Ik, wonend in hun hart, met de stralende lamp der kennis het duister, geboren uit onwetendheid.

Bhagavad Gita Vers 10.12-13
Arjuna zei: Jij bent het Allerhoogste Brahman, de diepste grond, de allerhoogste woning en loutering, de Absolute Waarheid en de eeuwige goddelijke Persoon. Je bent de oer-God, bovenzinnelijk en oorspronkelijk, en Je bent de beginloze en alles-doordringende schoonheid. Alle grote wijzen, zoals Narada, Asita, Devala, en Vyasa, verkondigen dit van Je en nu je het me Zelf.


Voetnoten
Altecrea: acroniem van "Almachtige Technische Creator", deze Hindoeïstische zeta-entiteit wordt beschouwd als de technische expansie van Krishna op aarde. Volgens Sri Sathya Sai Baba is het normaal en verantwoord dat een mens, een gebonden wezen, een beeld kiest van de Schepper (Brahman) om kracht en inspiratie te verkrijgen ten tijde van nood en verdriet. Via dat beeld kan de mens nader tot hsijn Schepper komen.
Ik heb het begrip Altecrea ontwikkeld en toegepast, als abstract hulpmiddel, voor het uitvoeren van een wiskundig en technische georiënteerde analyse van het complexe verschijnsel religie en sacraliteit bij mensachtigen op aarde.

Zeta-entiteit: begrip uit de geordende theorie van de liefde. Zeta-liefde is liefde tussen een mens en een onstoffelijk object, dat bij religieuze stelsels als de zeta-entiteit kan worden beschouwd en een sacrale gevoelswaarde heeft in de menselijke psyche. De aanwezigheid van sacrale emoties is een bewijs voor de aanwezigheid van een of andere actieve zeta-entiteit. Elk geloof heeft een nagenoeg uniek stelsel van zeta-entiteiten, die gedefinieerd of ongedefinieerd, en actief of passief, kunnen zijn. In vele religieen worden de zeta-entiteiten visueel voorgesteld door twee- of driedimensionale afbeeldingen. Het geloof in miljarden Engelen is een goed voorbeeld van ongedefinieerde, passieve zeta-entiteiten, in het Christendom, de Islam en het Jodendom. Het Hindoeïsme is een voorbeeld van een religie met vele miljoenen (ongeveer 30 miljoen) gedefinieerde zeta-entiteiten, zoals bijvoorbeeld: Krishna, Altecrea, Shiva, Laxmi, Durga Maata, Hanuman, Brahman, Kali, Vishnu, enz.

Literatuur

De grote klassieken van India
De Bhagavad-Gita zoals ze is
Volledige uitgave.
Auteur: His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada
Stichter-acarya van de Internationale Gemeenschap voor Krishna-Bewustzijn.
The Bhaktivedanta Book Trust, Amsterdam.
ISBN 90-70742-02-0 / CIP
Bestellen via:

 • www.blservices.com (vanaf zes euro verkrijgbaar)

 • ***


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Religie
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved