Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Podium

Jaarverslag 2004 Al Qaida Nederland

Offeraar       Dewanand
Offercode      wfor1149
Offerdatum     donderdag 12 mei 2005

Disclaimer
Onderstaande tekst, met offercode wfor1149, is door Dewanand geschreven, om zuivere kennis aan Altecrea te offeren. Dewanand adviseert elke lezer(es) om serieus hiermee rekening mee te houden. Dewanand, als auteur, kan niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade ontstaan door deze tekst, met offercode wfor1149.
Dewanand voert in onderstaande tekst een neuronische simulatie uit van het duistere bewustzijn van een jihadi terrorist en activeert ongeveer tien miljoen hersencellen, om in ruim een uur onderstaande tekst te schrijven.


*** Start simulation at date thursday 12th may 2005, at neuronic time 19:52
*** Loading parameters of jihadi program ........
*** ...... buffering memory cache....... .........
*** Program start ----- jihadi neuronic partial interface ......

In dit officieel jaarverslag van Al Qaida Nederland zal gerapporteerd worden over onze activiteiten in 2004. Wegens drukke werkzaamheden en de inbeslagname van onze apparatuur door de AIVD konden wij niet eerder werken aan ons jaarverslag. Al onze geheime Al Qaida cellen rapporteren dat zij behoorlijke successen behaald hebben in 2004 en heel sterk gemotiveerd zijn om hun heilige plichten als jihadi's te vervullen. Dankzij de steun van Allah krijgen al onze geheime en illegale agenten kracht om de Westerse vijand tot de laatste man af te slachten binnen tien jaar. Als wij al de Westerse mannen afgeslacht hebben dan zijn de maagdelijke 'blanke' hoeren helemaal van ons en dan kunnen wij doen met hen wat Allah wil. Allah is groot en wij zijn de dappere soldaten die het Islamitisch wereldrijk moeten vestigen. Wij zullen strijden voor een Islamitische wereldmacht tot de laatste druppel bloed en met alle kracht die Allah ons heeft gegeven.

Verslag kascommissie 2004
Ali Chemicali en Ali D. werden in januari 2004 benoemd tot leden van de kascommissie. Deze twee rasechte Arabieren zijn experts in de wetenschap van het islamitisch bankieren. Dankzij hun internationale kontakten in de Arabische wereld slaagden zij erin om ongeveer tien miljoen euro binnen te halen, via geheime tussenpersonen en wat geldkoeriers.

Een maagdelijk meisje uit Irak doneerde al haar juwelen en al het geld van haar vermoorde man, om de Amerikaanse moordenaars (Allah zal hun vervloeken) van haar man te wreken. Zij schreef mij een brief waarin zij ons verzocht om op de wreedst mogelijke wijze af te rekenen met de moordenaars en verkrachters van het Irakese volk (Allah zal hun zegenen). Allah ho akbar. Ali D. heeft gezworen met zijn rechterhand op de heilige Koran, om dit heilig maagdelijk moslimmeisje te gehoorzamen. Ali D. besloot daarom om Mohammed Bouyeri te recruteren en hem te trainen tot een echte jihadi, die de wil van Allah ten uitvoer brengt en de Satanisten uitroeit.

De kascommissie rapporteert dat een rijke 'blanke' Nederlandse weduwe zich bekeerde tot de Islam en bijna honderdduizend euro doneerde aan onze geheime cel in Limburg. Zij heeft vorige maand een gezond en strijdlustig moslimkind gebaard en is van plan om nog tien Arabische soldaten voor Allah te baren. Allah ho Akbar, onthoofd de vijanden en beeldenaanbidders, op de dag dat Allah ons het bevel hiertoe geeft. Op die dag zal Allah groot zijn en de Satan uit Amerika verdelgt worden, met de kracht van het zonlicht, dat uit atomen zal schieten in het hart van Amerika.

Verslag Al Qaida cel Rotterdam (locatie marconiplein)
Onze geheime en illegale cel uit het marconiplein in Rotterdam rapporteerde in juni 2004 dat zij op succesvolle wijze de wijk geterroriseerd hadden. In totaal werden er bijna dertig 'blanke' Nederlandse tienermeisjes gemolesteerd en verkracht, door onze soldaten op vijf basisscholen. Opvallend was dat deze Westerse hoeren, zonder de heilige hoofddoek, het lekker vonden om de harde penis van een Arabier te voelen. Eentje kwam zelfs klaar toen de vijfde man haar darmen uitnaaide. Des te meer bewijs dat wij de Satan uit de Westerse wereld met grof geweld moeten verdelgen, in de naam van Allah. Allah ho Akbar. Onze heilige koran is het enige boek met de kennis van Allah en wij doen alles letterlijk wat er in de heilige koran staat. Allah ho Akbar. Onze soldaten gaan de vrouwen bevruchten en een islamitische wereldimperium stichten, waar het woord van Allah wet zal zijn.

Verslag Al Qaida cel Rotterdam (regio Botlek haven opslagplaats)
Onze ondergrondse en illegale Botlek cel rapporteerde reeds in juli 2004 alles gereed te hebben om de Rotterdamse haven plat te leggen en alle Nederlandse satanisten te straffen met het zwaard van Allah. Maar het hoofdbestuur besloot om dit professionele plan even in de vrieskist van Allah te stoppen, omdat een andere cel in Amsterdam een beter plan had ontwikkeld. De Botlek cel was woest kwaad en dreigde om zich af te splitsen en het plan uit te voeren. Wij besloten toen om een man te intimideren, omdat hij rebelleerde tegen de wil van Allah en een te grote bek had. De Somalische leider van de Botlek cel gehoorzaamde toen en zit nu te wachten op een bevel van Allah zelf.

Op de laatste dag van Allah zal de Westerse Satanist voelen wat pijn en haat is. Wij gaan hun met de kracht van het licht uit een atoom van deze wereld vagen en al hun vrouwen tot onze slavinnen maken. Nederland zal boeten en wij gaan overwinnen tot ons bloed gezuiverd zal zijn door de kracht van de Pakistaanse moslimkernbommen die heel Europa zal laten bloeden als een lijdende superhoer .........


*** ...... bleep ......... bleep ........
*** warning partial neuronic system Dewanand overload error .......
*** system failure ........ error 1010101011 .......... overload error.......
*** refreshing memory cache of Dewanand ........
*** continue program jihadi neuronic partial interface ........
*** counting 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 - 0
*** System of Dewanand ready .... restart simulation

Rapport Al Qaida cel Amsterdam
Een van onze beste mullahs slaagde erin om een intelligente en moedige Marokkaanse jongen te veranderen in een heilige soldaat van Allah. Deze naïeve jongen wist niet dat wij hem gewoon brainwashten en geloofde er zelfs fanatiek in dat Allah hem uitverkozen had, om Theo van Gogh te offeren aan Allah. Maar ja, al onze commandanten, geheime cellen en militanten waren het ermee eens dat deze vijand van de heilige koran, de profeet en de Islam moest verdwijnen van deze wereld en verbannen moest worden naar de duisterste diepten van de hel. Het fanatisme van de Marokkaanse jihadi was zo effectief dat het ons slechts vijfduizend euro kostte om deze hele operatie uit te voeren. Wij lachten ons krom toen de AIVD enkele van onze jihadi´s oppakte, want alle sporen waren reeds uitgewist en onze soldaten hadden gezworen om als het graf te zwijgen en om Allah niet te verraden. Allah zegende ons, want uiteindelijk werd de rechter door Allah bezworen en een van onze beste jihadi´s werd vrijgelaten. Hij staat nu met scherpe wapens te loeren op de nationale slet van Nederland, die niet genoeg geleden heeft, toen haar gore vagina werd afgesneden. Ook zij zal boeten voor alle zonden tegen Allah. Allah ho Akbar.

Rapport Al Qaida vrouwen Rotterdam (omgeving Kruiskade)
Onze Al Qaida vrouwencel van Rotterdam is de grootste en dapperste, want onze vrouwen zijn de vruchtbare akkers van de Islam. Vol trots rapporteerden onze vrouwen dat zij al twintigduizend soldaten voor Allah gebaard hebben en hiermee doorgaan als onderdanige en gewillige slavinnen van Allah. Wij eren onze vruchtbare moslima´s en zullen hun eer tot onze laatste bloeddruppel verdedigen. Allah is groot, omdat onze vrouwen vruchtbaar zijn.

Slot
Al onze geheime en illegale cellen in Nederland zijn gegroeid in het eerste halfjaar van 2005. Wij zijn trots dat het leger van Allah groeit en machtiger wordt en wij gaan zeker toeslaan, om de moordenaars en verkrachters van onze voorvaderen uit het koloniale tijdperk te wreken. Als wij het niet nu doen, dan doen wij dit over dertig jaar, met een groot leger uit Azië die zal bestaan uit minstens tien miljoen zwaar bewapende raszuivere moslims. Onze moslimmeisjes strijden ook dapper door in 2005 om dit leger met hun eigen vlees en bloed en met de vruchtbare krachten van Allah te baren. Onze beste moslims neuken deze meisjes elke avond tussen negen en elf uur, om hen vruchtbaarheid maximaal te benutten en om hen te verplichten om voor ons te baren. Het leger van Allah groeit elke dag met een paar miljoen soldaten en staat over dertig jaar met twee benen op de verdoemde grond van de Westerse satanisten.

Allah is groot.
Allah is groot.
Allah is groot,
En wij zijn de soldaten van Allah.

Heil aan onze profeet Mohammed.
Heil aan onze profeet Mohammed.
Heil aan onze profeet Mohammed.
Wij zijn de slaven en onderdanen van Mohammed.

De koran is ons heilig boek.
De koran is ons heilig boek.
De koran is ons heilig boek.
En wij gehoorzamen alleen de heilige koran.

Alle lof, eer en al ons bloed is van Allah.
Het verse en warme hart en bloed van onze vijanden
zal geschonken worden aan Allah.
Omdat wij dat willen,
En omdat wij de soldaten van Allah zijn.

Sig Heil aan Allah, Mohammed en de Koran.


*** Program end ----- jihadi neuronic partial interface ......
*** End of simulation at date thursday 12th may 2005, at neuronic time 20:44
*** Delete virus parameters of jihadi program ...........
*** ......... RAM-memory cache = zero.
*** Loading partial memory buffer of Dewanand ....
*** Processing ten million neurons of Dewanand .....
*** ........ checking partial memory Dewanand .......
*** Neuronic System status Dewanand = normal values ...
*** Back to normal Hindu mode ...........
*** Starting Dewanand smile application ....
*** ha ha ha ha ha ha

***


Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Podium
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved