Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Podium

Integratie tot psycholander

Offeraar       Dewanand
Offercode      WFOR1142
Offerdatum     27 april 2005 

Integratie is een hot item in onze hedendaagse multiculturele samenleving. Vele duizenden deskundigen en academici bemoeien zich ermee, hoewel het hele begrip uiterst vaag en duister blijft. Hooggeplaatste 'blanke' politici met een duister nazistisch onderbewustzijn fantaseren driftig over het verdoemde lot van de twee miljoen zwarte migranten, die machteloos en apathisch toekijken hoe hun dochters een voor een afgevoerd worden naar de slachtkamers van de 'blanke' despoten, om met grof seksueel geweld geassimileerd te worden. Wat speelt er in het duistere brein van de 'blanke' barbaren? Zullen de blanken in de nabije toekomst high tech gaskamers bouwen, om bloedig af te rekenen met de hinderlijke kakkerlakken op hun grondgebied? Zal Adolf Hitler, als moorddadige witte zombie, reïncarneren in het lijk van een primitieve Europeaan?

Het is geen geheim dat de integratie aardig mislukt is. Velen maken zich hier zorgen over, maar niemand wil echt iets doen voor de half miljoen slachtoffers. Het is geen geheim dat heel veel zwarte migranten oftewel allochtonen totaal mislukt en ontspoord zijn. Al deze mislukkelingen kunnen aangeduid worden met het begrip psycholander, omdat zij meestal een manische denkwereld hebben en niet meer in staat zijn om voor zichzelf te kiezen of om hun lot te verbeteren. Doordat de mens voor bijna 99 procent een psychologisch verschijnsel is, is het logisch dat integratie min of meer hetzelfde is. Integratie is voor mij pure psychologie, want het gaat er in hoofdzaak om hoe een levend individu denkt, voelt en zich gedraagt, afhankelijk van de omstandigheden.

De psycholander is meestal een zwarte of gekleurde allochtoon die psychisch ontaard of ontspoord is en met zichzelf geen raad weet. Er is meestal sprake van een verstoord innerlijk, boordevol losse steekjes en allerlei mentale disfuncties. Het hele ontwikkelingsproces van kersverse migrant (in jaar nul) tot psycholander begrijp ik nog niet goed, omdat vele honderdduizenden variabelen en psychologische groeiprocessen een rol spelen. Het is onmogelijk om het te simuleren of om het te beschrijven met een mathematisch model. Het is wel mogelijk om de symptomen van een psycholander op te sommen, om wat exacter duidelijk te maken wat er eigenlijk aan de hand is en hoe de irrationele problemen opgelost kunnen worden.

Nu volgt een opsomming van de kenmerken en symptomen van een doorsnee psycholander (in Nederland):

1. Sterk gevoel van buitenlands zijn en niet erbij horen. Meestal ontstaat dit na een jarenlang proces van uitsluiting en bittere discriminatie. Het machteloos gevoel mislukt te zijn in een vreemd land is heel sterk.

2. Suïcidale gedachten of neigingen. Er wordt dagelijks nagedacht over de zin van het leven, omdat de problemen alleen maar toenemen. Iemand in deze toestand kan apathisch worden en zichzelf verwaarlozen. Uiteindelijk kan zo iemand in een neerwaartse spiraal belanden en volledig mislukken.

3. Extreme vlucht in de eigen cultuur of religie. De behoefte om Nederlands te praten is dan minimaal en de eigen taal (Hindi, Turks, Arabisch, berbers, Sranang Tongo, Somalisch, Papiamento, enz.) is dan opeens alles in het leven, hoewel dit betekent dat het maatschappelijk isolement toeneemt. Soms isoleren hele groepen psycholanders zich van de Nederlandse samenleving en ontwikkelen dan een nogal criminele of verstoorde subcultuur. De extreme haat voor de 'blanke' meerderheid is vaak de enige motivatie om samen een ghettocultuur te ontwikkelen en zich te isoleren. Er is dan ook geen enkele interesse meer in nieuws over de autochtone leefwereld.

4. De hoofddoek neurose. Dit is iets wat vaak voorkomt bij meisjes met een islamitische achtergrond. Deze meisjes zoeken iets wat hun verstoorde identiteit kan versterken en vinden dat in de koran en de Islam. Vaak zoeken deze meisjes erkenning en eigenwaarde als volwaardige gesprekspartners en willen niet verwesteren om goedkope uitnaaisletten te worden voor de behoeftige mannen. Het is in zekere zin een islamitisch emancipatieproces, met voor- en nadelen. De hoofddoek, sluier of desnoods de burqa zijn dan het ultieme redmiddel om het broze innerlijk te ondersteunen en mentaal stabiel te blijven, hoewel de hele psyche vaak een grote chaos is. Sommige zwaar neurotische hoofddoekdragers leiden zelfs een geheim dubbelleven, als gelovige meid en als stadshoer. Soms is de innerlijke denkwereld van een neurotische hoofddoekdraagster op manische wijze doorspekt met een hoerig zelfbeeld. Psychisch gezien is zo een meisje dan een superslet, hoewel zij mentaal en fysiek totaal geblokkeerd kan zijn en geen normaal seksleven kan leiden.

5. De ontaarde anti-hoofddoek neurose. Ook dit is heel triest om aan te zien. Meisjes met een islamitische achtergrond gooien dan hun hoofddoek radicaal weg en gaan dan leven als goedkope nationale uitnaaisletten. Het levensmotto wordt dan: 'doekje weg, broekje uit' Zij laten zich dan grondig doorboren door elke man die zij tegenkomen en worden dan totaal verstoten door hun familie en kennissen. Na een wild seksleven van een half jaar is zo een meisje dan volledig gestoord en rijp voor levenslange opname in een gesloten psychiatrische kliniek, waarbij zij op een gegeven moment zelfs onbehandelbaar verklaard wordt en verloren is.

6. Hopeloze toestand van jarenlange manische depressiviteit, met ups en downs. Dit overkomt vele tienduizenden migranten. Men noemt deze toestand weleens borderline, hoewel dit iets is dat niet goed gedefinieerd is. Algemeen kenmerk is dat de levensenergie gewoon minimaal is en dat het individu niet goed meer weet hoe de eigen toekomst eruit ziet. Studeren of normaal werken lukt dan niet meer. De samenleving is geneigd om deze migranten gewoon gek te verklaren en te verstoten. Een belangrijk symptoom is vooral dat er sprake is van chronisch psychisch (geestelijk) lijden, gedurende vele bittere jaren. Tijdens de downperiodes kan een dergelijke persoon zwaar suïcidaal worden en een zelfmoord voorbereiden of deze spontaan uitvoeren. Psychiaters en psychologen weten momenteel gewoon geen raad met al de tienduizenden migranten en allochtonen die al vele jaren in deze manisch depressieve toestand verkeren. Meestal moeten deze mensen elke dag medicijnen innemen om psychisch stabiel te blijven.

7. Ruim 50.000 slachtoffers van de meedogenloze diplomatieke vergassing. Dit zijn de illegalen, semi-illegalen en mensen wiens leven door de waardeloze vreemdelingenwetgeving vernietigd is. Een behoorlijk aantal van deze migranten leeft ondergronds in een uitzichtloze situatie. Psychisch gezien zijn zij instabiel en behoorlijk ontspoord. Velen kiezen voor criminaliteit om te overleven (brood, water en warm bed). Ruim vijfduizend zitten opgesloten in de A-afdeling van de penitentiaire inrichtingen of in TBS klinieken. Meestal zijn zij onbehandelbaar verklaard door psychiaters en afgeschreven. Het is vreemd dat de schuldige politici nooit gestraft zijn voor het maken van diplomatieke vergassingswetten en nog niet doodgeschoten zijn door de gestoorde slachtoffers, wat ik niet hartgrondig zou betreuren.

8. Ongeneeslijke psychische aandoeningen. Bij gekleurde en zwarte migranten is er meestal sprake van een diepgeworteld minderwaardigheidscomplex, die alleen door de dood opgelost kan worden. Deze mensen zijn psychisch verwoest door vierhonderd jaar 'blank' barbaars kolonialisme en worden nu op 'blank' territorium psychisch vergast. Schrik niet, want volgens een deskundige psycholoog zit minstens zeventig procent van de gekleurde en zwarte allochtonen met dit probleem, wat uiterst zorgwekkend is. De 'blanke' man wordt meestal gehaat, maar hij is altijd de superieure uitbuiter en ultieme barbaar. Ontworteling, minderwaardigheid, zelfhaat, verstoord zelfbeeld en een diepgeworteld inferieur gevoel zijn andere symptomen van deze categorie psycholanders.

9. Abnormaal of onaangepast openbaar gedrag. Dit zijn allochtonen die perfect Nederlands praten, maar zich met opzet anders kleden en gedragen dan de blanken. Praten met een opvallend accent of in de eigen onderontwikkelde taal komt vaak voor. Of alles anders willen doen dan de 'blanken'. Bij Surinaamse en Antilliaanse negers is het zelfs zo dat het hartstikke fout is om hard te studeren en goede cijfers te behalen, want dat is verfoeilijk 'blank' gedrag ('bah, doe niet als een witman, of witte neger'). Vaak belanden dergelijke allochtonen in een neerwaartse spiraal en eindigen als drugsverslaafden of TBS gegadigden. Meestal blijven het kleine mislukte criminelen, die niet georganiseerd opereren. De overgrote meerderheid van de Marokkaanse jongens behoort feitelijk tot deze groep psycholanders. Het zijn eigenlijk rebellen, die zich niet kunnen identificeren met de culturele en strikte psychosociale gedragscode van de dominante 'blanke' meerderheidscultuur.

10. De categorie waanideeën, waaronder vooral grootheidswaan. Er ontstaan dan bijvoorbeeld fantasieprojecten om de grootste mandir of moskee te bouwen van het land. Of soms ontstaat er een ziekelijke drang om bovengemiddelde prestaties te leveren, zoals vier universitaire titels behalen of als enkeling een tiental stichtingen en peanut bedrijven op te richten. Meestal zijn het mannen die vluchten in dergelijk prestatiegedrag en uiteindelijk alles verliezen, omdat de zakelijke risico's niet goed ingeschat worden. Het zijn meestal individualisten, die niet in staat zijn om intelligent samen te werken of realistisch na te denken. De planning is vaak nulkommanul en alles mislukt na verloop van tijd.

11. De naai-mij-uit-neurose. Dit komt vooral voor bij allochtone en zwarte meisjes, die op extreme wijze willen emanciperen, om modern te worden net als elk 'blank' meisje. Veel van deze meisjes ontwikkelen dan een ziekelijke en nymfomane drang om met veel ('blanke') mannen naar bed te gaan en flink bezig te zijn met dildo's, vibrators en sexy kledingstukken. Emancipatie wordt dan vertaald als de hoer van het land moeten zijn, om erbij te horen. Psychisch gezien zijn zulke meisjes vaak uiterst bekrompen. Door de vele denigrerende kortstondige seksrelaties wordt hun gevoel voor eigenwaarde flink vernietigd, waardoor er een negatief zelfbeeld ontstaat. Als dit verergert dan kan er een chronische neurose ontstaan, zonder reële perspectieven en met heel veel down momenten. De persoonlijkheid is dan volledig manisch, wat ideaal is om als goedkope hoer te leven. Een kleine minderheid van de allochtone homojongens heeft last van de naai-mij-uit-neurose. De vrouwelijke psycholander lijdt feitelijk zwaarder en kan daar vaak zelf niets aan doen.

12. De fundamentalistische neurose. Dit overkomt vaak mensen met een islamitische achtergrond. Zij kennen perfect Nederlands en kunnen goed functioneren in de samenleving. Maar op een dag breekt er een draadje in het brein en dan verandert zo iemand opeens in een terroristisch getinte moslim fundamentalist, die extreem gelooft dat islamisering van de hele wereld een zaligmakend ideaal is. Zulke mensen gaan dan de hele dag in de koran lezen en ontwikkelen een sadistisch verlangen om alle vijanden van de islam met grof geweld het zwijgen op te leggen. Rituele slachtingen behoren dan tot de dagelijkse fantasiewereld. Deze psychische stoornis wordt door psychiaters vaak onbehandelbaar gediagnostificeerd.

13. De tienduizenden mislukte allochtone academici die wanhopig en gefrustreerd zijn, vanwege een mislukte carrière en een geniaal uitsluitingbeleid bij talloze sollicitaties. Een vrij groot deel uit deze groep belandt uiteindelijk in de knijpkamertjes van psychiaters.

Let wel: de criteria om iemand als een psycholander te typeren zijn overwegend psychiatrisch van karakter. Hierom kan een 'blank' persoon zich ook ontwikkelen tot zoiets, wat ook veel voorkomt in de praktijk van alledag. In de reguliere psychiatrie weet men vaak geen raad met de complexe en meervoudige problemen van psycholanders. Er is namelijk niet genoeg deskundigheid en men heeft niet genoeg kennis over de psychologie van vreemde culturen en religies. Interculturele psychologie is feitelijk een vakgebied dat nog niet goed ontwikkeld is.

In theorie kan nu het harde bewijs geleverd worden dat de koude holocaust (zie appendix C van online Ebook: 'Uitstervende Nederlanders. Mein Kampf, deel 2') reeds begonnen is en georganiseerd wordt door de gevestigde 'blanke' politieke kaste. Het doel is om de meerderheid van de allochtonen en migranten wreed te laten lijden en hen psychisch te vergassen. Dit is het wreed neonazisme van ons modern en beschaafd tijdperk. De vraag is natuurlijk hoe het mogelijk is dat een volgevreten beschaafd 'blank' mens naar het leed van arme negertjes kan kijken op een televisiescherm van duizenden euro's. Wil de 'blanke' hsijn eigen superioriteit op deze manier bewijzen of is dit het harde bewijs dat het 'blanke' ras inderdaad een laag en beestachtig karakter heeft. Heeft Al Qaida derhalve niet het volste recht om namens Allah te streven naar totale vernietiging van alle 'blank' Westerse satanisten, om een islamitische heilstaat te stichten?

Volgens schattingen lijdt zeker twintig tot dertig procent van de allochtonen aan een of andere psychische aandoening. Hierom kan er gesteld worden dat er ongeveer een half miljoen psycholanders zijn in Nederland, wat uiterst zorgwekkend is. Het is het harde bewijs dat er nu wel degelijk sprake is van een bittere kastenmaatschappij, waarin de lagere kasten verdoemd zijn om levenslang te lijden, als achtergestelde minderheid. Dit is geen wonder, omdat alle Europese landen al duizend jaar lang bittere kastenmaatschappijen waren. De moderne tijd van gelijkwaardigheid en gelijke burgerrechten is hierom de grootste leugen die ooit bedacht is door simpel denkende 'blanken'. Misschien zal een zwart miljoenenleger uit Azië hier iets aan veranderen na het jaar 2040, als de Derde Wereldoorlog officieel een feit zal zijn.

***


Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Podium
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved