Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Liefde

Liefde, deel 1
Inleiding

Offeraar       Dewanand
Offercode      wfor1101
Offerdatum     dinsdag 20 januari 2004 


In deze unieke en exclusieve serie van Dewanand zal er veel geschreven worden over liefde. Er is al door diverse mensen veel beweerd over dit pikante thema, maar juist hierdoor is het een uitdaging om er nog meer over te schrijven. In theorie is het onmogelijk om alles op te schrijven over liefde, want het is iets wat alle facetten van het menszijn raakt en dus oneindig is. In het algemeen kan er wel gesteld worden dat liefde een algemeen menselijk gevoel is en dat het normaal is om iets of iemand lief te hebben.

Het verschijnsel liefde zal in deze serie vanuit diverse gezichtspunten beschouwd worden. Er zal altijd eerst een stukje theorie worden geanalyseerd, waarna er een praktisch relaas hierover zal worden opgeschreven, zodat de lezer(es) er echt iets van leert of nieuwe inzichten krijgt in de eigen gevoelens. Liefde wordt hierbij als een subjectief gevoel beschouwd, die momenteel nog niet meetbaar is met meetinstrumenten en andere apparaten. Het onvermogen om liefde te kunnen meten maakt ons heel onzeker en soms zelfs angstig voor dit verschijnsel. Hieronder volgt een typisch voorbeeld.

Stel dat een jongen op een dag een lief, jong meisje ziet en opeens vlinders in zijn buik voelt, waarna hij een hevig verlangen voelt om allerlei (fysieke) dingen met haar te doen. Op het moment dat deze jongen openlijk vertelt aan het meisje dat hij hevig verliefd is en zo snel mogelijk allerlei pittige aktiviteiten met haar wil ondernemen, dan is het vrijwel honderd procent zeker dat zij hem keihard zal afwijzen. Het meisje zal zich bij een te sterke liefdesverklaring onmiddelijk bedreigd of bejaagd voelen en wegkruipen voor haar zelf gecreerde jager. Zij wil namelijk geen prooi zijn en zij beseft niet eens dat het haar eigen schuld is, dat deze jongen haar jarenlang zal bejagen.

Het bovenstaande voorbeeld is iets wat zeker elke dag opnieuw gebeurd, met vele jonge mensen. Ouderen maken hetzelfde mee, maar dan wat minder intens. Vrijwel elk mens heeft weleens te maken gehad met een liefdesprobleem en hier en daar misschien zelfs hulp gezocht of stiekem een boek gekocht over dit verboden onderwerp. Het is echter heel moeilijk om een goed boek over liefde te vinden, want in elk boek staat er weer iets wat nieuw of tegenstrijdig is met de harde realiteit. En iemand die verliefd is, heeft vaak totaal geen zin om een liefdeshandboek van duizend of meer pagina's uit te kauwen, om de eigen behoeften en gevoelens beter te kunnen begrijpen. Ja zeg, welk mens neemt de tijd om een dik boek over de eigen subjectieve gevoelens door te spitten? Niemand heeft daar tegenwoordig tijd voor, want alles moet snel afgewerkt worden. Dit laatste is juist het grootste probleem van de moderne mensen uit ons tijdperk.

De eerste tip die ik in deze inleiding over liefde kan geven luidt: Heb er geen haast mee. Besef goed dat je niet bezig bent met een wedstrijd en een nieuw wereldrecord moet vestigen. Liefde is niet iets wat je zo snel mogelijk moet afwerken, waarna je hijgend achter de volgende prooi(en) moet gaan rennen. In de massamedia en in de Westers-Amerikaanse films van Hollywood is dit iets wat heel vaak gebeurd. De held fladdert vaak van het ene meisje naar het andere en is schijnbaar nooit tevreden en zelfs onbevredigbaar. Probeer een vlinder te zijn die rustig neerstrijkt en zonder haast geniet van het druppeltje nectar.

Deze hele serie zal bestaan uit ongeveer tien tot twintig delen. Door de praktische aanpak met realistische voorbeelden wil ik proberen om het inzicht in de eigen gevoelens te vergroten, zodat het mogelijk wordt om met meer kennis en zelfvertrouwen de geliefde tegemoet te treden. Ook hoop ik dat de kwaliteit van de eigen relaties verbeterd wordt, zodat er meer geluk in het leven is.


Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Liefde
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved