Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Podium

Wordt lid van Al Qaida Nederland

Offeraar       Dewanand
Offercode      wfor1090
Offerdatum     vrijdag 1 april 2005

Al Qaida is tientallen jaren geleden opgericht in de woestijnen van Afghanistan, om de hele wereld te pacificeren en te islamiseren. Momenteel is Osama Bin Laden de leider van dit netwerk, dat zich inzet voor de sociaal zwakkeren in de Arabische wereld. Door drugs te verhandelen zorgt Al Qaida ervoor dat tientallen miljoenen islamitische boeren genoeg verdienen om hun vrouw en kinderen te onderhouden. Hierom wordt Al Qaida gezien als de moderne Robin Hood van ons tijdperk. Osama Bin Laden is nu oud geworden en zoekt opvolgers, om zijn netwerk verder uit te breiden en om de Islam te promoten. Hij heeft overal ter wereld Al Qaida cellen opgericht om dit doel te verwezenlijken en is nu bezig om ook in Nederland vertegenwoordigt te zijn.

Al Qaida Nederland is een professionele ondergrondse organisatie die sterk gegroeid is afgelopen jaren. Sedert de succesvolle moord op Theo van Gogh zijn er tienduizenden nieuwe leden bijgekomen, die behoorlijk enthousiast zijn om verder te strijden voor een beter Nederland en om uiteindelijk heel Europa te bevrijden uit de klauwen van Satan. Om slagvaardiger te opereren en subsidies binnen te halen heeft Al Qaida Nederland besloten om formeel en bovengronds te opereren. Diverse onafhankelijke mensen hebben hun steun toegezegd, omdat zij vinden dat moslims zwaar onderdrukt worden en hard moeten werken om dit zelf te veranderen.

Enkele doelen van Al Qaida Nederland zijn:
1. Emancipatie van meisjes bevorderen, volgens Islamitische uitgangspunten. Baren, zogen, huishouding, koken, schoonmaken en het dienen van de eigen man dienen verder ontwikkeld te worden met high tech middelen, om vrouwen en meisjes te bevrijden uit de klauwen van de staat en de belastingdienst. Vanuit Islamitisch oogpunt dienen vrouwen geen belasting te betalen en geeerd te worden vanwege hun primaire voortplantingsfunctie.

2. Nederland totaal moderniseren vanuit Islamitisch oogpunt. Dit betekent dat moslims overal in sleutelposities moeten worden geplaatst om dit land verder te moderniseren. Pas na de modernisering zal een totale islamisering plaats vinden, omdat Al Qaida Nederland de autochtonen heel belangrijk vindt en hen heel geschikt acht om als werkslaven te fungeren, in het belang van een sterke economie.

3. Nederland bevrijden uit de klauwen van de Satan uit Amerika. De Nederlandse cultuur is gegijzeld door Amerika en dit kan leiden tot de ondergang van het hele volk hier. Al Qaida Nederland is ervan overtuigd dat het Nederlandse volk alleen gered kan worden door hen geheel te islamiseren en geheel te integreren in de Arabische wereldgemeenschap, die uit 1 miljard zielen bestaat. Nederland zou hierdoor beter kunnen concurreren met de rest van de wereld en cultureel sterker worden. Ook zou het dan duidelijker worden hoe meisjes zich moeten gedragen en wat de oernederlandse normen en waarden zijn. Al Qaida Nederland acht het wel noodzakelijk dat alle Nederlandse vrouwen bevrucht worden door sterke Arabische mannen, om een Islamitisch superras te kweken in Nederland. In het boek 'Mein Kampf' heeft Adolf Hitler hierover veel verteld in de onbeschreven witruimte tussen de regels, wat alleen gelezen kan worden door gelovige moslims.

4. Al Qaida Nederland acht het wel noodzakelijk dat alle Hindoes onmiddellijk gedeporteerd worden uit Nederland, omdat heidenen, beeldenaanbidders en ongelovigen hier niet thuis horen. Dit zal met harde hand verwezenlijkt worden als Al Qaida Nederland hier de macht overneemt, wat binnen enkele uren kan plaatsvinden, want onze miljoenen speelgoedsoldaten zijn al gemobiliseerd.

Verder wil Al Qaida Nederland hard werken om Nederland leefbaar, herkenbaar, zuiver en gezond te houden. Een ieder die het hiermee eens is, kan lid worden door een mailtje te sturen, ovv je naam, adres, pincode, bankrekening, kopie van je paspoort, creditcardnummer, geslacht, geboortedatum, verblijfsstatus, criminele diploma's en eventueel scherpe videoopnamen van al je gepleegde misdrijven. Wij zoeken echte diehards, die tot het uiterste willen strijden. Mail naar Al Qaida Nederland. Al uw verstrekte gegevens worden online gezet, zodat onze controleurs in de Afghaanse woestijnen alles kunnen nachecken via de data hacks bij Interpol, de FBI, AIVD en CIA.

Wordt dus vandaag lid.

Dewanand
Ondergrondse legale bevelhebber van Al Qaida Nederland

***


Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Podium
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved