Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Podium

Opheffing BV Nederland

Offeraar       Dewanand
Offercode      wfor1085
Offerdatum     woensdag 17 november 2004

Woord vooraf.
Deze tekst is geschreven als een offer van zuivere kennis aan Altecrea. Derhalve is het onverstandig om de inhoud persoonlijk op te vatten. De auteur is niet verantwoordelijk voor misinterpretaties, verdraaiingen en voor de eventuele directe en indirecte nadelige gevolgen van deze tekst.

Nederland bestaat momenteel al ruim 700 jaar, als nationale staat. In zekere zin is het mogelijk om nu te zeggen van genoeg met Nederland, nu heffen wij deze overbodige en milieuvervuilende BV op en beginnen ergens anders met een schone lei. Wie zou zoiets moeten bepalen? In theorie is hiervoor een nationaal referendum nodig, waarbij minimaal zeventig procent van het Nederlandse volk ja moet zeggen tegen een radicale opheffing van BV Nederland. Hoe wijs zou zo een besluit zijn?

Nederland is een kunstmatige creatie van ruim 16 miljoen mensen, die hardnekkig besloten hebben om dit land te laten bestaan en er alles aan doen om het voort te laten bestaan. Het menselijk collectief dat zich Nederlanders noemt, heeft dit stukje polderland veroverd en gelooft dat het van hen is. De natuur en het hele milieu in dit land zijn door deze bezetters totaal vernietigd en worden zelfs systematisch misbruikt en verder vervuild. Vanuit links-extremistisch oogpunt is het hierom wenselijk om deze onrechtmatige toestand radicaal te beëindigen en het land terug te geven aan de vrije ongebonden krachten van de natuur. Hoe kan dit uitgevoerd worden?

De collectieve zelfmoord van BV Nederland hoeft niet moeilijk te zijn. Het is mogelijk om met 16 miljoen zelfmoordpillen op een dag het hele land te ontvolken en de bezetting zo te beëindigen. Maar het kan natuurlijk ook uitgevoerd worden zonder een dodelijk slachtoffer te veroorzaken, want Mahatma Mohandas Gandhi zou een collectieve zelfmoord beslist afwijzen. De oplossing is dan om te kiezen voor een totale georganiseerde zelfdeportatie van alle Nederlanders. Het beruchte Nederlandse organisatietalent kan dan gebruikt worden om dit te realiseren. Er kan een internationaal deportatiefonds opgericht worden, die de permanente emigratie van alle Nederlanders organiseert en financiert. Bij een goede planning kan Nederland binnen drie jaar tijd voor honderd procent ontvolkt zijn. Om de zelfdeportatie te financieren is het mogelijk om het grootste deel van de frivool gebouwde Hollandse meisjes te verkopen aan buitenlandse bordelen, tegen woekerprijzen.

Na de verwijdering van alle mensen uit het Nederlands grondgebied is het wenselijk om alle menselijke constructies te ontmantelen. Dit is noodzakelijk volgens de tactiek van de verschroeide aarde, om te voorkomen dat andere mensen, zoals hebberige Duitsers, binnen vallen en het gebied opnieuw bezetten. Elk gebouw of menselijke constructie dient hierom met explosieven opgeblazen te worden, om het geheel onbruikbaar te maken voor nieuwe bezetters. Gebruik van een nucleaire bom is niet wenselijk, omdat de radioactieve straling dan het Nederlands grondgebied voor minstens honderdduizend jaar onbewoonbaar maakt voor de niet-menselijke levensvormen. Het sloopwerk kan wellicht uitbesteed worden aan een of andere goed getrainde moslimmilitie uit de Arabische wereld, omdat zij door grondige bestudering van de koran internationaal erkend zijn als de beste slopers op onze planeet.

Na het opblazen van alle gebouwen en fabrieken is het wenselijk om alle dijken en dammen te vernietigen, met krachtige explosieven om het hele Nederlandse grondgebied terug te geven aan de vrije krachten van de heilige natuur. Het is heel waarschijnlijk dat dit tafereel een internationaal spektakel zal zijn en dat het Nederlandse volk hiermee een laatste wereldrecord vestigt, waarop zij nooit meer trots kan zijn, omdat zij daarna niet meer bestaan.

Noot
De tekst met offercode wfor1085 van Hindoeschrijver Dewanand beschrijft een utopische theorie en is derhalve onuitvoerbaar.

***


Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Podium
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved