Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Podium

Allochtonen zijn nieuwe zondebokken

Offeraar       Dewanand
Offercode      WFOR1034
Offerdatum     zondag 23 november 2003 
Gepubliceerd in Multined editie 4-9 dec 2003, nr 49-66


Allochtonen staan volop in de schijnwerpers van de politici. Dit wordt keer op keer bewezen door diverse gewaagde uitspraken van vooraanstaande nederlanders. Meestal gaat het om achterhaalde ideeen en gedachten, maar toch ontstaat er veel maatschappelijke onrust erdoor. In zekere zin is het verdacht dat de justitiele macht in Nederland niets ertegen doet en niet tot vervolging van de relschoppers en haatzaaiers overgaat. Er moet een duidelijke wetgeving komen die hiertegen ageert, want volgens mij is de maat nu behoorlijk vol voor veel allochtonen. De fundamenten van de rechtsstaat schijnen nu danig ondermijnd te zijn, waardoor specifieke segmenten van de Nederlandse samenleving aanspraak maken op een verminderde rechtszekerheid.

Politici bedienen zich tot de dag van vandaag van ouwe trucs, zoals bijvoorbeeld het aanwijzen van een zwakke zondebok, als de economie in een recessie belandt is. Dit doen zij om de aandacht van het volk voor hen eigen wanbeleid en incompetentie af te leiden, waardoor zij verzekerd zijn van een baan en een (te) hoog staatsinkomen. Momenteel is het duidelijk dat veel gerenommeerde Nederlandse politici gebruik maken van deze achterhaalde truc en steeds opnieuw gewaagde uitspraken doen over allochtonen, met name over de categorie die hen zwakke maatschappelijke status niet gemakkelijk kan verdedigen. Er is bijvoorbeeld een Tweede Kamerdebat opgestart over het tweemaal laten keuren van allochtonen voor de WAO. Dit lijkt in zekere zin sterk op het aanwijzen van een zondebok, die de oorzaak is van alle economische problemen. Wat zijn echter de feiten?

Het is misschien een feit dat er een lichte oververtegenwoordiging is van eerste generatie Turken en Marokkanen in de WAO. Maar dit is helemaal niet hun eigen schuld. Al deze mensen zijn immers vroeger geronseld in het buitenland, om hier het vuile, zware en slecht betaalde werk te doen, onder uiterst benarde werkomstandigheden. Het is dan ook geen wonder dat velen op den duur problemen kregen met hen gezondheid en in de WAO belanden, voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Hiernaar hoeft geen diepgaand onderzoek verricht te worden, want dat is al gebeurd, door een paar honderd keuringsartsen, die ter zake deskundig zijn. Het is dus allemaal lariekoek om te beweren dat het tweemaal keuren van allochtonen de geniale oplossing is voor het WAO vraagstuk. Vergeet vooral niet dat de autochtone nederlanders juist oververtegenwoordigd zijn, als de absolute aantallen worden beschouwd. Het zijn juist de witte werkgevers die in het verre verleden vele tienduizenden witte werknemers hebben geloosd (verkapt ontslagtrajekt) naar de WAO. Hierover zwijgen de politici in alle talen, hoewel er wel degelijk harde bewijzen te vinden zijn ervoor. Hierom geloof ik dat men in Nederland nu echt een zondebokkenbeleid voert en niet naar concrete werkbare oplossingen zoekt, wat een uiterst zorgwekkende ontwikkeling is.

Allochtonen moeten niet bij de pakken neerzitten en afwachten tot het doek definitief zal vallen. Nee, het is beter om aktie te voeren en zelf met creatieve oplossingen voor de dag te komen. Als er vijfmaal zoveel (witte) autochtonen in de WAO zitten dan allochtonen, dan is het logisch om juist hiertegen iets te doen. Er moet een uniforme wet worden gemaakt, om dit probleem op te lossen. Als het aanwijzen van weerloze zondebokken doorgaat, dan lijkt het erop alsof er sprake is van nieuw neonazisme en dan moeten de justitiele machten hiertegen ferm optreden, want anders neemt hen geloofwaardigheid sterk af, in de ogen van de allochtone minderheid, die zich dan moet bundelen om georganiseerd tegen dit onrecht op te treden. Het is onze taak om hier zelf iets tegen te ondernemen. Allochtonen uit alle hoeken van het land moeten serieus overwegen om een nationale belangenorganisatie op te richten, om georganiseerd aktie te ondernemen tegen het zondebokkenbeleid. Het wordt tijd dat de onderlinge verdeeldheid beeindigd wordt in allochtoon Nederland en dat er door alle etnische groepen intensief samengewerkt wordt, zodat er creatieve oplossingen gezocht kunnen worden voor de complexe maatschappelijke problemen. Eenheid is in dit licht beter dan zwak en verdeeld blijven en uiteindelijk gezamenlijk ten onder te gaan.Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Podium
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved