Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Podium

Integratie is uitroeiing

Offeraar       Dewanand
Offercode      WFOR1033
Offerdatum     zaterdag 22 november 2003 
Gepubliceerd   in Multined, editie 18-24 december 2003, nummer 51-68


Integratie en assimilatie die gepaard gaan met het opgeven van de eigen identiteit, betekent zelfvernietiging, soms ook in de fysieke betekenis, betoogt Dewanand. Als voorbeeld haalt hij Hindoestanen aan die gezien worden als de best ge´ntegreerde allochtonen. Maar zij hebben hun identiteit verloren en plegen vaker zelfmoord wegens het gebrek aan eigen waarde, stelt hij.

Het lijkt erop alsof integratie het kooswoordje is voor elke allochtoon, buitenlander of migrant. Voor veel politici draait alles in het leven om integratie, hoewel zij er zelf geen kaas van gegeten hebben. Het is immers heel gemakkelijk om over iets te praten waar je zelf weinig van afweet. De Nederlandse politicus denkt dat oneerlijke ruilhandel met allochtonen de beste manier is om hen te dwingen om te integreren. Wat zeggen de kille cijfers echter? Welke etnische groepen zijn het beste geintegreerd en wat is de prijs die zij moeten betalen? Hoe zit het met de integratie van Hindoestanen?

Een migrant die zich in Nederland vestigt en daarna besluit om te integreren, moet bereid zijn om iets te verliezen. Integratie heeft een prijs en die zal hoe dan ook betaald moeten worden. Heel vaak wordt er verteld dat Hindoestanen tot de best geintegreerde minderheden van Nederland behoren en dat zij zelfs als model-migranten worden beschouwd, met betrekking tot het integratiebeleid van de staat. Maar wat is de prijs die Hindoestanen hebben betaald voor deze explosieve assimilatie? Het is een feit voor veel onderzoekers dat het zelfmoordcijfer onder Hindoestanen misschien wel de hoogste is van heel Nederland. En het aantal echtscheidingen binnen de hindoestaanse gezinnen blijft stijgen. Dit betekent dat de hindoestaanse gemeenschap in zekere zin uitelkaar gevallen is en dat het hele begrip Hindoestaan of hindoestaanse cultuur in feite een uitstervend begrip is. Over tien of twintig jaar is het heel waarschijnlijk dat er geen hindoestaanse gemeenschap meer is in Nederland, want dan zijn zij allemaal uitgeroeid of genetisch geassimileerd, dankzij hen zelfgekozen drang om te integreren.

De verschillende etnische minderheden kunnen best met elkaar vergeleken worden. Dan ontstaan er verrassende inzichten. Hindoestanen hebben hun eigen taal totaal verwaarloosd (Sarnami, Hindi en Sanskriet) en weten er vaak niets meer over. Dit duidt erop dat hun taalidentiteit totaal vernietigd is en hun eigen taal dus bijna uitgeroeid is in Nederland. De algehele identiteit van Hindoestanen is momenteel heel zwak en zelfs hun geloof (Hindoeisme) is behoorlijk afgebrokkeld. Slechts weinig Hindoestanen kunnen iets zinnigs vertellen over hen eigen geloof en soms beweren zij zelfs dat het Hindoeisme helemaal geen geloof is, maar een primitieve levenswijze, afgeleid van natuurvolkeren. Meestal merk ik in de praktijk dat veel hindoestanen met ernstige identiteitsstoornissen zitten en daardoor heel bang zijn voor de toekomst. Dit veroorzaakt een gebrek aan zelfvertrouwen, faalangst, sexuele problemen, relatiestoornissen, psychische problemen en zelfs ernstige suicidale gedachten.

Dit laatste is inderdaad een groot probleem bij hindoestaanse meisjes, want het zelfmoordpercentage onder deze etnische groep in Nederland is de hoogste van het land (zelfs tienmaal hoger, volgens universitair onderzoek). De hele strijd tussen tradities en modernisering eist dus mensenlevens in de hindoestaanse leefgemeenschappen. Soms zegt men wel dat het door traditioneel denken veroorzaakt wordt, maar dit klopt, volgens mij, niet helemaal. Een modern hindoestaans meisje zit vaker met grotere psychische problemen, net als de blanke autochtone soortgenoten. In de moderne levensopvatting is een meisje immers niets anders dan een lager geevolueerd schepsel, die over inferieure eigenschappen beschikt. Bovendien wordt een meisje door modernisten beschouwd als een bizar sexueel objekt, zonder enige meerwaarde. In de traditionele hindoestaanse denk- en geloofswereld beschikt een meisje over een culturele en religieuze meerwaarde en daardoor is ze automatisch, van nature, meer waard, waardoor ze over een sterker identiteitsbesef beschikt en een standvastiger karakter kan ontwikkelen. Juist door de integratie en modernisering van hindoestaanse meisjes wordt deze meerwaarde afgebroken en zelfs totaal uitgeroeid, waardoor er psychische problemen kunnen ontstaan. Dit assimilatieproces is al heel vergevorderd bij hindoestaanse meisjes en juist hierdoor ontstaan er grote problemen, die het hoge zelfmoordcijfer verklaren. Volgens mij zijn het juist de moderne hindoestaanse meisjes die kiezen voor zelfmoord, wegens de verlaagde (sletterige) sociale status. De moderne en geintegreerde hindoestaanse meisjes leven vaker met het idee dat de blanke vrouw hoger geevolueerd is en altijd moderner is. Deze meisjes geloven dus heel sterk in de superioriteit van de witmensen en kiezen hierom vaker voor een blanke mannelijke afgod, als seks- of levenspartner, om effektiever te evolueren.

De hele problematiek van allochtonen is heel ingewikkeld. De Hindoestanen zijn een perfekt voorbeeld van hoe het niet moet, geloof ik. Bij Turken en Marokkanen is er nog een eigen gemeenschapszin. Deze groepen kennen nog steeds hun eigen taal, tradities, cultuur en geloof (Islam) en staan eigenlijk sterker in hun schoenen, dan de Hindoestanen. In zekere zin kan gesteld worden dat Hindoestanen ervoor gekozen hebben om zichzelf uit te roeien, door explosief te integreren en zelfs driftig genetisch te assimileren in de Nederlandse gemeenschap. De prijs die zij hiervoor betalen is heel hoog, want zij zijn nu al bijna uitgeroeid en zullen, volgens mij, over tien of twintig jaar niet eens meer bestaan als aparte herkenbare etnische groep in Nederland.

De politicus die de integratie van Hindoestanen de hemel inprijst, bewijst in feite dat hsij het goed vindt om allochtonen en hun cultuur totaal uit te roeien, net als met de Joden gebeurde in nazi-Duitsland. Het hele gezeur over integratie lijkt in dit verband op neonazistisch denken, maar dan verpakt in zoete woorden en met subsidie als toetje. Velen zullen het niet eens zijn met deze stellingname, want het is een nogal radicaal klinkende analyse, van het migrantenprobleem. Als ik keihard stel dat integratie en assimilatie in de praktijk gewoon uitroeiing zijn, net als in nazi-Duitsland, dan kan ik dit bewijzen met harde cijfers. Het is niet mogelijk om een kijkje te nemen in het onderbewustzijn van Nederlandse politici, maar het is wel mogelijk om na te gaan wat zij echt voelen voor de allochtonen en wat hen grootste wens is. Wat is het hoofddoel van het hele integratiebeleid?

Het is duidelijk dat de integrerende allochtoon iets moet verliezen van zichzelf en dat er dus iets uit moet sterven. Iets moet vernietigd worden om succesvol te integreren. Bij (genetische) assimilatie wordt de unieke genetische constitutie vernietigd van de etnische groep, waardoor die dus letterlijk uitgeroeid wordt en ophoudt om te bestaan. Dit is wat momenteel met een groot deel van de hindoestaanse gemeenschap is gebeurd (60 procent). Ze worden vernietigd, omdat zij alles kwijt zijn geraakt en net als doelloze bladeren over de straten zwerven, terwijl de barre Nederlandse wind hen alle kanten opblaast. Bij integratie moet er ook iets vernietigd worden en dat is de eigen taal, de eigen cultuur, het eigen geloof, de eigen identiteit en zelfs het geloof in elkaar. De vernietiging is het echte doel en niet de instandhouding van de allochtoon, want die wil men immers uitroeien.

Voor mij is het duidelijk dat het hele debat over integratie een verkapte vorm van neo-nazisme is en dat veel politici zich hieraan schuldig maken. Het is triest en zorgwekkend dat de justitiele organen niets hiertegen doen en alles gewoon tolereren. Er mag dus tegenwoordig van alles beweerd worden over allochtonen en zelfs openlijke discriminatie en stigmatisering worden niet meer bestraft. Deze ontwikkeling is uitermate zorgwekkend en het einde ervan is nog lang niet in zicht. Het is nu maar net wachten op het explosieve moment in de toekomst wanneer de sterren rijp zijn voor een bizarre ontaarding van het integratiebeleid, in grof militaristisch optreden tegen de niet-geintegreerde en niet-geassimileerde allochtonen. Alleen de sterren weten wie of wat de katalysator hiervan zal zijn. Gelukkig is Pim Fortuyn nu netjes opgeruimd.Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Podium
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved