Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Podium

Het geheime doel van het integratiebeleid

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1030
Offerdatum   zondag 9 november 2003


Nederlandse politici hameren er steeds opnieuw op, dat allochtonen meer moeten integreren. Haast elke dag zegt een ogenschijnlijk slimme politicus hier iets over. Veel allochtonen, migranten en buitenlanders hebben er echter genoeg van, want het hele begrip integratie is niet goed gedefinieerd en iedereen kwaakt maar wat uit. Geen enkele deskundige is in staat om integratie exact te definieren en een echt zinnig beleidsplan hiervoor te ontwikkelen. Vanwege al deze feiten hangt er een duistere waas over het integratiebeleid van de Nederlandse regering. Ik geloof dat er meer achter zit, dan alleen politiek en gekwaak. De hoge pieten van de Nederlandse staat menen het niet echt met de allochtonen en misbruiken de zwakkeren, naar willekeur, om zo de blanke massa zoet te houden. Dit laatste zal grondiger geanalyseerd worden in het artikel over de nieuwe zondebokken in Nederland.

Elk overheidsbeleid heeft een geheim doel, dat aan niemand verteld wordt, want meestal zit er een wrang smaakje aan. Ik zal nu eens netjes het geheime doel van het integratiebeleid opsommen en bewijzen aanvoeren.

De geheime doelen van het integratiebeleid van de Nederlandse staat, puntsgewijs:

 1. Allochtonen en migranten pesten en sarren, totdat ze totaal gefrustreerd zijn en zo mak worden als lammetjes, die rijp zijn om geslacht te worden.
 2. De zwarte en gekleurde vrouwen net zo lang bestoken met kritiek en denigrerende opmerkingen, totdat ze de strijd verliezen en alle zelfrespekt verliezen, waarna de blanke massa hen naar willekeur kan misbruiken als goedkope seksslavinnen.
 3. Onveiliger en onleefbaarder maken van Nederland voor de niet-Westerse allochtonen, zodat zij zich machteloos gaan voelen en uiteindelijk ziek worden van frustratie en angsten.
 4. De migranten en hun organisaties zodanig manipuleren en verzwakken, via het fatale, nationale subsidiespel voor allochtonen en andere zwartjes. Het is gewoon een ruilhandel, want de eis is simpel; subsidie in ruil voor integratie, hoewel niemand meer weet wat integratie nu echt betekent.
 5. De blanke massa ophitsen tegen gekleurde en zwarte migranten, buitenlanders en allochtonen, zodat de blanke zich superieur kan voelen in hsijn eigen land. Het bewijs hiervan is simpel, want er wordt tegenwoordig meer dan ooit tevoren gedacht en gesproken in strikte zwart/wit begrippen, tijdens alle particuliere en openbare debatten.
 6. De blanke bevolking zand in de ogen strooien, zodat zij de echte politieke en economische problemen niet meer zien en minder tijd hebben om kritisch na te denken over het falende staatsbeleid van de incompetente politici.
 7. Het systematisch en stelselmatig ondermijnen, destabiliseren en ontwrichten van vele tienduizenden gezinnen van allochtonen en migranten, zodat de buitenlandse meisjes radeloos worden en afglijden naar goedkoop of onzedelijk gedrag, wat in het voordeel is van de blanke mannen. De allochtone meisjes worden onder druk gezet om hun hele culturele, morele en religieuze identiteit overboord te gooien, zodat zij geschikter worden voor de Nederlandse bordelen en hoerenclubs.
 8. Veel geestelijk leed veroorzaken bij de gekleurde en zwarte allochtonen en migranten. Het komt erop neer dat zij jarenlang geestelijk gefolterd worden, waarbij de blanke Nederlandse politici als de gewettigde beulen optreden. Het doel hiervan is om deze buitenlanders geestelijk kapot te maken, waarna zij naar willekeur misbruikt kunnen worden door de barbaarse leden van de blanke massa.
 9. De toekomst en het geloof in de toekomst van alle jonge migranten en allochtonen in Nederland systematisch ondermijnen, en hen totaal te frustreren, zodat zij al het eigen zelfvertrouwen verliezen en afglijden naar de onderwereld. Dit is de geraffineerde en verfijnde marginaliseringspolitiek van de Nederlandse politici.
 10. Een kunstmatige toestand creeeren van meerwaarde en superioriteit in het bewustzijn, gevoel en gedrag van de blanke nederlander ten opzichte van de zwarte en gekleurde allochtonen, migranten en buitenlanders, zodat laatstgenoemden zich op den duur minderwaardig gaan voelen in Nederland en last krijgen van minderwaardigheidscomplexen. Deze beleidspolitiek is het bewijs dat de Nederlandse politici reeds nu al besloten hebben om van Nederland een bittere kastenmaatschappij te maken, met blanken in de hoogste kaste en de allochtonen onderin. De hele hierarchie van het Nederlandse kastenstelsel is gebaseerd op raciale vooroordelen en discriminatie.
 11. Talentvolle allochtonen keihard uitsluiten van participatie en hun hele toekomst ondermijnen. De politiek legt de basis hiervoor en de blanke massa voert het uit. Het bewijs hiervan wordt geleverd door de duizenden werkloze hoog opgeleide allochtonen, die overal weggestuurd worden en moedeloos thuis zitten.
 12. Zorgen dat de massamedia het witte gezicht blijft behouden en aan strenge zelfcensuur doet. De informatiestrategie komt erop neer dat:
  (1) alleen negatieve berichten over de niet-Westerse wereld worden gepubliceerd,
  (2) zwart of gekleurd zijn systematisch negatief belicht wordt,
  (3) de blanke massa geindoctrineerd wordt met valse superioriteitsgevoelens,
  (4) het zelfvertrouwen van allochtonen stelselmatig afgebroken wordt,
  (5) talentvolle allochtone journalisten buiten de deur gehouden worden,
  (6) discriminatie verzwegen wordt,
  (7) positieve ontwikkelingen in de niet-Westerse wereld gewoon gecensureerd worden, dus gewoon verzwijgen en
  (8) vooral systematisch alle allochtonen en migranten stigmatiseren en zwart maken, om hen als de ideale zondebokken te misbruiken.
 13. En natuurlijk heel logisch: het wit houden van de Nederlandse politieke wereld, door keiharde, meedogenloze discriminatie van talentvolle allochtonen.
Het is geen wonder dat vele tienduizenden nederlanders vorig jaar besloten hebben om een nieuwe politieke partij op te richten voor het vergroten van de leefbaarheid van Nederland. De gewiekste leider van deze populistische partij werd gelukkig doodgeschoten, want anders zou het een grotere puinhoop worden in Nederland. Opmerkelijk is dat deze afgemaakte lijsttrekker nooit veroordeeld is wegens het beledigen en stigmatiseren van allochtonen en zo te zien vrijspel kreeg van de juridische machten, wat een heel zorgwekkende ontwikkeling is in Nederland. Dit laatste toont duidelijk aan dat er sprake is van eigenrichting, wanbeleid en willekeur.Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Podium
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved