Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Islam

Besnijdenis komt uit oude India

Offeraar       Dewanand
Offercode      wfor1028
Offerdatum     vrijdag 7 november 2003 


Het is voor archeologen en andere onderzoekers uit de Westerse wereld onduidelijk waar de besnijdenis vandaan komt, want zij hebben geen wetenschappelijke bewijzen gevonden. Toch is het antwoord niet moeilijk. Hier volgt nu een nieuwe theorie over de oorsprong van de besnijdenis van jongens en mannen.

Eens, heel lang geleden, in het oude India vereerden tienduizenden Hindoevrouwen Shiva lingams. Shiva lingams zijn langwerpige, glad geslepen, afgeronde stenen voorwerpen, die gebruikt worden tijdens offerrituelen van veel Hindoes. Tegenwoordig is in vrijwel elke mandir (Hindoe tempel) een Shiva lingam aanwezig, en men sprenkelt er dan melk en water op, waarbij er gebeden opgezegd worden. Tijdens dit ritueel wordt Shiva vereert en men verwacht dan beschermd te worden tegen ziekten en andere tegenslagen. Ook hoopt men dan verlost te worden van dit aardse bestaan en eeuwig goed en gelukkig te mogen leven. Door de Shiva lingam met melk te besprenkelen, geloven Hindoes dat zij gezegend worden met goedheid (satthwa) en altijd goede daden zullen verrichten, ongeacht de omstandigheden.

De Hindoevrouwen in het oude India bedachten op een dag iets nieuws, want zij hadden gemerkt dat het geslachtsorgaan van hun man ook als een soort Shiva lingam beschouwd kon worden. Een groep vrouwen ging toen hierover nadenken en concludeerden dat de voorhuid van de penis eraf gehaald moest worden, want alleen dan zou dit orgaan precies als een Shiva lingam van vlees en bloed eruit zien. De mannen van deze vrouwen besloten om te doen wat zij eisten en lieten zich besnijden tijdens offerceremonieen, waarbij er gebruik werd gemaakt van bedwelmende stoffen, om de pijn te verminderen. Maar niet alle Hindoes uit het oude India lieten zich besnijden en hierdoor ontstond er een nieuwe sekte, die bestond uit de besneden mannen en hun vrouwen, die de besneden penis van hun man als een levende Shiva lingam vereerden en hierom de echte stenen lingams niet meer gebruikten.

De mannen uit de besneden Hindoe-sekte vertoonden heel vaak agressief en oversekst gedrag en vormden een probleemgroep binnen de toenmalige Hindoebeschaving in het oude India. Op een dag maakten zij het te bont en de Raja (koning) besloot om hen te verbannen uit India, tezamen met hun vrouwen. Zij konden niets anders doen dan gehoorzamen, want anders zouden zij allemaal uitgemoord worden. De hele besneden Hindoe sekte emigreerde uit het oude India en vestigde zich in het gebied wat nu Israel wordt genoemd, vele duizenden jaren geleden. Naarmate de tijd verstreek ontwikkelde deze sekte eigen religieuze gebruiken. Ze schreven zelfs een eigen heilig boek en ontwikkelden in de loop van de tijd een eigen unieke religie, die sterk verschilde van het oorspronkelijke Hindoe geloof.

Doordat de besneden mannen van deze verbannen Hindoe sekte vaak ziek werden, besloten zij om sterk te letten op hun voeding, omdat daarmee de negatieve gevolgen van de besnijdenis verminderd kon worden. Deze ontwikkeling leidde tot het kosjer dieet en de ingewikkelde kosjer spijswetten van de oude Joden, welke tot op de dag van vandaag nagevolgd worden.

De vrouwen van de verbannen Hindoe-sekte besloten om de verering van de Shiva lingam stop te zetten, want de gemeenschap vond het niet meer nodig en hierdoor verdween de verering van Shiva binnen deze geloofsgemeenschap. In de loop der eeuwen begonnen zij zich Joden te noemen en schreven zelfs een eigen heilig boek, de Torah, waarin verteld werd dat God het grondgebied van Israel aan de Joden alleen heeft geschonken en dat geen enkel volk ter wereld dit kan veranderen. Alle Joden van tegenwoordig geloven nog steeds in de teksten van dit oude geschrift en geloven nog steeds dat God Israel aan hun heeft gegeven, wat niets anders is, dan een verzinsel van een oude schrijver, die uit India verbannen was, vele duizenden jaren geleden.

Toen Mohammed de Islam stichtte, nam hij sommige gebruiken van de Joodse volkeren over en hierom is de besnijdenis van mannen een religieuze verplichting voor elke moslimman. Besnijdenis van vrouwen is een typische Islamitische uitvinding en het enige doel is om de moslimvrouw totaal te onderwerpen aan de wetten en regels van Allah en de moslimman. Dankzij de brute en zelfs groffe onderwerping van de vrouwen in het Islamitisch geloof, is het tot op de dag van vandaag een feit dat het geboortecijfer van moslimgemeenschappen in alle uithoeken ter wereld abnormaal hoog is. Hierom is de Islam momenteel een van de snelst groeiende religieen ter wereld, met een abnormaal hoge demografische bevolkingstoename, wat voor veel Westerse politici een doorn in het oog is.

In principe besnijden Hindoes hun kinderen nooit, want het wordt als een vorm van verminking beschouwd. De voorhuid van het mannelijk geslachtsorgaan heeft immers ook een beschermende functie en het is een medisch risico om deze eraf te halen. Uit onderzoek met besneden ratten is duidelijk aangetoond, dat zij agressiever en onrustiger werden, door de besnijdenis. Dit is het wetenschappelijk bewijs dat besnijdenis niet goed is voor de ontwikkeling van intelligentie en voor elk jong kind een groot trauma is, als het zonder verdoving wordt uitgevoerd. Urinologen uit alle landen krijgen heel vaak besneden mannen op het spreekuur, want die zitten vol met klachten over ontstoken geslachtsorganen. Door de besnijdenis komen er sneller vervuilende stoffen en gevaarlijke bacterien in de urinebuis, waardoor deze ontstoken raakt en tot problemen leidt. Ook verminderd de besnijdenis de gevoeligheid van de penis, waardoor klaarkomen een groot probleem wordt en zelfs tot impotentie leidt. Hierom verlangen veel besneden mannen naar een heel strakke, droge vagina, en dit is de verklaring waarom veel gelovige besneden mannen vaak een maagd in bed willen, om meer te kunnen genieten en zo het heilige mannelijk ego te versterken.

Het is in principe niet logisch om te stellen dat besnijdenis iets te maken heeft met religie, want volgens mij zou geen enkele Creator (God, Allah, Krishna, Shiva, Jehovah, Altecrea, Bhrahman, enz.) de man met een voorhuid geschapen hebben, als het de bedoeling was om een verbond met Hem/Haar aan te gaan, door zich te besnijden. Deze opvatting is de basis van het Joodse en Islamitische geloof en volgens mij is dit gewoon niets anders dan je reinste zelfbedrog. Het is gewoon een eeuwenoud hersenspinsel om te geloven dat Allah of Jehovah God je verplicht om de besnijdenis uit te voeren, om nader tot Hem te geraken. Voor mij is het duidelijk dat mensen altijd de gekste dingen verzinnen om geweldig te doen of het heilig boontje te spelen op onze getergde planeet. Religie is goed, maar het moet niet al te gek worden en ontaarden in brute verminking en slachtpartijen in naam van een of andere almachtige afgod. Hindoes zijn de enigen die dit feit keer op keer benadrukken en weigeren om andersgelovigen te veroordelen, hoewel die wel keer op keer Hindoes beledigen, bedreigen en vernederen. De Hindoe gelooft heilig in verdraagzaamheid en relativisme, en zal deze vreedzame houding volhouden tot het bittere einde, om zo het goede voorbeeld te geven aan de hele wereld.Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Islam
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved