Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Zeepkist

Nectar van drieduizend jaar blank Nederland

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1026
Offerdatum   dinsdag 28 oktober 2003

Het is onomstotelijk wetenschappelijk bewezen dat het Nederlands grondgebied de afgelopen drieduizend jaar bevolkt is geweest door "blanke" oftewel Germaanse volkeren, met een witte huidskleur en licht gekleurd haar. Sommige critici hebben de woeste Germaanse voorouders van de autochtone nederlanders weleens aangeduid met de term "roodharige barbaren", vanwege hun neiging tot barbarisme, zedeloosheid en normloosheid. Ik heb hierover andere theorieen, die deels op wetenschappelijke bevindingen gebaseerd zijn.

Momenteel is er een nogal racistisch debat over de verkleuring van de afgelopen vier decennia van het grondgebied der Nederlanden. Er zijn zowel voor- als tegenstanders van dit genetisch assimilatieproces van de zogenaamde "roodharige barbaren" en zo af en toe is er wel tijd voor enige humor, want deze assimilatie gaat gepaard met hemelse orgasmen van geile "roodharige" en "blonde" vrouwen, die ervan genieten om elke nacht geinjecteerd te worden met vitaal, zwart zaad.

Er zijn natuurlijk ook radicale tegenstanders van dit genetisch assimilatieproces, maar het is maar net de vraag of deze lieden met extreem-rechtse en/of Hitleriaanse neigingen enigszins gelijk hebben, want de huidige vruchten van drieduizend jaar "blank" Nederland zijn niet erg rooskleurig. Er is weliswaar een bijna perfekte en superieure zorgstaat uit de grond gestampt in een halve eeuw, maar daarmee houdt het feest voor de gepamperde Hollanders ook totaal op. Hieronder volgt nu een niet-uitputtende lijst van de wrange en onsmakelijke vruchten van drieduizend jaar "blank" Nederland.

De huidige zorgkindjes van Nederland (na drieduizend jaar "blank" barbarisme) zijn o.a.:

 1. Bijna 400 jaar wrede negerslavernij. Let wel: de afstammelingen van de negerslaven zijn nooit schadeloos gesteld.

 2. Terrorisering van vele gekoloniseerde gebieden door het koninklijk Nederlands terreurnetwerk uit de zeventiende en achttiende eeuw, genaamd: De Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC).

 3. Uitgestorven vossen en vele andere diersoorten.

 4. Een praktisch dood leefmilieu (biologisch dood) voor vele dier- en plantensoorten.

 5. Een aanzienlijke gifbelt.

 6. Te veel kernafval.

 7. Een waardeloze milieuwetgeving, waardoor de vervuiling en vergiftiging van de bodem steeds maar erger wordt.

 8. Steeds verdere ontgroening van natuurgebieden, voor de op lust uit zijnde, stinkend rijke Hollanders.

 9. Een overbevolkt land, boordevol egoisten en giftige aapachtige mensen.

 10. Een verharde maatschappij, waarin asociaal gedrag de norm schijnt te zijn.

 11. Hoge criminaliteitspercentages. Nederland is een waarlijk paradijs voor geboefte uit alle windstreken.

 12. Scheve verhouding tussen straf en delict. Een Turk die 40 euro steelt, krijgt 18 maanden celstraf, maar een "blanke" fraudeur die tientallen miljoenen verduisterd, wordt, al te vaak, wegens juridische vormfouten op vrije voeten gesteld. Dolgedraaide strafwetgeving.

 13. Een praktisch normloze samenleving. Nederlanders schijnen alleen te leven voor de drie K's; Kapitaal, Kroeg en KUT.

 14. Een goed ontwikkeld homoparadijs, want Amsterdam is nu het gaycentrum van de hele Westerse wereld.

 15. Praktisch tienduizenden uitgenaaide en uitgelebberde "blanke" meiden.

 16. Extreem gesexualiseerde en decadente samenleving.

 17. Ettelijke tienduizenden jonge "blanke" tienersletten, die zodanig bezig zijn met hun extreme uitnaaifase, dat ze totaal ongeschikt zijn om nageslacht te baren en te verzorgen.

 18. Vergrijzing, te veel oudjes. Gevolg relatief gezien, een te hoog percentage AOWers, die behoorlijk gehaat worden door de jonge "blanken".

 19. Een soft- en harddrugs paradijs, waarin legalisatie van softdrugs tot in het koninklijk kabinet overwogen wordt.

 20. Dolgedraaide almachtige Nederlandse staat, die het volk gewoon uitknijpt en uitzuigt als een glibberig miljardenmonster.

 21. Tienduizenden (blanke) pedofielen, die haast op elke hoek van de straat staan te loeren, op zowel meisjes, als jongetjes!

 22. Onveilige gevoelens bij de meerderheid.

 23. Machteloze burgers, die elke nacht met de nek op het hakblok slapen.

 24. Ruim 3 miljoen afgeschreven inactieven, die lijdzaam genieten van WW, bijstand, AOW, Wajong, Gak-uitkering, en vele subsidie regelingen.

 25. Een toenemend minderheden probleem.

 26. Zwarte scholen, die gedoemd zijn om een kansloze, zwarte onderklasse te onderwijzen.

 27. Een excessieve vreemdelingenhaat.

 28. Barbaars racisme, met een knipoog voor achterbakse laster.

 29. Een geniaal uitsluitingsbeleid voor hoog opgeleide allochtonen, die uiteindelijk doorverwezen worden naar psychiaters en andere duistere zieleknijpers.

 30. Gecriminaliseerde buitenlandse hordes, deels zwart en deels illegaal.

 31. Een koningshuis met wagenwijd geopende slaapkamers voor ex-criminelen, ex-sletten en ex-terroristen.

 32. Uiterlijke schijnwelvaart en schijnheilige superieuriteit.

En, tenslotte:

Een nagenoeg verloren "blanke" generatie, die al deze wrange vruchten moet slikken en verteren van de eigen barbaarse voorouders van de afgelopen drieduizend jaar.


Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Zeepkist
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved