Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Islam

Studieplichtwet moslims in gevangenissen

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1025
Offerdatum   maandag 27 oktober 2003


In het Huis van Bewaring sprak ik, tijdens het luchten, vaak met een Turkse jongen van 24 jaar. Hij had 40 euro gestolen en de slachtoffers bedreigd met een mes en kreeg in totaal 18 maanden gevangenisstraf daarvoor. Tijdens al de gesprekken maakte hij echter geen echte criminele indruk op mij, want ik ken het karakter en gedrag van echte doorgewinterde criminelen vrij goed. Deze eenvoudige jongen wilde heel graag trouwen, studeren en een goede baan vinden en deze ambities verschillen in feite niet veel van die van de gemiddelde nederlander. Ik vond het heel jammer voor hem dat hij nu 18 maanden zou verliezen van zijn leven, door in een muffe cel te gaan zitten, als straf. Het gaat om een jonge, gezonde Turkse jongen, die eigenlijk geen zwaar misdrijf heeft begaan.

Het is nu een feit dat zeker vijftig tot tachtig procent van alle gedetineerden in de Nederlandse gevangenissen een Islamitische achtergrond heeft. Meestal gaat het om jonge Marokkanen, Turken, Somaliers, Irakezen en Iraniers. Het is triest dat al deze jongemannen een groot deel van hun leven verliezen tijdens de jarenlange detentie en alles kwijtraken, zoals huis, naam, eer, status, kennissenkring, bezittingen en soms zelfs hun familierelaties. Het is voor elk van ze een groot drama. In zekere zin vind ik dat elke crimineel gestraft moet worden. Maar de straf moet ook beloond worden, hoe gek dit ook klinkt. In de huidige wetgeving is dit laatste echter niet vanzelfsprekend, want straf moet straf zijn en in de wet is er nog geen ruimte gecreeerd om de gestrafte te belonen voor de straftijd. Waar komt dit nu eigenlijk op neer?

Het is op de lange termijn beter om te werken aan een strafwetstelsel waarin de kans op herhaling van het delict (recidive) aanzienlijk verkleind wordt. Het is zelfs goedkoper op de lange termijn om hieraan te werken, want op deze wijze wordt het aantal draaideurcriminelen verkleind. Heel veel moslimgedetineerden behoren op den duur tot deze categorie, omdat zij gedurende de detentietijd alles kwijt raken en daarna geen andere oplossing kunnen bedenken, dan terugkeer naar hun oude vertrouwde cellenblok. Om deze criminele cyclus te doorbreken is het noodzakelijk dat er tijdens het vonnis door de rechter, reeds een definitieve beslissing genomen wordt over de toekomst van de jonge moslimcrimineel en hoe het op de lange termijn verder met hem moet vergaan. Volgens mij is het heel goed als er een leerplicht wordt ingesteld voor elke moslim in de gevangenis of in een Huis van Bewaring.

In deze leerplichtwet geldt slechts een regel, namelijk: studeren in de cel, om een diploma te behalen, wat de kans op een goedbetaalde baan groter maakt, na de detentie. Hier moet hard aan gewerkt worden, geloof ik, want anders creeeren de wettenmakers geen structurele oplossingen voor draaideurcriminaliteit. De rechter heeft dan de mogelijkheid om tijdens het vonnis het volgende te bepalen voor de moslimcrimineel:

 1. (vak)Diploma behalen tijdens detentie is verplicht.
 2. Zonder (vak)diploma mag de gevangenis niet verlaten worden.
 3. De detentie moet worden doorgebracht in speciale G-cellenblokken. De G komt van het Sanskriet woord "Gyaan" wat weten betekent.

Soort studie tijdens detentie

Elke moslimgedetineerde kan dan kiezen voor een zelfstudie via het LOI of het NTI. Of er kan zelfs een speciaal detentievakdiploma ontwikkeld worden, volgens de vereisten van de arbeidsmarkt. Dit is echter een kostbare zaak. Het is beter om de opleiding van de moslimgedetineerde te laten verzorgen door een onafhankelijk en wettelijk erkend leerinstituut. Dus geen aparte detentie studiepakketten. Wel moet dan tijdens de detentie gezorgd worden voor voldoende begeleiding en meer vrije tijd buiten de cel. Dit alles moet door onderwijsdeskundigen ontwikkeld worden, als de wettenmakers al eenmaal een goede leerplichtwet hebben uitgevonden voor gedetineerden van Islamitische afkomst.

Financiering

Het geld voor een studie binnen de celmuren van een moslimgedetineerde kan alsvolgt vergaard worden:

 1. Uit het budget voor de ontwikkelingshulp van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit in het kader van binnenlandse ontwikkelingshulp aan niet-Westerse allochtonen, van Islamitische afkomst.
 2. De familie van de moslimgedetineerde kan verplicht worden om bij te dragen in de studiekosten. Giften, schenkingen en legaten van particulieren, bedrijven en kapitaalkrachtige organisaties. Doordat het maatschappelijk belang een grote rol speelt, is het niet ondenkbaar dat er middelen binnen stromen vanuit het private kapitaaldomein.
 3. De Nederlandse staat kan best wat geld investeren, want het resultaat is uiteindelijk een besparing op politie- en detentiekosten op de lange termijn.

Er wordt weleens gezegd dat de samenleving haar eigen criminelen maakt, omdat zij er behoefte aan heeft. Dit betekent dat de samenleving daarna ook de taak heeft om de zelfgemaakte crimineel te herscholen en hem op deze wijze een nieuwe kans te geven op een onafhankelijk en gelukkig bestaan. Hierom moet de samenleving er serieus aan denken om elke gestrafte en gedetineerde moslim, te belonen voor het braaf uitzitten van de straf en volgens mij, is een vakdiploma misschien wel de minste beloning die er bestaat.


Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Islam
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved