Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Islam

Cultivatie door de hoofddoek

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1024
Offerdatum   maandag 27 oktober 2003 


In veel Europese landen is er een maatschappelijke discussie ontstaan over de hoofddoek, die vaak gedragen wordt door meisjes en vrouwen met een Islamitische achtergrond. Zowel voor- als tegenstanders van de hoofddoek nemen deel aan deze nationale discussies, waar zelfs hooggeplaatste politici zich intensief mee bemoeien. Het lijkt erop alsof iedereen opeens heel bezorgd is om het lot van de arme moslimvrouwen, die ogenschijnlijk ertoe gedwongen worden om hun hoofd te bedekken met een lap stof. De vraagstelling is of de hoofddoek goed of slecht is voor de vrouw, die ervoor kiest?

In de multiculturele samenleving is het normaal dat elke bevolkingsgroep de eigen tradities, leefregels en religieuze voorschriften wil continueren, want men kiest liever voor zekerheid, dan voor de onzekerheid van moderniteit en decadentie. Het is opvallend dat het vaak migrantenvrouwen zijn die het mikpunt van spot en laster worden, want die zijn de gewilligste zondebokken. De (blanke) meerderheidsgroep kiest liever een weerloze groepering als zondebok, want dan is er geen weerwoord en geen georganiseerde, intelligente tegenstand. Er is dan genoeg ruimte om deze zondebokken af te kraken en te pijnigen of hen op het matje te roepen, alsof het om kleine, domme, en stoute kinderen gaat. De meerderheidsgroep speelt dan een schijnheilig spelletje en doet zich voor als heilig en alwetend, en ze denken er geen moment aan om de hand in eigen boezem te steken. Hierom heb ik besloten om een niet uitputtend betoog te schrijven over cultivatie door de hoofddoek.

Vrouwen interpreteren cultuur totaal anders dan mannen. Een van de centrale culturele thema's in elke vrouwencultuur is schaamte en eer. Een heel simpel hulpmiddel om de eigen schaamte te bedekken is kleding, en hierom speelt kleding een heel grote rol in het denken, handelen en het gedrag van vrouwen. Een vrouw kan verschillende informele signalen doorgeven aan mannen, door te kiezen voor een bepaalde kledingstijl en zo aangeven waar ze behoefte aan heeft. Dit is iets wat al vele millennia hetzelfde is gebleven in alle culturen ter wereld. Het is iets dat nooit zal veranderen, want het gaat om simpele wetmatigheden. In elke cultuur is het bijvoorbeeld zo dat een halfnaakte vrouw duidelijk maakt dat zij behoefte heeft aan seks met een man, of aangeeft dat zij gezien wil worden als een erotisch objekt, waarop gejaagd mag worden. Onbeschaamde naaktheid geeft aan dat de vrouw gereed is om te paren en te genieten van het vleselijk samenzijn met een of meerdere mannen. In elke cultuur is dit hetzelfde.

Beschaving is iets wat begint bij de vrouwen en jonge meisjes. In een onbeschaafde samenleving zijn de meeste leden van het vrouwelijk geslacht openbare lustobjekten, die naar willekeur gebruikt kunnen worden, door allerlei mannen en instituten. Onbeschaving betekent in feite dat de vrouw totaal verlaagd is tot een stoffelijk wezen, zonder enige hoger waardenbesef. Ze is dan overgeleverd aan de zinnelijke behoeften van de mannelijke samenleving en ze heeft in principe geen rechten, als individueel wezen. Haar stem telt niet mee en niemand luistert naar haar wensen. Zij zal zelfs vaak als slachtoffer gezien worden, zelfs als zij al reeds het echte slachtoffer is van een wandaad tegen haarzelf. De onbeschaving zal haar nooit kunnen beschaven, want dat is onbekend en niemand heeft er behoefte aan.

De rol van de vrouw in een onbeschaafde samenleving is heel dubieus. Aan de ene kant wil men haar waarderen en eren, maar aan de andere kant wil men haar ontkleden en onteren. Zij moet dan leven in een bestaanswereld met twee uitersten, zonder een stabiele middentoon en kan hierdoor innerlijk verscheurd raken, want er is geen balans in haar innerlijk bewustzijnsbesef. Praktisch gezien komt het erop neer dat de vrouw slechts de keuze heeft, om te leven als normloze hoer of als heilige, maagdelijke non, in de onbeschaafde wereld en hierdoor pendelt haar innerlijke zielswereld constant tussen deze twee bizarre extremen.

Als ik de Nederlandse samenleving goed bestudeer dan is er momenteel reeds sprake van een leefmilieu waarin de vrouwen inderdaad zwalken tussen deze twee bizarre extremen. De meeste mannen (niet 100 procent uiteraard) kijken haar aan en oordelen dan direkt of zij een gewillige straatslet-type is of een kloostertype. Tijdens deze analyse van nauwelijks drie seconden wordt de vrouw slechts als materieel objekt beschouwd en dit betekent dat er vrijwel altijd, slechts naar de uiterlijke kledingstijl gekeken wordt. De vrouw voelt dit natuurlijk aan en beseft onmiddellijk dat zij sterk moet letten op de lappen stof die haar lichaam verhullen, want die bepalen haar status en aanzien in de hele samenleving. Zij leert dan te leven met het besef dat kleding de vrouw maakt en niet andersom.

Analyse volk A en volk B

Beschouw eens de volgende korte analyse van volk A en volk B. Beide volkeren beschouwen zichzelf als zeer beschaafd en geciviliseerd, maar er zijn wezenlijke verschillen hierbij aanwezig.

Volk A heeft de volgende kenmerken:

 1. De vrouwen zijn normloos, hoerig en overspelig. Jonge meisjes mogen met elke man naar bed gaan, die zij leuk vinden en trouwen in principe nooit.
 2. Elke zomer ligt zeker de helft van de vrouwen naakt te bakken in de zon, temidden van een heleboel blote mannen en soms gebeurt er het een en ander op zo'n heet strand.
 3. In het algemeen is volk A totaal normloos, want alles mag en dat vinden ze zelfs heel modern. Decadentie is algemeen geaccepteerd en de denkwereld bestaat grotendeels uit simpele en primitieve opvattingen over materialistische kwesties en geld.
Volk B heeft de volgende kenmerken:

 1. De vrouwen worden streng gecontroleerd en mogen niet overspelig zijn. Pas na het huwelijk mogen ze aan seks doen, met hoogstens een man en op overspel staat zelfs de doodstraf.
 2. Jonge meisjes moeten maagd blijven tot het huwelijk en worden verstoten of mishandeld als ze toch met een man naar bed gaan, als ongehuwde meid.
 3. De denkwereld van volk B is totaal gebaseerd op een strikte religieuze doctrine en afwijken daarvan staat gelijk aan verkettering en verstoting.
 4. De meisjes en vrouwen zijn verplicht om zich te onderscheiden van volk A en moeten daarom een hoofddoek dragen, zodat de mannen van volk B hen makkelijk kunnen herkennen.
De verschillen tussen deze twee volkeren zijn heel groot. Maar raciaal gezien is er geen verschil. Zowel volk A als volk B gelooft dat de eigen beschaving de beste ter wereld is. Ook hebben zij verschillende opvattingen over vrouwenemancipatie. Er is echter een groot probleem bij volk A, want de overspelige vrouwen denken de hele dag aan seks met meerdere mannen en weigeren pertinent om nog langer kinderen te baren en deze op te voeden, omdat een embryo als een parasiet wordt beschouwd. Hierom zit volk A met een groot probleem en dat is vergrijzing en kinderloosheid van een groot deel van de mannen. De vrouwen van volk B echter lachen zich krom om al die hoerige, afgeleefde meisjes van volk A en gehoorzamen alleen hun man en religie. In volk B is er geen sprake van vergrijzing, want de gehoorzame vrouwen baren trouw kinderen en morren niet daarbij.

Uit ervaring hebben de vrouwen van volk B geleerd dat het dragen van een hoofddoek hun beschermd tegen lastige en hitsige mannen, en hierom draagt een groot deel, geheel vrijwillig, dit kledingstuk. In de vrouwencultuur van volk B is de hoofddoek een informeel kenmerk van beschaafd gedrag en moraliteit. Hierom dragen zij het dag en nacht, want zij willen gewoon keihard duidelijk maken in het openbaar dat zij niet tot leden van volk A behoren en dus niet gezien moeten worden als goedkope uitnaaisletten. In feite heeft volk A zelfs geen cultuur meer, want de vrouwen zijn gewoon normloos en zedeloos. Doordat volk B wel over een eigen vrouwencultuur beschikt, is het duidelijk dat alleen volk A gecultiveerd kan worden door volk B en niet andersom, want dat is een stapje omlaag, naar een decadente toestand.

Op de lange termijn zal volk B altijd de demografische strijd winnen, want zij blijven voortbestaan, terwijl volk A gewoon uiteenvalt, dissocieert en uitsterft, want de A-vrouwen zijn slechts goedkoop uitnaaivoer voor de hele wereld. Er is echter hoop voor volk A en dat is bekering tot de levenswaarden van volk B, dus assimilatie en cultivatie op grote schaal, zodat er weer eventjes hoop is om voort te kunnen bestaan. In dit hele assimilatieproces van volk A zou de hoofddoek een grote rol kunnen spelen, want elke bekeerde A-vrouw zou dit kledingstuk kunnen dragen om zich te onderscheiden van de andere normloze vrouwen. Dit betekent dan in de praktijk dat de hoofddoek uiteindelijk de norm wordt van de cultivatie en herbeschaving van volk A. En dat is heel verrassend, na deze theoretische analyse.


Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Islam
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved