Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Islam

Voordelen islamisering van Nederland

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1023
Offerdatum   zaterdag 25 oktober 2003 


Momenteel is het autochtone Nederlandse volk in een vacuŘm belandt, als het gaat om normen, waarden, gedragsregels en principes. Het lijkt erop alsof er geen regels meer zijn in dit land en dat iedereen alles mag doen waar hsij zin in heeft. De gevolgen voor het openbare leven zijn desastreus, want de samenleving is verruwd en mensen denken alleen aan hun eigen behoeften en verlangens. Respect voor de medemens is er niet meer. De autochtonen proberen dit probleem op te lossen door een nationaal normen en waardendebat te organiseren en hierover te praten. Maar, volgens mij, is praten alleen niet genoeg. Zij moeten tot in het diepst van hun ziel veranderd worden en dat betekent dat een groot deel een nieuwe levensmoraal aan moet leren.

In de Islam zijn er vrij duidelijke normen en waarden ontwikkeld, gedurende de afgelopen 1400 jaar. Hierom is er geen sprake van normvervaging bij de islamitische allochtonen in Nederland en dit heeft duidelijke voordelen. Als iemand weet hoe het hoort dan staat zo een persoon sterker in de eigen schoenen. De autochtone Nederlanders zouden hiervan best iets kunnen leren of zich desnoods massaal bekeren tot de Islam, om zo in een klap over duidelijke normen en waarden te beschikken, zodat de sociale problemen ook verminderen. Bekering tot de Islam is eigenlijk niet moeilijk, want het is een heel eenvoudig ritueel en het kost niet veel geld en tijd. Pas na de bekering is het noodzakelijk om de koran te lezen en de voorschriften erin te leren gehoorzamen. Volgens de koran moet een moslim strikt leven en geloven volgens de voorschriften in dit geschrift en niet ervan afwijken. Decadentie wordt door de koran afgeraden, want dat is niet goed voor de hele gemeenschap. Voor de man en de vrouw zijn er hierom duidelijke en strikte leefregels en kledingvoorschriften, die nageleefd moeten worden.

Massale bekering van een groot deel van de autochtone Nederlanders tot de Islam heeft, volgens mijn niet uitputtende analyse, de volgende voordelen:

 1. Duidelijke normen en waarden, volgens islamitische geloofsprincipes. In de koran zijn alle islamitische normen en waarden heel strikt gedefinieerd en hierom is het heel gemakkelijk om te weten hoe het hoort.
 2. Minder vergrijzing van de (blanke) autochtonen, want een moslimmeisje wordt in principe gestraft als zij haar baarplicht niet nakomt. Elke vrouw moet volgens de islamitische voorschriften ernaar streven om tenminste drie moslimkinderen te baren, want alleen dan steunt zij de groei van haar eigen gemeenschap. Door deze baarplichtwet in de Islam kan voorkomen worden dat de autochtone Nederlanders uitsterven in de nabije toekomst of zelf een (onderdrukte) etnische minderheid worden in Nederland. Dit heeft veel voordelen, en er is dan op den duur minder behoefte aan verse immigranten, die hier het zware werk moeten uitvoeren.
 3. Er ontstaat dan minder ego´sme in de samenleving, want een moslim behoort eerst aan de noden van de ander te denken en dan pas aan die van hemzelf. Ego´sme is momenteel een groot probleem in Nederland en hierom is bekering tot de Islam een van de mogelijke oplossingen voor dit maatschappelijk dilemma.
 4. In het algemeen mag een moslim niet materialistisch zijn. Na bekering tot de Islam moet iemand zich 24 uur per dag richten tot Allah en de eigen moslimbroeders en het materiele nooit en te nimmer aanbidden. Een moslim mag volgens de koran geen materialist zijn. Dit is een van de grootste voordelen voor de tot de Islam bekeerde Hollanders, want zij kunnen nu door bekering tot moslim in een klap verlost worden van hun extreem materialisme. Het gevolg ervan is dat hun welzijn dan toe zal nemen.
 5. De multiculturele samenleving kan groeien als meer autochtonen zich bekeren tot de Islam. Islamisering op grote schaal leidt automatisch tot een grootscheeps multiculturalisatieproces van heel Nederland. Het grootste voordeel hiervan is, dat de vreemdelingenhaat dan automatisch afneemt, en dit kan leiden tot minder maatschappelijke problemen voor een ieder in dit land.
 6. Massale bekering tot de Islam kan ervoor zorgen dat Nederland mondiaal integreert in de Oosterse wereldgemeenschap, die momenteel ver in de meerderheid is en uit minstens 3,8 miljard zielen bestaat. Moslims uit alle windstreken behoren tot deze groeiende Oosterse wereldgemeenschap en volgens mij, zullen de blanke Hollanders de boot missen, als zij weigeren om toe te treden tot de dynamische volkeren van de toekomst. Oosterse volkeren en culturen zijn vitaler, krachtiger en beschikken zelfs over meer overlevingskracht en hierom ligt het lot van de wereld nu in hun handen.
 7. Bekering tot de Islam kan ervoor zorgen dat de sletterigheid en onzedelijkheid van blanke autochtone meisjes verminderd, zodat zij nette en gehoorzame huisvrouwen worden, waardoor er minder behoefte zal zijn aan geimporteerde (zwarte) vrouwtjes. Momenteel importeren vooral de blanke mannen vrij veel (zwarte) huisvrouwen, omdat de eigen blanke vrouwen meestal verlaagd zijn en seksueel onaantrekkelijk zijn geworden. Dit leidt tot een snelle verkleuring van Nederland, wat voor de meerderheid van de blanken een doorn in het oog is. Als nu de tot moslim bekeerde blanke meisjes geschikter worden als huisvrouwen en braaf nageslacht verwekken met Nederlandse mannen, dan zal de verkleuring drastisch afnemen, zodat dit probleem tenminste voor enkele generaties opgelost is.
De Nederlandse staat zou deze oplossing eens grondig moeten analyseren en de voor- en nadelen ervan afwegen. Massale bekering tot de Islam is eigenlijk de goedkoopste oplossing voor de normvervaging, zedeloosheid, verruwing, en andere bestialiteiten van het (blanke) Nederlandse volk. Er zou hierover een maatschappelijk debat georganiseerd moeten worden, om te bestuderen of de tijd rijp is voor deze radicale oplossing.


Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Islam
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved