Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Islam

Islamitisch kinderfonds

Offeraar       Dewanand
Offercode      wfor1022
Offerdatum     zaterdag 25 oktober 2003 


Kinderen baren en opvoeden is een kostbare zaak. In Nederland wordt het leven steeds duurder en voor gezinnen met veel kinderen is het heel moeilijk om elke maand rond te komen. Veel moslims hebben in het algemeen kinderrijke gezinnen, wat meestal veel geld kost. De kinderbijslag is meestal niet genoeg om alle kosten te voldoen voor het hele gezin en daarom is het misschien handig als moslims zelf een Islamitisch kinderfonds oprichten, om de groei van hun groepsaantal te ondersteunen. Op deze wijze kan een betere toekomst opgebouwd worden voor de eigen geloofsgenoten, zodat hun positie in de nederlandse samenleving versterkt wordt.

Het is helemaal niet moeilijk om een Islamitisch kinderfonds in Nederland te financieren. Zo kunnen kinderloze en vermogende moslims het fonds steunen met giften en donaties, eventueel in de vorm van goederen en gebruiksartikelen. Volgens het zakaat principe in de Islam moet elke vermogende moslim geld geven aan de minder vermogende geloofsgenoten en hierom is het oprichten van een centraal Islamitisch kinderfonds best een haalbare zaak. Door het schenken op islamitische geloofsprincipes te baseren neemt het geloofsbesef alleen maar toe. Het Islamitisch kinderfonds kan dan al het ontvangen geld herverdelen onder de kinderrijke gezinnen. Het is de bedoeling dat alleen gezinnen met meer dan vier kinderen gesteund worden door het Islamitisch kinderfonds, want op deze wijze wordt de groei van de hele moslimgemeenschap gestimuleerd.

Voor alle economen is het duidelijk dat het leven in Nederland steeds duurder zal worden en dat de economische groei verder afzwakt. De allereersten die de nadelige gevolgen van deze barre economische tijden aan den lijve zullen ondervinden, zijn de kinderrijke gezinnen. Extra financiele steun voor hen is hierom geen slechte zaak. Als de hele moslimgemeenschap meewerkt aan dit plan en zelf een centraal Islamitisch kinderfonds opricht, dan zal het respekt voor hen in Nederland beslist toenemen, want dan werken zij zelf aan het oplossen van de eigen problemen. Met wat extra geld erbij is de kans immers kleiner dat kinderen verwaarloosd worden en afglijden naar de onderkant van de samenleving. Dit extra geld kan bovendien een succesvolle integratie van de grote moslimgezinnen ondersteunen, want dan kunnen zij meer leermiddelen kopen voor de eigen kinderen.

Alle moslimorganisaties verzoek ik dringend om serieus na te denken over het oprichten van een Islamitisch kinderfonds in Nederland. Dan kunnen zij op organisatorische wijze integreren en bewijzen dat zij economisch zelfredzaam zijn en zichzelf respekteren, als volwaardige burgers van Nederland. Integreren betekent voor mij (als zestiendejaars, eerste generatie migrant) dat je zelf aan een oplossing werkt van je eigen problemen.


Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Islam
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved