Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Islam

Nationaal Islamitisch studiefonds

Offeraar    Dewanand
Offercode   wfor1021
Offerdatum   vrijdag 24 oktober 2003 


Momenteel is er een heel debat gaande over achtergestelde minderheden. Een groot deel van de islamitische minderheden in Nederland is immers laag opgeleid en daardoor bijna kansloos op de arbeidsmarkt. Het is voor leden van deze etnische groep heel moeilijk om een goedbetaalde baan te vinden en hierdoor is er sprake van een achtergestelde situatie. Volgens mij moeten zij zelf iets doen, om dit probleem zelf op te lossen, want het wordt tijd dat ze zelf gaan zoeken naar een bevredigende oplossing. De tijd van wachten op de overheid en gulle subsidieverstrekkers is nu voorbij. De tijd is rijp voor hen om de hand in eigen boezem te steken en zelf te werken aan een oplossing op de lange termijn.

Er is genoeg talent onder de diverse soorten moslimgroeperingen in Nederland. Ze moeten niet denken dat er geen kansen zijn, want in Nederland kan je als groep zelf je kansen scheppen. Als je er hard aan werkt en koppig volhoudt en doorzet, dan pas kan je in dit land iets bereiken. Voor de blanke nederlander geldt hetzelfde, want ook die krijgt niets gratis. Voor alles moet er hard gewerkt worden en wie het hardst werkt, zal de beste vruchten plukken op de lange termijn. Hierom geloof ik niet dat er geen hoop is voor de vele islamitische minderheidsgroeperingen in dit land. Ze moeten niet denken dat heel Nederland tegen hen is en dat zij daarom nu maar de moed moeten opgeven. Integendeel, heel Nederland zit juist op hen te wachten, want iedereen wil dat ze zelf met een intelligente oplossing komen voor hun problemen en het zelf uitzoeken, net zoals de andere minderheden en nederlanders het doen.

Een groot deel van de moslims is jong en behoorlijk leergierig ingesteld, tenminste als ze dat zelf willen. Om hun kansen op een goedbetaalde baan te verhogen, is het hard nodig dat zij gaan studeren en alle kansen krijgen om eventuele aanwezige talenten te ontwikkelen. Hierom geloof ik dat zij zelf nu eens een Nationaal Islamitisch Studiefonds moeten oprichten, om jong talent verder te ontwikkelen en een hogere positie te veroveren in Nederland. Alle moslimorganisaties moeten zich nu eens hierop richten en de handen eens flink uit de mouwen steken om dit ideaal te verwezenlijken. Het is helemaal niet moeilijk om een (klein) studiefonds op te richten voor de eigen etnische groep. Elke respectabele organisatie is hiertoe in staat en er zijn genoeg fondsen die bereid zijn om wat startkapitaal te verstrekken. Maar ze moeten niet te afhankelijk worden van subsidieverstrekkers. De vele moslimminderheden moeten zelf geld bijelkaar schrapen, uit de eigen gelederen, om een eigen studiefonds op te richten.

Startkapitaal voor een islamitisch studiefonds kan op de volgende manieren verkregen worden:

 1. Via donaties, schenkingen en legaten van goedwillige en vermogende burgers.
 2. Via leningen van vermogende burgers, die bereid zijn om genoegen te nemen met wat minder rente.
 3. Via schenkingen van de talloze islamitische ondernemingen, die vaak behoorlijk wat winst maken en eigenlijk verplicht zijn om hun eigen etnische groep te steunen, want die zijn immers de beste klanten.
 4. Via subsidies van goedwillige fondsen, want die zullen beslist blij zijn als het initiatief tot lotsverbetering uit de eigen gelederen komt.
 5. De overheid kan ook gevraagd worden om geld te lenen of te schenken, maar in feite vind ik dit niet gepast, want de burgers moeten eens leren om zelf hun boontjes te doppen en financieel onafhankelijk worden van de staat.
 6. Via nationale geldverwervingsakties. Dit kan geschieden door radioprogramma's of televisieuitzendingen van de Nederlandse Moslim Omroep (NMO). Alles is mogelijk. Er kan veel georganiseerd worden om snel wat startkapitaal te verkrijgen voor een islamitisch studiefonds.

Taken van het islamitisch studiefonds zijn o.a.

 1. Ervoor zorgen dat talentvolle moslims een goedkope studiebeurs krijgen, om verder te studeren en eventueel te promoveren, zodat een doctorstitel behaald kan worden binnen redelijke tijd.
 2. Voorlichting verzorgen over het volgen van hoger onderwijs. Door de jonge moslims uit alle groeperingen voor te lichten over hun kansen in het onderwijs en hen te motiveren om door te studeren, kan bereikt worden dat een hoger percentage doorstroomt naar het hoger onderwijs. Deze voorlichting moet echt professioneel geschieden, want vaak beschikken de jonge moslims in Nederland niet over een sterk geloof in hoger onderwijs. Hierdoor wordt latent talent vroegtijdig verwaarloosd en de hele groepskracht neemt hierdoor af.
 3. Ervoor zorgen dat er meer islamitische wetenschappers ontstaan in Nederland, zodat op den duur hun bijdrage aan het wetenschappelijk onderzoek significant toeneemt, waardoor men hen meer zal gaan waarderen als volwaardige burgers van dit land. Ook dit moet met zorg geschieden. Talentvolle beta studenten moeten gestimuleerd worden om door te gaan met studeren en door te groeien tot volwaardige wetenschappers.
 4. Zorgen dat de overheid genoeg fondsen beschikbaar stelt om jonge talentvolle moslims van goed onderwijs te voorzien. Deze jongeren kunnen bijvoorbeeld speciaal onderwijs krijgen en zo vroegtijdig klaargestoomd worden voor het hoger onderwijs. De beste leeftijd om te beginnen is tien jaar, want dan is het vermogen om nieuwe dingen te leren gunstig.
 5. Zorgen dat er genoeg overheidsgeld beschikbaar komt, via lobbywerk, om jonge kinderen uit moslimgezinnen van extra nederlands taalonderwijs te voorzien, want alleen door een goede beheersing van de nederlandse taal kunnen de carrierekansen toenemen. Er kan een selectie plaatsvinden van talentvolle en intelligente kinderen en deze subgroep kan dan extra nederlandse taallessen krijgen, zodat zij vroegtijdig gestimuleerd worden om door te groeien tot belangrijke leden van de hele nederlandse gemeenschap.
  Onderwijs zie ik in dit licht als de hoofdsleutel voor moslimkinderen voor het bereiken van een goede positie en niet af te glijden tot verketterde randburgers van dit land. Elk moslimkind moet al vanaf jeugdige leeftijd gestimuleerd worden om flink door te leren en het belang van een goede opleiding te onderkennen, want alleen op deze wijze zullen zij het doorzettingsvermogen verkrijgen, om op latere leeftijd voor een zware universitaire studie te kiezen en deze ook daadwerkelijk af te ronden.
Volgens mij heeft het weinig zin om extra geld en tijd te besteden aan taalonderwijs aan oudere leden uit de minderheden, want dat is een desinvestering in de toekomst. Het is beter om de volle aandacht te vestigen op de hele moslimjeugd in Nederland en hen te motiveren om met hart en ziel te kiezen voor een goede opleiding. De meeste van deze jonge nederlandse burgers hebben van huis uit niet geleerd wat het belang is van een hoge opleiding en een glimmende diploma op zak. Daarom moet de samenleving hen dit leren. Het heeft weinig zin om hen te stigmatiseren en achter te stellen. Ook vind ik het niet goed dat bepaalde politiek fracties pleiten voor uitsluiting van moslimjongeren uit alle vitale sectoren van de samenleving, want dat is doemdenken. De moslimjongeren zijn gewoon volwaardige burgers van Nederland, want zij hebben gekozen voor dit land en zijn beslist bereid om te helpen aan de ontwikkeling van land en volk. Het heeft geen zin om teveel te zeuren over hun integratie, want in feite zijn zij reeds voldoende geintegreerd en kennen Nederland meestal zelfs beter dan de blanken zelf. De meeste blanke nederlanders onderschatten de kennis van de diverse soorten buitenlanders in dit land en blijven zeuren over integratie. Zij vergeten dat alle buitenlanders feitelijk al voldoende geintegreerd zijn na slechts drie jaar verblijf in dit land en bovendien vaak meer weten over het leven in Nederland, dan de blanke zelf. Zeuren en achterbaks ouwehoeren in duffe kroegen en achterkamertjes lost niets op. Het is beter om daadkrachtig en besluitvaardig te handelen. Het is beter om de moslimjongeren op te voeden tot leergierige burgers van Nederland, zodat zij in de toekomst de welvaartsgroei kunnen ondersteunen. Nu beginnen daarmee is beter, dan lafhartig zeuren en klagen, dat ze zo anders zijn dan ons. Geen mens is anders dan een ander mens, want alle mensen hebben dezelfde noden en behoeften.Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Islam
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved