Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Islam

Investeren is beter dan marginalisatie en fundamentalisme

Offeraar       Dewanand
Offercode      WFOR1020
Offerdatum     donderdag 23 oktober 2003 
Gepubliceerd in Multined 28 januari - 4 februari 2004, nummer 05-74


Een investeringsfonds speciaal voor moslimondernemers moet ervoor zorgen dat de islamieten zich opwerken en respect afdwingen, betoogt Dewanand. Dat voorkomt verarming en het wegzakken in fundamentalisme. Als de eigen gemeenschap het geld niet kan opbrengen dan moet een beroep gedaan worden op rijke islamitische landen die beschikken over oliedollars.

Onder het volmondig motto: "Investeren is beter dan marginalisatie en fundamentalisme", schrijf ik dit artikel, speciaal voor de moslimminderheden in Nederland. Om vooruit te gaan is het noodzakelijk dat er geinvesteerd wordt in de toekomst en deze taak moet zelf uitgevoerd worden. Het heeft geen zin om op de nederlandse staat te gaan zitten wachten, want die heeft niet altijd de beste bedoelingen met de minderheden. Het hele minderhedenbeleid is doorspekt van racisme en discriminerende wetten en regels. Dit is iets wat alle deskundigen al vele jaren weten, dus het is niets nieuws. Hierom wordt het tijd dat de minderheden zelf de hand uit de mouwen steken en zelf op pad gaan, om een eigen leefbare toekomst op te bouwen.

De hele massa islamitische minderheden in Nederland mag niet verarmen en vervallen in haat en isolement, want dan wordt de haat jegens hen alleen maar groter. Nee, ze moeten met elkaar om de tafel gaan zitten en besluiten om nu meteen een Islamitisch investeringsfonds Nederland op te richten. Dit fonds moet kansvolle en ondernemende moslims ondersteunen met kennis en kapitaal, om een eigen bedrijf op te zetten, dat kan groeien tot een middelgrote onderneming, op een termijn van tien jaar. Het startkapitaal van dit fonds moet zelf bijelkaar geschraapt worden. Er is genoeg geld in de hele islamitische gemeenschap wereldwijd en eventueel kan er een beroep gedaan worden op investeerders uit de rijke islamitische landen, want die beschikken over heel veel oliedollars. Er kan geld gezocht worden bij kleine beleggers, die gewoon aandelen kopen in dit islamitisch investeringsfonds. Ook is de kans groot dat diverse particulieren geld zullen schenken aan dit fonds, want niet iedereen is tegen moslims in Nederland.

Het Islamitisch investeringsfonds moet een sterke basis leggen voor de opbouw van een islamitisch industrienetwerk in Nederland en moet hierin juist flink investeren. De kennis moet gekocht worden en de krachten moeten gebundeld worden, zodat er winstgevende innovaties worden ontwikkeld, wat geld kan opleveren. Als dit alles goed en professioneel wordt aangepakt dan kan de zelfredzaamheid van deze minderheidsgroep in Nederland bevorderd worden en niemand zal hen dan met de nek aankijken of ze uitmaken voor achterlijk en dom. Er moet zelf gewerkt worden om de eigen status en welvaart in Nederland te verhogen, want alleen dan zal de meerderheid van de nederlanders respekt en waardering krijgen voor deze achtergestelde minderheden.

Het is hard nodig dat er islamitisch venture kapitaal wordt opgebouwd, want deze doelgroep moet verzelfstandigen. Hoewel het aantal moslims ruim 900.000 zielen bedraagt, is het triest dat er nog geen sterk fundament is opgebouwd voor hun economische zelfredzaamheid. Hun relatieve vertegenwoordiging in het totale Bruto Nationaal Produkt van Nederland is lager dan het landelijk gemiddelde, en juist hierom is er een noeste taak voor hen weggelegd, om hier zelf wat aan te veranderen. Ze moeten niet wachten op de nederlandse staat, maar zelf de handen uit de mouwen steken, om een eigen toekomst op te bouwen. Er is genoeg kennis in Nederland om het zelf te kunnen doen. Alle kennis is te vinden in de literatuur en het enige wat er gedaan moet worden is lezen en studeren, dus de eigen kennis systematisch vergroten, zodat de struktuur van de nederlandse economie en industrie beter begrepen wordt. Dit is een taak die de moslims zelf moeten volbrengen, want het is hun eigen verantwoordelijk, in het belang van hen eigen toekomst. Iedere etnische groep die zich in Nederland vestigt, moet hard werken om zelf een respectabele positie op te bouwen.

Door een eigen ondernemingsnetwerk op te bouwen kan de organisatorische integratie van de diverse moslimgroeperingen in Nederland positief beinvloed worden. Er is momenteel al sprake van een sterke Turkse bedrijvennetwerk, die al aardig samenwerkt om te groeien en meer zaken te doen. Maar ze hebben nog geen sterk Turks investeringsfonds in Nederland opgericht voor echte Turkse bedrijven en dit verwondert mij ontzettend, want het is een legale aktiviteit. De wet verbiedt etnische investeringsfondsen helemaal niet in dit land. Elke etnische groep mag zelf eraan werken om een eigen toekomst op te richten en is er volledig vrij in, mits er geen strafbare zaken ondernomen worden. Dus er is nog veel werk te doen voor het Turks bedrijvennetwerk. Aan de slag zou ik zeggen en flink ondernemen.

Het opbouwen van een sterk Islamitisch investeringsfonds in Nederland zal zeker vijf jaar hard werken kosten, maar als het eenmaal verwezenlijkt is, dan zal de waardering voor moslims in Nederland sterk toenemen en dat is alleen maar positief, want nu wordt er van alles en nog wat beweerd over de Islam en niemand weet hoe het precies in elkaar zit. Islamitisch zakendoen is een stukje anders, want het is persoonlijker en klantvriendelijker. En islamitische bedrijven zijn ook op de zondag open, want dat is gewoon een werkdag voor elke moslimgelovige. Eigenlijk is het goed als alle winkels in Nederland ook gewoon op zondag open gaan, want dan kan de omzet verhoogd worden en dat is alleen maar goed voor de economische groei. De winkelsluitingstijden zouden ook verder verruimd moeten worden, want ook dit is goed voor de werkgelegenheid en de economische groei. Veel islamitische bedrijven hebben last van al deze stringente winkelsluitingstijden en vinden het alleen maar lastig. Als alle islamitische bedrijven de krachten bundelen in een groot centraal investeringsfonds dan kunnen zij gezamenlijk een grotere rol spelen in de politieke arena en meer gedaan krijgen van de overheden. Hierover moeten zij zelf serieus gaan nadenken, want het is immers een zaak van levensbelang. Nu is de tijd rijp om te investeren, want de rente is laag en de economische groei stagneert, waardoor er juist veel latent investeringskapitaal opgepot wordt door de burgers en ondernemingen. Al dit kapitaal kan gebundeld worden en in het goedkope investeringsmilieu van het heden geinvesteerd worden.

Volgens mij is investeren beter dan marginaliseren en wegrotten in Nederland als een zielige en gehate minderheidsgroepering. Kies niet daarvoor, nee, kies voor ontwikkeling en massieve investeringen, want dan sta je als groep op de lange termijn sterker in je schoenen. De krachten bundelen is hard nodig in een tijd waarin iedereen kritiek uit en de grote minderhedendeskundige speelt. Een ieder moet hier serieus over nadenken en nu meteen beslissingen nemen.Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Islam
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved