Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Religie

Acceptatie van de vreemde religie

Offeraar       Dewanand
Offercode      WFOR1016
Offerdatum     maandag 22 september 2003


Het is verrassend dat in ons hedendaagse high tech tijdperk nog steeds religieuze konflikten een belangrijke rol spelen en dat er zelfs religieuze oorlogen gevoerd worden. Een dramatische ontwikkeling was de terreuraanslag van moslims op de Twin Towers in New York, waardoor de trots van alle amerikanen gekrenkt werd. Het is duidelijk voor iedereen ter wereld dat religie nog steeds een groot twistpunt is en dat hierdoor het verstandelijk kontakt tussen volkeren onderling ernstig verstoord wordt. Religie schijnt de wereld alleen maar te verdelen in een heleboel elkaar bestrijdende fanatieke splintergroepen, die elk van ze beweert over de absolute waarheid te beschikken en te handelen in naam van een of andere almachtige godheid of een paranoide godsvoorstelling. Hoe moeten wij hiermee omgaan en wat kunnen Hindoes wereldwijd hiervan leren? Wat is het nut van een primitieve religie, als het leidt tot een high tech oorlog? Hoe moet ik als hindoeistisch individu hiermee omgaan?

Het is een hobby van mij om de diverse religieen intensief te bestuderen en erover te theoretiseren. Door mijn zelfstudie heb ik enkele interessante inzichten bereikt in deze pikante materie. Sedert mijn tienerjaren was ik bezig met een zoektocht naar de beste manier van denken voor ons tijdperk en vooral voor mijzelf, want ik zat toen met heel veel levensbedreigende problemen. Nu heb ik het inzicht bereikt dat het Hindoeisme het beste past bij mij, omdat het al mijn vragen heeft beantwoord en praktisch alle problemen van mij heeft opgelost. Vanuit praktische overwegingen noem ik mijzelf hierom gewoon Hindoe en hier ben ik best tevreden mee. Het Hindoeisme heeft mij getransformeerd tot een mens die vreedzaam kan existeren temidden van een pluriforme wereldgemeenschap, waarin mensen eerder naar verschillen kijken, dan naar overeenkomsten. Ik heb geleerd om te kijken naar de overeenkomsten, want ik verschil niet of nauwelijks van een moslim of christen. Er is echter nog veel meer aan de hand, als ik dit thema bestudeer.

Het Hindoeisme is eigenlijk heel groot en bestaat al meer dan tienduizend jaar. De hele Hindoebeschaving bestaat evenveel jaren en omvat momenteel ongeveer 1 miljard zielen. Als ik dan naar de andere religieen kijk dan trek ik verrassende conclusies. De oudste religie ter wereld moet beslist de best ontwikkelde zijn en de meest complexe. Dit is inderdaad zo. Hindoes hebben ruim 54 sacrale geschriften in Sanskriet en elk van ze is het produkt van een of andere geniale Hindoeschrijver uit de oudheid. Het is allemaal zo anders dan bij de andere religieen, met name de abrahamitische sekten, zoals de talloze christelijke stromingen en de islam. Het christendom bestaat nu ongeveer 2000 jaar op onze wereld en de bijbel is het enige geschrift waarin de antwoorden gezocht kunnen worden. Maar de bijbel kon mij niet boeien, omdat het niet gestructureerd is en niet geschreven is door een geniale (Hindoe)schrijver. Ditzelfde geldt voor de koran, die de moslims duidelijk aanspoort om grof fysiek en militair geweld toe te passen om macht te krijgen en de hele wereld te islamiseren. Nee, ook de koran kon mij niet boeien of inspireren, want het is geen pacifistisch geschrift. Zowel de bijbel als de koran beschouw ik als intolerante geschriften, die eigenlijk niet meer van toepassing zijn in ons high tech tijdperk. Doordat ik een technische opleiding heb gevolgd en nu ook science fiction schrijf, ben ik echt geinteresseerd in de religie van de verre toekomst. Op grond van mijn analyse heb ik geconcludeerd dat geschriften zoals de bijbel en de koran niet echt passen in futuristische beschavingen en eigenlijk al totaal achterhaald zijn. Dit is de hoofdoorzaak waarom ik deze twee geschriften radicaal verwerp en hoop dat de rest van de mensheid spoedig hetzelfde zal doen, want er zijn veel betere en volmaaktere geschriften om je leven op te baseren en gelukkig voort te bestaan.

Eerlijk gezegd geef ik nu toe dat het niet gebruikelijk is dat een Hindoe zo een mening uit over de bijbel en de koran. Nee, in feite is dit niet Hindoeistisch, want de echte Hindoe zwijgt liever dan de harde en pijnlijke waarheid uit te kwaken. Hindoes hebben al duizenden jaren geleden geconcludeerd dat het beter is om geen kritiek te uiten op mensen met een andere levensovertuiging en willen deze wijsheid tot de dag van vandaag hardnekkig volhouden, omdat zij een bescheiden volk zijn en beleefd willen blijven. In feite is het inderdaad beter om een vreemde religie niet af te kraken en er geen kritiek op te leveren, want ieder mens heeft het recht om een eigen onvolmaakte weg te kiezen. Wat betekent dit? Zowel de weg van de Hindoe, als de wegen van de moslim, christen, bahai, jood, boeddhist of humanist, zijn onvolmaakt en hier moeten wij allemaal nu iets van leren.

Onvolmaaktheid is een hele oude wetenschap. Feitelijk zijn Hindoes het eerste volk geweest die ontdekt hebben dat elke levensweg van een menselijk individu onvolmaakt is, ongeacht de daden, gedachten en handelingen. Dit inzicht is heel belangrijk om een ogenschijnlijke vreemde religie te accepteren. Op het moment dat je als individu inziet dat zowel jouw eigen weg, als die van de vreemdeling onvolmaakt zijn, dan weet je onmiddelijk dat het geen zin heeft om die vreemde ziel te veroordelen of te bekritiseren, want dat is het harde bewijs van je eigen onvolmaaktheid. Hierom zal geen enkele Hindoe beweren dat hsij over de absolute waarheid beschikt en de weg naar het paradijs heeft gevonden. Nee, dit doen Hindoes al tienduizend jaar lang niet meer. Het heeft geen zin om te geloven in de absolute waarheid, want die bestaat gewoonweg niet. Het is gewoon zelfbedrog om te denken dat in de bijbel of de koran de absolute waarheid geschreven staat, want na een beetje logisch redeneren, kan elk mens met enig gezond verstand zelf concluderen dat deze geschriften het volmaakte voorbeeld zijn van intolerantie en onvolmaaktheid. Dan is het de plicht om deze geschriften te verwerpen en deze te vergeten, op een vreedzame en pacifistische wijze.

Wat kunnen moslims, christenen en alle andere niet-Hindoes hiervan leren? Nou, zij kunnen leren dat het nuttig en noodzakelijk is om in dit tijdperk iets zinnigs te leren van de oudste religie ter wereld en zelf respect te tonen voor Hindoes en alle andere religieen ter wereld. Vooral de moslims moeten dit nog goed leren, want zij zijn geneigd om zichzelf hermetisch af te sluiten van de vreemde, vijandig veronderstelde buitenwereld. De hele Islam bestaat slechts 1400 jaar en is nu in een instabiele tienerfase beland, vol geweld en intolerantie jegens andersdenkenden. Dit is echt zinloos en het past niet in ons tijdperk. Ik vind religieuze intolerantie echt ouderwets en bekrompen, want ik besef zelf dat geen enkel mens ter wereld over de absolute waarheid kan beschikken, want in de hele levende natuur bestaat dit niet. De hele natuur is gebaseerd op relativisme en niets is absoluut. Het is moeilijk om dit zelf te beseffen en je leven daarna totaal te veranderen, want de meeste mensen kunnen hun eigen denkwereld niet zelf veranderen en blijven geloven in een fatale doctrine. Probeer hier toch goed over na te denken en neem zelf een beslissing, die je kan transformeren tot een vreedzamer en gelukkiger wezen.

Wat is het nut van religie? Kijk, lees het volgende goed en denk erover na. Ik, jij en alle andere mensen zijn zonder enige kennis geboren, dus met een leeg innerlijk en dat is onze grootste frustratie vanaf de kinderjaren. Gedurende de hele opvoeding krijgt elk mens te horen dat hsij iets moet worden en zichzelf moet bewijzen, want van geboorte af aan ben je eigenlijk een nietig nulwezen, die niets weet en alles nog moet leren. Op een gegeven moment ben je tiener en dan wordt het leven moeilijker, want je wil een eigen identiteit en je weigert om het arme, domme, afhankelijke kindje van vroeger te zijn. Nu wil je iets worden, een mens of zoiets. Je zoekt dan een eigen identiteit om je innerlijke honger te stillen. Maar er zijn zoveel andere mensen om je heen en ze zijn allemaal zo anders. Ja, wat moet je dan doen? Je kiest dan toch ervoor om zomaar iets te zijn en gewoon erbij te horen. Dan beslis je op een dag radicaal en koppig dat je vanaf vandaag gewoon moslim, christen, jehovah getuige, bahai, jood, boeddhist of misschien hindoe bent. Je bent jong en koppig en je weigert om te geloven dat je nu nog niet volmaakt bent, want dat is pijnlijk. Immers, wie wil een onvolmaakte identiteit hebben? Niemand toch, want dan ben je nog niet perfekt en superieur. Als jong en onvolwassen mens wil je gewoon volhouden en geloven dat je superieur en volmaakt bent, want dat geeft je een beter gevoel. Je beseft echter niet dat het geloof in je eigen superieuriteit het ultieme bewijs is van je onvolwassenheid en je eigen onvolmaaktheid. Door deze houding zal je nooit wijs worden en de vreemdeling als een waardevol en onmisbaar wezen beschouwen. En daardoor raak je uiteindelijk zelf in de knoop. Dan wordt het tijd om te groeien en te leren van anderen, die vele duizenden jaren langer leven op onze wereld en over veel meer wijsheid beschikken, dan je eigen zinnelijke adviseurs en beperkte leermeesters.

Religie is in zoverre nuttig, dat het de wereld grondig verdeeld en voor veel onoplosbare problemen zorgt, waardoor juist meer mensen gaan nadenken over andere wegen naar volmaaktheid en geluk. Geen enkele Hindoe zal echter beweren dat het Hindoeisme de ultieme weg is naar volmaaktheid en perfektie. Nee, dat is totale zelfbegoocheling en een zuivere illusie. Ik kan wel zeggen dat het Hindoeisme voor mij de juiste weg was, om in deze levenscyclus met mijzelf en mijn handicaps gelukkig te zijn en vreedzaam voort te bestaan. Maar dan praat ik over mijzelf en dat is niet van toepassing op andere mensen. Het mooiste van mijn hindoegeloof is beslist dat ik heb geleerd dat het goed is om alle andere religieen te accepteren, als normale verschijnselen in onze huidige leefwereld. Dit betekent dat het geloof van een moslim of een christen voor mij geen probleem is, want ik ben nu eenmaal geboren in een pluriforme wereld, waarin niets absoluut is. Ik kan iets leren van de andersdenkenden en zij kunnen iets leren van mij. Volgens mij begint de acceptatie op het moment dat je iets nuttigs leert van de andersdenkende en hem/haar begint te waarderen, als een van de vele nuttige zielen op onze getergde planeet.Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Religie
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved