Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Religie

Massadestruktie door religie?
Of andersom?

Offeraar       Dewanand
Offercode      wfor1012
Offerdatum     22 september 2001 


Religie is iets wat de mensheid al ettelijke millennia lang bezig houdt. Op dit moment is het beeld van een vliegtuig, die zich genadeloos boort in het beroemdste gebouw (WTC) van New York en daarna zorgt voor de massadestructie van vele duizenden levens, diep in het kortetermijngeheugen van de hele wereldbevolking gegrift. Het is uitermate teleurstellend dat de piloten van dat ogenblik handelden vanuit een religieuze overtuiging, omdat zij bezig waren met een vergeldingsactie.

Citaat Zwaluw

In het volgende citaat uit het boek, "Het grote geheim: een wijsgerige visie op de geschiedenis", van Drs. J. PH. van der Zwaluw, (Van Gorcum & Comp B.V., Assen, 1990) wordt een interessante visie uiteen gezet.

"Het voornaamste nadeel van een bepaald geloof, van elk geloof eigenlijk, is dat van het fanatisme. Waar het geloof juist bedoeld zou moeten zijn om het goede in de mens te versterken, werkt een al te extreme aanhankelijkheid aan dat geloof, of het nu gevoed wordt door een uitzonderlijke angst voor de dood of een sterk overdreven gevoel van superioriteit, juist averechts. Men is zodanig overtuigd van zijn eigen gelijk, zo extreem geobsedeerd door zijn geloof, dat men bereid is tot het uiterste te gaan. Tot het uiterste om dat geloof tegen andere opinies te verdedigen. Waarom? Omdat niemand graag aan het twijfelen wordt gebracht. De mens heeft behoefte aan zekerheid. Hij redeneert veel, maar kan lang niet alles verklaren. Hij heeft de zekerheid van de dood, doch is daar niet tevreden mee en wil meer. Het geloof geeft hem dat, en dan stelt hij het niet op prijs wanneer iemand hem aan het wankelen brengt. En hoe minder men dat op prijs stelt, des te fanatieker men in zijn geloofsbeleving is of wordt en des te drastischer de stappen die men bereid is te nemen om die eigen geloofsbeleving te verdedigen. Met de dood van de andersdenkende in veel gevallen tot gevolg. Een effect dat de beschavende uitwerking van datzelfde geloof ernstig kan verstoren. Te denken valt hierbij aan de gruwelijke excessen waarmee machtsovernames door orthodoxe gelovigen, onafhankelijk van de vraag of het christenen, joden, islamieten of communisten, fascisten en nationaal-socialisten zijn, in alle tijden gepaard zijn gegaan." (lit. Zwaluw)

De heer Zwaluw is het prachtige prototype van een respectabele Nederlandse auteur en filosoof, die probeert om de kronkelachtige geschiedenis van de Germaanse volkeren te verklaren en die gelooft in het concept van bezinning, zelfreflectie en tijdloze wijsheden. In 1992 kreeg ik zijn boek als verjaardagscadeau van mijn eerste vriendin en tot nu toe vind ik de inhoud heel actueel, want de mens blijft dezelfde fouten maken, ongeacht of hsij evolueert of niet. Als een religie leidt tot massadestructie dan is het duidelijk dat er iets fundamenteels mis is met de harde (abstracte) kern ervan en dan vind ik dat de aanhangers de morele plicht hebben om zich nu meteen grondig te bezinnen en alle pijlers van hun eigen religie zelf te herevalueren en te streven naar actualisatie en aanpassing ervan. Als zij dat nalaten en dezelfde irrationele ramkoers voortzetten, dan is het onvermijdelijk dat zij geconfronteerd zullen worden met nog meer tegenwerking. Dit laatste is feitelijk iets natuurlijks in de wereld van de levende organismen, want in de hele natuur zijn er vrij complexe correctiemechanismen, die steeds opnieuw het evenwicht proberen te herstellen.

Black box van geloof A?

Religieuze geloofsstelsels kunnen op twee manieren bestudeerd worden, namelijk via interne of externe observatie, waarbij een black box benadering vaker beter is, dan een actieve participatie. De hele massa gelovigen van religie A kan dan als een doos van Pandorra gemodelleerd worden en daarna kan via input/output analyse geconcludeerd worden wat voor wezens er precies in dat duister doosje zitten. In de praktijk gebeurt dit op grote schaal, want er zijn vrij weinig mensen die echt begrijpen hoe het geloof van hun buren precies in elkaar zit. De buurman met geloof A wordt vaak beoordeeld als wezen-A en men gaat nooit op bezoek om er eens gezellig over te praten, onder het genot van een kopje oerhollandse koffie. Maar als de kranten en andere media melden dat een groep met geloof A iets heeft uitgespookt dat onacceptabel is, dan kent men de eigen A-buurman opeens stukken beter, want die heeft hsijn ware innerlijk geopenbaard.

Beeldvorming in de media en de echte feiten staan vaak lijnrecht tegenover elkaar. Het is natuurlijk niet leuk als je A-buurman opeens feest gaat vieren, omdat een groepje A-gelovigen iets ziekelijks hebben uitgespookt. Dan gaat men de A-buurman opeens heel verdacht en raar vinden. Dit zijn allemaal moeilijke dingen om er iets zinnigs over te zeggen. Leven in een land met ongeveer zeventig volkeren en culturen om je heen is heel complex en als het mis gaat dan lijkt het mij verstandig als de onderlinge communicatie opgevoerd wordt, zodat er daarna geen toestand van gewapende vrede hoeft te ontstaan. De vreedzame dialoog wil ik hierbij echt heilig verklaren. Het kan leiden tot gezonde mentale groeiprocessen bij alle betrokken individuen. In de Nederlandse overlegcultuur zegt men dat het wijs is om water in de wijn te doen.

Egocentrisch betoog

Het hele betoog zal nu alleen op mijzelf gericht worden, want de statistische kans dat ik aan boord van het WTC-vliegtuig was, kan niet op nul gesteld worden, omdat ik biologisch gezien nauwelijks verschil van de kapers. Ook geloof ik niet dat ik mijzelf voor de rechter zal slepen als ik iets bezwaarlijks schrijf over mijzelf. Mijn levensloop verschilt in theorie niet veel van die van andere mensen. Ongeveer acht jaar geleden begon ik diverse HindoeÔstische geschriften te bestuderen en daardoor ontstond er een mentale kettingreactie, die ik nu heel beknopt zal toelichten. Het egocentrisme dat nu volgt kan leerzaam zijn voor elk mens, omdat ik geloof in aantoonbare overeenkomsten tussen alle levende organismen. Volgens bacteriologen zijn de overeenkomsten tussen mensen en bacteriŽn, zelfs groter dan die tussen mensen onderling.

Gedurende mijn jeugdjaren heb ik praktisch niets geleerd over religie. Het enige wat telde was evolutie en presteren om een hogere status te verkrijgen. Op zich is zo een opvoeding vrij normaal voor een hindoestaanse jongen uit Suriname. Leven met darwinistische ideologieŽn is helaas nogal afmattend, want bepaalde feiten kunnen het innerlijk totaal destabiliseren. Doordat ik niet erg lang ben, is het altijd heel erg moeilijk geweest om te verklaren waarom dat zo is. Toen ik uiteindelijk in Nederland belandde, werd het nog moeilijker om volgens darwinistische leefprincipes te overleven, want ik belandde in een crisis van ideologische verscheurdheid. De feiten toonden helaas aan dat de rest van de wereld totaal anders was en dat er geen sprake was van samenleven met anderen.

Ideologie van verdeeldheid

Als een religie vanuit het individu wordt beschouwd, dan kan het geÔnterpreteerd worden als een ideologie van verdeeldheid of als een ideologie van verbondenheid. Geloven in darwinistische ontwikkelingsconcepten is de slimste manier om te zorgen dat je jezelf totaal isoleert, omdat je overtuigt bent dat je losstaat van de rest van de wereld en dat alle andere mensen je vijanden kunnen zijn. Voor de man wordt de vrouw dan een vijand, die verslagen moet worden. Prestaties staan uiteindelijk centraal in het leven, omdat alleen via deze weg een hogere status kan worden veroverd. Het leven wordt dus een strijd, en een darwinistische fanaticus zal zichzelf doodvechten om de rest van de wereld te verslaan, teneinde te kunnen overleven als superieur individu. Vaak is het heel makkelijk om het brein van een darwinist te doorzien. Het is dan heel simpel om te voorspellen wat de volgende stap zal zijn.

Helaas constateer ik al te vaak dat veel van onze hedendaagse religiŽn, beschouwd kunnen worden als ideologieŽn van verdeeldheid. Men denkt dan in termen van wij en zij. Wij hebben gelijk en daarom hebben zij ongelijk. Als zij gelijk hebben dan hebben wij ongelijk, maar wij gaan ons organiseren om hun gelijk te bestrijden. Deze redenatie cyclus is repeterend. Stel nu dat een man een lengte heeft van 1,65 meter en de langste wil zijn van de wereld. De simpelste methode om de langste van de wereld te worden, is door te zorgen dat alle langere mensen verdwijnen (fysieke eliminatie) van de wereld, of door te zorgen dat zij geloven dat zij korter zijn, hoewel de fysische feiten het tegendeel bewijzen. Het innerlijk gevoel van iets waard zijn van de korte man is in deze redenatie cyclus totaal afhankelijk van de andere menselijke wezens om hem heen. Deze man kan in principe beslissen om iedereen die langer is, nu meteen de oorlog te verklaren, omdat hij zijn (darwinistisch) geloof wil verdedigen. Dit is het bewijs dat hij niet beseft dat zijn ideologie gebaseerd is op een utopische doelstelling.

Mentale duisternis

De korte man beseft niet dat er nog kortere mannen leven om hem heen en dat die een andere ideologie hebben gevonden om zichzelf te accepteren. Als de kortere mannen precies zoals hem redeneerden, dan zou hij misschien als eerste geŽlimineerd worden. Het komt erop neer dat de korte man niet beseft dat hij onwetend is. De hele strijd tegen de langere mensen was dus altijd gebaseerd op de tamo (onwetendheid) guna, die in hem constant geactiveerd was en die hem doodongelukkig of zelfs suÔcidaal maakte. Het concept van tamasische denkniveaus is heel belangrijk in de hele HindoeÔstische geloofsconstitutie. Mensen raken verstrikt in een web vol leugens en aan het eind zijn zij radeloos. Mentale duisternis is iets dat een heel groot probleem is in onze huidige wereldorde.

Vroeger was het voor mij inderdaad een vreselijk probleem dat ik niet lang ben, maar nu is dit gevoel totaal veranderd. Ik heb geleerd om mijzelf niet constant te vergelijken met anderen, omdat het zinloos is. Het is veel beter om ernaar te streven om iets te leren van anderen, die anders denken of er anders uitzien. Als mens kan je zelfs meer leren van simpele eenden. Toen ik afgelopen zomer vanuit de vierde verdieping van mijn woonflat keek naar de grastuin langs het slootje, zag ik alle eenden warm en gezellig bij elkaar slapen met hun bek tussen de veren van hun rug. Deze eenden (in sarnami: doksa) leken zo gelukkig, dat ik op dat moment zelfs zin kreeg om naar de tuin te rennen, om net als zij te gaan genieten van het leven. Deze doksas leerden mij die dag iets wat ik niet wist, namelijk dat je het leven niet te complex moet maken.

Leren als traditie

Het leren staat centraal in de hele traditie van de Hindoes op deze planeet en daarom vind ik dit geloofsstelsel uitermate dynamisch. Vroeger wilden velen mij bekeren tot Christen, Jehovah Getuige, Islam, Bahai en zelfs Scientology, maar dat faalde steeds, omdat ik efficiŽntere oplossingen nodig had om te overleven. Mijn problemen waren uiterst complex en zelfs levensbedreigend. Wat ik verder zo opvallend vind is, dat het HindoeÔsme het enige geloof is die andere religiŽn niet per definitie als onwaar bestempelt of ze degradeert tot vijanden. Nee, het doel is om een ideologie van verbondenheid aan te leren en dat is alleen maar goed voor de hele wereld. De kapers van het WTC-vliegtuig geloofden overduidelijk in een extreme vorm van ideologische verdeeldheid en haat.

Hierom vind ik het beter als religiŽn zich ontwikkelen tot ideologieŽn van verbondenheid, maar dit hele leerproces kost vele millennia. Versnelling ervan is uiterst moeilijk, omdat veel mensen gevangenen zijn van hun eigen denkwereldje en zij zijn in de loop der jaren zelfs gewend geraakt aan hun eigen gevangenis, van onverwoestbaar titanium. Dit begrip wordt gehechtheid genoemd in de Bhagavad Gita. Ditzelfde geschrift verklaart dat onthechting de enige juiste weg is om gelukkiger te worden, als individu. De logica hierachter is simpel. Behoeften zijn in de praktijk bijvoorbeeld oneindig, maar elk individueel mens weet dat hsij problemen zal krijgen als de eigen behoeften toe zouden nemen. Onthechting zou hierom kunnen leiden tot minder behoeften, waarna de problemen automatisch afnemen of sterk gereduceerd worden. Er ontstaat dan een continue cyclus van mentale vooruitgang en dat is voor mij het belangrijkste doel van religie voor het onafhankelijke individu.

Satthvisch bewustzijn

De Bhagavad Gita heeft mij geleerd dat massadestructie van alle onwetendheid in het hart, de geest (jiva) en het bewustzijn (chetan) de beste methode is om een satthvisch bewustzijn te krijgen, dat vervuld is van goedheid, reinheid, nobelheid, soberheid en dienstbaarheid. Het mooiste van dit geschrift vind ik dat het woord ongelovige of niet-hindoe NIET voorkomt erin, omdat het individu uiteindelijk de enige is die baat heeft bij een satthvische bewustzijnstoestand. Om jezelf te zuiveren en jezelf te onthechten is het ook noodzakelijk om afstand te nemen van de wereldse zaken. Hierom is een onthecht bestaan als sannyasi (volmaakt onthechte persoon) de juiste weg om als individu dichter bij Krishna (incarnatie van Brahman) te komen. De wereldse zaken zijn dan niet meer belangrijk.

Offeren van lichaam?

Het offeren van het zelf aan Brahman zal ik nu eens analyseren. Ons lichaam bestaat alleen uit aards stof en feitelijk is alle materie in ons universum reeds eigendom van degene die alles gecreŽerd heeft. Brahman heeft hierom reeds genoeg stof en Hsij heeft ons nietig stofdeeltje, dat ons lichaam voorstelt, helemaal niet nodig. De redenatie van de WTC kapers, die hun lichaam offerden aan Allah (de islamitische benaming van een monistisch en mannelijk godsbeeld) en hierom geloofden dat zij beloond zullen worden, door een eeuwig verblijf in de islamitische hemel (bron: koran), is hierom niet op discrete logica gebaseerd. Het concept van offeren moet hierom bijgesteld worden door de schriftgeleerden, die de WTC kapers hebben geraadpleegd.

Het is zelfs zo dat het uitermate slecht is om gedurende je levensloop of tijdens de laatste seconden van je leven, ervoor te zorgen dat andere levende wezens dankzij jouw eigen baatzuchtige of boosaardige handelingen, schade ondervinden of zelfs gedood worden. Het eigen karma wordt er slechter van en dan duurt verlossing nog vele levenscycli op aarde. De zelfmoordenaars van het WTC vliegtuig hebben hun eigen karma alleen maar slechter gemaakt, dankzij het vermoorden van onschuldigen. Zij hebben misschien het collectief karma van hun eigen land- en soortgenoten behoorlijke schade toegebracht, want grote delen van de wereldbevolking zijn behoorlijk boos op groeperingen met hetzelfde geloofsstelsel. Hoe het verder moet weet niemand ter wereld.

Ik vind het nogal zinvol om even duidelijk te maken, dat religie voor mij iets is dat alleen te maken heeft met een individueel bestaan als menselijke levensvorm op aarde. Dankzij mijn geloof (HindoeÔsme) ben ik erin geslaagd om mijn leven als onafhankelijk en autonoom individu zinvoller en vruchtbaarder te maken. Ik ben erin geslaagd om mijn eigen dood te verklaren en er op een intelligentere en efficiŽntere wijze mee om te gaan. Leven en vreedzaam voortbestaan zijn een van de belangrijkste pijlers van individuen met een HindoeÔstische geloofsconstitutie. Harmonie met alles wat leeft is voor elk normaal denkend mens altijd beter, omdat alle wezens er beter van worden.

Onthechting WTC ramp

Gehechtheid aan de eigen groep, ras of volk is ook iets wat leidt tot problematische toestanden. Na deze vorm van gehechtheid, ontstaat de fase van het politiseren van het gedachtegoed van de eigen groep en dit is dan het begin van veel vetes, haatrelaties of zelfs oorlogen. De oplossing ervan duurt vele millennia. Wederom krijg ik nu het inzicht, als onbetekenend individu, dat onthechting de meest efficiŽntste en vreedzaamste oplossing is, op de lange termijn. Ik zou alle groepen die emotioneel betrokken zijn geraakt bij de WTC ramp, hierom willen verzoeken om zich te onthechten en samen te zoeken naar een intelligentere oplossing.

Het thema religie kan niet uitputtend onderzocht worden, omdat mensen en samenlevingen constant veranderen. Het kan nog vele eeuwen duren voordat religieuze oorlogen voorgoed uitgebannen zijn. Als iedereen nu alvast een vers Nederlands baksteentje legt hiervoor, dan kan het hele groeiproces van alle zes miljard menselijke zielen op aarde versneld worden.

*** Literatuur
Drs. J.-Ph. van der Zwaluw, "Het grote geheim", een filosofische kijk op de geschiedenis, van Gorcum & Comp B.V., Assen/Maastricht, 1990, ISBN 90 232 2530 9. Pagina 17-18.

Verklarende eindnoot
Hsij en hsijn zijn recentelijke persoonlijke voornaamwoorden die gebruikt kunnen worden om de respectievelijke begrippen "hij/zij" en "zijn/haar" te vervangen. Genoemde woorden verwijzen dus tegelijkertijd naar een man en een vrouw en kunnen gebruikt worden tijdens het schrijven van wetenschappelijke, technische, politieke, filosofische, sociologische, economische, literaire of religieuze teksten, die door beide geslachten gelezen zullen worden. Het gebruik van alleen "hij" of "zijn" bij algemene verwijzingen lijkt mij niet exact en oneerlijk, omdat vrouwen vaak ook ermee bedoeld worden. Taal leeft, dus daarom is het logisch dat deze nieuwe woorden een volwaardige plaats zullen innemen in de Nederlandse literatuur van de toekomst. Vermeldenswaard is dat het Nederlandse Taalgenootschap, "Onze taal", zich positief heeft uitgelaten omtrent deze nieuwe woorden, die door mijzelf zijn ontwikkeld. M.i. zijn deze nieuwe woorden een verrijking van de Nederlandse taal en wordt de discriminatie van vrouwen voorgoed opgeheven in de literatuur. Mijn voornaamste reden om een nieuw persoonlijk voornaamwoord, "hsij", te ontwikkelen is gebaseerd op mijn abstracte HindoeÔstische religieuze filosofie. Voor het nieuwe bezittelijk voornaamwoord, "hsijn", geldt vice versa hetzelfde. Ik streef ernaar dat deze woorden alom gebruikt zullen worden in de Nederlandse literatuur van de nabije toekomst.Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Religie
Alle rechten voorbehouden; All rights reserved