Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

Kritisch Podium Dewanand

Islam

Islam: maaksel van elementen uit de Hindoe Dharma, bron http://hindoestaans.punt.nl met commentaar dewanand

Offeraar    http://hindoestaans.punt.nl. 
Offercode   wfor0473
Offerdatum   30 augustus 2010

In wetenschappelijke studie naar de Islamitische profeet Mohammed komen er veel vragen naar boven als we het hebben over de rol van de profeet, de bronnen van de Islamitische regels en de goddelijke aard van de Koran.

Koran niet afkomstig van Arabië
Volgens deze wetenschappers is de Koran niet afkomstig van Mohammed of Arabië. Sterker nog: de eerste versie van de Koran verscheen rond 830 na Christus, en tot twee- of driehonderd jaar daarna bestond de Islam nog niet. Dit was ruim anderhalve eeuw na Mohammeds dood. Aangezien de Islam in de zevende eeuw nog niet bestond, waren de stammen die Arabië bewoonden dus geen Moslims. Uit historische bewijzen is gebleken dat het beeldenvereerders waren. Wetenschappers noemen deze groep mensen "Paganisten".

Leugens over Mohammeds biografie(?)
Verschillende historische Arabische bronnen spreken de standaardbiografie van Mohammed tegen:
" Mohammed is niet geboren in 552, maar in 570.
" Mohammeds leven vond niet plaats in Mekka, maar honderden kilometers naar het noorden, Yehuda Levant.
" De Kaabaa, het centrale heiligdom van de Islam, was al een heiligdomsgebied ver voordat de Islam bestond.
Het woord "Kaabaa" komt uit het Tamil, dat rond 1700 voor Christus is ontstaan. In Tamil Nadu is de Kabaalishvaran mandir een tempel van Shiva (Kabaali duidt op Shiva). De zwarte steen in Kaabaa wordt in de Islam als heilig beschouwd en wordt "Hajre Asvad" genoemd. Dit is afgeleid uit het Sanskriet "Sanghe Ashveta" (letterlijk: niet-witte steen), en Sanghe Ashveta is een andere naam voor de Shivling. Dus de zwarte steen in de Kaabaa kan hetzelfde zijn als wat wij Hindoes vereren.

Meer feiten
" De namen van de heilige plaatsen Mekka en Medina zijn afgeleid uit het Sanskriet. "Makha-medini" betekent "het land van vuur-verering". De meest oude namen van deze twee steden waren Mahcorava (afgeleid van Mahaadeva, Shiva) en Yathrabn (afgeleid van Yatra sthaan, pelgrimageplaats)
" Het gebedsritueel van de Islam heet "namaz". "Namaz" is afgeleid uit de Sanskrietwoorden "nama" (buigen) en "yaja" (vereren).
" Een naam van Shiva is Makkeshvar, wat kan worden vertaald als Heer van Mekka.
"
" Het voetstuk Maqam-E-Ibrahim, dat zich in het midden van de Kaabaa bevindt, heeft een achthoekige vorm. In de Hindoe Dharma is het voetstuk van Brahmaa ook achthoekig van vorm. Bovendien is "Ibrahim" afgeleid van het Sanskriet "Brahmaa".
" Moslims die de Kaabaa bezoeken, lopen zeven keer kloksgewijs eromheen. Dit vindt bij geen enkele andere moskee plaats. Het ritueel van kloksgewijs rond een heiligdom lopen, is pradakshina, een ritueel dat afkomstig is van de Hindoe Dharma. Vooral in Shiva mandirs wordt dit gedaan. Tevens is het getal zeven een heilig getal binnen de Hindoe Dharma.
"
" De Koran verbiedt het vereren van stenen en beelden, en toch wordt de zwarte steen in Kaabaa vol liefde vereerd door de Moslims.
" Bronnen uit Hajja en omgeving spreken over twee stammen: Raama en Somia. Raama en Soma zijn Vedische Godheden. Raama is van de zonnedynastie en Soma van de maandynastie. Allah is één van de namen van de Maangod in de pre-islamitische tijd. Hij had drie kinderen: Al-Lat, Al-Uzza en Manat. Al-Lat en Al-Uzza waren beide vrouwelijke Godheden. Alla is één van de namen van de Hindoegodin Durga. Al-Lat was dan ook Durga en Al-Uzza was Urjaa, wat Shakti (energie) betekent). Wat ook interessant is, is dat Soma in het Sanskriet "maan" betekent en naath "God". De Kaabaa was een tempel om de Maangod (Somnaath, ofwel Shiva) te vereren. Echter is het woord "Somnaath" verbasterd naar "Manaat".
"
" Al ver voordat de Islam bestond, was Allah een Godheid in Kaabaa.
" De term "Allah" is gevormd van delen uit het Sanskriet, waarmee Durga wordt aangeroepen. Het Islamitische woord voor God is dus geen vernieuwing of verbastering, maar gewoon een aanroeping uit het Sanskriet die behouden is door de Islam. Allah betekent moeder.
"
" Op een gouden schotel die in de Kaabaa hing, is een opschrift gevonden van koning Vikramaadityaa. Dit bewijst dat het gebied waarin Mekka zich bevindt, van de Hindoe koning Vikramaadityaa was. Zijn predikanten waren erin geslaagd om de Vedische geschriften te verspreiden in Arabië, en Arabieren waren ooit volgers van de Vedische levensleer.
"
" De jaarbeurs OKAJ die jaarlijks werd gehouden rondom de Kaabaa in Mekka en de huidige jaarlijkse bedevaart naar Mekka die de Moslims houden, stammen af uit het pre-Islamitische tijdperk.
"
" Zelfs vandaag de dag zijn er herkenningstekens uit de Veda's te zien in de Kaabaa:
o De steen in de Kaabaa, die door de Moslims wordt gekust, is een Shivling.
o Moslims scheren hun hoofd kaal en baard weg, en dragen een speciaal gewaad dat bestaat uit twee naadloze stukken witte stof. Één wordt rond de taille gedragen en de andere over de schouders. Beide rituelen zijn afkomstig uit de Veda's, die deze manier beschrijven als het zuiver betreden van mandirs.
o
" Volgens de Encyclopedia Britannica had de Kaabaa 360 beelden. Oude verslagen verklaren dat er tijdens de bestorming van de plaats onder andere beelden van Saturnus (Shani), de Maan (Soma) en Allah (Durga) werden vernietigd. Hindoes vereren de negen planeten, waarvan er twee Shani en Soma zijn. De oude verslagen uit Arabië duiden erop dat de Arabieren de planeten vereerden in het pre-islamitische tijdperk.
"
" In India wordt de halve maan altijd gezien en gebruikt als Shiva symbool. Omdat dit symbool ook terug te zien is in de Kaabaa, staat het op de Islamitische vlag. De Islamitische vlag heeft dus eigenlijk een symbool van Shiva op zich. Shiva draagt namelijk een halve maan in Zijn haar.
"
" Als je het heilige getal van de Moslims, 786, in het Arabisch in spiegelbeeld bekijkt, zie je in het Sanskriet AUM staan. In hun onwetendheid weten de Moslims niet dat het mysterieuze getal 786 van oorsprong een Hindoesymbool is.
"
" Een paar kilometer van Mekka staat een groot bord waarop staat dat niet-moslims niet zijn toegestaan tot het gebied. Waarschijnlijk is dit geplaatst uit angst dat de Kaabaa wordt heroverd.
"
" De meeste Shiva mandirs hebben een heilige waterbron die Ganga representeert. De waterbron in de Kaabaa, genaamd "Zamzam", duidt daarom ook op het feit dat de Kaabaa een voormalige Shiva mandir is. Het woord "Zamzam" is afgeleid van "Gangaa".
"
" Vroeger leefden de Arabieren en de Hindoes in harmonie. De Arabieren zagen het grondgebied van India als hun spirituele en culturele moederland. Dit kan opgemaakt worden uit het volgende gedicht, dat de vier Veda's noemt:

"Aya muwarekal araj yushaiya noha minar HIND-e
Wa aradakallaha manyonaifail jikaratun."

"Oh Goddelijk land HIND (India), wat bent u gezegend!
Omdat u door God gekozen bent, en gezegend met kennis."

"Wahalatijali Yatun ainana sahabi akha-atun jikra Wahajayhi yonajjalur
-rasu minal HINDATUN."

"Die hemelse kennis die als vier vuurtorens glansten in schittering
door de reciteringen van Indiase wijzen in viervoudige overvloed."

"Yakuloonallaha ya ahal araf alameen kullahum
Fattabe-u jikaratul VEDA bukkun malam yonajjaylatun"

"God legt alle mensen op om met de handen naar beneden
het pad te volgen dat is bepaald door Zijn goddelijke voorschrift."

"Wahowa alamus SAMA wal YAJUR minallahay Tanajeelan
Fa-e-noma ya akhigo mutiabay-an Yobassheriyona jatun"

"Barstend met (goddelijke) kennis zijn Sama en Yajur geschonken aan de schepping,
daarom, o broeders, respecteer en volg de Veda's, de gidsen naar verlossing."

"Wa-isa nain huma RIG ATHAR nasayhin Ka-a-Khuwatun
Wa asant Ala-udan wabowa masha -e-ratun"

"Twee andere, de Rig en Athar, leren ons broederlijkheid, die onder hun glans het duisternis verjaagt totdat we eeuwigheid hebben bereikt."

Het gedicht is geschreven door Labi-Bin-E-Akhtab-Bin-E-Turfa, die rond 1850 voor Christus in Arabië leefde. Dit is 2300 jaar vóór Mohammed.
"
" De Islam onstond ongeveer 1400 jaar geleden. Het is bekend dat meer dan 7500 jaar geleden, tijdens oorlog in Kurukshetra (uit de Mahabharat), de kuru's de wereld overheersten. De daaropvolgende generaties van deze familie regeerden over de verschillende regio's. Mohammed en zijn familie waren dus ook aanhangers van de Veda's. De Encyclopedia Islamia geeft zelfs toe dat de grootvader en ooms van Mohammed priesters waren van de Kaabaa-tempel, waarin destijds 360 murti's werden vereerd!
"
" Volgens Arabische tradities is "Muhammad" een titel. We weten dus niet wat Mohammeds echte naam is. Echter weten we wel dat de zwarte steen in Kaabaa een Shivling is, dat er wél mocht blijven omdat dat de onpersoonlijke familiegod was van Mohammeds familie. Aangezien één van Shiva's namen Mahaadeva is, kán "Muhammad" zijn afgeleid van Mahaadeva. Dit kan kloppen, aangezien er nog steeds een Mahaadeva-sekte is in Arabië. Sterker nog: de titel "Mehdi" (moslimleider) is ook een verbastering van het woord "Mahaadeva". Volgens de Sanskriet-etymologie duidt het woord "Muhammad" op "een persoon van grote inspiratie". In het Sanskriet wordt gezegd: "Mahaan Madah yasya assau Muhammadah" ("hij die trots en hooghartig is, is Muhammad")
"
" Uit historische bronnen is gebleken dat Mohammed een afkeer had aan de Hindoe Dharma. Daarom heeft hij veel dingen uit de Veda's overgenomen en verpakt. Daaruit heeft hij dan een nieuwe religie gemaakt. Dit blijkt ook uit hierboven genoemde feiten. Wat ook opvallend is, is dat moslims met het gezicht naar de Kaaba bidden (wat dus van oorsprong een Hindoeheiligdom is). Dit kan richting het westen zijn, maar ook richting het oosten. Hindoes bidden ook met het gezicht naar het oosten.

Bronnen:
"Was the Kaaba Originally a Hindu Temple?" - Professor N.P. Oak
"Vedic Past of Pre-Islamic Arabia - Part 1" - Aditi Chaturvedi (gebaseerd op stukken van professor N.P. Oak en theoloog Robert A. Morey)

Ongewijzigd overgenomen van site deeplink:

 • http://hindoestaans.punt.nl/index.php?r=1&id=507123
 • http://hindoestaans.punt.nl.
 • Commentaar van Dewanand
  De feiten uit het onderzoek van deze tekst maken keihard duidelijk dat de hele islam gewoon een grote leugen is. De koran is gewoon een dom en achterlijk kinderboek dat waarschijnlijk door oude seniele hetero mannen is geschreven, enkele eeuwen na de dood van Mohammed. Wij moeten snel aan alle moslims duidelijk maken dat dit de enige waarheid is en eisen dat zij hun geloof dumpen en hun koran verbranden of weggooien.

  In India hebben de moslims praktisch negentig procent van de millennia oude Vedische beschaving met bruut geweld vernietigd. De grootste bibliotheken van Nalanda en Takshila brandden maandenlang na de bloedige verovering door barbaarse moslimmannen. Ettelijke miljoenen boeken vol kennis en wijsheid uit het oude Vedische rijk zijn dus vernietigd door die duivelse moslim mannen met hun grote vieze moslim lul. Dit is onvergeeflijk en een misdaad tegen de mensheid. Ruim 90 miljoen Hindoes werden afgeslacht in India en ruim honderd miljoen Hindoemeisjes werden gemarteld en verkracht. Hindoe babies werden met bajonetten doorboord en zwangere Hindoe vrouwen werden opengereten vanaf hun vagina en de moslim beesten lieten hen dood bloeden met de Hindoe embryo op hun borst. Tienduizenden mooie maagdelijke Hindoe meisjes werden naakt verkocht op openbare markten in de barbaarse moslim wereld.

  Genoeg is genoeg. Wij moeten allen hard optreden tegen barbaarse moslimmannen en geen genade tonen of medeleven. Het is een misdaad om jezelf nog moslim te noemen, precies zoals niemand zichzelf meer een nazi wil noemen in ons tijdperk. Genade of respect tonen voor beestachtige moslimmannen is een vorm van lafheid en zwakte, dus wees hard en verdedig je superieure Hindoe Dharm. Het is voorspeld dat islam na 1400 jaar op gewelddadige manier zal worden uitgeroeid en die tijd is nu gekomen. De hele wereld haat de barbaarse en primitieve heteroseksuele moslim mannen en zij zijn dus verdoemd.

  De Hindoe Dharm is een hoogontwikkeld geloof van vrouwen uit het oude India en is de alleroudste ter wereld. Vecht en verdedig onze arme Hindoemeisjes, want anders gaan die beestachtige moslim mannen met hun grote besneden lul onze dochters bruut verkrachten en doodmartelen. Elke Hindoe man heeft de plicht om nu meteen te strijden tot de dood voor de superieure Hindoe Dharm.

  Weg met barbaarse moslim mannen, stem voor Geert Wilders en zijn PVV partij. Verdedig de menselijke beschaving tegen islamitische barbaren uit de woestijn en vecht als een ksatriya, voor de eer van de Hindoe dochters. Onze oorlog is heilig en de Bhagavad Gita heeft ons gezegend.

  Hindus will rule this world.

  Wees genadeloos tegen de drie duivelse zonen van Abraham, en vertel hen de waarheid. Jodendom, Christendom en Islam zijn de drie duivelse zonen van Abraham en zij zijn vervloekt door Shiva zelf. Er kan nooit vrede zijn tussen moslims en Hindoes. De oorlog zal doorgaan.

  ***


  Home Podium Politiek Religie Hindoeisme Islam Suriname India Liefde Jongeren
  Literair Poezie Zeepkist Gastenboek Links Disclaimer Contact

  Kritisch Podium Dewanand

  Islam
  Alle rechten voorbehouden; All rights reserved